Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Acció Social i Ciutadania Pressupostos 2010: <ul><li>No responen a les necessitats socials </li></ul><ul><li>de les perso...
POBRESA: un any més sense resposta <ul><ul><li>IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya) </li></ul></ul><ul><...
<ul><ul><li>Prestació pel manteniment de les despeses de la llar: </li></ul></ul><ul><ul><li>Les vídues cada any pitjor! <...
<ul><li>XIFRES COMPARATIVES LLEI DE PRESTACIONS SOCIALS </li></ul>Prestacions econòmiques Imports Beneficiaris 2009 2010 2...
<ul><li>CONCLUSIÓ: </li></ul><ul><li>Els beneficiaris disminueixen mentre que els recursos augmenten, sense augmentar subs...
<ul><li>LA FAMÍLIA: La GRAN oblidada </li></ul><ul><li>Increment ZERO dels ajuts : per tercer any consecutiu son els matei...
<ul><ul><ul><ul><li>0-3 anys: 638€/any </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(2008=2009=2010) </li></ul></ul></ul>...
<ul><li>POLITIQUES SOCIALS TRANSVERSALS CONGELADES </li></ul><ul><li>IMMIGRACIÓ: </li></ul><ul><li>Es passa de 18,39 M€ a...
<ul><ul><li>LLEI DEPENDÈNCIA </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ únic dret reconegut: el dret a esperar! </li></ul></ul><ul><li>...
<ul><li>Cuidadors familiars: la consellera anuncia en seu parlamentària el 12 de novembre que s’ havia arribat als 50.000...
<ul><li>137.186 persones beneficiàries amb dret a prestació </li></ul><ul><li>Segons informació de l’ IMSERSO a data 1 de ...
<ul><li>RESIDÈNCIES PER A GENT GRAN: menys places! </li></ul>Tipus 2009 2010 Pròpies i concertades 7.510 10.600 Col·labora...
<ul><ul><li>PERSONES AMB DISCAPACITAT: </li></ul></ul><ul><ul><li>menys autonomia personal! </li></ul></ul><ul><li>El Gov...
<ul><li>Més INFORMES inútils, menys polítiques útils! </li></ul><ul><li>Partida d’ estudis i dictàmens i d’ altres treball...
<ul><li>MENYS TRANSPARÈNCIA: </li></ul><ul><li>encara no hem vist la contractació d’ informes dels anys anteriors! </li><...
Acció Social i Ciutadania Pressupostos 2010: <ul><li>No responen a les necessitats socials </li></ul><ul><li>de les perso...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Anàlisi dels Pressupostos del Departament d'Acció Social per al 2010

913 views

Published on

Anàlisi dels Pressupostos del Departament d'Acció Social per al 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anàlisi dels Pressupostos del Departament d'Acció Social per al 2010

 1. 1. Acció Social i Ciutadania Pressupostos 2010: <ul><li>No responen a les necessitats socials </li></ul><ul><li>de les persones més vulnerables </li></ul><ul><li>ni de les famílies. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Polítiques socials: un fracàs anunciat. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. POBRESA: un any més sense resposta <ul><ul><li>IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya) </li></ul></ul><ul><ul><li>Passa a ser de 569,12€/mes (2009: 563,49 €/mes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Increment d’1% (5,63€/mes) supeditat a la “clàusula de la vergonya” que s’augmentarà si el Govern de l’ Estat augmenta l’ IPREM. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>On queda la capacitat de decisió del Govern català? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per què volíem un indicador propi si el supeditem a l’ estatal? </li></ul></ul></ul><ul><li>L’ augment només d’ un 1% significa que les prestacions socials per a les persones amb rendes més baixes quedaran doblement limitades: </li></ul><ul><ul><li>Els imports seran més baixos i, </li></ul></ul><ul><ul><li>El topall per rebre l’ ajut també. Limitant a moltes persones i a les seves famílies la possibilitat d’ accedir-hi. </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><ul><li>Prestació pel manteniment de les despeses de la llar: </li></ul></ul><ul><ul><li>Les vídues cada any pitjor! </li></ul></ul><ul><li>La prestació per a cònjuges supervivents queda congelada a un màxim de 45€/mes. (increment ZERO) </li></ul><ul><ul><li>Recordem : l’ any passat només es va augmentar 1€/mes i aquest any 0€. </li></ul></ul><ul><li>  L a limitació de l’ IRSC fa que moltes vídues l’ hagin perdut tant l’ any 2008 com l’ any 2009. </li></ul><ul><ul><li>Es passa de 47.000 beneficiaris al 2009 a 29.000 per al 2010.  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 4. 4. <ul><li>XIFRES COMPARATIVES LLEI DE PRESTACIONS SOCIALS </li></ul>Prestacions econòmiques Imports Beneficiaris 2009 2010 2009 2010 Manteniment llar 20.033.690 25.927.080 33.000 34.000 Complement PNC PNC jubilació PNC invalidesa 43.723.560 49.950.000 42.000 42.000 28.000 28.000 30.000 30.000 Necessitats bàsiques 515.000 555.321 500 340 Assist. vellesa i malaltia 272.746 172.489 100 80 LISMI 2650 2650 Cònjuge supervivent 18.456.962 13.024.000 47.000 29.000 TOTAL 83.001.958 89.628.890 183.250 166.070
 5. 5. <ul><li>CONCLUSIÓ: </li></ul><ul><li>Els beneficiaris disminueixen mentre que els recursos augmenten, sense augmentar substancialment els imports de les prestacions (1% IRSC) </li></ul><ul><ul><ul><li>On aniran a parar aquests diners? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A les persones i famílies amb pocs recursos segur que no! </li></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>LA FAMÍLIA: La GRAN oblidada </li></ul><ul><li>Increment ZERO dels ajuts : per tercer any consecutiu son els mateixos imports (2008=2009=2010) </li></ul><ul><li>Increment ZERO de les franges d’ edat (de 0-3 anys havia de passar a 0-6 anys i, per les famílies nombroses i monoparentals, de 0-6 a 0-8 anys) </li></ul><ul><li>Segueixen perdent una paga anual sencera entre els 0-3 anys o els 0-6 anys per la normativa del tripartit </li></ul><ul><li>Llibres de text NO gratuïts </li></ul><ul><li>Sense llei de famílies nombroses </li></ul>
 7. 7. <ul><ul><ul><ul><li>0-3 anys: 638€/any </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(2008=2009=2010) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>0-6 anys (monoparentals i nombroses): 745€/any </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(2008=2009=2010) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>El Fons de Garantia de pensions d’ aliments resta pendent des del 2004 i per segon any consecutiu es manifesta que aquest any sí que es desplegarà. Preveu 10 milions exactament igual que l’ any passat, xifra del tot restrictiva. </li></ul><ul><li>Què en van fer dels 10M € de l’ any passat? </li></ul><ul><li>Les prestacions per acolliment de menors tutelats per la Generalitat queden també congelades: 326€ (0-9 anys), 362€ (10-14 anys), 393€ (15-18 anys). </li></ul><ul><ul><ul><li>La previsió d’ acolliments , tot i el Projecte de la Llei d’ Infància en tramitació és: un 65,5% en família i un 34,5% en centre  un augment del 0,2% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No hi haurà recursos per desplegar la Llei d’ Infància (en tramitació) </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>POLITIQUES SOCIALS TRANSVERSALS CONGELADES </li></ul><ul><li>IMMIGRACIÓ: </li></ul><ul><li>Es passa de 18,39 M€ a 18,36M€ </li></ul><ul><li>Això significa que el Projecte de la llei d’ acollida l’ any 2010 serà una llei de prestatgeria o pitjor una llei suportada pels ens municipals o supramunicipals, així com per les entitats del Tercer Sector. </li></ul><ul><li>JOVENTUT </li></ul><ul><ul><ul><li>Es passa de 22,23M€ a 22,66M€ </li></ul></ul></ul><ul><li>INSTITUT CATALÀ DE LES DONES </li></ul><ul><ul><ul><li>Es passa de 11,27M € a 11,71M €. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><ul><li>LLEI DEPENDÈNCIA </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ únic dret reconegut: el dret a esperar! </li></ul></ul><ul><li>El 50% de sol·licituds amb dret a prestació encara no tenen el Programa Individual d’ Atenció fet, i un cop fets, triguen molt a fer-los efectius. </li></ul><ul><li>Segueixen prioritzant els xecs (prestacions econòmiques) per sobre dels serveis, ignorant la llei. </li></ul><ul><li>Dins de les prestacions econòmiques la de cuidador no professional segueix sent la prestació estrella, quan només es podia resoldre extraordinàriament. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Cuidadors familiars: la consellera anuncia en seu parlamentària el 12 de novembre que s’ havia arribat als 50.000 cuidadors no professionals. Pel pressupost de l’ any 2010 pretén arribar als 56.979. (només 6.979 en un any) </li></ul><ul><ul><li>L’ IMSERSO manifesta que n’ hi ha 43.000 dels quals només 10.275 estan donats d’ alta de la seguretat social, menys d’ una quarta part. </li></ul></ul><ul><li>Viure en família : es passa de 17.712 beneficiaris a 12.993, amb una reducció pressupostària de 56,9M€ a 34M€ </li></ul><ul><li>En el cas de l’ assistent personal, manifesta que passaran de 70 al 2009, a 166 al 2010, quan tots sabem que aquest any s’han arribat 20. </li></ul><ul><li>Els beneficiaris de la prestació econòmica vinculada a servei (residència, centre de dia...) baixa de 14.622 a 11.983. </li></ul><ul><li>L’ agència de promoció de l’ autonomia personal resta pendent </li></ul>
 11. 11. <ul><li>137.186 persones beneficiàries amb dret a prestació </li></ul><ul><li>Segons informació de l’ IMSERSO a data 1 de novembre de 2009: hi ha 176.316 sol·licituds presentades, 137.186 persones beneficiàries, amb dret a prestació. </li></ul><ul><li>Prestacions previstes: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>20.840 places de residència </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>4.122 places per centre de dia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>56.979 prestacions econòmiques per cuidador no professional </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>166 prestaciones econòmiques per assistent personal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>11.983 prestacions econòmiques vinculades a servei </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>TOTAL 94.090 possibles beneficiaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Comptant que es faci tot, 43.096 beneficiaris quedaran fora, sense comptar les noves sol·licituds. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>RESIDÈNCIES PER A GENT GRAN: menys places! </li></ul>Tipus 2009 2010 Pròpies i concertades 7.510 10.600 Col·laboradores 15.000 10.240 TOTAL 22.510 20.840 Places centre de dia col·laboradores 2.056 1.996 Places centre dia propi o concertades 1.952 2126 TOTAL 4.008 4.122
 13. 13. <ul><ul><li>PERSONES AMB DISCAPACITAT: </li></ul></ul><ul><ul><li>menys autonomia personal! </li></ul></ul><ul><li>El Govern torna a rebaixar el nombre de beneficiaris previstos de les ajudes tècniques (PUA) 2008 2009 2010 </li></ul><ul><li>15.256 beneficiaris 9.000 beneficiaris 8.609 beneficiaris </li></ul><ul><li>El nombre d’ usuaris dels equips de valoració són 70.000, atesos per 93 professionals (=2009). El període d’ espera pel certificat de discapacitat és superior als 14 mesos. </li></ul><ul><li>Els assistents personals previstos per al 2009 eren 43, pel 2010 se’n preveuen 48, un augment de 5 assistents és una política de priorització de la promoció de l’ autonomia personal? </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Més INFORMES inútils, menys polítiques útils! </li></ul><ul><li>Partida d’ estudis i dictàmens i d’ altres treballs realitzats per altres empreses en l’ àmbit de la direcció i de l’ administració general. Uns exemples: </li></ul><ul><li>Secretaria General 2009 2010 </li></ul><ul><li>494.811€ 2.303.507€ </li></ul><ul><li>Secretaria de Famílies 2009 2010 </li></ul><ul><li>2.020.380€ 2.304.702€ </li></ul><ul><li>ICASS 2009 2010 </li></ul><ul><li>5.435.543€ 5.772.261€ </li></ul><ul><li>ON QUEDA LA POLÍTICA D’ AUSTERITAT? </li></ul>
 15. 15. <ul><li>MENYS TRANSPARÈNCIA: </li></ul><ul><li>encara no hem vist la contractació d’ informes dels anys anteriors! </li></ul><ul><li>encara no hem vist els expedients de la llei de la dependència! </li></ul><ul><li>encara no hem vist els expedients dels infants en llista d’espera! </li></ul><ul><li>encara no tenim respostes sobre dependència per la Comissió Mixta! </li></ul>
 16. 16. Acció Social i Ciutadania Pressupostos 2010: <ul><li>No responen a les necessitats socials </li></ul><ul><li>de les persones més vulnerables </li></ul><ul><li>ni de les famílies. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Polítiques socials: un fracàs anunciat. </li></ul></ul></ul></ul></ul>

×