Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skema Bm Kertas2 Set3

BM SPM SKOR A

  • Login to see the comments

Skema Bm Kertas2 Set3

  1. 1. SULIT SKEMA SET 3 1103/2 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 2005 2½ jam JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE 2005 BAHASA MELAYU Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi empat soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan bagi Soalan 2(b), Soalan 2(c) dan Soalan 2(d) berdasarkan teks Komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. 4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi. Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak [Lihat sebelah 1103/2 © 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak Halaman 1
  2. 2. SULIT SKEMA SET 3 1103/2 Soalan 1: Rumusan [30 markah] Pendahuluan: Petikan membincangkan cara-cara/usaha-usaha/tindakan-tindakan/pendekatan-pendekatan bagi membanteras nyamuk aedes. [2m] Isi tersurat ( 4 – 12 markah) 1. Operasi bersepadu keselamatan dan kesihatan di tapak binaan dan pencegahan wabak denggi dijalankan. 2m 2. Pemeriksaan pencegahan denggi dari rumah ke rumah dilaksanakan. 2m 3. Meningkatkan kempen kesedaran dan pencegahan denggi di sekolah-sekolah 2m 4. Menjalankan aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan 2m 5. Memberikan amaran dan denda yang berat terhadap majlis tempatan yang gagal memastikan kebersihan di kawasan jagaan mereka 2m 6. Memastikan kawasan persekitaran rumah bebas daripada takungan air 2m 7. Memasukkan racun jentik-jentik dalam semua bekas air setiap tiga bulan sekali 2m 8. Menyembur semburan kabus di kawasan perumahan 2m 9. Memeriksa saluran air hujan dan membuang sampah sarap yang menyekat pengaliran air 2m 10. Menanam semua botol, tin dan bekas yang boleh menakung air 2m Isi Tersirat (4 – 12 markah) 1. Tiada kesedaran di kalangan masyarakat tentang bahaya penyakit ini 2m 2. Sistem kumbahan tidak diurus dengan sempurna 2m 3. Bekalan air tidak disimpan dengan selamat 2m 4. Pihak berkuasa tidak menyembur asap kabus di kawasan perumahan 2m 5. Penguatkuasaan undang-undang yang tidak tegas. 2m Penutup 1. Kesimpulannya, semua pihak perlulah bekerjasama memerangi aedes agar negara bebas daripada penyakit berbahaya ini. 2m 2. Kesimpulannya, masyarakat perlulah mempunyai kesedaran tentang pentingnya menjaga kebersihan agar penyakit denggi ini tidak terus menular. 2m [Lihat sebelah 1103/2 © 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak Halaman 2
  3. 3. SULIT SKEMA SET 3 1103/2 Soalan 2 : Pemahaman Soalan 2(a) Petikan Umum i) Berikan maksud rangkai kata kian bermaharajalela . Maksudnya : semakin menjadi-jadi / semakin serius 2m ii) Mengapakah nyamuk aedes amat berbahaya kepada manusia? - menyebabkan demam berpanjangan 1m - menyebabkan demam denggi berdarah 1m - meragut nyawa manusia 1m iii) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dijalankan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bahayanya nyamuk aedes? - mengadakan pameran tentang aedes 1m - peranan media massa menyebarkan maklumat tentang aedes 1m - ceramah-ceramah kesihatan diperhebatkan 1m - pendidikan sejak kecil agar mencintai kebersihan 1m Soalan 2(b) Petikan Cerpen (i) Perlakuan ayah. - Ayahnya meminta sedekah daripada orang ramai 1m - Ayahnya dalam keadaan mabuk 1m - Ayahnya meminta wang daripadanya sedangkan wang itu amat diperlukan untuk membeli buku. 1m - Ayahnya tidak bertimbang rasa 1m [Maksimum 3 markah] (ii) - meluahkan perasaannya kepada orang lain untuk mengurangkan tekanan yang dihadapinya. 1m - meminta kaum keluarga terdekat menasihati ayahnya agar ayahnya berubah sikap 1m - menginap di asrama untuk membolehkannya memberikan tumpuan terhadap pelajarannya. 1m - memujuk dan terus memperlihatkan kasih sayang kepada ayah dengan harapan ayahnya akan menginsafi perlakuannya. 1m [Maksimum 3 markahi] (iii) Perwatakan Mariah dalam petikan: - Mariah seorang yang penyayang contohnya, Mariah menyayangi ayahnya 1m - Mariah seorang yang menghormati orang tua Contohnya, Mariah bercakap dengan sopan dalam meluahkan perasaannya kepada ayahnya. 1m - Mariah seorang yang prihatin Contohnya, Mariah menyerahkan wang yang sangat diperlukannya kepada ayah. 1m [Maksimum 2 markah] [Lihat sebelah 1103/2 © 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak Halaman 3
  4. 4. SULIT SKEMA SET 3 1103/2 Perwatakan Mariah dalam cerpen: - Mariah seorang yang tabah Contohnya, Mariah tabah menghadapi karenah ayahnya. 1m - Mariah seorang yang menghormati guru Contohnya, Mariah menghormati kata-kata gurunya 1m - Mariah seorang yang rajin Contoh, Mariah rajin membantu Mak Usu Lijah menjual nasi lemak. 1m [Maksimum 2 markah] Soalan 2(c) Petikan Prosa Klasik (i) Apakah yang dimaksudkan dengan patahlah perang orang Singapura berdasarkan petikan di atas? - tentera / rakyat Singapura telah kalah / tewas 2m (ii) Nyatakan tindakan belot yang dilakukan oleh Sang Rajuna Tapa terhadap Raja Singapura. - mengutus surat kepada Betara Majapahit 1m - meminta Betara Majapahit menyerang Singapura 1m - membuka pintu Kota Singapura supaya tentera Jawa dapat menyerang Singapura dengan mudah 1m - menyembunyikan bekalan beras / memberitahu raja bekalan beras sudah habis 1m (Maksimum 3 markah) (iii) Pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang sesuai dikenakan ke atas pembelot? - Dikenakan hukuman bunuh 1m - Dilucutkan jawatan / ditarik balik anugerah 1m - Buang negeri / daerah / lucut kerakyatan 1m - Denda yang berat / dipenjara 1m - Dipulaukan oleh semua pihak 1m - Harta bendanya dirampas 1m (Maksimum 3 markah) Soalan 2(d) Petikan Puisi (i) Maksudnya; - ada atau tidak dirinya tidak membawa sebarang kesan 2m - menganggap kehadirannya tidak memberi apa-apa faedah 2m (Pilih mana-mana satu jawapan) (ii) - jangan bersikap suka membazir – setiap barang ada kegunaannya 1m - barang yang digunakan boleh dikitar semula 1m - boleh dijadikan barang hiasan 1m - diberi kepada orang yang memerlukannya 1m - diderma kepada pihak lain 1m [Lihat sebelah 1103/2 © 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak Halaman 4
  5. 5. SULIT SKEMA SET 3 1103/2 (iii) - mengajar seseorang jangan bersikap suka membazir 1m - mengingatkan seseorang jangan terlalu merendah diri. 1m - janganlah bersifat terlalu mengharap 1m - mestilah yakin dalam menghadapi sesuatu situasi 1m - hendaklah gigih berusaha untuk mendapatkan sesuatu tanpa mengharapkan sebarang bantuan/sokongan 1m - janganlah memandang rendah kebolehan/keupayaan orang lain dengan tujuan menghina/iri hati. 1m Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa [30 markah] Jawab semua soalan. SOALAN (a) : (i) Dia berasa amat penat setelah berhari-hari menyertai ekspedisi mendaki gunung itu. Penat lelah petani itu mengusahakan ladang sayurnya berbalas apabila hasil ladangnya meningkat dua kali ganda. (ii) Persaingan sengit untuk merebut tempat pertama dalam acara Larian Kemedekaan menyebabkan banyak peserta jatuh di garisan penamat. Jatuh bangun dalam perniagaan merupakan perkara biasa yang perlu dihadapi oleh setiap ahli perniagaan. (iii) Para pemain meneruskan permainan kerana mereka tidak dapat mendengar tiupan wisel pengadil yang tenggelam dalam soarakan penonton. Mangsa banjir yang hanyut di sungai itu tenggelam-timbul dibawa arus deras. [6 markah] SOALAN (b) : “Osman, apa rancagan engkau masa cuti penggal nanti?” tanya Ali. “Entahlah, aku sendiri belum tahu lagi,” jawab Osman. “Hai, dulu engkau ada beritahu aku yang engkau hendak ke Zoo Taiping!” “Rancangan itu sudah dibatalkan oleh ayah aku. Ayah aku hendak ke luar negara mengikut rombongan Perdana Menteri,” terang Osman. Isi – 4 markah Bahasa dan urutan -2 markah [ 6 markah ] [Lihat sebelah 1103/2 © 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak Halaman 5
  6. 6. SULIT SKEMA SET 3 1103/2 SOALAN (c) : Jawapan (i) distinasi - destinasi dilawatkan - dilawati (ii) Pembakaran - Kebakaran yunit - unit (iii) merasa - berasa olah raga - olahraga [6 markah] SOALAN (d) : (i) Kesempitan - Kesuntukan kedua - kedua-dua (ii) memandang kepada Ali - memandang Ali penat - jemu / henti (iii) Tindakannya - Usahanya demi untuk - demi [6 markah] SOALAN (e) : (i) Bagai anjing menyalak bukit / mencurah air ke daun keladi / mencurah garam ke laut (ii) -Bagai pahat dengan penukul -Berat tulang (iii) Membuka pekung di dada / Meludah ke langit terpercik ke muka sendiri. [6 markah] Soalan 4 : Novel [15 markah] a) Sifat yang menunjukkan keperibadian mulia watak Perlumbaan Kedua: i. Watak utama bijaksana/cerdik/pintar/pandai. 2m Contoh: Tuk kura bijak mengatur strategi perlumbaan akhirnya dapat dapat mengalahkan/menewaskan sang arnab/arnab putih. ii. Watak utama gigih/tekun/rajin berusaha. 2m Contoh: Tuk kura gigih/tekun menjalani latihan/meniti batang. [Lihat sebelah 1103/2 © 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak Halaman 6
  7. 7. SULIT SKEMA SET 3 1103/2 iii. Watak utama tabah/cekal/sabar. 2m Contoh: Tuk kura tabah/cekal/sabar menghadapi cacian/ejekan/cercaan/ siksaan daripada kaumnya. iv. Watak utama berani menghadapi cabaran. 2m Contoh: Tok kura berani menghadapi cabaran sang arnab demi mempertahankan maruah kaumnya. v. Watak utama berhati-hati / berwaspada dalam tindakan. 2m Contoh: Tuk kura sentiasa berhati-hati/berwaspada dalam tindakannya. Dia tidak mempercayai kata-kata sang kancil yang terkenal dengan tipu muslihatnya. vi Watak utama tegas / tetap pendirian 2m Contoh: Tuk kura tegas / tetap pendirian terhadap sebarang keputusan yang dibuatnya. Dia tetap meneruskan latihan meniti batang balak/batu licin walaupun mendapat tentangan kaumnya. vii. Watak utama pemaaf/bertolak ansur. 2m Contoh: Tuk kura memaafkan kesalahan anak buahnya yang enggan bekerjasama ketika membuat latihan. Akhirnya dia mendapat sanjungan daripada anak buahnya. viii. Watak utama bersikap positif dalam menghadapi musuhnya 2m Contoh: Tuk kura sentiasa bersikap positif dalam menghadapi musuhnya dan merancang tindakan dengan teliti. ( Maksimum: 7 markah) Novel Julia: i. Watak utama bijaksana/cerdik/pintar. 2m Contoh: Julia bijak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh BMPRO Transport/Julia berjaya mengatasi penyelewengan dalam BMPRO Transport. ii. Watak utama gigih/tekun/rajin. 2m Contoh: Julia gigih/tekun/rajin berusaha memulihkan perniagaan arwah bapanya/BMPRO Holding Sdn.Bhd/BMPRO Transport iii. Watak utama tabah/cekal/sabar. 2m Contoh: Julia tabah/cekal/sabar mengharungi dugaan hidup selepas kematian ibu bapa. iv. Watak utama berani menghadapi cabaran. 2m Contoh: Julia yang masih remaja/muda/berusia 21 tahun berani meneruskan perniagaan bapanya walaupun tidak berpengalaman v. Watak utama berwaspada/berhati hati. 2m Contoh: Julia sentiasa berwaspada/berhati-hati menghadapi karenah Pekerjanya / Syed Mustafa/musuh perniagaannya. [Lihat sebelah 1103/2 © 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak Halaman 7
  8. 8. SULIT SKEMA SET 3 1103/2 vi. Watak utama tegas/tetap pendirian. 2m Contoh: Julia tidak mudah terpengaruh dengan rayuan Rashid/dia tegas membuat keputusan untuk meneruskan perniagaan ayahnya. vii Watak utama mendapat dorongan / sokngan daripada pelbagai pihak 2m Contoh: Julia mendapat sokongan daripada keluarga/rakan kongsi/ kakitangan syarikat/Jun sekeluarga. viii. Watak utama berpandangan jauh. 2m Contoh: Julia merancang dengan bijak segala aktiviti syarikatnya termasuk mengadakan usaha sama dengan syarikat lain. (Maksimum: 7 markah) Soalan b) Pengajaran yang terdapat dalam novel Perlumbaan Kedua. i. Kita hendaklah menggunakan kebijaksanaan/kepadaian mengatasi 2m masalah/menyelesaikan masalah Contoh: : Tuk kura menggunakan kebijaksanaan mengalahkan sang arnab dalam perlumbaan. ii. Kita mesti gigih/tekun berusaha demi mencapai kejayaan. 2m Contoh: Tuk kura gigih/tekun menjalani latihan menghadapi perlumbaan dengan sang arnab. iii. Kita perlulah bekerjasama antara satu sama lain dalam menjayakan 2m sesuatu rancangan atau program. Contoh: Seluruh penghuni hutan bekerjasama menjayakan pertandingan/ perlumbaan antara tuk kura dengan sang arnab iv. Kita mestilah berani menghadapi cabaran/menjaga maruah 2m Contoh: Tuk kura berani menyahut cabaran sang arnab demi mempertahankan maruah kaumnya. v. Kita hendaklah jujur/amanah menjalankan tugas dan tidak 2m menyelewang/menyalahgunakan kuasa kerana ia mendatangkan keburukan. Contoh: Sang gajah menjalankan tugas sebagai hakim telah berlaku adil. vi. Kita hendaklah bekerja sama menjalankan sesuatu usaha/kerja 2m yang berat/sukar. Contoh: Semua haiwan di hutan bekerjasama menjayakan perlumbaan antara tuk kura dengan sang arnab. [Lihat sebelah 1103/2 © 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak Halaman 8
  9. 9. SULIT SKEMA SET 3 1103/2 vii. Kita haruslah bersedia memohon maaf atas kesilapan yang kita lakukan. 2m Contoh: Kura-kura suku tasik/suku kuala/suku rimba telah memohon maaf kepada tuk kura atas kesilapan mereka. ix. Janganlah kita suka memfitnah/mengacum/melaga-lagakan orang 2m kerana hal ini boleh menimbulkan ketidaktenteraman dlam masyarat. Contoh: Sikap kancil yang mengapi-apikan sang arnab putih menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. (Maksimum: 8 markah) Novel Julia. i. Kita hendaklah menggunakan kebijaksanaan/kepandaian mengatasi 2m masalah/menyelesaikan masalah. Contoh: Julia menggunakan kebijaksanaan mengatasi masalah Syarikat BMPRO Transport. ii. Kita mesti gigih/tekun berusaha demi mencapai kejayaan. 2m Contoh: Julia gigih menjalankan perniagaan dan mengatasi masalah dalam BMPRO Transport. iii. Kita hendaklah tabah/cekal menghadapi sebarang cabaran demi 2m mencapai kejayaan. Contoh: Julia tabah menghadapi rintangan menjalankan perniagaan keluarganya hingga berjaya. iv. Kita mestilah berani menghadapi cabaran dalam kehidupan. 2m Contoh: Julia berani menghadapi cabaran mamajukan BMPRO Holding Sdn Bhd walaupun ia masih muda. v. Kita hendaklah jujur/amanah menjalankan tugas dan tidak 2m menyeleweng/menyalahgunakan kuasa kerana ia mendatangkan kesan buruk. Contoh: En Borhan melakukan penyelewengan menyebabkan BMPRO Transport mengalami kerugian. vi. Kita hendaklah bekerjasama menjalankan sesuatu usaha/kerja 2m yang berat/sukar. Contoh: Julia bekerjasama dengan Jun dan agensi kerajaan menjalankan program homestay. vii. Kita haruslah menjaga maruah diri dalam pergaulan 2m Contoh: Julia menjaga maruah diri ketika bergaul/berhubung dengan Jun/pekerja pejabatnya. viii. Kita mesti menghormati orang tua/ibu bapa/keluarga. 2m Contoh: Julia menghormati ibu bapa/nenek/ibu tiri/keluarga Jun. (Maksimum: 8 markah) JAWAPAN TAMAT [Lihat sebelah 1103/2 © 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak Halaman 9

×