Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roda de Premsa Pacte Nacional d'Infraestructures

934 views

Published on

PACTE NACIONAL D’INFRAESTRUCTURES
“Un llistat incomplet sense garanties d’execució ni de finançament”
23 de setembre de 2009

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roda de Premsa Pacte Nacional d'Infraestructures

 1. 1. PACTE NACIONAL D’INFRAESTRUCTURES “ Un llistat incomplet sense garanties d’execució ni de finançament” 23 de setembre de 2009
 2. 2. Una oportunitat perduda? 11 RAONS PER NEGOCIAR 11 RAONS PER PACTAR 11 RAONS PER UN BON PACTE
 3. 3. Una oportunitat perduda? <ul><li>Per garantir que governi qui governi, Catalunya disposarà d’un acord i d’un consens que ha de facilitar posar el país al dia en matèria d’infraestructures. </li></ul><ul><li>Per establir quines són les infraestructures necessàries, estructurals i estratègiques , per a Catalunya a mig i llarg termini. </li></ul><ul><li>Per fixar les característiques que han de tenir les infraestructures en funció de les necessitats presents i futures del país. </li></ul><ul><li>Per calendaritzar i prioritzar la seva execució en funció de les prioritats socials, econòmiques i de mobilitat. </li></ul><ul><li>Per garantir un compromís pressupostari per part de les diferents administracions per al seu finançament. </li></ul><ul><li>Per reduir i eliminar el dèficit d’infraestructures que el mateix Estatut reconeix que pateix Catalunya (D.A. Tercera). </li></ul><ul><li>Per lluitar contra la crisi econòmica cal executar plans d’inversió en infrastructures motores / que siguin tractors de l’Economia catalana. </li></ul>PER QUÈ ÉS IMPORTANT PER CIU AQUEST PACTE?
 4. 4. Una oportunitat perduda? <ul><li>Perquè cal tenir en compte que la crisi econòmica ha afectat el sector de la construcció i, per tant, l’execució d’infraestructures és una forma de lluitar contra la crisi d’aquest sector. </li></ul><ul><li>Perquè cal preveure que l’augment del dèficit públic avui, la desaparició de disponibilitat de fons europeus o la disminució de crèdit disponible afectarà la capacitat inversora dels governs i, per tant, calen compromisos ferms per reduir i eliminar el dèficit d’infraestructures que pateix avui Catalunya i establir fórmules de finançament que possibilitin l’execució de les infraestructures necessàries a mig i llarg termini. </li></ul><ul><li>Perquè es constaten incompliments i retards greus en l’execució d’obra pública a Catalunya. </li></ul><ul><li>Perquè el nou model de finançament , pactat entre els governs català i espanyol no garanteix el finançament suficient per executar les obres que el mateix Pacte preveu que han d’estar en servei abans del 2020. </li></ul>PER QUÈ ÉS IMPORTANT PER CIU AQUEST PACTE?
 5. 5. Una oportunitat perduda? 9 ASPECTES A QÜESTIONAR DE LA PROPOSTA DEL GOVERN 20 PROPOSTES A PACTAR I A INCORPORAR A LA DARRERA PROPOSTA DEL GOVERN
 6. 6. Una oportunitat perduda? PROPOSTA CIU A INCLOURE: 1) Caldria que els partits signats es comprometessin a garantir la UNITAT D’ACCIÓ a les Corts espanyoles i al Parlament Europeu per tal que les prioritats i les característiques quantitatives i qualitatives que el PNI recull - especialment el Pla Catalunya d’Inversions- siguin respectades en els Pressupostos Generals de l’Estat . PROPOSTA PNI GOVERN CAP REFERÈNCIA 1. UNITAT D’ACCIÓ I DE CRITERI DELS PARTITS CATALANS SIGNANTS DEL PACTE A L’ESTAT I A EUROPA
 7. 7. Una oportunitat perduda? PROPOSTA PNI GOVERN. a) No preveu una aposta potent per quadruplicar i duplicar de vies dels accessos nord i sud de Barcelona, que permetria millorar la velocitat comercial dels trens que accedeixen a la zona metropolitana des de més enllà de la segona corona. b) No es contempla el traspàs o l’encomana de gestió de la xarxa ferroviària interior de Catalunya que permet l’Estatut. 2. APOSTA REAL PEL TRANSPORT PÚBLIC FERROVIARI PROPOSTA CIU A INCLOURE: 2) PREVISIÓ D’APARTADORS I TERCERES VIES, allí on sigui possible, per reduir els temps de trajecte de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 3) QUADRIPLICACIÓ de vies entre: El Papiol i Mollet, nova estació de La Sagrera i Granollers centre, Castelldefels i l’Hospitalet, i Martorell i Mollet. 4) Incorporació d’una TERCERA VIA des de Vilafranca del Penedès cap a Barcelona. 5) TRANSFERÈNCIA A LA GENERALITAT de la titularitat de les infraestructures ferroviàries interiors de Catalunya i l’encomana de gestió de la resta de xarxa ferroviària d’interès general ( catenàries, vies, estacions i ordenació del trànsit).
 8. 8. Una oportunitat perduda? PROPOSTA PNI GOVERN: a) No preveu el traspàs de REGIONALS conjuntament amb el de Rodalies. No hi ha cap calendarització. 3. TRASPÀS DE REGIONALS CONJUNTAMENT AMB RODALIES . PROPOSTA CIU A INCLOURE: 6) Incloure la simultaneïtat del traspàs de regionals conjuntament amb rodalies per configurar una Xarxa Ferroviària Catalana de transport públic de qualitat.
 9. 9. Una oportunitat perduda? PROPOSTA PNI GOVERN: a) No fa cap referència al transvasament d’aigua a Catalunya des del riu ROINE. b) No es contempla la redacció d’una llei de transvasament del TER . 4. PREVEURE LA SATISFACCIÓ DE LES NECESSITATS D’ ABASTAMENT D’AIGUA PROPOSTA CIU A INCLOURE: 7) Previsió sobre un eventual transvasament d’aigua a Catalunya des del riu ROINE que hauria de permetre una nova aportació de recursos i possibilitar la consegüent interconnexió de les xarxes catalanes i la reducció del transvasament actual de la conca interna del Ter. 8) Derogació llei pre-democràtica de transvasament del TER i elaboració d’una nova llei de transvasament.
 10. 10. Una oportunitat perduda? PROPOSTA PNI GOVERN: No fa cap referència , entre altres, als túnels de l’Eix Diagonal dels Pirineus ni al desdoblament de la C-53. 5. TENINT EN COMPTE L’HORITZÓ TEMPORAL (ANY 2020) MANCA INCLOURE MESURES GENERADORES D’EQUILIBRI TERRITORIAL EXEMPLES DE PROPOSTES DE CIU A INCLOURE: 9) Millora de l’Eix Diagonal dels Pirineus (Artesa de Segre – Pont de Suert) amb la construcció dels túnels de Comiols i de Perbes. 10) Desdoblament de la C-53 : Tàrrega (Vilagrassa)- Balaguer- Alfarràs.
 11. 11. Una oportunitat perduda? PROPOSTA PNI GOVERN a) No garanteix que les característiques qualitatives de construcció del QUART CINTURÓ previstes al Pacte donin resposta a les necessitats de l’Eix del Mediterrani. 6. GARANTIR LA CONTINUÏTAT DE L’EIX MEDITERRANI PROPOSTA CIU A INCLOURE: 11) Mantenir les garanties que preveu el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, vigent des del 2006, que preveu que el QUART CINTURÓ doni servei tant al trànsit d'agitació comarcal i de proximitat, com al trànsit de llarg recorregut com a via que forma part del l’Eix Mediterrani integrat per l’A-7, B-40, C-35 i A-2.
 12. 12. Una oportunitat perduda? PROPOSTA PNI GOVERN a) El Tripartit i CiU, al Parlament, van aprovar que en l’òrgan rector del consorci que ha de gestionar l’Aeroport del Prat les institucions catalanes tinguessin la MAJORIA DETERMINANT . En el document final del pacte desapareix el concepte “ MAJORIA ” i consolida la posició del govern socialista espanyol i el seu ministre de Foment, José Blanco. b) No hi ha dates del traspàs aeroports de REUS, GIRONA i SABADELL . 7. POSICIÓ A L’ AEROPORT DEL PRAT I TRASPÀS DE LA RESTA. PROPOSTA CIU A INCLOURE: 12) En l’òrgan rector del consorci que ha de gestionar l’Aeroport del Prat, les institucions catalanes hi han de tenir la MAJORIA DETERMINANT . 13) Calendarització i concreció en els traspassos dels aeroports de REUS, GIRONA I SABADELL .
 13. 13. Una oportunitat perduda? PROPOSTA PNI GOVERN: a) No es fa cap referència a la situació de greuge que pateix Catalunya respecte a l’Estat pel que fa al percentatge de vies de peatge respecte a les vies lliures de pagament. b) No fa cap referència a la calendarització de rescats puntuals de peatges . c) No es contemplen bonificacions per als usuaris habituals. d) Ignora la previsió de destinació de recursos de la D.A.TERCERA de l’Estatut pel que fa al rescat de peatges 8. POLÍTICA DEL GOVERN RESPECTE LES VIES DE PEATGE PROPOSTA CIU A INCLOURE: Amb l’objectiu de dibuixar un mode harmònic en el conjunt de l’Estat i eliminar progressivament el greuge actual , i previ a qualsevol plantejament futur en matèria de peatges (mobilitat i finançament de noves infraestructures), es proposa incloure: 14) Una calendarització del rescat dels peatges d’aquelles vies metropolitanes que no disposin d’una alternativa competitiva lliure de pagament. Concretament, les barreres de Rubí - les Fonts, a la C-16, i Mollet del Vallès, a la C-33. 15) Bonificació per als usuaris habituals de les autopistes que realitzin trànsits de naturalesa intracomarcal, mentre no existeixi una autovia alternativa lliure de pagament. Concretament, a la C-16 Bages, C-32 Maresme, AP-7 Montsià, AP-7 Baix Ebre, AP-7 Baix Camp, AP-7 Tarragonès, AP-7 Vallès Oriental, AP-7 La Selva, AP-7 Gironès, AP-7 Alt Empordà, AP-7 / AP-2 Baix Penedès, AP-2 Les Garrigues, C-32 Garraf i C-32 Baix Penedès.
 14. 14. Una oportunitat perduda? PROPOSTA PNI GOVERN: a) El Govern no preveu cap mecanisme que garanteixi el COMPLIMENT DE LES INVERSIONS previstes al Pacte. b) La proposta del Govern no garanteix un COMPROMÍS PRESSUPOSTARI real per part de les diferents administracions per al seu finançament . c) No hi ha cap garantia de compliment de la D.A. TERCERA DE L’ESTATUT, per part de l’Estat. d) No hi ha compromís de disminució de la utilització de mètodes de PAGAMENT DIFERIT per sota dels llindars recomanats a nivell europeu, pel que fa al finançament de noves infraestructures. e) No hi ha cap compromís per part del Govern pel que fa al FINANÇAMENT DE LA XARXA LOCAL I COMARCAL DE CATALUNYA. 9.ESTABLIMENT DE GARANTIES REALS D’EXECUCIÓ I FINANÇAMENT
 15. 15. Una oportunitat perduda? <ul><li>LA REALITAT DE L’EXECUCIÓ I FINANÇAMENT D’INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA: </li></ul><ul><li>L’octubre de 2008 l’ Estat ja havia disminuït un 37’2% nominal i un 42’1% reals la seva licitació oficial. </li></ul><ul><li>Els 8 primers mesos de 2009 la licitació oficial d’obres a Catalunya per part de l’ Estat retrocedeix fins un 44’2% nominal i un 42’5% real. </li></ul><ul><li>La licitació de la Generalitat aquest 2009 també retrocedeix un 46’3% nominal i un 44’6% real. </li></ul><ul><li>Obres com el desdoblament de Eix Transversal de Catalunya porten més de 20 mesos sense iniciar-se, i actuacions com els desdoblaments de la N-II o la N-340 tenen molts trams per finalitzar la seva tramitació administrativa. </li></ul><ul><li>Manquen per invertir 2.700 milions del període 2007 i 2008 per part de l’Estat a Catalunya en compliment de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut . </li></ul><ul><li>El percentatge d’obra pública finançada amb finançament extra - pressupostari supera el 30% del total de l’obra executada per la Generalitat. </li></ul><ul><li>No hi ha finançament per millorar la xarxa comarcal i local . </li></ul><ul><li>Entre l’inici de la tramitació d’una obra de l’Estat fins la seva finalització poden transcorre fins a 21 anys ( Variant de Vallirana ) o fins a 15 anys (desdoblament N-II Sils- Maçanet de la Selva / Quart Cinturó Abrera – Terrassa ). </li></ul>9.ESTABLIMENT DE GARANTIES REALS D’EXECUCIÓ I FINANÇAMENT
 16. 16. Una oportunitat perduda? PROPOSTA CIU A INCLOURE: 16) COMPLIMENT DE LES INVERSIONS previstes al Pacte. 17) COMPROMÍS PRESSUPOSTARI real per part de les diferents administracions per al seu finançament . 18) Compliment de la DA TERCERA DE L’ESTATUT per part de l’Estat i d’inversió del romanent (2.700 M€) d’anys anteriors pendents, per reduir la càrrega financera que suposa per la Generalitat la utilització dels mètodes de pagament diferit com per exemple els peatges a l’ombra. 19) Compromís de disminuir la utilització de mètodes de PAGAMENT DIFERIT de finançament d’infraestructures per sota dels llindars recomanats a nivell europeu. 20) Compromís d’estudi de nous MÈTODES ALTERNATIUS de finançament d'Infraestructures. 21) Compromís per part del Govern de Catalunya pel que fa al FINANÇAMENT DE LA XARXA LOCAL I COMARCAL DE CATALUNYA . 9.ESTABLIMENT DE GARANTIES REALS D’EXECUCIÓ I FINANÇAMENT

×