Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Net4kidspresentatie

736 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Net4kidspresentatie

 1. 1. Net4kids Aid Foundation Amsterdam, 2011 www.net4kids.org
 2. 2. ONZE MISSIE“Door duurzame hulp minderbedeelde kinderen een betere toekomst geven” www.net4kids.org
 3. 3. Net4kids in 1 slide....• Gestart in 2003• Concrete kinderhulp in Azië en Afrika• Van 2003 t/m 2010 ruim 4 miljoen EURO fondsen• 2010: groei van ruim 24% - 1.000.000 EURO• 2010: meer dan 17.000 kinderen geholpen, 37 kinderhulp-projecten in 18 landen• 80% fondsen komt van bedrijven (Corporate Giving): o.a. G-Star, Oxxio, LeasePlan, ASML, DLA Piper, Canyon• 95% Net4kids team bestaat uit pro bono professionals; klein betaald team (3,3 FTE maart 2011) www.net4kids.org
 4. 4. ONZE VISIE• zakelijk• betrokken• concreet• transparant www.net4kids.org
 5. 5. Zakelijk• Corporate Charity afgestemd op bedrijfsdoelen• Terugkoppeling resultaten van de investering• Diensten om invulling te geven aan Corporate Charity beleid zoals workshops, search en advies• 80% van de donaties komt vanuit bedrijfsleven• Project aanvragen worden benaderd als business case en beoordeeld op schaalbaarheid, haalbaarheid, continuïteit en kracht van het lokale management• Net4kids team heeft sterke zakelijke achtergrond www.net4kids.org
 6. 6. Zakelijk | Doelgroep• Algemeen: – organisaties die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving; verbondenheid willen ervaren met hun medewerkers, klanten en leveranciers door samen iets goeds te doen; passend bij hun bedrijfsdoelen, core business en/of hulpvisie.• Specifiek: – zakelijke dienstverlening – consumenten merken – internet bedrijven – snelle groeiers www.net4kids.org
 7. 7. Betrokken• Mynet4kids: eigen minisite met resultaten, nieuws en beeld om te delen met achterban• Regelmatige updates, rapportages en meet & greets met uitvoerende project partners• Exact weten aan wie of aan wat je geeft• Regelmatige projectbezoeken, ook samen met donateur• Net4kids team bestaat voor 95% uit pro bono professionals• FTE’ers schenken ook allemaal 20% pro bono www.net4kids.org
 8. 8. Concreet• Concrete projecten met kop en staart dan wel voor afgesproken periode• Kinderhulp dan wel tastbare middelen en voorzieningen waar kinderen langdurig van profiteren• Exact weten aan wie of aan wat je geeft• Inzicht in de begroting, de doelstellingen en de resultaten van het project (social Return On Investment) www.net4kids.org
 9. 9. Transparant• Volledig heldere geldstromen: – Projectdonaties: 100% gaat naar het project – Projectgerelateerde organisatie sponsoring: +10% bijdrage bovenop projectbedrag – Organisatiekosten: investeerders in Net4kids – Net4kids Continuity fund om hulpprojecten te garanderen en organisatie deels te financieren• Regelmatige rapportage op elk afzonderlijk project over behaalde resultaten en effectiviteit www.net4kids.org
 10. 10. Kortom• Ander donatiemodel: 1-op-1 koppeling donateur en project !zelf kiezen, online volgen en delen• Ander bedrijfsmodel: Scheiding van geldstromen voor projecten, organisatie en garantiefonds !100% gaat naar kinderhulp projecten, +10% bijdrage in project gerelateerde organisatie sponsoring www.net4kids.org
 11. 11. “Net4kids is zakelijk in haar aanpak maar emotioneel in haar betrokkenheid. Dat spreekt ons enorm aan.” Flora Hennekes Secretary of the board LeasePlan Corporation NV www.net4kids.org
 12. 12. Voorbeelden • Oxxio consumentenacties brengen geld op voor Net4kids energieprojecten • LeasePlan x% omzet alle landen vloeit naar Net4kids, medewerkers brengen expertise in en organiseren fundraising acties • G-Star foundation investeert via Net4kids in projecten ter preventie van kinderarbeid • DLA Piper biedt Net4kids huisvesting en verleent steun aan juridische vraagstukken • Canyon 5% winst op limited edition ICT accessoires met Net4kids logo www.net4kids.org
 13. 13. Donateurs van Net4kids• LeasePlan Corporation N.V.• G-Star Raw Denim Foundation• Oxxio Nederland B.V.• DLA Piper• Valori• Deloitte• Turing Foundation• Eureko Achmea Foundation• Afas• Foodinvest• Capgemini• Fit for Finance• Veldhoven the Netherlands B.V.• ATC Trustees• Xebia• SKIGT Vastgoed B.V.• ASML Foundation• Open Scholengemeenschap Bijlmer• KWA Bedrijfsadviseurs• Giarte4Kids• Qurius Nederland B.V.• Winners & Co• Stichting Elsgoed• Grizzly New Marketing B.V.• Ribbink van den Hoek Familiestichting• Machinefabriek Eerbeek• Novum Posterum B.V.... en vele andere bedrijven, stichtingen en personen.www.net4kids.org
 14. 14. Net4kids werkgebied www.net4kids.org
 15. 15. Net4kids projecten• Projecten waar kansarme kinderen langdurig van profiteren• Lange termijn, structurele hulp in Afrika en Azië: • water!& energie • gezondheidszorg • onderwijs • opvang & huisvesting• Net4kids criteria: • lokaal, solide, betrouwbaar & open management • sterke hulpcase, duidelijke doelen, concreet plan • structureel, schaalbaar, haalbaar, zelfredzaamheid • transparante financiële verantwoording • twee keer per jaar rapportage!van de!resultaten www.net4kids.org
 16. 16. Voorbeeldproject AziëBouw opvangcomplex voor straatkinderen in Kathmandu NepalChild Watabaran Center Nepal (CWCN) Ook is met de bouw van de om ondanks een beperkte beschikbaarheidving tussen 2002 en 2008 straatkinderen twee huizen de capaciteit van stroom (soms maar 3 uur per dag) enop in een aantal gehuurde huizen in vergroot van 20 naar oplopende bouw- en materiaalprijzen deKathmandu. Deze huizen waren verre van 30 kinderen per huizen met slechts een paar maandenoptimaal (geen schoon water, toegang tot huis. De nieuwe vertraging op te leveren. Naast financiëletransport,aantallen kamers) en de tehuizen staan sponsoring, heeft LeasePlan dit projecthuurkosten liepen ieder jaar op.Dankzij iets buiten het ondersteund met adviseurs en expertisede steun van LeasePlan heeft Net4kids de centrum van tijdens de bouw.afgelopen 2 jaar de bouw van een nieuw Kathmandu.opvang-complex, met een huis voor Het is een Tevens zijn in 2009 de lopende kostenjongens, een huis voor meisjes en een geweldige gedekt van 28 meisjes zowel in hetschoolgebouw kunnen financieren. In mei prestatie gehuurde als het nieuwe meisjestehuis.2009 zijn de eerste kinderen verhuisd. geweest www.net4kids.org
 17. 17. Voorbeeldproject AfrikaSchoolgeld voor gehandicapte kinderen in RwandaIn ontwikkelingslanden kunnen maar zeer weinig te bieden die zijn gebaseerd op het principe van donaties konden deze kinderen voor 100% vankinderen met een lichamelijke of verstandelijke Totale Communicatie, waarbij gebruik wordt de faciliteiten en de programma’s van Komerabeperking naar school. Dat geldt zeker ook in het gemaakt van visualisatie!technieken en profiteren. Naast dit project, dat veel kinderendoor oorlog verscheurde Rwanda, waar kennis en gebarentaal. ondersteunt die anders geen kansen zoudenvaardigheden onvoldoende zijn om rekening te hebben om normaal mee te draaien in dekunnen houden met de behoeften van In 2009 zijn de onderwijskosten van 47 kinderen maatschappij, is Komera tegenwoordig ook eengehandicapte en getraumatiseerde kinderen. met een verstandelijke of lichamelijke beperking ‘Resource centrum’ voor In-service training. DatKomera, een Rwandese NGO, helpt deze gesponsord. Onder deze kosten vallen betekent dat het een plek is waar leraren onderkinderen om onafhankelijker en gelukkiger te schoolgeld, kosten van vervoer van en naar deskundige begeleiding ervaring op kunnen doenworden, door hun aangepaste schoolprogramma’s school, evenals voedsel voor de kinderen. Met de als leraar inwww.net4kids.org het speciaal onderwijs.
 18. 18. Project OrganisatieSteun Net4kids in dienst,mankracht of geld. Zo draagtu zorg voor uitbreiding, duur-zaamheid en continuïteit vanonze groeiende organisatie.Wij noemen dit een multiplier. www.net4kids.org
 19. 19. Wat kunnenwij samendoen voorkinderen? www.net4kids.org
 20. 20. Net4kids Organisatie Bestuur Algemeen Directeur Marketing Sales Projecten Ondersteunende (intern/extern, PR, site (Fundraising, (Selectie, diensten & lead generatie) Account (HR, Finance, Admin & ICT) Monitoring, Evaluatie Management & Donor Relations) & Rapportages) www.net4kids.org
 21. 21. Historie 1999-2006 www.net4kids.org
 22. 22. Historie 2007-2010 www.net4kids.org
 23. 23. Mindmap www.net4kids.org
 24. 24. www.net4kids.org

×