Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tổng quan về SEO, SEO là gì, Làm SEO cần gì? Tú Cao

1,007 views

Published on

Tổng quan về SEO, SEO là gì và làm SEO cần những gì. Chia sẻ thực tế từ Tú Cao với 2 năm kinh nghiệm làm SEO. Slide buổi chia sẻ 26.10.2013 cùng CLB OWD tại khoa CNTT (FITHOU)- Viện ĐH Mở Hà Nội.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tổng quan về SEO, SEO là gì, Làm SEO cần gì? Tú Cao

  1. 1. Tæng Quan vÒ SEO. Tú Cao – Marketing Online
  2. 2.  SEO (Search Engine Optimization) hay (Search Engine Optimizer) là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Thực hiện một số phương pháp cải tiến website theo “kinh nghiệm” và dựa vào “đề xuất” trong các tài liệu của Google với mục đích cải thiện thứ hạng của một Website trên các kết quả của công cụ tìm kiếm.
  3. 3.    On-sites (robots, sitemaps, tốc độ, language…) On-Page (Keywords density, heading, alt…) Off-page (Build link, social) “Nội dung là vua, liên kết là nữ hoàng” Tôi ưu On-Page là cơ bản nhất và quan trọng nhất trong SEO.
  4. 4.    Biết cơ bản về thẻ HTML, CSS Có khả năng viết lách (chém gió) Có vốn tiếng anh căn bản.
  5. 5. 90% kiến thức của SEO trên mạng, 10% là trải nghiệm và sáng tạo của mỗi người.
  6. 6. Hãy luôn nghĩ tới người dùng khi làm SEO. Công cụ hỗ trợ của GOOGLE. Google Webmaster Tools (https://www.google.com/webmasters) Google Analytics (https://www.google.com/analytics )
  7. 7. Cảm ơn Tú Cao Sudo - Web Solutions 0934.616.316 tucao@sudo.vn www.nguyencaotu.com

×