Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D-ID 4e nieuwsbrief

195 views

Published on

Dit is de vierde nieuwsbrief van het Dynamic Identity project. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid van deze uitgave ligt uitsluitend bij de auteurs; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

D-ID 4e nieuwsbrief

  1. 1. Bezoek de website van het projekt: www.dynamicidentity.eu. Vind ons op Delicious Word vriend op Facebook Volg ons op Twitter Vertel een vriend Doel van het projekt Leraren worden getraind om hun inzichten in online veiligheid te vergroten. Deze inzichten geven zij vervolgens door aan hun leerlingen in de vorm van een workshop. De workshop omvat veel verschillende activiteiten (zoals video interviews, serious gaming, software apps) die gebaseerd zijn op nieuwe pedagogische benaderingen en nieuwe (Augmented Reality). Met behulp van de workshop ondersteunen leraren leerlingen effectief in het ontwerpen en beheren van hun online identiteiten. Ons laatste nieuws ! Curriculum Update Het curriculum heeft een update gekregen naar aanleiding van de conclusies getrokken uit de eerste ronde van educatieve workshops. De tweede versie zal opnieuw worden gevalideerd door leraren en leerlingen in nieuwe workshops. New workshops Nieuwe workshops zullen worden gehouden in de partner landen (NL, PL & GR) in het nieuwe schooljaar. Het is de bedoeling om permanente input te krijgen vanuit de doelgroepen van het projekt en zo het curriculum en de leer-tools te verbeteren zodat zij steeds effectiever aansluiten op de leerbehoeften van de doelgroepen. Wilt u meer weten? Bezoek dan regelmatig de Dynamic Identity project website voor nieuws en de laatste ontwikkelingen. De rationale van het projekt Gedurende de laatste decade heeft internetgebruik een grote vlucht genomen. Ouders, die zich zorgen maken over de veiligheid van hun kinderen, kunnen tot nu hooguit beschermende maatregelen nemen. Deze zijn vaak echter beperkend van karakter en begrenzen online ervaringen. D-ID wil dat jongeren zelf gaan begrijpen hoe zij hun online identiteiten bouwen en hoe deze geinterpreteerd en gebruikt worden zodat zij zelf beslissingen kunnen nemen. Daartoe stelt D-ID leermateriaal op voor leraren zodat deze jongeren hierin kunnen scholen en begeleiden.
  2. 2. Het Consortium  P1| CCS Digital Education – Griekenland (Aanvrager)  P2| EZZEV Foundation - Nederland  P3| Leiden University - Nederland  P4| Centrum Wiskunde & Informatica - Nederland  P5| Fundacja Citizen Project - Polen  P6| FAVINOM Consultancies Ltd - Cyprus  P7| Parents Vereniging van Experimentele Scholen van Maraslion - Griekenland  P8| Gdansk Centrum voor Verslavingspreventie - Polen vind ons op Delicious |volg ons op Twitter | word vriend op Facebook | vertel het een vriend Voor meer informatie, mail svp naar info@dynamicidentity.eu of bezoek www.dynamicidentity.eu. This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. schrijf je uitt | update notificatie voorkeuren

×