SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
ASSOCIACIÓ
GABELLA
L’Associació Gabella és una entitat social
vinculada als germans maristes,
dintre de la xarxa d’obres socials de la Fundació Champagnat.
Ciutat Vella. BCN
• Està situada al barri Gòtic de
Barcelona. Si bé les seves activitats
van començar l’any 1991, no va ser fins
el 2003 que l’obra no es va integrar en
la xarxa d’obres socials maristes i fins
l’any 2007, no va ser reconeguda
l’associació. El seu principal projecte,
el Centre Obert Compartir
Els seus objectius principals són :
 Promoure i realitzar iniciatives i projectes
orientats a atendre necessitats educatives,
socials, laborals i d’integració d’infants,
adolescents i joves que es troben en situació de
risc social.
 Desenvolupar activitats en l’àmbit del lleure i de
l’esport que afavoreixin la integració social i
intercultural dels infants, adolescents i joves.
 Desvetllar en la societat la inquietud pel tema
social, la solidaritat i el compromís de respondre
als problemes del Quart món.
Els seus objectius principals són :
 Promoure el voluntariat social,
així com desenvolupar
campanyes de sensibilització
que impulsin interès social des
d’una concepció cristiana de la
vida i el món.
 Afavorir l’acollida i la integració
de persones immigrades
PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ
GABELLA
Centre obert compartir
PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ
GABELLA
CLUB FUTBOL SALA
COMPARTIR
PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ
GABELLA
Associació juvenil
ma oberta cor obert
PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ
GABELLA
PROJECTE
ENTERCOMPARTIR.
• Enter Compartir és un servei d’
informació, acompanyament,
formació, inserció i acollida per a
joves en el seu procés de trànsit cap
a la vida adulta. L’objectiu principal
del projecte Enter Compartir és la
integració/inclusió dels joves en
situació de risc i/o vulnerabilitat a
la xarxa social normalitzada
ENTER
COMPARTIR
ENTER COMPARTIR
INFORMACIÓ I
ORIENTACIÓ
FORMACIÓ
ITINIERARI
D’INSERCIÓ
LABORAL
ACOLLIDA
RESIDENCIAL
(Pis assistit)
DESTINATARIS.
El projecte està destinat a
adolescents i joves a partir
dels 16 anys,
• l que es troben en situació de de
necessitat,
• Amb poc suport familiar,
• Desvinculats de recursos formatius,
• Desvinculats de recursos d’oci,
• poca vinculació a les xarxes social
• immigrants no acompanyats
• majors d’edat sense referents
concrets.
Programa d’informació i orientació.
• Acollir-los i donar-los resposta a demandes
d’informació i orientació puntuals.
• Oferir als joves un espai de referència on poder trobar
eines que els facilitin el seu procés d’autonomia
personal.
• Potenciar el coneixement de les pròpies capacitats per
tal de créixer com a persones autònomes.
• Donar suport als joves en el camí de la presa de
decisions i l’assumpció de responsabilitats que això
comporta.
Programa d’informació i orientació.
• Establir pactes de seguiment i acompanyament així com de
complementarietat amb d’altres recursos i serveis que atenen al jove.
• Vincular els joves amb d’altres entitats i recursos formatius, laborals i de
lleure per tal de garantir la correcta consecució del projecte individual.
• Orientar al joves en aquells temes relacionats amb les dinàmiques familiars.
• Despertar en el jove la necessitat de tenir cura de sí mateix per a un correcte
desenvolupament personal i orientar al jove en temes mèdics, tant a nivell
físic com mental.
• Facilitar i orientar els joves atesos en situació irregular al territori nacional
sobre gestions i tràmits per estabilitzar la seva situació legal al país.
Programa de formació.
• Orientar els joves cap a possibles processos
formatius ajustats a la seves capacitats i a la realitat
del mercat laboral actual.
• Conèixer i oferir els recursos existents de formació
acadèmica i informar sobre els mecanismes d’accés
a la xarxa formativa especialment en l’acabament de
l’educació obligatòria.
• Despertar processos d’interès i motivació cap a la
formació continuada i el foment del treball i
l’ocupació.
• Donar suport escolar mitjançant reforç educatiu.
• Organitzar cursos específics de formació per a
joves en risc d’exclusió segons necessitats i
possibilitats de l’entitat.
Programa de formació.
• ESCOLA DE CAMBRERS
• AJUDANT DE CUINA
• ALFABETITZACIÓ.
Català Castellà
• PREMONITORS
• COSTURA
• Detectar interessos formatius
puntuals.
Programa de formació.
Escola de cambrers
3 cursos anuals.
Curs de 130 hores. (80 teòriques i 50 pràctiques en empresa)
15 joves en risc social. 17-21 anys.
Programa de formació.
Escola de cambrers
• Facilita un temps i un espai de formació per a joves en el camp de la restauració.
• Potencia el creixement personal i les habilitats socials
• Imparteix competències bàsiques en l’àmbit de la restauració i en el món laboral
• Inicia i acompanya processos de recerca de feina i d’inserció laboral .
Programa de formació.
Escola de cambrers
50 hores de pràctiques en empreses i un certificat acreditatiu.
Programa de formació.
Ajudant de cuina
Un curs. Primera vegada.
Curs de 120 hores. (80 teòriques i 50 pràctiques en empresa)
10 joves en risc social. 17-21 anys.
Programa de formació.
Ajudant de cuina
- Facilitar un temps i un espai de formació per
adolescents i joves amb baix nivell de formació
acadèmica i prelaboral.
- Oferir un instrument educatiu que els capaciti des de
l’àmbit personal, i les habilitats socials.
- Adquirir competències bàsiques en l’àmbit de la
restauració desenvolupant la tasca d’ajudant de cuina.
- Iniciar processos de recerca i d’inserció laboral.
Programa de formació.
Ajudant de cuina
- 50 hores de pràctiques en empreses i diploma acreditatiu.
Programa de formació.
Alfabetització.
Adreçat a joves, pares i mares de l’Associació.
ASSOCIACIÓ GABELLA
CARRER RULL, 9 Barcelona
VOLS APRENDRE
CATALÀ?
DILLUNS I DIMECRES
DE 10h A 11:15
¿QUIERES APRENDER
CASTELLANO?
LUNES Y MIÉRCOLES
DE 10h A 11:15h
VOLS APRENDRE A
COSIR? “Giata”
DIMARTS DE 18h A
19:30h
Programa de formació.
Costura.
Adreçat a mares dels infants vinculats als projectes de l’associació.
Per iniciativa de les mares.
Programa de formació.
Curs de premonitors/es
JOVES DE SANTA COLOMA I CIUTAT VELLA
IMPARTIT PER L’ESCOLA MIRALL
.
16 hores teòriques
30 hores de pràctiques
Acompanyament d’un tutor de pràctiques
- Continguts
- Pedagogia del lleure
- Dinàmiques grupals
- Animació en el lleure
- Jocs educatius
Programa d’inserció.
Acompanyament en la recerca laboral
.
 Construir un projecte personalitzat
d’inserció laboral realista i ajustat a les
necessitats i interessos de la persona.
 Pactar amb cada usuari uns compromisos
graduals i mesurables que possibilitin el
procés d’inserció laboral.
 Acompanyar processos d’inserció.
Programa d’inserció.
Acompanyament en la recerca laboral
.
 Prospectar empreses i cercar ofertes de
treball.
 Construir relacions estables i continuades
entre el projecte i les empreses.
 Treballar amb la Xarxa laboral del Gòtic.
Programa d’acollida residencial
.
Acollir joves extutelats o sense habitatge per tal
que assoleixin les competències personals
necessàries i l’autonomia suficient, promovent la
seva correcta inserció social i laboral.
El pis assistit per joves extutelats Llar Champagnat
Barcelona s’emmarca en el programa d’habitatge
fonamentalment. El pis assistit ofereix un projecte
socioeducatiu integral:
Programa d’acollida residencial
.L’acollida residencial temporal
Per a joves vinculats a algun dels programes i que tenen
necessitats residencials de manera puntual.
Possibilitat de ser acollit temporalment a la comunitat marista
de carrer Escudellers.
 Elaborar un pla d’acollida personalitzat.
 Seguiment del pla personalitzat.
 Derivar el/la jove a altres serveis d’acollida.
Metodologia.
El jove és agent de canvi i
millora de la seva situació
personal, familiar i social,
activant i iniciant mecanismes
i recursos propis
Els valors fonamentals són els següents:
 Voluntarietat.
 Respecte:
 Participació.
 Atenció centrada en la persona.
 Caràcter socioeducatiu de la intervenció:.
 Importància de la relació educativa- vincle educatiu
 Caràcter transformador de la intervenció:.
 Treball en xarxa:
 Treball en equip
 Millora continuada:
Recursos humans:
Eines d’interpretació socioeducativa.
• Equip directiu de l’associació
• Educadora social a temps parcial
• Pedagog - educador social.
• Professionals especialitzats en l’àmbit
formatiu.
25 hores setmanals d’atenció directa.
En funció dels programes utilitzarem diferents eines:
· Projecte Educatiu
· Reglament de Règim Intern (RRI)
· Programació Anual
. Documentació d’ acollida
. Protocol d’observació
· Seguiment Socioeducatiu Individual:
. Informe derivació
. Projecte educatiu individual (PEI)
. Full d’acords i seguiment del cas
· Registre de reunions de coordinació interna i externa.
· Memòria anual
DADES DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2014
DADES DE LA MEMÒRIA DEL CURS ANTERIOR.
Propostes de millora en general
 Organitzar millor les tasques i funcions de l’equip educatiu.
 Definir millor els objectius i estratègies dels programes.
 Oferir propostes formatives noves que interessin els joves, tot mantenint les actuals.
 Fixar les dates dels cursos buscant el període de temps més adequat per les practiques
 Sistematitzar la prospecció i els horaris per l’atenció individual.
 Impulsar més la inserció laboral i treballar en xarxa amb les entitats.
 Vincular-nos a l’Àrea de suport al jove.
 Recerca de subvencions. Presentar-se a les convocatòries.
 Fer les memòries des de l’equip.

More Related Content

What's hot

Servei comunitari 03 11.14
Servei comunitari 03 11.14Servei comunitari 03 11.14
Servei comunitari 03 11.14Servei Educatiu
 
Xarxa solidaria a l'IES Arraona
Xarxa solidaria a l'IES ArraonaXarxa solidaria a l'IES Arraona
Xarxa solidaria a l'IES ArraonaBoris Mir
 
PEC Escola Santa Eulàlia
PEC Escola Santa EulàliaPEC Escola Santa Eulàlia
PEC Escola Santa EulàliaCarlosLlopis
 
Carta de compromís
Carta de compromísCarta de compromís
Carta de compromísCarlosLlopis
 
Programa de suport educatiu a les famílies
Programa de suport educatiu a les famíliesPrograma de suport educatiu a les famílies
Programa de suport educatiu a les famíliesAjuntament de Barcelona
 
Projecte de direcció 2013-17
Projecte de direcció 2013-17Projecte de direcció 2013-17
Projecte de direcció 2013-17mitjadms
 
Grup de Voluntariat en Família Pare Manyanet
Grup de Voluntariat en Família Pare ManyanetGrup de Voluntariat en Família Pare Manyanet
Grup de Voluntariat en Família Pare ManyanetJaume
 
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINTMETODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINTpintbir
 
Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18
Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18
Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18CarlosLlopis
 
Els Xiprers - Projecte Direcció Escola 2015-2019
Els Xiprers - Projecte Direcció Escola 2015-2019Els Xiprers - Projecte Direcció Escola 2015-2019
Els Xiprers - Projecte Direcció Escola 2015-2019xiprersampa
 
Aprenentatge Servei
Aprenentatge ServeiAprenentatge Servei
Aprenentatge Serveiramonroura
 

What's hot (17)

Jxb Joves pel Barri
Jxb Joves pel BarriJxb Joves pel Barri
Jxb Joves pel Barri
 
Pec 2015 bloc
Pec 2015 blocPec 2015 bloc
Pec 2015 bloc
 
Servei comunitari 03 11.14
Servei comunitari 03 11.14Servei comunitari 03 11.14
Servei comunitari 03 11.14
 
Barcelona inclusiva Precongres
Barcelona inclusiva PrecongresBarcelona inclusiva Precongres
Barcelona inclusiva Precongres
 
Xarxa solidaria a l'IES Arraona
Xarxa solidaria a l'IES ArraonaXarxa solidaria a l'IES Arraona
Xarxa solidaria a l'IES Arraona
 
Projecte de direcció 4
Projecte de direcció 4Projecte de direcció 4
Projecte de direcció 4
 
PEC Escola Santa Eulàlia
PEC Escola Santa EulàliaPEC Escola Santa Eulàlia
PEC Escola Santa Eulàlia
 
Carta de compromís
Carta de compromísCarta de compromís
Carta de compromís
 
Projecte de direcció 2012 2016
Projecte de direcció 2012 2016Projecte de direcció 2012 2016
Projecte de direcció 2012 2016
 
Programa de suport educatiu a les famílies
Programa de suport educatiu a les famíliesPrograma de suport educatiu a les famílies
Programa de suport educatiu a les famílies
 
Projecte de direcció 2013-17
Projecte de direcció 2013-17Projecte de direcció 2013-17
Projecte de direcció 2013-17
 
Grup de Voluntariat en Família Pare Manyanet
Grup de Voluntariat en Família Pare ManyanetGrup de Voluntariat en Família Pare Manyanet
Grup de Voluntariat en Família Pare Manyanet
 
Projecte Clau
Projecte ClauProjecte Clau
Projecte Clau
 
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINTMETODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
 
Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18
Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18
Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18
 
Els Xiprers - Projecte Direcció Escola 2015-2019
Els Xiprers - Projecte Direcció Escola 2015-2019Els Xiprers - Projecte Direcció Escola 2015-2019
Els Xiprers - Projecte Direcció Escola 2015-2019
 
Aprenentatge Servei
Aprenentatge ServeiAprenentatge Servei
Aprenentatge Servei
 

Similar to 13 enter

20121019 eco reunió famílies
20121019 eco reunió famílies20121019 eco reunió famílies
20121019 eco reunió famíliesecoroda99
 
Xino Xano Associació de Lleure El Valor d'una entitat Educativa
Xino Xano Associació de Lleure El Valor d'una entitat EducativaXino Xano Associació de Lleure El Valor d'una entitat Educativa
Xino Xano Associació de Lleure El Valor d'una entitat EducativaXinoXanoEntitat
 
Xino Xano Associació de Lleure: El valor d'una entitat educativa
Xino Xano Associació de Lleure: El valor d'una entitat educativaXino Xano Associació de Lleure: El valor d'una entitat educativa
Xino Xano Associació de Lleure: El valor d'una entitat educativaDani Fernandez
 
Centre Estudis Joan23 2
Centre Estudis Joan23 2Centre Estudis Joan23 2
Centre Estudis Joan23 2franciscocp1
 
Centre Estudis Joan XXIII
Centre Estudis Joan XXIIICentre Estudis Joan XXIII
Centre Estudis Joan XXIIIArnau Carretero
 
Centre Estudis Joan23
Centre Estudis Joan23Centre Estudis Joan23
Centre Estudis Joan23Gemma
 
Pwp presentació
Pwp presentacióPwp presentació
Pwp presentaciógvendre3
 
16 17 presentació servei comunitari
16 17 presentació servei comunitari16 17 presentació servei comunitari
16 17 presentació servei comunitarigvendre3
 
Fulleto aprenentatge-servei families cat
Fulleto aprenentatge-servei families catFulleto aprenentatge-servei families cat
Fulleto aprenentatge-servei families catRoser Batlle Suñer
 
Intro cat
Intro catIntro cat
Intro catfapac
 
Projecte Educatiu de Centre
Projecte Educatiu de CentreProjecte Educatiu de Centre
Projecte Educatiu de CentreEscola Cervetó
 
Presentacio 2ª CFGS Educació Infantil
Presentacio 2ª CFGS Educació InfantilPresentacio 2ª CFGS Educació Infantil
Presentacio 2ª CFGS Educació Infantilmocallag
 
Presentació Fundació Ser.gi
Presentació Fundació Ser.giPresentació Fundació Ser.gi
Presentació Fundació Ser.giXarxa Òmnia
 
C:\Fakepath\Aprenentatge Servei
C:\Fakepath\Aprenentatge ServeiC:\Fakepath\Aprenentatge Servei
C:\Fakepath\Aprenentatge Serveiramonroura
 
Aprenentatge Servei
Aprenentatge ServeiAprenentatge Servei
Aprenentatge Serveiramonroura
 
Selecció d'exemples per a donar a conèixer a les famílies/comunitat el trebal...
Selecció d'exemples per a donar a conèixer a les famílies/comunitat el trebal...Selecció d'exemples per a donar a conèixer a les famílies/comunitat el trebal...
Selecció d'exemples per a donar a conèixer a les famílies/comunitat el trebal...joanaprofe
 

Similar to 13 enter (20)

20121019 eco reunió famílies
20121019 eco reunió famílies20121019 eco reunió famílies
20121019 eco reunió famílies
 
Joves pel Barri
Joves pel BarriJoves pel Barri
Joves pel Barri
 
Diptic Fundació Joan Salvador Gavina
Diptic Fundació Joan Salvador GavinaDiptic Fundació Joan Salvador Gavina
Diptic Fundació Joan Salvador Gavina
 
Xino Xano Associació de Lleure El Valor d'una entitat Educativa
Xino Xano Associació de Lleure El Valor d'una entitat EducativaXino Xano Associació de Lleure El Valor d'una entitat Educativa
Xino Xano Associació de Lleure El Valor d'una entitat Educativa
 
Xino Xano Associació de Lleure: El valor d'una entitat educativa
Xino Xano Associació de Lleure: El valor d'una entitat educativaXino Xano Associació de Lleure: El valor d'una entitat educativa
Xino Xano Associació de Lleure: El valor d'una entitat educativa
 
Pee sant cugat_09
Pee sant cugat_09Pee sant cugat_09
Pee sant cugat_09
 
Centre Estudis Joan23 2
Centre Estudis Joan23 2Centre Estudis Joan23 2
Centre Estudis Joan23 2
 
Centre Estudis Joan XXIII
Centre Estudis Joan XXIIICentre Estudis Joan XXIII
Centre Estudis Joan XXIII
 
Centre Estudis Joan23
Centre Estudis Joan23Centre Estudis Joan23
Centre Estudis Joan23
 
Pwp presentació
Pwp presentacióPwp presentació
Pwp presentació
 
16 17 presentació servei comunitari
16 17 presentació servei comunitari16 17 presentació servei comunitari
16 17 presentació servei comunitari
 
Sessió1 8 11-13
Sessió1 8 11-13Sessió1 8 11-13
Sessió1 8 11-13
 
Fulleto aprenentatge-servei families cat
Fulleto aprenentatge-servei families catFulleto aprenentatge-servei families cat
Fulleto aprenentatge-servei families cat
 
Intro cat
Intro catIntro cat
Intro cat
 
Projecte Educatiu de Centre
Projecte Educatiu de CentreProjecte Educatiu de Centre
Projecte Educatiu de Centre
 
Presentacio 2ª CFGS Educació Infantil
Presentacio 2ª CFGS Educació InfantilPresentacio 2ª CFGS Educació Infantil
Presentacio 2ª CFGS Educació Infantil
 
Presentació Fundació Ser.gi
Presentació Fundació Ser.giPresentació Fundació Ser.gi
Presentació Fundació Ser.gi
 
C:\Fakepath\Aprenentatge Servei
C:\Fakepath\Aprenentatge ServeiC:\Fakepath\Aprenentatge Servei
C:\Fakepath\Aprenentatge Servei
 
Aprenentatge Servei
Aprenentatge ServeiAprenentatge Servei
Aprenentatge Servei
 
Selecció d'exemples per a donar a conèixer a les famílies/comunitat el trebal...
Selecció d'exemples per a donar a conèixer a les famílies/comunitat el trebal...Selecció d'exemples per a donar a conèixer a les famílies/comunitat el trebal...
Selecció d'exemples per a donar a conèixer a les famílies/comunitat el trebal...
 

More from secretariat_hermitage (20)

11 sed fr
11 sed fr11 sed fr
11 sed fr
 
11 sed cat
11 sed cat11 sed cat
11 sed cat
 
10 cms hongria fr
10 cms hongria fr10 cms hongria fr
10 cms hongria fr
 
10 cms hongria cat
10 cms hongria cat10 cms hongria cat
10 cms hongria cat
 
08 smartphone cat
08 smartphone cat08 smartphone cat
08 smartphone cat
 
08 smartphone fr
08 smartphone fr08 smartphone fr
08 smartphone fr
 
07 pile fr
07 pile fr07 pile fr
07 pile fr
 
07 pile cat
07 pile cat07 pile cat
07 pile cat
 
06 recicleta fr
06 recicleta fr06 recicleta fr
06 recicleta fr
 
06 recicleta cat
06 recicleta cat06 recicleta cat
06 recicleta cat
 
04 electroacoustique cat
04 electroacoustique cat04 electroacoustique cat
04 electroacoustique cat
 
04 electroacoustique fr
04 electroacoustique fr04 electroacoustique fr
04 electroacoustique fr
 
03 dal fr
03 dal fr03 dal fr
03 dal fr
 
03 dal cat
03 dal cat03 dal cat
03 dal cat
 
01 les visages fr
01 les visages fr01 les visages fr
01 les visages fr
 
01 les visages cat
01 les visages cat01 les visages cat
01 les visages cat
 
Ii aimm province l'hermitage cat
Ii aimm province l'hermitage catIi aimm province l'hermitage cat
Ii aimm province l'hermitage cat
 
10 el punt
10 el punt10 el punt
10 el punt
 
12 expériences pédagogiques
12 expériences pédagogiques12 expériences pédagogiques
12 expériences pédagogiques
 
05 presentació hort a l'hermitage
05 presentació hort a l'hermitage05 presentació hort a l'hermitage
05 presentació hort a l'hermitage
 

Recently uploaded

Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsPere Miquel Rosselló Espases
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓmamingabb
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOinstiquercus
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióPere Miquel Rosselló Espases
 

Recently uploaded (7)

Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 

13 enter

 • 1. ASSOCIACIÓ GABELLA L’Associació Gabella és una entitat social vinculada als germans maristes, dintre de la xarxa d’obres socials de la Fundació Champagnat.
 • 2. Ciutat Vella. BCN • Està situada al barri Gòtic de Barcelona. Si bé les seves activitats van començar l’any 1991, no va ser fins el 2003 que l’obra no es va integrar en la xarxa d’obres socials maristes i fins l’any 2007, no va ser reconeguda l’associació. El seu principal projecte, el Centre Obert Compartir
 • 3. Els seus objectius principals són :  Promoure i realitzar iniciatives i projectes orientats a atendre necessitats educatives, socials, laborals i d’integració d’infants, adolescents i joves que es troben en situació de risc social.  Desenvolupar activitats en l’àmbit del lleure i de l’esport que afavoreixin la integració social i intercultural dels infants, adolescents i joves.  Desvetllar en la societat la inquietud pel tema social, la solidaritat i el compromís de respondre als problemes del Quart món.
 • 4. Els seus objectius principals són :  Promoure el voluntariat social, així com desenvolupar campanyes de sensibilització que impulsin interès social des d’una concepció cristiana de la vida i el món.  Afavorir l’acollida i la integració de persones immigrades
 • 8. PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ GABELLA PROJECTE ENTERCOMPARTIR. • Enter Compartir és un servei d’ informació, acompanyament, formació, inserció i acollida per a joves en el seu procés de trànsit cap a la vida adulta. L’objectiu principal del projecte Enter Compartir és la integració/inclusió dels joves en situació de risc i/o vulnerabilitat a la xarxa social normalitzada
 • 10. DESTINATARIS. El projecte està destinat a adolescents i joves a partir dels 16 anys, • l que es troben en situació de de necessitat, • Amb poc suport familiar, • Desvinculats de recursos formatius, • Desvinculats de recursos d’oci, • poca vinculació a les xarxes social • immigrants no acompanyats • majors d’edat sense referents concrets.
 • 11. Programa d’informació i orientació. • Acollir-los i donar-los resposta a demandes d’informació i orientació puntuals. • Oferir als joves un espai de referència on poder trobar eines que els facilitin el seu procés d’autonomia personal. • Potenciar el coneixement de les pròpies capacitats per tal de créixer com a persones autònomes. • Donar suport als joves en el camí de la presa de decisions i l’assumpció de responsabilitats que això comporta.
 • 12. Programa d’informació i orientació. • Establir pactes de seguiment i acompanyament així com de complementarietat amb d’altres recursos i serveis que atenen al jove. • Vincular els joves amb d’altres entitats i recursos formatius, laborals i de lleure per tal de garantir la correcta consecució del projecte individual. • Orientar al joves en aquells temes relacionats amb les dinàmiques familiars. • Despertar en el jove la necessitat de tenir cura de sí mateix per a un correcte desenvolupament personal i orientar al jove en temes mèdics, tant a nivell físic com mental. • Facilitar i orientar els joves atesos en situació irregular al territori nacional sobre gestions i tràmits per estabilitzar la seva situació legal al país.
 • 13. Programa de formació. • Orientar els joves cap a possibles processos formatius ajustats a la seves capacitats i a la realitat del mercat laboral actual. • Conèixer i oferir els recursos existents de formació acadèmica i informar sobre els mecanismes d’accés a la xarxa formativa especialment en l’acabament de l’educació obligatòria. • Despertar processos d’interès i motivació cap a la formació continuada i el foment del treball i l’ocupació. • Donar suport escolar mitjançant reforç educatiu. • Organitzar cursos específics de formació per a joves en risc d’exclusió segons necessitats i possibilitats de l’entitat.
 • 14. Programa de formació. • ESCOLA DE CAMBRERS • AJUDANT DE CUINA • ALFABETITZACIÓ. Català Castellà • PREMONITORS • COSTURA • Detectar interessos formatius puntuals.
 • 15. Programa de formació. Escola de cambrers 3 cursos anuals. Curs de 130 hores. (80 teòriques i 50 pràctiques en empresa) 15 joves en risc social. 17-21 anys.
 • 16. Programa de formació. Escola de cambrers • Facilita un temps i un espai de formació per a joves en el camp de la restauració. • Potencia el creixement personal i les habilitats socials • Imparteix competències bàsiques en l’àmbit de la restauració i en el món laboral • Inicia i acompanya processos de recerca de feina i d’inserció laboral .
 • 17. Programa de formació. Escola de cambrers 50 hores de pràctiques en empreses i un certificat acreditatiu.
 • 18. Programa de formació. Ajudant de cuina Un curs. Primera vegada. Curs de 120 hores. (80 teòriques i 50 pràctiques en empresa) 10 joves en risc social. 17-21 anys.
 • 19. Programa de formació. Ajudant de cuina - Facilitar un temps i un espai de formació per adolescents i joves amb baix nivell de formació acadèmica i prelaboral. - Oferir un instrument educatiu que els capaciti des de l’àmbit personal, i les habilitats socials. - Adquirir competències bàsiques en l’àmbit de la restauració desenvolupant la tasca d’ajudant de cuina. - Iniciar processos de recerca i d’inserció laboral.
 • 20. Programa de formació. Ajudant de cuina - 50 hores de pràctiques en empreses i diploma acreditatiu.
 • 21. Programa de formació. Alfabetització. Adreçat a joves, pares i mares de l’Associació. ASSOCIACIÓ GABELLA CARRER RULL, 9 Barcelona VOLS APRENDRE CATALÀ? DILLUNS I DIMECRES DE 10h A 11:15 ¿QUIERES APRENDER CASTELLANO? LUNES Y MIÉRCOLES DE 10h A 11:15h VOLS APRENDRE A COSIR? “Giata” DIMARTS DE 18h A 19:30h
 • 22. Programa de formació. Costura. Adreçat a mares dels infants vinculats als projectes de l’associació. Per iniciativa de les mares.
 • 23. Programa de formació. Curs de premonitors/es JOVES DE SANTA COLOMA I CIUTAT VELLA IMPARTIT PER L’ESCOLA MIRALL . 16 hores teòriques 30 hores de pràctiques Acompanyament d’un tutor de pràctiques - Continguts - Pedagogia del lleure - Dinàmiques grupals - Animació en el lleure - Jocs educatius
 • 24. Programa d’inserció. Acompanyament en la recerca laboral .  Construir un projecte personalitzat d’inserció laboral realista i ajustat a les necessitats i interessos de la persona.  Pactar amb cada usuari uns compromisos graduals i mesurables que possibilitin el procés d’inserció laboral.  Acompanyar processos d’inserció.
 • 25. Programa d’inserció. Acompanyament en la recerca laboral .  Prospectar empreses i cercar ofertes de treball.  Construir relacions estables i continuades entre el projecte i les empreses.  Treballar amb la Xarxa laboral del Gòtic.
 • 26. Programa d’acollida residencial . Acollir joves extutelats o sense habitatge per tal que assoleixin les competències personals necessàries i l’autonomia suficient, promovent la seva correcta inserció social i laboral. El pis assistit per joves extutelats Llar Champagnat Barcelona s’emmarca en el programa d’habitatge fonamentalment. El pis assistit ofereix un projecte socioeducatiu integral:
 • 27. Programa d’acollida residencial .L’acollida residencial temporal Per a joves vinculats a algun dels programes i que tenen necessitats residencials de manera puntual. Possibilitat de ser acollit temporalment a la comunitat marista de carrer Escudellers.  Elaborar un pla d’acollida personalitzat.  Seguiment del pla personalitzat.  Derivar el/la jove a altres serveis d’acollida.
 • 28. Metodologia. El jove és agent de canvi i millora de la seva situació personal, familiar i social, activant i iniciant mecanismes i recursos propis Els valors fonamentals són els següents:  Voluntarietat.  Respecte:  Participació.  Atenció centrada en la persona.  Caràcter socioeducatiu de la intervenció:.  Importància de la relació educativa- vincle educatiu  Caràcter transformador de la intervenció:.  Treball en xarxa:  Treball en equip  Millora continuada:
 • 29. Recursos humans: Eines d’interpretació socioeducativa. • Equip directiu de l’associació • Educadora social a temps parcial • Pedagog - educador social. • Professionals especialitzats en l’àmbit formatiu. 25 hores setmanals d’atenció directa. En funció dels programes utilitzarem diferents eines: · Projecte Educatiu · Reglament de Règim Intern (RRI) · Programació Anual . Documentació d’ acollida . Protocol d’observació · Seguiment Socioeducatiu Individual: . Informe derivació . Projecte educatiu individual (PEI) . Full d’acords i seguiment del cas · Registre de reunions de coordinació interna i externa. · Memòria anual
 • 30. DADES DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2014 DADES DE LA MEMÒRIA DEL CURS ANTERIOR.
 • 31. Propostes de millora en general  Organitzar millor les tasques i funcions de l’equip educatiu.  Definir millor els objectius i estratègies dels programes.  Oferir propostes formatives noves que interessin els joves, tot mantenint les actuals.  Fixar les dates dels cursos buscant el període de temps més adequat per les practiques  Sistematitzar la prospecció i els horaris per l’atenció individual.  Impulsar més la inserció laboral i treballar en xarxa amb les entitats.  Vincular-nos a l’Àrea de suport al jove.  Recerca de subvencions. Presentar-se a les convocatòries.  Fer les memòries des de l’equip.