Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Setas

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Setas

 1. 1. Os cogumelos ousetas son seresvivos, igual que osanimais ou asplantas, pero…non se parecen aningúns deles.
 2. 2. Emoita xente estaba e aíndaestá convencida de que as setaseran vexetais porque nacían nomonte, nas veigas, nas árbores(¿)… pero non teñen raíz, nintalo, nin follas, nin flores.Ademais, os cogumelos nonpoden alimentarse como asplantas con auga e substanciasminerais que absorven polaraíz. Os cogumelos necesitanmanterse de substancias
 3. 3. Estas setas considéranse ungrupo independente distintodos animais e dos vexetais: ungrupo chamado “Reino dosfungos”.
 4. 4. Anillo
 5. 5. BOLETUS ERYTHROPUS
 6. 6. AMANITA MUSCARIA
 7. 7. As esporas caen ó chan
 8. 8. O vento leva as esporas
 9. 9. Chove e fanse moitas fías
 10. 10. Moitas fías son o micelio del saeo Cogomelo
 11. 11. Tamén conocido coma matamoscas oufalsa oronja.É un fungo basidiometicomoi común,Atópase en condicións de hábitat moiamplas, en rexions máis baixas.Enbosques de pinos negros, abetos eabedules.
 12. 12. A AMANITA MUSCARIAÉ UNHA SETA MOIBONITA.A AMANITA MUSCARIAÉ MOI VENENOSA ÉNON SE PODE COMER. ALEX MARIUS SALIN
 13. 13. A manita muscaria évenenosa, non se podecomer, é moi perigosa.E moi bonita parecepor arriba unha fresa.
 14. 14. É unha seta dunha corespectacular azul ou violetaescuro. É comestiblecociñada, pero en crudo évenenosa.Ten un sombreiro de cinco aquince centímetros Sebastián Soto Medina
 15. 15. Pola súa elevadatoxicidade , aAmanita phalloides éa seta máis perigosa,causante da maioríadas intoxicaciónsmortais no noso país .Lucas Álvarez .
 16. 16. A amanita é un fungobasidiomiceto moi común doorden agaricales.O epíteto específico amanitaprovén do latin musca,mosca efai referencia a interación entreos fungos e os insectos. Andrea Suárez Menéndez
 17. 17. A Amanita phalloides e a reina das Amanitas medra mentras toda a estación micolóxica.Setembro efebreiro son os meses en que encotrase de todo tipo de bosques de toda a península. A Amanita Phlloides emoi parecida as plantas comestibles e os expertos confundense moi amenudo poreso deuse casos deenvenenamento. Cando a tomas tes o sindrome faloidiano que ataca a figados e riles e de acion lenta e dolorosae se algun organo esta atacado e mellor ir a ursencias de inmediato.E a seta que se produciu mais mortes esntreos expertos,a intoxicacion de un largo periodo de 6 a 12 horas.As intoxicacions producense tan amenu porqueparecense a chanpiños os expertos en setas distiguenos bastante ben Miguel Fonteboa Alvarez
 18. 18. O cogomelo da oliveira habitaaospés das oliveiras ou carballosademaisdos castiñeiros, entre asestaciónsde verán e outono.Viven nas zonasdo mediterráneo ,e podenprovocargraves intoxicacións. MARCOS ARANGO GONZÁLEZ
 19. 19. Amanita muscaria, tamén coñecidacomo matamoscas, ou falsa oronjaprovén do latín musca,mosca.A amanita,para alimentarse paralizaaos insectos que entran en contactocon ela. Carmen Patricia Sillars Moya
 20. 20. Amanita muscaria e uncogomelo .Tamen coñecida comomatamoscasAtópase en toda Europa.Coñécese pola cor vermellasalpicada de pintas brancas .Coñécese en castelán comofalsa oronja.O nome cientifico muscaria faialusion a paralizacion gueparecen sufrir osos insectos guese pousan sobre este cogomelo
 21. 21. A amaita muscaria éun cogomelotóxico,pertence áorde Agaricales,frecuente en Galicia een toda Europa

×