Advertisement
Magistr doktoriin sudalgaa tenhimiin
Magistr doktoriin sudalgaa tenhimiin
Upcoming SlideShare
Элэгний өвчний үед зарим эмийн үйлдлийг судалсан дүн Элэгний өвчний үед зарим эмийн үйлдлийг судалсан дүн
Loading in ... 3
1 of 2
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Magistr doktoriin sudalgaa tenhimiin

  1. Их дээд сургуулийн эрдэмтэн, шинжилгээ , судалгааны ажлын чиглэлүүд № Хийсэн судалгааны Цаашид хийх Магистрын Докторын зэрэг ажил, бичсэн Овог нэр судалгааны судалгааны сэдэв бүтээлийн сэдэв бүтээлийн ажлын сэдэв жагсаалт /тоогоор/ 1. ЭМШИУС 1 Улаанбаатар хот Монгол улсын 4- болон Монгол орны 6 насны эклогийн зарим хүүхдийн дундах бүсэд амьдардаг гепатитын В Шаарий Анагаах ухааны сургуулийн бага вирус тээгчдийн 29 Шатар боловсрол судлал насны хүүхдийн бие тархалт ба бялдарын хөгжил ба дархлаажуулалт захын цусны зарим ын хамралтын үзүүлэлтүүд судалгаа 2 - Халдварт Эрхэмбаяр 2 өвчний Ариунцэцэг тархалт 3 Дайралдмал - УАУ-ны хунчирын Баатарсүх чиглэл фармакологийн 22 Батчулуун - Эмийн болон химийн зарим чиглэлээр судалгаа 4 Амжиргааны баталгаажих - НЭМ-ийн түвшингөөс доогуур тулгамдсан орлоготой иргэдийн асуудлууд П. Саруул 6 3-5 насны хүүхдийн - Анагаах хооллолтын ухааны байдалд хийсэн боловсрол судалгаа 5 - НЭМ-ийн Х.Наранцацр 6 тулгамдсан алт асуудлууд 6 Дархан-Уул аймаг дахь цус харвалтын сүүлийн 3 жилийн Г. Ууганцэцэг 13 - УАУ-ны хандлага, эмнэлзүй- чиглэл эпидемиологийн судалгаа 2. ХУИС
  2. 7 Сурагчдад эрүүл мэндийн боловсрол - Сувилахуй олгох Я. Билэгмаа 5 - Нөхөн сургалтыг сэргээх боловсронгуй болгох зарим нэг асуудал 8 МЭ-ийн дотор өвчин судлал хичээлийн - УАУ-ийн Г. Оюунтуяа 3 хөтөлбөрийг чиглэл боловсронгуй болгох 9 Багш суралцагчдын хоорондын - НЭМ М.Дарьмаасүрэн харилцааны 7 - Боловсрол зарим судлал зөрчлийг судлах нь
Advertisement