Conclusions Def

881 views

Published on

Conclusions de la jornada "Les dones, per un nou impuls del socialisme català"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Conclusions Def

 1. 1. Barcelona, 12 de gener de 2008 <ul><li>LES DONES, PER UN NOU IMPULS DEL SOCIALISME CATALÀ </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS </li></ul>
 2. 2. 1.Les percepcions i les vivències de la població no tenen un caràcter conjuntural ni tampoc són homogènies. Hi ha diferents elements que modulen les percepcions de la població (el gènere, el grup social, el territori on es viu, l’edat, el nivell cultural, etc) . <ul><li>Atendre millor els neguits del nostre electorat més tradicional i entendre la seva evolució </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 1 </li></ul>
 3. 3. 2.Cal superar la categoria “el nostre electoral tradicional” i anar a buscar quin és el conglomerat social del nostre electorat actual. El repte és entendre i conviure en la diversitat i gestionar la complexitat. 3. L’èxit o el fracàs de les polítiques públiques depèn, no només del pressupost que s’hi destina, sinó també, i cada vegada més, de ser capaços d’identificar els grups socials a qui van adreçades. <ul><li>Atendre millor els neguits del nostre electorat més tradicional i entendre la seva evolució </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 1 </li></ul>
 4. 4. 4. Hi ha diferència entre l’ anàlisis objectiu i el subjectiu ja que el discurs públic radica en plantejar que la gent té una percepció d’ empitjorament que l'anàlisi objectiu no demostra. Cal preguntar-nos el perquè d’aquest diferència i el paper que hi juguen els mitjans de comunicació. <ul><li>Atendre millor els neguits del nostre electorat més tradicional i entendre la seva evolució </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 1 </li></ul>
 5. 5. 5. Cal plantejar-nos com ser capaços de representar millor a les classes mitjanes i per què aporten més ( impostos ). 6. Cal preguntar-nos perquè les franges joves tenen un nivell socio-cultural i educatiu de classe mitjana, però una qualitat de vida quotidiana i un accés a béns i serveis públics no corresponent a les seves expectatives. <ul><li>Atendre millor els neguits del nostre electorat més tradicional i entendre la seva evolució </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 1 </li></ul>
 6. 6. 7. Algunes dades revelen que la percepció de la inseguretat dels joves és molt superior a la d´altres edats i fa que en conjunt hagi empitjorat un 4 %. Que vol dir inseguretat pel jovent ? <ul><li>Atendre millor els neguits del nostre electorat més tradicional i entendre la seva evolució </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 1 </li></ul>
 7. 7. 1.Avançar en una nova centralitat de les polítiques de gènere : la igualtat de dones i homes és un patrimoni de la nostra proposta política, de dones i homes i per tant és imprescindible la incorporació dels homes a les polítiques d’ igualtat. 2.La democràcia paritaria : S`ha de desenvolupar la paritat. Cal passar de la presència paritària de les dones a aplicar-la a tots els nivells i a compartir realment el poder. <ul><li>Esdevenir el partit de referència per a les dones </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 2 </li></ul>
 8. 8. 3.Treballar per superar la segregació horitzontal a la política: Incorporació de les dones a les àrees masculinitzades i al contrari. 4.Posar les persones en el centre de les polítiques i avançar en un paradigma humanista de la política. <ul><li>Esdevenir el partit de referència per a les dones </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 2 </li></ul>
 9. 9. 5.Assumpció de la igualtat d’ oportunitats al món laboral, redistribució de la riquesa i superació del risc d’ exclusió social de les dones i, en concret, prendre mesures que evitin la pobresa de les dones grans. 6.Avançar en el concepte de ciutats amables, ciutats amb ulls de dones. Donar un paper més rellevant al món local en el desenvolupament de les polítiques de gènere. <ul><li>Esdevenir el partit de referència per a les dones </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 2 </li></ul>
 10. 10. 7.Promoció i consolidació de xarxes de suport a dones: crear estructures de suport entre les dones. Pactes de mínims per impulsar polítiques de gènere. 8.Defensar el laicisme en l’espai públic ja que afavoreix el reconeixement i la pràctica dels drets de les dones. <ul><li>Esdevenir el partit de referència per a les dones </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 2 </li></ul>
 11. 11. 9.Posar de relleu la força del vot de les dones: les dones no són un grup sectorial més ni un sector, són la meitat de la població. Les polítiques d’igualtat poden fer que el PSC esdevingui el partit referent de les dones. 10.Importància d’ un nou pacte d’usos del temps :S’ han de desenvolupar polítiques de conciliació i de gestió del temps. Aplicar el Pacte del Temps del PSC. <ul><li>Esdevenir el partit de referència per a les dones </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 2 </li></ul>
 12. 12. 11.Revaloritzar la vida pública i política : la desvalorització de “lo públic”pot fer allunyar a les dones de la participació socio-política. 12.Posar les tics a l’ abast de tothom i especialment de les dones. 13. Potenciar i col·laborar amb els moviments d’homes per a la igualtat <ul><li>Esdevenir el partit de referència per a les dones </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 2 </li></ul>
 13. 13. 1. Reorientar les polítiques d’ocupació de l’aspecte quantitatiu al qualitatiu. 2. El treball ha d’incorporar la igualtat d’oportunitats. 3. S’ha d’ampliar el concepte de treball més enllà del remunerat. <ul><li>Representar millor la cultura del treball, els seus valors i les seves noves expressions </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 3 </li></ul>
 14. 14. 4. Adaptar les polítiques d’ocupació a les trajectòries vitals: formació al llarg de la vida adaptada a aquestes trajectòries. 5. En les polítiques actives de treball cal adoptar la lògica de la positivació deixant de banda la victimització (empowerment i autoestima). <ul><li>Representar millor la cultura del treball, els seus valors i les seves noves expressions </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 3 </li></ul>
 15. 15. 6. Nova organització del temps del treball més flexible per adaptar-lo a les necessitats vitals. 7. Canviar el concepte de presencialisme cap al de resultats (que es compti pel què es fa i no pel què s’està). 9. Valoritzar socialment les tasques a l’entorn de la cura de la vida. <ul><li>Representar millor la cultura del treball, els seus valors i les seves noves expressions </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 3 </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Representar millor la cultura del treball, els seus valors i les seves noves expressions </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 3 </li></ul>10. Incorporació de la renda bàsica universal 11. El salari mínim ha d’arribar als 1.000 € 12. Fer una crida a l’afiliació sindical de les dones 13. Fer polítiques positives pel canvi de rol social home-dona i el repartiment dels temps amb la implicació de tots els agents socials: pacte social i ciutadà
 17. 17. 1. Formar en l’ús social de les TICS i promocionar la participació ciutadana a la xarxa . 2. El web 2.0 pot contribuir a millorar la qualitat democràtica i per fer-ho possible cal promoure la xarxa com un espai de ciutadania. <ul><li>Practicar una política de proximitat, des de la Presidència fins la darrera persona militant </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 4 </li></ul>
 18. 18. 3. Especialitzarem els continguts sent capaços de que les persones amb responsabilitats polítiques participin a la web 2.0 sent referents de diferents grups o sectors amb els que es puguin identificar. Hem de participar a altres blogosferes segons afinitats. 4. Interactuar entre nosaltres i amb altres persones per ampliar els contactes i créixer en el nombre de persones que reben i rebem els missatges. <ul><li>Practicar una política de proximitat, des de la Presidència fins la darrera persona militant </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 4 </li></ul>
 19. 19. 5. Organitzar l’acció del partit en funció de les necessitats de la ciutadania. 6. Hem d’aconseguir adhesions i no només militància. Hem de promoure l’activisme a la xarxa a través de campanyes i objectius concrets i participar a les xarxes que promouen altres persones tenint present que hem de guanyar la batalla dels valors. <ul><li>Practicar una política de proximitat, des de la Presidència fins la darrera persona militant </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 4 </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Practicar una política de proximitat, des de la Presidència fins la darrera persona militant </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 4 </li></ul>7. Obrir espais de debat interactius a través d’internet paral·lels als congressos i conferències. 8. Adaptar l’acció política del partit d’una cultura piramidal a una cultura en xarxa. 9. Segmentar el missatge al màxim tenint en compte les múltiples identitats de les persones.
 21. 21. <ul><li>Practicar una política de proximitat, des de la Presidència fins la darrera persona militant </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS TAULA 4 </li></ul>10. Avaluar interna i externament l’acció política amb nous indicadors. 11. Crear xarxes d’atenció ciutadana del partit presencials i en xarxa. 12. El nostre projecte ha de saber aconseguir que les persones es sentin representades en les seves identitats i interessos sense renunciar a ser un projecte global de tota la societat.

×