Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
0.

   CIUTADANIA, BENESTAR I QUALITAT DE VIDA

1.  PROGRAMA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
...
dependència, adaptant el ritme d’incorporació de noves prestacions a l’evolució de la
   situació
   econòmica i de ...
26.  Incrementarem les accions específiques per menors de 25 anys sense ESO, amb
   actuacions que
   combinin form...
40.  Reforçarem els ajuts cap a les activitats dels casals, centres cívics i equipaments esportius
   que
   estigu...
52.  Promourem la visualització de la gent gran en els àmbits de representació política a nivell
   local,
   nacio...
65.  Posarem en funcionament centres territorials d’autonomia personal per informar i donar
   suport a
   les famí...
77.  Recolzarem les entitats que treballen per a la inclusió social de les persones grans.

78.  1.3 DONES - IGUALTAT

7...
92.  Completarem el desplegament de la Llei contra la Violència Masclista, desplegant el fons
    creat
    aquest...
105.  Promourem un programa d’intercanvi acadèmic (tipus Erasmus) a escala del Mediterrani.

106.  Per esdevenir emprene...
119.  Consolidarem i farem créixer la xarxa de biblioteques de Catalunya en línia amb el Pla
    d’Equipaments
    ...
135.  Farem de les escoles de formació de persones adultes l’espai vertebrador de la xarxa
    pública
    d’acolli...
d’origen o religió. Alhora, qualsevol ciutadà ha de poder rebre el servei en les condicions
    millors i
    sense ...
159.  Reforçarem l’alfabetització i la formació d’adults per tal que puguin donar servei a les
    persones
    nou...
175.  Millorarem els sistemes d’informació i orientació a la ciutadania sobre els recursos,
    prestacions
    eco...
190.  Farem de l’escola un espai que fomenti la inclusió treballant contra el fracàs i
    abandonament
    escolar...
famílies, amb la voluntat, com ara mateix, que arribin a totes les famílies que ho
    requereixen.

202.  Crearem pro...
215.  El sistema català de salut és únic, però els prestadors directes del servei són molts, ja sigui
    l’Institut
 ...
229.  1.7.4CONTINUAR MILLORANT L’ACCÉS A LES XARXES SANITÀRIES ADEQUANT
    MILLOR L’OFERTA A
    LES NECESSITATS

...
243.  Apostarem per una governança del sistema basada en la proximitat, amb l’aplicació dels
    principis de
    s...
sanitària.
    Promourem alhora sistemes de recertificació d’habilitats i coneixements.

259.  Clarificarem el rol de ...
comprometem en
    aquest Programa.

272.  1.7.13ATENCIÓ D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES:

273.  Farem del Sistema d’Emergènci...
288.  Estendrem a tota l’atenció primària de salut la “recepta” d’esport. Potenciarem la pràctica
    d’activitats fís...
303.  Definirem clarament les relacions de voluntariat i de treball professional i, en els casos
    convenients,
  ...
317.  Pel que fa a l’esport federat, premiarem aquells clubs i federacions els projectes dels quals
    tinguin
   ...
332.  2.1.1 LIDERAR UN PROJECTE ECONÒMIC I SOCIAL DE FUTUR A CATALUNYA I
    EUROPA, I QUE SIGUI
    UN MOTOR PER A...
339.  Elaborarem nous programes per impulsar una major economia social, donant suport amb
    més
    instruments a...
o fusionar ens quan sigui possible i millorar-ne la qualitat. En aquest sentit, impulsarem
    l’aprovació
    d’una...
357.  Impulsarem encara més la connexió entre el sistema de recerca universitari amb
    l’economia. Cal
    finali...
367.  Elaborarem un pressupost per programes encara més estricte que l’actual, que defineixi
    prioritats en
    ...
374.  Desenvoluparem nous i més ambiciosos incentius fiscals per promoure l’activitat
    emprenedora i
    empresa...
386.  2.2.2 REFORMAR LES INSTITUCIONS DEL MERCAT DE TREBALL

387.  Possibilitarem l’articulació de la vinculació de la p...
398.  Apostarem pels programes que impulsin la cooperació entre les microempreses i les
    petites i
    mitjanes ...
responsabilitat
    social en els seves activitats comercials i publicitàries.

412.  Establirem mecanismes per a vetl...
422.  Promourem nous programes perquè els centres de recerca catalans i les universitats
    puguin ser
    competi...
430.  Potenciarem programes de reestructuració de sectors en crisi cap a noves activitats
    mitjançant el
    sup...
de
    creixement internacional. Igualment, donarem suport als sectors menys internacionalitzats i
    afectats
  ...
445.  Recolzarem la projecció del posicionament de la indústria socialment, per atraure talent,
    per
    reconèi...
456.  Unificarem en un sol portal totes les gestions més usuals que ha de fer una empresa. El
    nostre
    compro...
465.  Prioritzarem actuacions en sectors que concentren gran part del consum energètic, amb
    transformacions per po...
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010

2,080 views

Published on

Document del PSC a discutir a la Conferència per aprovar el Programa Electoral del PSC

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Documento Marco - Programa electoral del psc per les autonomiques 2010

 1. 1. 0. CIUTADANIA, BENESTAR I QUALITAT DE VIDA 1. PROGRAMA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2010 2. 1.-CIUTADANIA, BENESTAR I QUALITAT DE VIDA 3. 1.1 POLÍTIQUES DE SUPORT A LES FAMÍLIES 4. 1.1.1 FOMENTAR LA CONCILIACIÓ DE LES FAMÍLIES PERQUÈ ES PUGUI SER PARES I MARES EN LES MILLORS CONDICIONS POSSIBLES. 5. Incrementarem l’escolarització dels infants de 0-3 per poder atendre totes aquelles famílies que ho requereixin. 6. Per infants de 0-1 i altres infants amb circumstàncies especials, potenciarem figures com les mainaderes, entre d’altres, assegurant la seva qualitat professional i garantint que les tasques de cura que realitzin siguin de qualitat. També potenciarem les mesures de conciliació a les empreses perquè en aquesta edat primerenca, el pare o la mare puguin tenir cura d’ells. 7. Donarem suport econòmic i tècnic als ajuntaments per a la creació d’espais de suport a les famílies, en totes les seves vessants: 8. -serveis diversificats d’atenció a la petita infància, 9. -activitats de lleure i de reforç escolar, 10. -espais de socialització i d’aprenentatge de les funcions familiars, 11. -punts de trobada, 12. -espais de mediació,... 13. Promourem que als equipaments públics s’incorpori la perspectiva de família, complementant les activitats habituals amb altres pensades pels altres membres de la família. 14. Potenciarem les activitats de lleure com els espais sòcio-educatius que han de ser plenament. Recolzarem els esplais i altres entitats que les organitzen, i garantirem l’equitat en l’accés amb ajudes a les famílies que en tinguin necessitat. 15. Simplificarem els tràmits i agilitarem els procediments per sol•licitar i rebre prestacions de la Llei d’atenció a la Dependència. Vetllarem perquè hi hagi serveis per atendre les persones en situació de
 2. 2. dependència, adaptant el ritme d’incorporació de noves prestacions a l’evolució de la situació econòmica i de les possibilitats del pressupost. 16. Crearem la marca “empresa familiarment responsable” i farem que tenir-la sigui un mèrit en la contractació pública. 17. Promourem la conciliació en l’àmbit de les empreses a través de la difusió d’estudis i experiències, creant una base de bones pràctiques. Cal difondre l’evidència demostrada de que la conciliació incrementa la productivitat dels treballadors. 18. Impulsarem polítiques de racionalització dels horaris socials i laborals: horaris d'espectacles i oci, horaris comercials, horaris escolars...en benefici dels usuaris, dels consumidors i dels treballadors d’aquests sectors. 19. 1.1.2.POTENCIAR LA CORESPONSABILITAT DE TOTS ELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA EN LES TASQUES DE LA LLAR I DE CURA DE FAMILIARS DEPENDENTS. 20. Fomentarem, amb el món educatiu i els mitjans de comunicació, els valors favorables a la igualtat de gènere, la solidaritat entre els membres de la família, la importància de la cura dels altres,...i l’enriquiment personal que aquests valors aporten. 21. Realitzarem campanyes de sensibilització que posin de manifest la desigualtat existent en l’actualitat en el si de la majoria de les famílies. Per sensibilitzar sobre la necessitat de compartir les tasques, posant en valor els avantatges que la coresponsabilitat comporta per a tots els membre de la família. 22. Fomentarem que les empreses tinguin plans d’igualtat que contemplin una discriminació positiva cap als homes que s’acullen a mesures de conciliació. 23. Subvencionarem que els centres cívics i altres equipaments similars ofereixin tallers i cursos per ensenyar habilitats en les tasques de la llar (economia domèstica, logística general, utilització i manteniment d’electrodomèstics,..) i habilitats per millora de la qualitat de vida i de cura dels dependents. 24. 1.1.3. AFAVORIR QUE ELS JOVES S’INDEPENDITZIN (I FORMIN NOVES FAMÍLIES) 25. Impulsarem l’ocupació dels joves per reduir les taxes d’atur juvenil. Promourem que tots els joves que no estudiïn ni treballin i siguin menors de 21 anys siguin atesos sota un programa específic del Servei d’Ocupació.
 3. 3. 26. Incrementarem les accions específiques per menors de 25 anys sense ESO, amb actuacions que combinin formació i treball, i que alhora garanteixin la seva inserció laboral i/o el seu retorn a l’entorn educatiu (Cases per Nous Oficis i Programa SUMMA, els programes de Qualificació Professionals Inicial i els programes de transició al treball). 27. Promourem l’emprenedoria entre el joves, des del batxillerat i la formació professional. 28. 1.1.4. LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP ALS MÉS FEBLES DE LA FAMÍLIA: 29. Desplegarem la llei de la infància, establint la cartera de serveis corresponent. 30. Reforçarem els equips d’atenció a la infància i millorarem els sistemes de funcionament actuals perquè aquests professionals puguin incrementar les polítiques de prevenció en els barris i famílies més vulnerables. 31. Incrementarem la formació i protocols perquè els professionals dels serveis (salut, educació, serveis socials,...) siguin més capaços de detectar el maltractament infantil i abús sexual, i atendre adequadament les víctimes. 32. Millorarem el suport professional a les famílies d’acollida d’infants en risc, i també les garanties legals de l’acolliment. 33. Promourem l’acolliment professional infantil per a germans, infants amb problemes de salut o de comportament, etc 34. Continuarem lluitant contra la violència masclista i incrementarem el suport psicològic als infants afectats. 35. Establirem protocols de prevenció, detecció i atenció de la violència contra la gent gran, especialment de les que es troben en situació de dependència. 36. Continuarem desplegant polítiques per a la igualtat de tracte per finalitzar amb la discriminació que encara pateixen les persones gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals. 37. 1.2GENT GRAN 38. 1.2.1 FOMENTAR UN ENVELLIMENT ACTIU I UNA CONCEPCIÓ POSITIVA DE LA VELLESA 39. Crearem els mecanismes necessaris per difondre les activitats existents adreçades a les persones grans i promoure’n d’altres que contribueixin a fomentar un envelliment actiu.
 4. 4. 40. Reforçarem els ajuts cap a les activitats dels casals, centres cívics i equipaments esportius que estiguin adreçades a fomentar un envelliment actiu i saludable. 41. Treballarem amb els governs locals per promoure els parcs amb equipaments per l’activitat física, i altres fórmules per potenciar l’activitat física de les persones grans. 42. Crearem, conjuntament amb els equipaments culturals, programes adreçats a la gent gran per tal de potenciar els hàbits culturals i relacionals. 43. Potenciarem les activitats formatives adreçades a la gent gran, tant en l’àmbit d’equipaments de proximitat com en programes universitaris. Hi haurà una especial incidència en els temes de noves tecnologies per evitar la fractura digital, en temes de comunicació social i en coneixement de l’administració. 44. Crearem un programa de turisme cultural, complementari del que realitza l’Imserso, i que posi en valor els actius turístics del nostre país. 45. Ajudarem a afrontar en positiu la jubilació, impulsant a través de les organitzacions sindicals i de les organitzacions de gent gran sessions de preparació per les persones properes a l’edat de jubilació o ja jubilades. 46. Realitzarem campanyes adreçades a metges d’atenció primària i personal d’infermeria perquè recomanin hàbits d’envelliment actiu entre les persones grans. 47. Potenciarem el voluntariat entre la gent gran donant difusió a les experiències que actualment existeixen i definint nous espais de col•laboració amb la societat. 48. Promourem accions amb els mitjans de comunicació perquè fomentin uns valors positius sobre l’envelliment i lluitin contra els estereotips negatius, i fomentarem la presència de persones grans en els mitjans de comunicació per acabar amb la seva invisibilitat. 49. Impulsarem els programes intergeneracionals a les escoles i centres cívics amb l’objectiu d’incrementar el contacte i coneixement entre joves i persones grans. 50. Promourem la participació de la gent gran en les polítiques i serveis que els afecten més directament. 51. Crearem en l’administració de la Generalitat una figura que coordini els diferents programes existents avui en dia adreçats a les persones grans i n’impulsi de nous.
 5. 5. 52. Promourem la visualització de la gent gran en els àmbits de representació política a nivell local, nacional, estatal,… 53. 1.2.2 GARANTIR ELS DRETS DE LES PERSONES GRANS, FINS I TOT EN SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA. 54. Lluitarem contra el maltractament i l’abús a les persones grans, establint formació perquè les persones que treballen amb persones grans (metges, assistents, personal de bancs i caixes,...) aprenguin a detectar-lo, i establint protocols d’acció per solventar-los. 55. Millorarem i agilitarem els processos d’adopció de mesures cautelars, d’incapacitació i nomenament de tutor i establirem mecanismes per evitar els abusos. 56. Promourem que els professionals de serveis socials que treballen amb persones grans detectin possibles casos d’incapacitació i promoguin la tutela. 57. Fomentarem el coneixement i ús de l’autotutela 58. Fomentarem l’ús del document de voluntats anticipades i l’acompanyament al final de la vida. 59. Potenciarem els consells de centres a les residències perquè vetllin pels drets i obligacions de les persones grans ingressades en centres residencials i perquè potenciïn una vida els menys regulada possible. 60. En l’atenció a la dependència, cal simplificar els tràmits i agilitar els processos de la LAPAD, amb l’objectiu de reduir terminis. 61. Oferirem formació i acreditar a tots els cuidadors no professionals que reconegui la Llei de la Dependència, i amb serveis de Respir perquè puguin formar-se. 62. Farem possible que les persones grans puguin estar a casa seva augmentant el nombre d’habitatges amb serveis, els ajuts a l’adaptació i rehabilitació dels habitatges, els serveis d’atenció a domicili i les ajudes tècniques. 63. Incrementarem de forma progressiva l’habitatge protegit reservat per a persones grans amb discapacitat. 64. Assolirem la ràtio de residències públiques recomanada pels organismes internacionals i impulsar l’ús dels centres de dia per gent gran, millorant-ne l’oferta d’activitats i els horaris.
 6. 6. 65. Posarem en funcionament centres territorials d’autonomia personal per informar i donar suport a les famílies i persones amb dependència 66. Pel que fa als serveis de salut, reduirem les llistes d’espera i el temps mitjà per pròtesis de genoll i maluc. 67. Aprofundirem la formació dels professionals sanitaris d’atenció primària en geriatria i en atenció a les persones amb Alzheimer o altres demències 68. Millorarem el suport sanitari a les residències de gent gran per tal de garantir una millor coordinació entre els serveis sanitaris i socials, sense que els centres sòcio-sanitaris hagin de complir funcions de residència assistida. 69. Incrementarem els recursos sòcio-sanitaris (entre d’altres amb la mesura anterior) per tal de garantir l’equitat territorial. 70. Estendrem la cobertura horària i l’atenció en caps de setmana i festiu dels programes d’atenció domiciliària-equips de suport (PADES) i fer que ensenyin i donin suport emocional als cuidadors no professionals que atenen malalts al final de la vida. 71. Assegurarem que tota la xarxa sanitària, sòcio-sanitària i residencial de gent gran disposa de professionals formats en cures pal•liatives d’acord amb la tipologia de pacients que ha d’atendre per tal de garantir una atenció i servei de qualitat. Estendre les cures pal•liatives a persones que es troben en situació de final de la vida, com a conseqüència d’una malaltia no oncològica. 72. Garantirem la presència dels Consells de la Gent Gran en els Governs Territorials de Salut. 73. I pel que fa a la lluitar contra la pobresa, continuarem desplegant la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic en tota la seva extensió. 74. Farem arribar els ajuts al pagament del lloguer per a gent gran a tots els qui ho requereixen, i preveure inversions en habitatges amb serveis i habitatges tutelats per a la gent gran fins a tenir un parc suficient. 75. Desenvoluparem un programa de permuta i cessió d’habitatges de persones grans per introduir-los en el mercat del lloguer social a canvi d’habitatges amb serveis 76. Crearem una línia de recerca sobre pobresa i gent gran dins de l’Observatori de la pobresa de Catalunya
 7. 7. 77. Recolzarem les entitats que treballen per a la inclusió social de les persones grans. 78. 1.3 DONES - IGUALTAT 79. 1.3.1 POSAR A L’ABAST DE TOTES LES DONES ELEMENTS DE MILLORA PER LA SEVA GESTIÓ DEL TEMPS: 80. Multiplicarem els serveis per l’etapa de 4 a 12 mesos, des d'un catàleg ampli que inclogui escoles bressol, espais de minuts menuts, mainaderes, ludoteques, etc.. 81. Incrementarem les places d’escola bressol, amb l’horitzó de que tots els pares i mares que tinguin voluntat de dur el seu fill a escola bressol ho puguin fer. 82. Volem completar el desplegament de la Llei de la Dependència, i per tant continuarem l’aplicació de la llei per a totes les persones amb tots els graus de dependència, d’acord amb l’evolució dels recursos públics que permeti l’evolució de l’economia. 83. Crearem els serveis de Respir necessaris per equilibrar la dedicació dels cuidadors personals. 84. Treballarem amb els agents socials per la flexibilitat d’horaris, proposant un ampli debat amb ells que abasti els horaris laborals, dels serveis públics, del comerç i del lleure. 85. 1.3.2.ASSOLIR UNA PARTICIPACIÓ DE LES DONES A L’EMPRESA I AL SECTOR PÚBLIC PROPORCIONADA, EN RELACIÓ AL SEU NOMBRE I A LES SEVES CAPACITATS 86. Estendrem la redacció i desplegament de figures de concertació de la igualtat a la feina, impulsant amb ajuts que totes les empreses amb més de 25 treballadors redactin voluntàriament un pla d’igualtat. 87. Donarem també ajuts per a les necessitats objectives d’inversió de les empreses per a la implantació dels Plans. 88. Treballarem específicament la igualtat en les petites i microempreses, i en les explotacions agràries familiars. 89. Volem generar un autèntic debat social i obtenir la complicitat dels agents socioeconòmics. Proposarem incloure les polítiques d’igualtat dins de la revisió de l’Acord Estratègic, com a factor clau de competitivitat de l’economia 90. Crearem una Xarxa d’empresaris i empresàries per la igualtat a la feina, que difongui entre l’empresariat la seva experiència. 91. 1.3.3 MINIMITZAR ELS FACTORS D’AGRESSIÓ CONTRA LES DONES
 8. 8. 92. Completarem el desplegament de la Llei contra la Violència Masclista, desplegant el fons creat aquesta legislatura per a impagament de pensions d’alimentació 93. Dificultarem i revertirem la transmissió dels estigmes socials. Encomanarem al CAC la vigilància sobre l’aparició de models masclistes als mitjans audiovisuals. 94. Continuarem igualment l’extensió de la xarxa d’equipaments i serveis per a les víctimes de violència masclista. 95. Lluitarem intensament contra la tracta d’éssers humans (TEH) i la prostitució, mitjançant la consolidació i reforç del serveis policials i judicials especialitzats. 96. Eixamplarem els instruments de control i vigilància dels ajuntaments en la implantació dels locals on s’exerceix la prostitució, i responsabilitzarem els seus propietaris si es demostra que hi exerceixen dones en situació de TEH. 97. Treballarem per eradicar l’exercici de la prostitució a les carreteres 98. 1.4 POLÍTIQUES DE JOVENTUT 99. 1.4.1 OFERIR NOVES OPORTUNITATS VITALS A LES PERSONES JOVES DAVANT LA CRISI 100. Hem de fer possible que molts joves puguin retornar als estudis des del treball. Iniciarem un programa especial de retorn amb beca-salari o crèdit–salari a Cicles Formatius de FP per als joves que varen abandonar l’escola per treballar i ara són a l’atur i tenen males perspectives laborals per manca de qualificació. 101. Multiplicarem la formació ocupacional en sectors nous de majors possibilitats, per tal que els joves puguin formar-se en els perfils professionals més demandats. 102. Desplegarem una política de beques pròpia de Catalunya, quan completem el traspàs d’aquesta competència, per tal que cap jove amb talent i pocs recursos econòmics quedi sense poder estudiar. Ens proposem doblar progressivament les beques de matrícula, les beques salari i les beques de residència 103. Crearem passarel•les més senzilles entre la universitat i els cicles formatius, en els dos sentits. 104. Per adquirir experiència internacional, desplegarem un programa de beques i crèdits per estudiar o treballar a l’estranger, amb compromís de retorn.
 9. 9. 105. Promourem un programa d’intercanvi acadèmic (tipus Erasmus) a escala del Mediterrani. 106. Per esdevenir emprenedor, crearem dins la Xarxa Inicia un programa d’estímul i assessorament per a emprenedors joves. 107. Incrementarem les figures i fonts de finançament per a projectes innovadors liderats per joves 108. Posar en marxa nous aparadors per als creadors (artistes, dissenyadors, arquitectes, etc) més joves. 109. Treballarem a través múltiples àmbits (formació ocupacional, casals de joves, etc) alguns elements que no estan en els itineraris educatius però que esdevenen clau en el mercat laboral, com son les habilitats relacionals no cognitives. 110. Crearem igualment una xarxa per a l’orientació acadèmico-laboral que inclogui docents, pedagogs, psicòlegs i permeti la interacció permanent, presencial o telemàtica amb els estudiants de totes les edats. 111. 1.4.2.CREAR UNA XARXA DE SERVEIS A LA JOVENTUT INTEGRADA, CONSOLIDANT I MILLORANT SERVEIS EXISTENTS 112. Per a un millor accés a l’habitatge, consolidarem l’oferta actual de serveis d’informació, ajuts i avals per accés a l’habitatge de protecció oficial de compra. Cal aconseguir que les entitats financeres atorguin crèdit als joves als que s’ha adjudicat un HPO. 113. Per facilitar el lloguer, difondrem les figures d’aval al llogater que ja s’han demostrat positives com l’Avalloguer, i mantindrem les ajudes al pagament del lloguer per les rendes més baixes. 114. Reforçarem els programes d’ajuts a la rehabilitació d’habitatge degradat per part de joves. 115. En l’atenció a la Salut, mantindrem els programes actuals dirigits a joves en matèria de trastorns alimentaris, addiccions i ludopaties, i atenció a la salut sexual i reproductiva. 116. Crearem la figura del jove voluntari agent comunitari de salut, per tal de traslladar els hàbits i pautes saludables entre joves 117. En l’atenció a la diversitat, ampliarem l’oferta per l’aprenentatge formal dels idiomes dels nouvinguts a les xarxes d’Escoles Oficials d’Idiomes (per nouvinguts com per nascuts a Catalunya) 118. En l’accés a la Cultura, plantegem posar en marxa amb el món local una Xarxa per a la creació Jove que promogui la creativitat, la connexió entre persones, faci de viver de projectes, etc
 10. 10. 119. Consolidarem i farem créixer la xarxa de biblioteques de Catalunya en línia amb el Pla d’Equipaments Culturals en vigor. 120. Crearem un Portal de Creadors Joves que sigui alhora espai d’informació i aparador/mercat de creacions. 121. En l’àmbit de la mobilitat, donarem un nou impuls a la mobilitat nocturna en metro i autobús, mitjançant major oferta i millors preus. Fora de les àrees urbanes implicarem en el seu finançament els empresaris de la nit. 122. Consolidarem l’oferta actual de mobilitat urbana en bicicleta urbana i allà on tingui més sentit, iniciarem sistemes per afavorir els desplaçaments interurbans. 123. Fomentarem l’increment del voluntariat i l’associacionisme, en primer lloc posant en marxa un pla de gestors d’entitats i associacions que incideixi en la qualitat de la gestió. 124. Vincularem la prestació de serveis públics als joves a través de les entitats, en règim de concurs. 125. 1.5 IMMIGRACIÓ 126. 1.5.1 TREBALLAR PERQUÈ ELS BARRIS AMB FORTA PRESÈNCIA D’IMMIGRACIÓ SIGUIN IGUALMENT DIGNES I COHESIONATS 127. Millorarem els barris i les àrees urbanes amb més diversitat, per evitar la creació de nuclis d’infrahabitatge. 128. Garantirem que en els espais públics tothom que els utilitza es comporti amb civisme. 129. Farem polítiques d’habitatge públic i promourem la rehabilitació amb l’objectiu de tenir unes ciutats equilibrades. 130. Proposarem pactar uns criteris comuns d’empadronament per evitar la sobreocupació dels habitatges. 131. Impulsarem, conjuntament amb els ajuntaments polítiques de microgestió de conflictes: ordenances de civisme, agents de mediació, taules de convivència,… 132. Tot ajuntament tindrà dret a tenir una dotació mínima d’agents de mediació especialitzats en resolució de conflictes interculturals. 133. 1.5.2. ACOLLIR I INTEGRAR A LES PERSONES IMMIGRADES 134. Crearem un servei universal d’acollida, tal com preveu la llei aprovada aquesta legislatura, que faciliti un coneixement de l’entorn, de la llengua i del mercat laboral.
 11. 11. 135. Farem de les escoles de formació de persones adultes l’espai vertebrador de la xarxa pública d’acollida i integració, fent cursos d’alfabetització, idiomes, i coneixement de l’entorn. 136. Facilitarem la integració de les famílies reagrupades en la societat, fent especial èmfasi en els grups de població més vulnerables (dones, joves,...) ja que així s’assegura una millor integració i cohesió social. Entenem que l’accés al mercat laboral dels familiars reagrupats permet una millor socialització i integració de tota la família immigrant. 137. Respectarem i assegurarem el dret a una pràctica religiosa pública i transparent, preferentment realitzada en alguna de les llengües oficials a Catalunya, i amb respecte als drets i llibertats constitucionals. 138. Promourem polítiques d’integració de la població gitana immigrada d’altres països, fomentant la seva participació activa en la societat i promovent la mediació. Els ajuts que rebin estaran basats en les necessitats i alhora en l’esforç i voluntat de sortir de situacions de conflictivitat social i marginalitat d’aquesta comunitat. 139. 1.5.3. DIFONDRE I FER COMPLIR LES LLEIS I NORMES VIGENTS ENTRE LES COMUNITATS DE PERSONES IMMIGRADES. 140. En els processos d’acollida donarem a conèixer les principals lleis i normes vigents per tal d’afavorir el seu coneixement i compliment. 141. Farem inspeccions d’establiments comercials per tal de garantir que es compleixen les normatives vigents. 142. Farem complir les regles i normes de convivència en les comunitats de veïns i espais públics, en les que per causa de la diversitat d’orígens dels veïns, no es té prou coneixement de les obligacions dels propietaris o llogaters. 143. 1.5.4. GARANTIR UNS SERVEIS PÚBLICS QUE PERMETIN L’ACCÉS A TOTS ELS NOUS CATALANS QUE VISQUIN O TREBALLIN AL NOSTRE PAÍS 144. Adaptarem els serveis públics a la nova realitat social: professionals sanitaris coneixedors de malalties pròpies dels països d’origen de les persones immigrades, educadors formats en la interculturalitat,... També aportarem més recursos al sistema de benestar perquè no deixi fora necessitats importants pel creixement de la demanda. 145. Garantirem l’accés en igualtat d’oportunitats als serveis públics sense discriminacions per raons
 12. 12. d’origen o religió. Alhora, qualsevol ciutadà ha de poder rebre el servei en les condicions millors i sense impediments per als professionals per raó de les seves creences. 146. Posarem mesures per distingir entre els serveis de salut per als nous catalans (nascuts dins o fora de la UE) i el turisme sanitari, que hem de ser capaços d’identificar i aturar. 147. 1.5.5. FER QUE LA CULTURA SIGUI UN MOTOR DE LA CONVIVÈNCIA 148. Utilitzarem les xarxes de biblioteques i centres cívics com espais que permetin afavorir la interacció entre la població immigrada i autòctona. 149. Promourem l’associacionisme propi per facilitar una millor acollida inicial de les persones nouvingudes a través d’aquestes entitats. 150. Promourem la incorporació de la nova ciutadania en l’associacionisme ciutadà (entitats culturals, esportives, AMPAS, sindicats,...) com a mesura per afavorir la seva integració. 151. Treballarem en la visibilització i posada en valor de les cultures pròpies de la població immigrada, per exemple a través dels mitjans de comunicació o fent exposicions, per tal que la població autòctona tingui coneixement de les tradicions pròpies dels nous ciutadans d’altres orígens. 152. 1.5.6. ASSEGURAR UNA EDUCACIÓ INTEGRADORA I DE QUALITAT 153. Afavorirem la integració mitjançant les aules d’acollida, els espais de benvinguda, els plans educatius entorn, els projectes de convivència,...tal com estableix la Llei d’Educació de Catalunya. 154. Equilibrarem la distribució dels alumnes d’origen estranger en els centres finançats amb fons públics, dins de cada zona educativa. 155. Dotarem de més recursos a les escoles que acullin una gran concentració d’estudiants d’origen immigrant, per garantir la qualitat de l’educació. 156. Desenvoluparem un currículum educatiu inclusiu per a tota la població escolar, ensenyant als nois i noies a conviure en la diversitat de paràmetres culturals, tot promovent que les tradicions i festes de Catalunya esdevinguin un patrimoni comú. 157. Impulsarem que els tutors i les AMPES tinguin recursos per treballar amb les famílies d’infants immigrants per reforçar la seva integració a l’escola. 158. Ampliarem l’oferta de les escoles oficials d’idiomes i escoles de formació de les persones adultes per a que es pugui aprendre acadèmicament la llengua i cultura d’origen familiar.
 13. 13. 159. Reforçarem l’alfabetització i la formació d’adults per tal que puguin donar servei a les persones nouvingudes que no saben llegir i escriure. 160. 1.5.7. Garantir una adequada incorporació al món del treball 161. Realitzarem campanyes i altres programes per lluitar contra la discriminació per raó d’origen en el mercat de treball. 162. Combatrem la contractació irregular mitjançant el reforç i l’especialització de la inspecció de treball. A la feina, els mateixos drets i deures per a tothom. 163. Facilitarem el retorn de les persones immigrades que ho desitgin i afavorirem les migracions circulars. 164. El servei d’acollida i el SOC exerciran plenament com a serveis d’orientació laboral per nouvinguts, fent especial incidència en els grups de població més vulnerables que arriben sense contracte de treball (joves,dones,...). 165. Integrarem persones immigrades en programes i serveis adreçats a les persones 166. nouvingudes, per tal de facilitar la comunicació amb aquestes. 167. 1.5.8. PROTEGIR, DE MANERA ESPECIAL, A LES PERSONES MÉS FEBLES 168. Aprofundirem en el coneixement dels processos migratoris i aspectes relacionats amb els diferents models patriarcals, per poder combatre millor les situacions de violència masclista. 169. Potenciarem els programes de prevenció i atenció contra els matrimonis forçats, l’explotació sexual i les mutilacions genitals femenines.. 170. Millorarem el programa d’acolliment a menors immigrants no acompanyats. 171. Previndrem i intervindrem sobre les bandes juvenils, facilitant la formació d’associacions que donin sortida pacífica a les necessitats de socialització dels joves si no han delinquit, i aplicant plenament la llei si han delinquit. 172. 1.6 SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ SOCIAL 173. 1.6.1CONSOLIDAR ELS SERVEIS SOCIALS COM EL QUART PILAR DE L’ESTAT DEL BENESTAR 174. Realitzarem una gestió unificada de les prestacions de l’administració de la Generalitat i de les certificacions de necessitat social, i que sigui consultable pels ens locals que també gestionen programes d’inclusió.
 14. 14. 175. Millorarem els sistemes d’informació i orientació a la ciutadania sobre els recursos, prestacions econòmiques i serveis públics disponibles per atendre les seves necessitats. Crearem un servei d’atenció “Serveis socials respon”. 176. Impulsarem un nou model de serveis socials més eficient i proper al ciutadà, amb un gestor de referència per a cada sol•licitant d’ajut. 177. 1.6.2MILLORAR L’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA. 178. Simplificarem els tràmits i agilitarem els processos de la Llei de la Dependència amb l’objectiu de reduir terminis. 179. Oferirem formació i l’acreditarem a tots els cuidadors no professionals que reconegui la Llei de la Dependència, i els hi facilitarem serveis de Respir mentre es formen. 180. Possibilitarem que les persones grans puguin estar a casa seva potenciant els habitatges amb serveis, els ajuts a l’adaptació i rehabilitació dels habitatges, els serveis d’atenció a domicili i les ajudes tècniques 181. Treballarem per assolir la ràtio de residències públiques recomanada pels organismes internacionals i impulsarem l’ús dels centres de dia per gent gran millorant l’oferta d’activitats i els horaris 182. Posarem en funcionament centres territorials d’autonomia personal per informar i donar suport a les famílies i persones amb dependència. 183. 1.6.3 IMPLEMENTAR POLÍTIQUES DE FOMENT DE LA INCLUSIÓ SOCIAL 184. Continuarem treballant en els territoris més desfavorits de forma coordinada amb polítiques urbanístiques, de promoció econòmica i socials mitjançant la Llei de Barris 185. Donarem suport als ajuntaments perquè realitzin Plans Locals per a la inclusió social, doncs cal que a nivell municipal hi hagi una visió global sobre les necessitats d’inclusió en el seu territori. 186. Realitzarem polítiques de suport a les famílies per trencar la transmissió de la pobresa de generació en generació, entre elles: 187. –Incrementarem l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys per atendre les famílies que ho requereixin. 188. –Crearem espais i serveis de suport a les famílies en les seves necessitats més quotidianes 189. –Facilitarem l’accés a les activitats de lleure amb beques a les famílies més necessitades.
 15. 15. 190. Farem de l’escola un espai que fomenti la inclusió treballant contra el fracàs i abandonament escolar, mantenint i impulsant els Plans Educatius d’Entorn. 191. Desenvoluparem programes per treballar amb joves a partir de 15 anys que tinguin dificultats en l’escola, amb l’objectiu de millorar les seves habilitats socials, formatives i professionals. 192. Potenciarem els ajuts econòmics per als joves que vulguin realitzar estudis post-obligatoris, per augmentar els nivells de formació de la població juvenil. 193. Continuarem realitzant polítiques actives d’ocupació, amb especial incidència en els col•lectius més fràgils (dones, persones més 45 anys, població gitana, persones amb discapacitat o malaltia mental,...) i establirem projectes pluriennals per donar més estabilitat a les entitats que les realitzen 194. Continuarem impulsant mesures per a la integració de les persones amb discapacitat o malaltia mental que tinguin com a objectiu potenciar al màxim la seva autonomia personal, garantir la igualtat d’oportunitats i eliminar les barreres físiques i socials actualment existents. 195. Elaborarem el III Pla integral del poble Gitano per a continuar aprofundint en el reconeixement i promoció del poble gitano a Catalunya. 196. Realitzarem les modificacions legislatives necessàries per adaptar la normativa als requisits establerts a la Convenció de Nacions Unides sobre el Drets de les Persones amb Discapacitat de 13 de desembre de 2006. 197. Promourem la gestió del coneixement sobre la pobresa a Catalunya mitjançant l’Observatori Català de la Pobresa i la Inclusió Social de Catalunya. Establirem un sistema d’indicadors, actualitzat i comparable, amb indicadors internacionals que siguin útils per a la presa de decisions, permetin fer un seguiment de l’exclusió social i una avaluació de les polítiques d’inclusió. 198. 1.6.4 COMBATRE L’EXCLUSIÓ SOCIAL 199. Continuarem fent de la Renda Mínima d’Inserció un instrument eficaç per combatre els efectes de la crisi econòmica, tot procurant incrementar els índex d’inserció de les persones que s’hi acullen. 200. Potenciarem els ajuts als pagaments del lloguer i a la rehabilitació d’habitatges perquè tothom pugui viure en un habitatge digne i accessible. 201. Establirem criteris homogenis en el territori per distribuir les beques menjador i altres ajuts a les
 16. 16. famílies, amb la voluntat, com ara mateix, que arribin a totes les famílies que ho requereixen. 202. Crearem programes coordinats entre salut i serveis socials per persones marginades i amb greus problemes de salut (toxicòmans, malalts mentals, persones amb VIH,...) 203. Adaptarem la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències per a permetre cobrir l’especificitat dels nous perfils de consumidors de drogues. 204. 1.6.5 TREBALLAR AMB EL MÓN LOCAL, LES ENTITATS SOCIALS I LA CIUTADANIA 205. Treballarem amb els ajuntaments per avaluar conjuntament els efectes de la Llei de Barris i els Plans Locals per a la Inclusió social, per tal que la Llei de Barris tingui com un dels objectius principals combatre l’exclusió. 206. Mantindrem els fons als ajuts d’emergència social dels ajuntaments i d’entitats socials perquè puguin atendre les necessitats socials derivades de a crisi econòmica. 207. Farem més simples i més ràpids els tràmits administratius que afecten als ciutadans i als professionals, i millorarem la interconnexió dels sistemes informàtics entre món local i Generalitat. 208. Elaborarem el segon Pla de Suport al Tercer Sector 2011-2013 per enfortir definitivament el tercer sector social i aconseguir més cohesió social. 209. Promourem espais de participació per a la Taula del Tercer Sector en òrgans on participin altres agents socials i pels temes d’inclusió social. Crearem un marc fiscal català favorable a la implicació i el suport directe dels ciutadans al Tercer Sector Social. 210. Potenciarem la participació del tercer sector social en el disseny i avaluació de les polítiques i programes de la Generalitat que l’afectin. 211. Avançarem en el model de concertació de serveis d’atenció a les persones amb les entitats del tercer sector social i en el model de finançament pluriennal. 212. Aprofundint en les polítiques ja iniciades, posarem en marxa el III Pla Integral del Poble Gitano pel període 2014-2018, posant èmfasi en l’efectiva coordinació d’aquestes polítiques dins de tota l’administració, i en la interlocució amb els representants del Poble Gitano. 213. 1.7SALUT 214. 1.7.1 MILLORAR LA QUALITAT, EQUITAT, PRODUCTIVITAT, EFICIÈNCIA I TRANSPARÈNCIA DEL SISTEMA DE SALUT.
 17. 17. 215. El sistema català de salut és únic, però els prestadors directes del servei són molts, ja sigui l’Institut Català de la Salut, altres entitats públiques o sense afany de lucre. Per garantir que tots els catalans reben un servei equivalent, analitzarem la qualitat, l’equitat així com la productivitat dels diferents proveïdors i avaluarem els seus resultats, a través de l’Agència de Qualitat. 216. Aprofundirem en sistemes d’incentius per aquells proveïdors amb millors resultats en salut de la seva població a càrrec i qualitat del servei prestat, per tal d’impulsar la voluntat permanent de millora de tots els proveïdors. 217. Publicarem els resultats dels proveïdors, per retre comptes de l’ús dels recursos públics. 218. Reduirem la burocratització i simplificarem el funcionament administratiu de tot el sistema mitjançant l’ús intensiu de les tecnologies de la informació. 219. Avançarem en sistemes d’optimització de tots els recursos, centralitzant compres i serveis entre diversos proveïdors (ex. bugaderies, laboratoris, radiologia). 220. 1.7.2 CONSCIENCIAR A LA CIUTADANIA RESPECTE AL BON ÚS DELS SERVEIS 221. Informarem amb tota claredat a la ciutadania dels seus drets i dels seus deures. 222. Informarem a la ciutadania del cost pel sistema del seu consum anual en medicaments i del cost dels serveis sanitaris que rep (factura a l’ombra). 223. Analitzarem les repercussions derivades de la introducció d’aportacions econòmiques, via directa o assegurança, per part dels usuaris amb majors nivells de renda, o bé altres taxes d’ús que no vagin contra l’equitat. 224. Enfortirem el paper de les associacions de pacients i familiars, i el voluntariat en salut, com a part substantiva del sistema 225. 1.7.3PREVENIR LA MALALTIA I PROMOURE HÀBITS SALUDABLES 226. Garantirem dins el termini de la legislatura l’accés a la cartera de serveis definida a la Llei de Salut Pública (2009). 227. Desplegarem l’Agència de Salut Pública de Catalunya en col•laboració amb els ajuntaments i altres agents socials, de salut i institucions. 228. Reforçar els programes de salut pública en marxa: atenció primària i salut comunitària; salut i escola; activitat física, esport i salut; promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable; salut als barris; salut laboral; salut i medi ambient, i salut i lleure.
 18. 18. 229. 1.7.4CONTINUAR MILLORANT L’ACCÉS A LES XARXES SANITÀRIES ADEQUANT MILLOR L’OFERTA A LES NECESSITATS 230. Garantirem l’accés presencial o virtual als professionals sanitaris el mateix dia en que se’ls requereix. 231. Garantirem el temps d’accés a proves diagnòstiques, especialistes i cirurgia en 15 dies a les atencions preferents; 3 mesos (màxim) en proves diagnòstiques i especialistes de visites ordinàries i 6 mesos (màxim) a totes les intervencions quirúrgiques. 232. Reduirem la pressió assistencial, desburocratitzant alguns procediments. 233. Introduirem noves fórmules d’accés, com ara la telefònica i la xarxa telemàtica, per a tots els proveïdors del sistema. Els ciutadans aprendran a consultar el professional sanitari per telèfon, mail, videoconferència o xat. 234. Donarem a conèixer a tots els ciutadans la cartera de serveis de l’atenció primària, per tal d’ordenar la demanda. 235. 1.7.5 APOSTAR PEL TREBALL EN XARXA I FOMENTAR LA SALUT DES DE TOTS ELS ÀMBITS. 236. Implantarem el pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària. 237. Prioritzarem estratègies per incidir en els factors socials i econòmics que repercuteixen en la salut i que tenen el seu origen en les desigualtats socials. 238. Continuarem millorant la coordinació i la cooperació entre les diferents línies de serveis (atenció primària, atenció especialitzada ambulatòria, hospitals, serveis sociosanitaris, salut mental i emergències). 239. Planificarem conjuntament l’activitat dels serveis de salut i els serveis socials per donar una resposta global a les necessitats sociosanitàries, en un model integrat en la xarxa de serveis de la dependència des dels territoris. 240. Formularem i implantarem el Pla Interdepartamental de salut pública. 241. 1.7.6COOPERAR AMB ELS MUNICIPIS EN LA GOVERNANÇA DEL SISTEMA DE SALUT I LA PRIORITZACIÓ DE LA SALUT PÚBLICA: 242. Finalitzada la implantació dels Governs Territorials de Salut, els dinamitzarem mitjançant la implantació de plans estratègics pluriennals.
 19. 19. 243. Apostarem per una governança del sistema basada en la proximitat, amb l’aplicació dels principis de subsidiarietat i substitució. 244. 1.7.7FINANÇAR LES POLÍTIQUES DE SALUT AMB SUFICIÈNCIA I CONVERGIR AMB L’EUROPA DELS 15 245. Augmentarem progressivament l’aportació de recursos públics a la sanitat per convergir amb les xifres mitjanes de despesa en relació a PIB i despesa per càpita de l’Europa dels 15. 246. Incrementarem els ingressos dels centres sanitaris mitjançant mesures que ajudin a clarificar l’origen de l’assegurança que pot cobrir la patologia que pateix el ciutadà (ex. assegurances públiques i privades, mútues de treball, accidents de trànsit, assegurances esportives i escolars). 247. Impulsarem a nivell de l’Estat un gran pacte que permeti consolidar el model actual pels propers 20 anys. 248. Participarem activament en la Unió Europea per promoure una agenda comuna europea en polítiques de salut. 249. 1.7.8 PROMOURE L’ÚS RACIONAL DE MEDICAMENTS I OPTIMITZAR LA DESPESA FARMACÈUTICA: 250. Estendrem la recepta electrònica i la farem interoperable amb la resta de l’Estat i Europa. 251. Potenciarem la progressiva dispensació dels fàrmacs prescrits en dosis unitàries personalitzades. 252. Fomentarem la qualitat de la dispensació dels medicaments per desmedicalitzar la vida quotidiana. Cal prendre medicaments únicament sota prescripció facultativa. 253. Introduirem mecanismes de gestió que permetin als professionals millorar la qualitat de la prescripció. Incorporarem igualment criteris d’utilitat terapèutica, cost-efectivitat i impacte pressupostari en la selecció de fàrmacs. 254. 1.7.9IMPULSAR EL PROFESSIONALISME, INCENTIVANT LA FORMACIÓ CONTINUADA I L’AUTONOMIA CLÍNICA 255. Impulsarem mecanismes d’incentius i de reconeixement per a que els professionals sanitaris reforcin el seu sentit de pertinença al sistema de salut. 256. Generalitzarem l’autonomia clínica a tots els centres de la xarxa pública. 257. Analitzarem les càrregues de treball i les necessitats de salut de la població per dimensionar millor els recursos sanitaris. 258. Aprofundirem en les polítiques retributives basades en el desenvolupament professional. Fomentarem una carrera professional i de mèrits desenvolupada globalment a la xarxa
 20. 20. sanitària. Promourem alhora sistemes de recertificació d’habilitats i coneixements. 259. Clarificarem el rol de les diverses professions sanitàries tot cercant la seva complementarietat. 260. Potenciarem encara més la capacitat de resolució i el desenvolupament de les competències dels professionals d’infermeria. 261. Pel que fa a l’ús racional dels medicaments, apostarem per la integració funcional dels farmacèutics amb la resta de professionals. 262. 1.7.10 CONSOLIDAR UN MARC DE CONCERTACIÓ I FINANÇAMENT DE BASE POBLACIONAL: 263. Reforçarem el paper del Servei Català de la Salut com a asseguradora pública del sistema de salut. 264. Implementarem l’assignació capitativa dels recursos a tot Catalunya. Això suposarà un estímul als proveïdors per atendre els ciutadans amb igual qualitat final però optimitzant els recursos que se’ls hi atorguen (proporcionals a la població coberta). 265. Introduirem sistemes de contractació a proveïdors basats en la transparència i els bons resultats. Aquests sistemes de contractació afavoriran igualment la coordinació assistencial i la qualitat dels serveis. 266. 1.7.11SEGUIR IMPULSANT LA RECERCA I INNOVACIÓ EN SALUT PER CONTRIBUIR AL CANVI DE MODEL PRODUCTIU: 267. Invertirem més en recerca biomèdica, contribuint això a la millora de la qualitat del sistema. 268. Prioritzarem la recerca i la innovació en salut en l’agenda política del Departament de Salut. 269. Consolidarem i donarem continuïtat a l’esforç en investigació i innovació fet els darrers anys, donant valor al mecenatge. 270. 1.7.12APROVAR LA NOVA LLEI DE SALUT DE CATALUNYA. 271. Impulsarem, 20 anys després de la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, la Llei de Salut de Catalunya, per garantir la sostenibilitat, la qualitat, l’equitat i la suficiència financera del sistema de salut. Aquesta llei tindrà com a objectiu consolidar i garantir totes les millores dels darrers anys i crear el marc per impulsar el conjunt de les polítiques innovadores en salut que
 21. 21. comprometem en aquest Programa. 272. 1.7.13ATENCIÓ D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES: 273. Farem del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) un referent en la prestació i investigació en matèria d’emergències mèdiques. 274. Integrarem el Sistema d’Emergències Mèdiques, com organització publica, en el sistema de salut i en el sistema de seguretat de Catalunya. 275. Crearem una Escola d’Emergències Mèdiques de Catalunya que, en coordinació amb l'Institut Català de Seguretat Pública, permeti formar als professionals en l’assistència i transport sanitari. 276. Potenciarem la coordinació amb la resta d’agents que intervenen en el sistema d’emergències de la Generalitat. 277. Potenciarem la participació del SEM en la gestió integral de les emergències de Catalunya a través del 112. 278. 1.7.14FACILITAR L’ACCÉS TELEMÀTIC AL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA: 279. Potenciarem l’accés al sistema de salut utilitzant tant el telèfon com les noves tecnologies. 280. Potenciarem la creació d'un CAP virtual, a tall experimental. 281. Potenciarem l’accés a la cita prèvia a través d'un únic número per a tota Catalunya. 282. 1.8 ESPORTS 283. 1.8.1 FER EFECTIVA LA POSSIBILITAT PER TOTHOM DE PRACTICAR UN ESPORT 284. Col•laborarem amb els ajuntaments per completar la ja extensa xarxa actual d’equipaments. Finançarem, conjuntament amb diputacions i ajuntaments, la part del PIEC 2004-10 que roman inacabada. 285. Crearem consorcis o impulsarem la signatura de convenis entre municipis per fomentar l’ús compartit de les instal•lacions esportives d’un mateix àmbit territorial. 286. Desenvoluparem un pla concertat amb el Dept. D’Educació per tal que totes les noves construccions i remodelacions escolars, sempre que l’emplaçament ho permeti, prevegin espais esportius per facilitar la pràctica física i esportiva. 287. Impulsarem un pla d’ajuts al desenvolupament d’espais de pràctica físico-esportiva integrada en els espais urbans, com ara parcs o places.
 22. 22. 288. Estendrem a tota l’atenció primària de salut la “recepta” d’esport. Potenciarem la pràctica d’activitats físico-esportives com un objectiu de salut pública. 289. Formarem els professionals sanitaris en la prescripció d'activitat física. 290. Crearem una deducció fiscal per la despesa en quotes de clubs o instal•lacions esportives per a les persones que tinguin prescrit fer esport (i el facin). 291. Impulsarem mesures per facilitar l’accés a la pràctica esportiva per a les persones amb rendes més baixes, com a element de promoció de la salut. 292. Fomentarem una col•laboració més estreta entre l’àmbit sanitari, educatiu i esportiu, amb l’objecte de definir i implementar actuacions específiques per reduir el sobrepès, l’obesitat i altres riscos per a la salut. 293. Establirem l’horitzó de que la pràctica totalitat dels escolars facin esport. Sempre que tècnicament sigui possible, farem que els nous centres educatius tinguin pavelló esportiu, fent funcions d’equipament esportiu per al barri o el municipi. 294. Reforçarem els equips de dinamització territorial de l’esport escolar, amb l’objectiu que tots els centres tinguin equips en alguna disciplina i participin en competició. 295. Facilitarem l'intercanvi esportiu entre centres escolars i vetllarem per la participació de professionals de l'esport en horari extraescolar. 296. Treballarem, sobretot en l’ensenyament obligatori, perquè la relació dels currículums en horari lectiu i no lectiu siguin congruents i complementaris. 297. 1.8.2. VERTEBRAR I CONSOLIDAR UN SECTOR ECONÒMIC QUE SIGUI MOTOR D’ACTIVITAT I CREADOR D’OCUPACIÓ. 298. Cal dimensionar adequadament la formació dels professionals, tot plantejant que l’esport sigui un sector generador net d’ocupació. 299. Treballarem per a què l’INEFC, com a centre d’ensenyament superior, esdevingui un centre de referència en docència, recerca i suport a l’alt rendiment esportiu. 300. Augmentarem les places de l’INEFC i de les branques de FP de professions de l’esport, així com la formació contínua. 301. Facilitarem eines per professionalitzar la gestió de les associacions i entitats esportives. 302. Donarem suport econòmic a les contractacions de joves, fonamentalment, a càrrec de les associacions esportives.
 23. 23. 303. Definirem clarament les relacions de voluntariat i de treball professional i, en els casos convenients, en facilitarem la conversió. 304. Lluitarem contra l'intrusisme professional en el marc de la Llei de Professions de l’Esport. 305. Crearem programes per a una transició adequada de l’esportista d’elit al món laboral una vegada conclosa la seva activitat esportiva. 306. Fomentarem la innovació, l’emprenedoria i el flux de recursos privats. La recentment creada Agència de l’Esport de Catalunya tindrà línies de subvenció adreçades a la R+D+i esportiva i facilitarà la coordinació amb les empreses. 307. Formarem els professionals de l’esport en gestió d’empreses esportives. 308. Crearem una entitat d’àmbit català per canalitzar el patrocini privat d’activitats esportives alhora que promourem que els grans patrocinadors i organitzadors esportius tinguin una visió més àmplia de l’esport i incorporin criteris de responsabilitat social corporativa (RSC). 309. Desenvoluparem el mecenatge per tal de facilitar la inversió privada en la pràctica esportiva i en la construcció per nous equipaments esportius. 310. Establirem un codi de bones pràctiques per incorporar criteris de sostenibilitat en l’organització d’esdeveniments esportius. 311. Fomentarem el turisme esportiu, desplegat en el conjunt del territori en funció de les diferents especificitats. 312. 1.8.3 REFORÇAR L’ESPORT COM A VEHICLE DE LES POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ: 313. Associarem l’esport a les polítiques d’acció social. Desenvoluparem un programa per fomentar la inclusió social a través de l’esport en col•laboració amb el departament competent en polítiques socials. 314. Crearem, conjuntament amb les diputacions provincials, un servei d’assessorament tècnic als municipis per fomentar la pràctica esportiva entre la població en risc d’exclusió. 315. Impulsarem l’existència d’activitat de competició arreu del país. Ajudarem a desplegar les entitats territorials que preveu el Decret d’entitats esportives 316. Desenvoluparem la Xarxa de Tecnificació Esportiva de Catalunya construint i condicionant nous Centres territorials de tecnificació.
 24. 24. 317. Pel que fa a l’esport federat, premiarem aquells clubs i federacions els projectes dels quals tinguin una incidència clara en el foment de la pràctica esportiva de base. 318. Continuarem la línia de subvencions a entitats esportives ja iniciada. 319. Donarem suport a aquells projectes esportius que són emblemàtics en els seus territoris i que promouen la pràctica de l’esport de base i els promocionen econòmicament. 320. Potenciarem el treball en xarxa, conveniat amb les entitats municipalistes, la UCEC i la UFEC per al desenvolupament de nous programes i projectes esportius del país. 321. Delegarem als consells esportius i l’UCEC el programa dels Jocs Esportius Escolars. 322. Desenvoluparem plans de formació de millora tècnica i pedagògica, tant presencials com virtuals, amb federacions i consells per a la millora de la pràctica i els hàbits esportius. 323. Garantirem una pòlissa d’assegurança gratuïta a tots els esportistes fins als 16 anys. 324. 1.8.4.REFORÇAR LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE CATALUNYA GRÀCIES A L’ESPORT: 325. Seguirem invertint en generar competidors d’elit a través d’estructures d’excel•lència. Sostindrem la renovació del CAR com un dels espais de formació d’esportistes d’elit millors d’Europa. 326. Associarem grups de recerca bàsica universitaris a la millora de les prestacions esportives. 327. Associarem la imatge de marca d’una Catalunya competitiva a un esport competitiu. Crearem un programa de màrqueting de país per associar-hi la imatge dels seus millors clubs i esportistes. 328. Fomentarem, de mutu acord amb els grans clubs i esportistes catalans, que els participants en competicions internacionals esdevinguin ambaixadors per a la projecció esportiva de l’esport català. 329. Treballarem amb les federacions catalanes i l’UFEC per al reconeixement internacional de l’esport català, tenint en compte que són les úniques interlocutores amb la possibilitat d’aconseguir aquest reconeixement en el si de les federacions internacionals. UNA NOVA ECONOMIA PER SUPERAR LA CRISI 330. 2.- UNA NOVA ECONOMIA PER A SUPERAR LA CRISI 331. 2.1.- ECONOMIA
 25. 25. 332. 2.1.1 LIDERAR UN PROJECTE ECONÒMIC I SOCIAL DE FUTUR A CATALUNYA I EUROPA, I QUE SIGUI UN MOTOR PER A LA RESTA D’ESPANYA 333. Potenciarem un sector financer català compromès amb les famílies, les empreses i els emprenedors. Consolidarem i reforçarem les caixes d’estalvis catalanes per garantir-ne la seva viabilitat i la funció social i territorial de les caixes, i alhora assegurar que una menor competència en alguns territoris no anirà ni contra les empreses ni les famílies. Així mateix, vetllarem perquè el procés de fusions es faci de manera ordenada i amb el menor impacte pels impositors i treballadors. 334. Donarem suport a les reformes del sistema financer a Europa. Tal com han fet alguns governs europeus acordarem amb les caixes catalanes que no promoguin ni participin en fons o altres instruments financers d'alt risc, i que ni directa ni indirectament duguin a terme pràctiques com ara les inversions a curt o les apostes a la baixa. 335. Reforçarem el paper de l’ICF com a banc públic per donar suport a projectes estratègics i noves inversions empresarials, per seguir impulsant una política decidida de cobertura de riscos i aliances amb els bancs i caixes per ajudar a empreses catalanes amb projectes d’inversió de futur i d’accés a circulant. Intensificarem els programes de finançament des de l’ICF destinats a la innovació, la internacionalització i sectorials (cultura, agricultura, energia, etc). 336. Promourem més instruments i fons públics pels emprenedors i projectes innovadors que no troben finançament en el sector privat, en tota la seva cadena de valor, des de les garanties i avals, passant pel capital risc o el suport als business angels i els programes d”investment readiness” per ajudar i assessorar als emprenedors a trobar capital creant un ecosistema de suport a la innovació i l’emprenedoria. 337. Facilitarem el consens entre agents econòmics i socials per un projecte comú de lideratge a Espanya, per un creixement econòmic més social i nous valors en el si d’Europa. Impulsarem un nou Acord Estratègic 2011-2015 entre agents econòmics i socials per impulsar els canvis que caldrà seguir desenvolupant en la nostra economia per fer-la més competitiva considerant totes les variables que afecten el futur de la nostra economia. 338. Proposarem un consens polític en la priorització de les polítiques públiques i els ajustaments del pressupost 2011.
 26. 26. 339. Elaborarem nous programes per impulsar una major economia social, donant suport amb més instruments als emprenedors socials, incentivant i sensibilitzant sobre els programes de responsabilitat social empresarial i continuant donant suport a l’economia cooperativa. 340. Catalunya reforçarà el conjunt d’actuacions ja posades en marxa per seguir liderant la competitivitat en sectors estratègics (com per exemple el de Salut) on ja tenim un excel•lent posicionament. Apostarem per nous àmbits (cultura, audiovisual, esport...), en el marc d’una economia verda, amb l’energia com un vector econòmic de creixement i de sostenibilitat. 341. Impulsarem que aquest àmbit de l’energia pugui modificar altres sectors claus de la nostra economia, com la construcció o l’automoció (impuls dels vehicles elèctrics) on elaborarem un programa i destinarem recursos per liderar projectes i inversions. 342. Volem liderar i participar en els debats sobre les reformes que cal impulsar també a nivell estatal i europeu, co-decidint en les inversions prioritàries que l’Estat farà a Catalunya. A nivell europeu cal reforçar una veu comuna per part de les regions europees, especialment d’aquelles amb les que compartim els elements estructurals de ser una economia social de forta base industrial i tenir una cultura pròpia. 343. 2.1.1FER LES REFORMES ESTRUCTURALS PER INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT EMPRESARIAL, I REFORMES DELS SERVEIS PÚBLICS PER GARANTIR-NE EL SEU MANTENIMENT, I LA SEVA QUALITAT ACTUAL I FUTURA: 344. Farem la reforma del sector públic que Catalunya necessita. Promourem un gran acord amb les forces sindicals i els col•lectius dels empleats públics a fi i efecte de posar en valor la funció pública. 345. Reformarem la funció pública per definir amb més precisió les places que han de tenir caràcter de funcionari, i per implantar processos de selecció menys memorístics i més adaptats al que necessita en cada moment l’administració. 346. Realitzarem avaluacions periòdiques del rendiment i establirem millors incentius que els complements de productivitat. 347. Potenciarem una millor gestió dels recursos humans en l’administració. així com la figura de directiu públic professional, sota criteris de concurrència, capacitat i mèrit 348. Fomentarem una estructura de l’administració més coordinada i més eficient, en base a l’avaluació feta de tots els ens que integren el sector públic, per tal de racionalitzar l’actual estructura, suprimir
 27. 27. o fusionar ens quan sigui possible i millorar-ne la qualitat. En aquest sentit, impulsarem l’aprovació d’una Llei d’Organització de l’Administració de la Generalitat que simplifiqui i reguli la diversitat d’entitats instrumentals que integren el sector públic. 349. Utilitzarem les tecnologies digitals en més tràmits per facilitar i flexibilitzar els procediments administratius al màxim. Cal continuar la via de la simplificació de procediments. Continuarem i potenciarem com a instrument essencial l’avaluació de l’impacte de les normes, amb una clara aposta per la simplificació administrativa de tots els procediments, fruit de l’anàlisi ex ante i ex post de les normes que s’adoptin, de manera que es garanteixi l’exclusió de tota càrrega innecessària o no justificada en un procediment. Ens comprometem a reduir el nombre de tràmits i càrregues d’acord amb els compromisos de la UE. 350. Potenciarem una administració ajustada a les necessitats dels ciutadans. Fomentarem la coordinació entre administracions per poder tenir la massa crítica adequada als diferents serveis, i així poder arribar a tots els ciutadans en igualtat de condicions. 351. Impulsarem de manera més decidida l’e-administració amb el compromís que tot procediment que no requereixi presència física podrà ser iniciada i completada per Internet. 352. Accelerarem les reformes que afecten a la competitivitat del país, per créixer de manera sostenible en els propers anys. És prioritari impulsar la FP i finalitzar la integració dels tres subsistemes per dotar de major flexibilitat els estudis d'FP i apropar-los al món de l'empresa. 353. Reformarem les institucions de treball per ajustar les relacions laborals al model productiu que proposem. 354. Farem de la a transferència tecnològica una prioritat. Utilitzarem nous instruments com els cupons tecnològics; el reforç dels nuclis tecnològics; o una major vinculació entre el nou finançament de la universitat i la seva capacitat de valoritzar l’R+D i promoure la transferència tecnològica, així com d’impulsar spinn-offs de base tecnològica. 355. Implantarem mesures de reforç de l’èxit escolar i incrementarem els recursos per estendre l’anglès als professors i als alumnes en diferents graus en funció del nivell d’estudis. 356. Farem de l’economia verda, especialment de l’energia un vector de creixement econòmic. L’estalvi i l’eficiència energètica poden construir un nou sector d’empreses de serveis energètics, i reconvertir sectors madurs com la construcció o l’automoció.
 28. 28. 357. Impulsarem encara més la connexió entre el sistema de recerca universitari amb l’economia. Cal finalitzar la posta en marxa d’una governança més flexible i un sistema de finançament adaptat a les necessitats actuals de la societat i l’empresa; i els incentius per aconseguir una major cooperació entre universitats i empresa. 358. 2.1.2IMPULSAR ELS AJUSTAMENTS NECESSARIS PER REDUIR EL DÈFICIT DE LA MANERA MÉS JUSTA POSSIBLE I PRIORITZAR ELS RECURSOS PÚBLICS EN LES POLÍTIQUES D’IMPULS A LA COMPETITIVITAT, LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL 359. Realitzarem polítiques per contenir el dèficit públic de la Generalitat de Catalunya, aconseguint una major eficiència de la despesa pública. 360. Impulsarem noves polítiques de coresponsabilitat de l’usuari amb l’ús dels serveis públics per garantir-ne el seu bon funcionament, manteniment i millora. 361. Donarem més informació del cost econòmic que representa el consum del servei públic per l’usuari. 362. Estudiarem i debatrem l’impacte d’establir alguns pagaments simbòlics de determinats serveis o l’aportació en productes com els medicaments en funció de la renda i el patrimoni sota criteris d’equitat social. Discriminació zero per a les rendes més baixes. 363. Revisarem els criteris de preu de determinats serveis públics per tal de dedicar millor els recursos existents cap als que més ho requereixen. 364. Estudiarem i debatrem l’impacte del pagament per serveis addicionals que acompanyen al servei principal que cal donar des de l’administració (com ja es fa amb les televisions als hospitals). 365. Invertirem més en gestionar de forma activa la demanda dels serveis públics per assolir un ús racional de determinades prestacions. Esmerçarem més recursos en programes per a la prevenció, informació i educació dels usuaris. 366. Reforçarem i normalitzarem els sistemes d’avaluació de les polítiques públiques per tal d’evidenciar- ne l’impacte sobre els seus destinataris. Aquesta pràctica s’aplicarà especialment en tota l’activitat subvencional de l’administració, de manera que permeti replantejar la priorització dels ajuts. Volem que les subvencions premiïn la innovació, el risc, el creixement i el dinamisme de la societat i que es dirigeixin a entitats que es coresponsabilitzin financerament de l’activitat subvencionada.
 29. 29. 367. Elaborarem un pressupost per programes encara més estricte que l’actual, que defineixi prioritats en un moment d’ajustament econòmic com l’actual. Tota política duta a terme per la Generalitat ha d’anar acompanyada d’objectius i indicadors a assolir i que ens permetin distingir la rellevància de les actuacions que duem a terme i el paper de la Generalitat en cadascuna. 368. Seguirem introduint polítiques d’ús racional dels medicaments, que han donat excel•lents fruits. 369. Prioritzarem els recursos públics en les actuacions que ens ajudin a guanyar competitivitat i cohesió social. 370. Focalitzarem les inversions en infraestructures en aquelles que urgeixen en el marc de la planificació territorial realitzada en les dues passades legislatures. Aquestes actuacions crearan ocupació i ens ajudaran a sortir reforçats de la crisi, sense obviar que determinades polítiques de mobilitat també són política social i contribueixen a la vertebració territorial. Replantejarem el finançament de determinades infraestructures amb models de participació público-privada i una replanificació de prioritats que ens dugui a redefinir calendaris.. 371. Realitzarem un pla per aconseguir un equilibri en el balanç entre proximitat i eficiència de determinats serveis públics per tal d’incrementar la cohesió social. Després d’una inversió com mai en equipaments públics de salut, educació, serveis socials, etc cal trobar la màxima eficiència pel seu ús òptim abans de desenvolupar-ne de nous amb la mateixa intensitat. 372. Impulsarem polítiques fiscals per garantir la sostenibilitat del sistema. Continuarem en primer lloc lluitant contra el frau fiscal ja que és encara una major prioritat en un context de crisi. Cal seguir sensibilitzant a la ciutadania, però també impulsar més mesures de control, de prevenció i de càstig en el frau fiscal, i de donar més exemple i transparència que mai des de la política. 373. Impulsarem una fiscalitat verda a Catalunya més extensa. Introduirem incentius, però també pagaments en funció del consum de determinats productes o hàbits que resultin perjudicials; dels usos o abusos; que contemplin diferències entre els territoris que pateixen més externalitats negatives que en d’altres, etc. Les polítiques de fiscalitat verda han d’ajudar a induir a l’ús equilibrat i responsable del medi i dels seus recursos, per exemple potenciant l’eficiència energètica en les llars i les empreses, un consum responsable de l’aigua o l’adquisició de productes menys contaminants.
 30. 30. 374. Desenvoluparem nous i més ambiciosos incentius fiscals per promoure l’activitat emprenedora i empresarial en els seus primers anys, tal i com es va fer amb la creació del primer incentiu fiscal per inversions de business angels per emprenedors i inversions en el MAB d’Espanya des de la Generalitat de Catalunya. Es desenvoluparan programes per ajudar a promoure la inversió i el creixement en els primers anys d’activitat emprenedora. 375. Promourem més relació entre externalitats negatives i fiscalitat. Cal tendir a una certa homogeneïtzació amb Europa del cost de determinats productes com el tabac o l’alcohol, amb fortes externalitats negatives (ambientals o de salut). 376. 2.7 TREBALL 377. 2.2.1 RECUPERAR L’OCUPACIÓ, FER-LA DE QUALITAT I LLUITAR CONTRA L’ATUR 378. Garantirem que els Serveis d’Ocupació públics siguin forts, de qualitat i gratuïts, i estiguin al centre dels instruments de lluita contra l’atur, i coordinats amb els serveis locals d’ocupació. 379. Assegurarem que tota persona en situació d’atur tingui dret a un assessorament personal dels serveis públics d’ocupació de Catalunya. 380. Crearem la “targeta de vida laboral” que integrarà serveis i informació laboral de cada persona perquè pugui tenir accés a serveis més singularitzats, a un pla de treball personalitzat que garanteixi la seva carrera professional. 381. Posarem en marxa Plans de Xoc a territoris, municipis o barris amb especials desequilibris socioeconòmics (alta taxa d’atur o risc d’exclusió laboral de les persones) i/o pèrdua de teixit empresarial, que promoguin la dinamització econòmica territorial en aquestes zones. 382. Crearem una Xarxa d’Orientació i Informació Professional pública, especialitzada per persones joves que articuli mecanismes i dispositius adequats per garantir l’adequada transició de “l’escola a la feina”. 383. Aprovarem una Llei Catalana de Seguretat i Salut Laboral que ordeni les actuacions i les intervencions en matèria de seguretat, salut laboral i prevenció de riscos laborals en l’àmbit territorial de Catalunya. 384. Adoptarem el compromís de “Tolerància Zero” vers la sinistralitat, i per l’aposta en matèria de Salut i Seguretat en el Treball com a element inequívoc de competitivitat de les empreses catalanes. 385. Apostarem per assolir i mantenir una xifra màxima de contractes temporals del 18% pel que fa als contractes a Catalunya, en línia amb les economies europees més desenvolupades.
 31. 31. 386. 2.2.2 REFORMAR LES INSTITUCIONS DEL MERCAT DE TREBALL 387. Possibilitarem l’articulació de la vinculació de la política de prestacions per desocupació a les polítiques que garanteixen les eines adequades per a la recerca de feina. 388. Impulsarem la transferència completa dels fons de formació dedicats prioritàriament a les persones ocupades a Catalunya com a fórmula per augmentar l’eficàcia, l’eficiència i l’ús que les empreses catalanes donen a aquests fons. 389. Buscarem la gestió completa dels fons de prevenció d’accidents i salut laboral i la coordinació de les activitats preventives de les mútues de treball. 390. Fomentarem una cultura de la transparència i l’avaluació continuada de les polítiques públiques relacionades amb l’economia, l’empresa i el treball que es desenvolupen a tots els nivells de l’administració a Catalunya. 391. Impulsarem la “Tolerància zero” amb les discriminacions en el treball, la contractació irregular sense drets o les activitats no declarades. 392. Impulsarem i fomentarem, a través de la negociació col•lectiva, la introducció de mesures de flexibilitat interna, d’igualtat d’oportunitats i de garanties de formació a les empreses catalanes. 393. 2.2.3 APOSTAR PER L’EMPRESA, LES COOPERATIVES I ELS/LES AUTÒNOMS/ES 394. Crearem ocupació en sectors d’alt valor afegit i que configurin el model productiu i social. Aquests sectors d’alt o molt alt valor afegit han de passar com a mínim d’un 30% a un 40% de l’ocupació a la propera dècada. 395. Farem un Pla per la Cultura Emprenedora a Catalunya perquè difondre-la als centres d’educació primària, secundària i a les universitats, com a prioritat estratègica. 396. Reinvertirem en sectors prioritaris que configuren la base productiva de Catalunya a través d’un Pla Integral de Promoció de Reinversions per la Creació de Llocs de Treball que assessori i incentivi a les empreses en els seus plans de creació de llocs de treball. 397. Crearem una unitat d’acció ràpida en processos de reestructuració d’empreses per evitar perdre llocs de treball a Catalunya i impulsar un Fons d’Acció Territorial per aconseguir la dinamització econòmica i laboral de les zones afectades.
 32. 32. 398. Apostarem pels programes que impulsin la cooperació entre les microempreses i les petites i mitjanes empreses, per aconseguir empreses de qualitat i més competitives. 399. Crearem mecanismes i serveis de suport i orientació a persones autònomes i microempreses per acompanyar-les en la seva reconversió. 400. Modernitzarem i reforçarem l’economia cooperativa mitjançant canvis del seu marc de regulació. 401. Impulsarem la cooperació empresarial per aconseguir empreses de més qualitat i competitivitat. 402. 2.2.4. APOSTAR PER LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE LES PERSONES I LA FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA 403. Apostarem per les “competències clau”, augmentant significativament les capacitats lingüístiques, digitals i habilitats personals dels treballadors/es de Catalunya, en línia amb l’estratègia Europea pel 2020, garantint l’accés a la formació dirigida a reforçar-les. 404. Multiplicarem el nombre de treballadors que es formen a les empreses de Catalunya i aconseguirem arribar a totes les categories professionals de les empreses. 405. Incentivarem, conjuntament amb Educació, la permanència de l’alumnat en l’ensenyament secundari postobligatori. 406. Regularem totes les actuacions conduents al reconeixement de les competències professionals i dels estudis no formals com a fórmula de creixement professional i de millora de la productivitat empresarial. 407. Estendrem la formació en alternança (estudiants de Formació Professional que compaginen estudis amb feina de qualitat relacionada amb la seva especialitat –aprenents-) més adaptada a les necessitats de les empreses i el territori i amb modalitats contractuals adequades. 408. Incentivarem la posada en marxa de plans de formació contínua, transversals a totes les categories professionals, especialment per empreses de més de 25 treballadors/es a Catalunya. 409. Afavorirem l’experiència professional internacional, sobretot per les persones joves, a través de l’increment de la mobilitat laboral que fomentarà la nova Oficina de Treball Internacional. 410. 2.2.5 GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I EQUILIBRAREN EL TEMPS DE TREBALL 411. Crearem un distintiu en igualtat per a les empreses que serveixi com a incentiu per a la contractació pública a Catalunya i, alhora, que les empreses el puguin utilitzar com a marca de
 33. 33. responsabilitat social en els seves activitats comercials i publicitàries. 412. Establirem mecanismes per a vetllar pel compliment del principi d’igualtat retributiva de dones i homes, i promourem la perspectiva de gènere en les polítiques empresarials amb impacte retributiu. 413. Impulsarem amb caràcter prioritari programes específics adreçats a dones que hagin abandonat temporalment el mercat de treball o que es trobin en risc de quedar-se a l’atur, que presentin baixes taxes de qualificació o provinents de sectors i/o territoris desafavorits econòmicament i social. 414. Incorporarem la paritat als càrrecs de màxima responsabilitat pública i als òrgans col.legiats de Catalunya i promourem una representació equilibrada de dones i homes en els òrgans de direcció de les empreses. 415. Millorarem la inserció laboral de les persones amb discapacitat i malaltia mental en el mercat de treball ordinari. 416. Crearem programes específics que fomentin l’ocupació de les persones joves i molt especialment d’aquelles que presenten baixos nivells de qualificació. 417. 2.3INDÚSTRIA 418. 2.3.1GARANTIR UNA INDÚSTRIA INTENSIVA EN TECNOLOGIA I INNOVADORA 419. Assegurarem el finançament als centres de recerca i les universitats, però de manera més proporcional a la transferència tecnològica que en resulta. Les noves inversions en R+D tindran com a contrapartida més percentatge de transferència tecnològica per les empreses, i els incentius a la innovació de les empreses també s’orientaran per facilitar l’ús de l’oferta tecnològica. 420. Impulsarem un nou programa de cupons tecnològics, per tal que aquelles empreses que fan els primers projectes de transferència tecnològica puguin accedir a uns primers serveis de l’oferta tecnològica existent. 421. Racionalitzarem l’oferta tecnològica i prioritzarem inversions en els centres de recerca que facilitin la connexió amb la indústria. És el moment d’organitzar i sumar sinergies entre molts dels centres, organismes dependents de la universitat, etc perquè siguin més eficients. Si al llarg de la passada dècada hem viscut un procés de fort increment i generació d’oferta tecnològica, en la propera legislatura es prioritzarà l’aproximació a l’empresa d’aquesta oferta.
 34. 34. 422. Promourem nous programes perquè els centres de recerca catalans i les universitats puguin ser competitius i col•laborar encara més amb centres i programes de recerca estatals i europeus amb els quals cal intensificar relacions ja que seran els artífexs per aconseguir més projectes europeus i finançament competitiu. 423. Dotarem de més recursos el programa de nuclis tecnològics. Volem arribar al final de la legislatura a 100M€ en aquest programa que promou projectes que no es farien sense els ajuts públics ja que impliquen un alt nivell de cooperació entre empreses de diferent dimensió, prioritzant la participació de petites i mitjanes empreses i centres tecnològics. 424. Les noves infraestructures de recerca que es crearan a Catalunya hauran d’estar també recolzades per empreses. Un exemple serà la futura plataforma de recerca en eòlica marina que generarà nova indústria i inversions, però amb aproximadament un 70% de finançament privat. 425. Consolidarem la xarxa TECNIO i CERCA, establirem més serveis compartits entre aquests centres i promourem una major integració entre xarxes a nivell català, estatal i europeu. Els programes de suport als nostres centres aniran destinats a cercar el dimensionament per afavorir el seu posicionament de referència fora de Catalunya i facilitar que la indústria pugui utilitzar els seus serveis. A la vegada, cal garantir més integració amb les xarxes estatals ja que els centres de recerca i la universitat tenen un rol clau en programes com els campus d’excel•lència. 426. Apostarem per la transversalitat en determinades tecnologies innovadores: TIC i Energia són exemples de tecnologies d’aplicació a qualsevol sector. Es mantindran i ampliaran els programes per aconseguir una veritable estratègia digital i d’eficiència energètica en la indústria catalana, que li permeti guanyar competitivitat. 427. 2.3.2 ESTABLIR NOVES PRIORITATS I PROGRAMES PER A UNA INDÚSTRIA EN PROCÉS DE CANVI 428. El sector integrat manufacturer i de serveis a la producció representa més del 50% de l’ocupació a Catalunya. Calen noves polítiques adaptades als nous sectors emergents, preparades per reorientar sectors madurs i a una indústria que incorpora els serveis. 429. Promourem i executarem programes integrals de competitivitat en els sectors més importants i emergents a Catalunya (salut, energia, TIC, etc) amb la participació de tots els departaments implicats en els factors que hi tenen relació.
 35. 35. 430. Potenciarem programes de reestructuració de sectors en crisi cap a noves activitats mitjançant el suport estratègic, la col•laboració via polítiques de clúster i el finançament de noves inversions de futur. 431. Posarem en marxa un ambiciós Pla de promoció de reinversions en sectors estratègics de Catalunya amb l’objectiu de fomentar la creació d’ocupació a través de reinversions, ampliacions i manteniment de l’activitat a Catalunya; o creació de noves empreses i serveis. 432. Impulsarem un Pla per l’impuls i la competitivitat dels serveis intensius en coneixement (enginyeries per exemple) que permeti la creació d’ocupació d’alta qualificació a Catalunya per acostar- nos als estàndards europeus d’altres regions industrials com Catalunya. Es desenvoluparan programes per a la innovació i la internacionalització d’aquests sectors. 433. 2.3.3.TREBALLAR EN FAVOR D’ UNA INDÚSTRIA GLOBAL, BAIXA EN EMISSIONS I RESPONSABLE SOCIALMENT 434. Ens cal més internacionalització, més multinacionals catalanes i de més dimensió per competir globalment. Intensificarem la cooperació empresarial, especialment per competir en els mercats exteriors, i programes amb recursos econòmics potents per internacionalitzar els clústers catalans amb menys presència internacional (per exemple el de la indústria auxiliar de la construcció). 435. Agregarem determinades iniciatives de col•laboració d’empreses per assolir projectes comuns en clústers de major dimensió i capacitat competitiva que puguin ser la base d’una major activitat internacional (en la línia dels treballs per fer col•laborar els clústers del moble, il•luminació, construcció, etc en un sol clúster com el d’habitat). 436. Dotarem de més recursos als programes de finançament a les empreses que persegueixin aconseguir empreses de major dimensió internacional i promoure més fusions i adquisicions. 437. Traslladarem els èxits assolits en els programes d’atracció de talent científic i investigador (com l’ICREA) en nous programes d’atracció de talent investigador en l’empresa i d’atracció de talent emprenedor i directius internacionals que puguin facilitar que les nostres empreses tinguin més investigadors, i equips directius amb visió internacional que facilitin la seva activitat exterior. En aquest camp, la participació de les escoles de negoci catalanes pot ser un factor clau d’èxit. 438. Establirem serveis d’assessorament personalitzat per acompanyar a les pimes en la seva internacionalització, especialment a les empreses amb millor posicionament i més potencial
 36. 36. de creixement internacional. Igualment, donarem suport als sectors menys internacionalitzats i afectats per la crisi per una forta dependència de la demanda interna (indústria auxiliar de la construcció per exemple). 439. Reforçarem els programes d’ACC10 per ajudar a aconseguir licitacions i contractes internacionals, especialment per aquelles empreses de sectors relacionats amb la indústria que proveïa la construcció, l’enginyeria o l’arquitectura que han estat seriosament afectades per la crisi. 440. Reordenarem determinats serveis que ofereix l’administració pública per a la internacionalització incrementant la participació público-privada. Així mateix es promourà una major col•laboració entre els centres de promoció de negoci amb d’altres estructures existents a l’estranger de caràcter estatal o europeu per a la internacionalització, tant per donar més i millors serveis a les empreses, com per disminuir despeses públiques. 441. Incrementarem els recursos a les polítiques d’atracció d’inversions industrials i de serveis a través de l’Agència Catalana d’Inversions, així com els seus lligams amb les polítiques d’internacionalització i els centres de promoció de negoci que tenim a l’estranger. 442. Aconseguirem una indústria baixa en emissions i responsable socialment. Prioritzarem els ajuts a les empreses per eficiència energètica per aconseguir que la indústria tingui processos menys contaminants, més eficients, i més competitius via reducció de costos energètics. A la vegada aquest procés impulsarà un nou sector de futur i una política energètica més potent. 443. Promourem el sector de l’eficiència energètica començant a partir de la indústria existent. Catalunya disposa d’empreses ben posicionades en l’àmbit de la maquinària, l’electrònica, les TIC, etc, empreses de serveis i activitats d’R+D que poden esdevenir un referent en el camp de l’eficiència energètica. Podem fer el mateix que hem aconseguit en el sector Biomedicina en els darrers 10 anys i a la vegada és una oportunitat per sectors madurs o afectats per la crisi com la construcció a partir de projectes des de l’administració pública i duplicant els incentius econòmics a la rehabilitació d’edificis amb criteris d’eficiència energètica. 444. Promourem la implantació de sistemes de responsabilitat social corporativa a les empreses, especialment a les pimes amb l’objectiu que la mateixa suposi millores de competitivitat i programes de foment de l’emprenedoria social.
 37. 37. 445. Recolzarem la projecció del posicionament de la indústria socialment, per atraure talent, per reconèixer la seva funció social, per fomentar l’esperit emprenedor en la nostra societat. 446. 2.3.4. ACONSEGUIR UNA ADMINISTRACIÓ QUE FACILITI A LA INDÚSTRIA A GENERAR OCUPACIÓ DE QUALITAT MITJANÇANT UN ENTORN MÉS COMPETITIU I UNA ADMINISTRACIÓ FLEXIBLE 447. Volem liderar una administració que promogui un entorn competitiu. Cercarem un acord entre les principals entitats financeres i l’ICF per impulsar programes de finançament en sectors estratègics. 448. Promourem acords entre el sistema financer i l’administració per tal que el finançament pugui arribar a les empreses amb millors projectes de futur, especialment en noves inversions, activitats d’R+D, internacionalització, reorientació de negocis, etc. 449. Establirem una estratègia conjunta pels organismes amb participacions econòmiques en la indústria: ICF, AVANÇSA, EFIENSA, etc 450. Incrementarem el nombre de polígons industrials amb dotacions energètiques de qualitat, serveis electrònics de banda ampla i gestió autònoma. 451. Flexibilitzarem els estudis de FP per acostar-se encara més a l’empresa amb més projectes de FPcat i integrant els 3 sistemes de formació superior. 452. Desenvoluparem un programa per promoure la compra pública innovadora que potencialment pugui desenvolupar la indústria catalana, i connectarem els processos de compra pública amb les polítiques de promoció econòmica a Catalunya i impuls de la competitivitat. 453. Impulsarem l’oficina de serveis a l’empresa que integri els serveis que es poden oferir des del SOC amb ACC1Ó. Promourem un sistema més integrat per ordenar la formació al llarg de tota la vida dels treballadors, orientat a les necessitats del mercat de treball i a la vegada les polítiques de millora de la competitivitat. 454. Impulsarem un programa amb un fons de 100 M€ d’actuacions integrals en processos de reestructuració empresarials, especialment quan hi hagi un fort impacte territorial de manera cooperativa entre el SOC i ACC1Ó). 455. Serem una administració flexible i que simplifica tràmits. Totes les empreses amb noves inversions considerades estratègiques per ACC1Ó disposaran d’un gestor en l’administració com a facilitador.
 38. 38. 456. Unificarem en un sol portal totes les gestions més usuals que ha de fer una empresa. El nostre compromís, que ja expressa com a mandat la nova llei de l’Administració Electrònica, és molt clar: tot procediment administratiu que no requereixi presència física podrà ser iniciat i resolt per Internet. 457. Complirem i farem complir el nou marc de simplificació en els procediments ambientals que suposa la nova llei de Protecció Ambiental i Control de les Activitats. De manera general, ens comprometem a reduir el nombre de tràmits i càrregues a la recomanació que marca la UE. 458. Per poder guanyar competitivitat, ens cal més flexibilitat. Reduirem al mínim imprescindible els controls de l’administració previs a l’inici de l’activitat en forma de permisos i autoritzacions i els convertirem prioritàriament en un control posterior, potenciant alhora els instruments de seguiment i control de compliment de tota la normativa. En definitiva, donarem més llibertat per iniciar una activitat, amb el corresponent major compromís de responsabilitat per part d’aquell que l’exerceixi. 459. Impulsarem la no obligatorietat de l’autorització administrativa en casos d’expedients de regulació d’ocupació de suspensió, acompanyant-la de més temps de formació i, de forma consensuada amb la representació dels treballadors, i acompanyant-ho de reduccions de treball. 460. Confeccionarem un calendari únic d’ordres d’ajuts per tal de generar certesa al sector, fonamentalment pel que fa als pagaments. De manera general, les ordres d’ajuts seran publicades al llarg del primer trimestre de l’any. 461. 2.4 ENERGIA 462. 2.4.1.FER UNA POLÍTICA ENERGÈTICA SOSTENIBLE I COMPETITIVA 463. Farem de la energia un instrument de desenvolupament econòmic. Catalunya disposa d’empreses industrials ben posicionades en l’àmbit de la maquinària, l’electrònica, les TIC, etc, empreses de serveis i activitats d’R+D que poden esdevenir un referent en el camp de l’eficiència energètica. En eficiència energètica podem fer el mateix que hem aconseguit en el sector Biomedicina en els darrers 10 anys. 464. Farem que sigui una oportunitat especialment pel sector de la construcció: es duplicaran els incentius econòmics a la rehabilitació d’edificis amb criteris d’eficiència energètica i una major exigència en les noves construccions públiques.
 39. 39. 465. Prioritzarem actuacions en sectors que concentren gran part del consum energètic, amb transformacions per posicionar el sector residencial i comercial en la primera línea de la sostenibilitat ambiental. 466. Apostarem per les tecnologies del futur: l’eòlica marina en profunditat o les tecnologies per reconvertir el sector d’automoció català davant l’arribada del vehicle elèctric són les oportunitats per les quals cal preparar-nos. 467. Ens dotarem de nous instruments. Elaborarem un nou Acord per a la Competitivitat i la creació d’ocupació en el sector de l’energia amb tots els agents clau i que tingui una perspectiva integral de les polítiques del govern. De l’emprenedoria, a la formació, del dimensionament empresarial al suport de clústers i les activitats d’R+D. 468. Establirem un fons de 1.000M€ públic-privat per finançar projectes d’eficiència energètica i de renovables a Catalunya. 469. Farem de l’administració pública un dinamitzador econòmic: 400 edificis públics de la Generalitat amb programes d’estalvi i eficiència energètica i un pla per disposar de 40MW en potència fotovoltaica als teulats. 470. Donarem més incentius per invertir en eficiència energètica en la petita empresa, però també obligacions pels grans consumidors energètics catalans, per a la realització d’auditories energètiques. 471. 2.4.2 FER UNA POLÍTICA ENERGÈTICA SEGURA I ESTRATÈGICA 472. Vetllarem per assegurar la garantia i una qualitat de subministrament als consumidors domèstics i industrials a l’alçada dels països més desenvolupats i avançarem vers un model regulatori sòlid i estable. Assegurarem el bon estat i el manteniment de les instal•lacions. Disposarem de les competències en l’activitat de distribució elèctrica com ja recull l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i amb la capacitat de fixar la retribució 473. Acostarem l’energia i teixirem complicitats amb el territori, promourem iniciatives de generació distribuïda. Impulsarem noves agències de l’energia comarcals i supramunicipals, i suport a les existents. Vetllarem perquè les infraestructures es facin amb el mínim impacte territorial. 474. Ens comprometrem amb la construcció i posada en funcionament de nous grups de cicle combinat, previstos al Pla de l?Energia de Catalunya. L’energia nuclear continuarà en el mig termini sent necessària en el nostre mix energètic. 475. Elevarem la política energètica al màxim nivell estratègic del govern.

×