deze presentatie kanuw humeur ernstige schade toebrengen
moderniteit
structuurvisie jeroen bosch ziekenhuis                             inleiding         ...
stedenbouw                              inleiding                      ...
stedenbouw situatieschaal 1:5.000  EGM architecten bv            S1
stedenbouwversnippering   schaal 1:5.000  EGM architecten bv              S2
stedenbouwsamenhang schaal 1:5.000  EGM architecten bv             S3
stedenbouwwonen, werken, leren      schaal 1:2.000  EGM architecten bv                  S4
stedenbouw                               jeroen bosch park                 ...
stedenbouwlandschappelijke inpassing         schaal 1:2.000  EGM architecten bv                 ...
concept                             inleiding                         ...
concept100.000 m2  schaal 1:2.000  EGM architecten bv             C1
conceptstapeling  1:2.000  EGM architecten bv          C2
conceptcomplex = gebouw + tuin          1:2.000  EGM architecten bv                  C3
concept            publiek domein = tuinen + boulevard + circuits                       ...
conceptinpassing ziekenhuis        1:2.000  EGM architecten bv                C5
concept     inpassing jeroen bosh park               1:2.000  EGM architecten bv  aa        ...
concept         doorsnede inpassing jeroen bosh park                         1:2.000  EGM...
moderniteit
logistiek                              inleiding                       ...
radio               thera                  p     ie          rgc/p      ...
logistiek          goederen - diensten - bedden [laag 1] ort                       1:2.00...
logistiek        voeding primaire schachten [laag 1]                       1:2.000   EGM ar...
logistiekverdeling primaire en secundaire schachten [laag 6]                       1:2.000   EGM ...
logistiekboulevard   1:2.000  EGM architecten bv           L5
logistiekprimaire liften [alle lagen]            1:2.000  EGM architecten bv                 ...
logistiekcircuits [laag 1-5]       1:2.000  EGM architecten bv                L7
logistiekliften circuits     1:2.000   EGM architecten bv              L8
logistiekoverzicht  1:2.000   EGM architecten bv           L9
programma                              inleiding                       ...
radio                 thera                    p     ie            rgc/p...
programma                                               parkeren      ...
programma                  principedoorsnede jbz                           1:50...
programma                                                    laag 1  ...
programma                                                         ...
programma                                                         ...
programma                                             laag 4         ...
programma                                                         ...
programma                                                  laag 6    ...
programma                                 laag 7, 8                    ...
programma                               laag 9, 10                     ...
programma                         laag 11                           1:2...
programma                                   8 centra                  ...
da                       m    ko                         ax    pb ...
programma                                             uitbreidbaarheid complex...
interieur                             inleiding                       ...
interieurdiversiteit van gebruikers                 EGM architecten bv                  ...
interieurimpressies         EGM architecten bv            I2
interieurimpressies         EGM architecten bv            I3
moderniteit
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11

986 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
986
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
437
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11

 1. 1. deze presentatie kanuw humeur ernstige schade toebrengen
 2. 2. moderniteit
 3. 3. structuurvisie jeroen bosch ziekenhuis inleiding 31 oktober 2002 EGM architecten bvAls een van drie architectenbureaus werd EGM architecten gevraagd eenstructuurvisie te leveren voor de ontwikkeling van het nieuwe Jeroen BoschZiekenhuis. Op 3 oktober 2002 hebben de drie bureaus hun visiegepresenteerd. Op basis van de gepresenteerde plannen is geen besluitgenomen welke richting de geplande ontwikkeling zou moeten inslaan. De driebureaus werden gevraagd aanvullende informatie te leveren om onderbelichttevraagstukken nader toe te lichten.Voor u ligt een nadere toelichting op de door EGM architecten gepresenteerdestructuurvisie. In principe is het plan ongewijzigd. Wel is het ontwerp op eenaantal punten uitgediept waardoor de potenties van het structuurplan wordenblootgelegd.Dit document behandelt de volgende punten:· stedenbouw· concept· logistiek· programma· interieurIeder onderwerp wordt vooraf tekstueel toegelicht. In de tekst worden metname de punten toegelicht die naar aanleiding van de opmerkingen op depresentatie van 6 oktober verder zijn uitgewerkt.EGM architectenDordrecht, 31 oktober 2002
 4. 4. stedenbouw inleiding EGM architecten bvDe diversiteit van het programma en de complexe ruimtelijke randvoorwaardenmaakt van de Willemspoort een versnipperd gebied. De messcherpe snede vande nieuwe randweg wordt aangegrepen voor het aanwijzen van twee gebiedenmet ieder hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden.Ten eerste de Koning Willem I locatie. Hier krijgt de programmatische mix vanwonen, werken en leren een plaats in een losse parkachtige setting die deschakel vormt tussen de binnenstad en het Gement. De mix van oude ennieuwe gebouwen levert het gebied een geheel eigen sfeer en karakter.Ook het Jeroen Bosch Park heeft een geheel eigen identiteit doordat het plaatsbiedt aan zorgfuncties die zowel programmatisch als ruimtelijk sterk aan elkaargerelateerd zijn. In de loop van de tijd zal het complex als geheel de opvolgerzijn van het twintigste-eeuwse ziekenhuis. In ruimtelijke opzicht zal de locatietransformeren van rand van de stad tot stadsrand waar landschap en stadelkaar vastpakken.De zuidelijke rand van het Jeroen Bosch Park wordt getransformeerd tot eenparkstrip die de koppeling verzorgt met het Gement. De strip ligt op hetbestaande maaiveld (+3m NAP) en geeft de eraan gelegen functies een tweede entree, naast die aan het plein (+6/+9 m NAP). Vanaf het plein is deparkstrip goed te overzien en worden imposante vistas geboden op hetGement. De parkentrees zijn onderling verbonden door het circuit aan de randvan het transferium met de strip en hebben zo een directe verbinding met hetziekenhuis. Door de concentratie van derden aan de parkstrip kan de hoekvan de Oude Vlijmenseweg en de Randweg vrij van bebouwing. Hier krijgen debestaande groenelementen een nieuwe plek in het totale plan. S0
 5. 5. stedenbouw situatieschaal 1:5.000 EGM architecten bv S1
 6. 6. stedenbouwversnippering schaal 1:5.000 EGM architecten bv S2
 7. 7. stedenbouwsamenhang schaal 1:5.000 EGM architecten bv S3
 8. 8. stedenbouwwonen, werken, leren schaal 1:2.000 EGM architecten bv S4
 9. 9. stedenbouw jeroen bosch park schaal 1:2.000 EGM architecten bvjeroe n bosc jeroe h ziek n bosc en hu h p ar is k S5
 10. 10. stedenbouwlandschappelijke inpassing schaal 1:2.000 EGM architecten bv S6
 11. 11. concept inleiding EGM architecten bvAllesbepalend voor de opgave is de schaal van het programma. De enormeomvang, de onvoorspelbare bewegelijkheid in de tijd en de complexe interne enexterne relaties leiden tot het besef dat een enkelvoudig gebouwconcept niettoereikend zal zijn. Het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis zal alseenentwintigste-eeuws zorgcomplex integraal opgaan in het Jeroen BoschPark. Bij de ruimtelijke vorming het complex maken we gebruik van eenstrokenverkaveling waarin gebouw en tuin elkaar als gelijkwaardige elementenafwisselen. Hierdoor onstaat een maximaal onderling raakvlak. Het is door zijnkrachtige neutrale opzet bestand tegen alle mogelijke programmatischetransformaties zonder dat aan ruimtelijke kwaliteit zal worden ingeboet.Om deze verkaveling te ontsluiten blijven we bij stedenbouwkundigeconcepten. Zo verbindt de boulevard de nieuwe hoofdentree met de entreevan de huidige hoogbouw. Het is het meest openbare deel en dient alsoriëntatiepunt waaraan openbare functies liggen als het restaurant, hetstiltecentrum en diverse commerciële aanloopfuncties. Aan de boulevard liggende circuits die programmatische eenheden ruimtelijk verbinden tot herkenbarecentra. De circuits hebben een publiek karakter en bevinden zich voornamelijkop het raakvlak van gebouw en tuin. Het samenspel van de elementen gebouw,tuin, boulevard en circuit zullen blijvend het karakter van het nieuwe JeroenBosch Ziekenhuis bepalen. Ondanks dat de elementen zich in de loop van detijd aan nieuwe condities kunnen aanpassen zal het samenspel onveranderd deruimtelijke kwaliteit blijven bepalen. C0
 12. 12. concept100.000 m2 schaal 1:2.000 EGM architecten bv C1
 13. 13. conceptstapeling 1:2.000 EGM architecten bv C2
 14. 14. conceptcomplex = gebouw + tuin 1:2.000 EGM architecten bv C3
 15. 15. concept publiek domein = tuinen + boulevard + circuits 1:2.000 EGM architecten bvtuinen + boulevard + circuits C4
 16. 16. conceptinpassing ziekenhuis 1:2.000 EGM architecten bv C5
 17. 17. concept inpassing jeroen bosh park 1:2.000 EGM architecten bv aa C6
 18. 18. concept doorsnede inpassing jeroen bosh park 1:2.000 EGM architecten bvdoorsnede a-a C6
 19. 19. moderniteit
 20. 20. logistiek inleiding EGM architecten bvHet Jeroen Bosch Park kent verschillende categorieën entrees. De entree vande boulevard is gesitueerd in de wand van het ziekenhuis aan het plein. DeSEH en ambulances hebben hun eigen plek op de kop van deze wand enworden gevoed vanaf zowel het plein als de ontsluiting via de OudeVlijmenseweg. Deze weg ontsluit tevens het personeel dat binnenkomt via deboulevard aan de voet van de bestaande hoogbouw. Op het grensvlak met hetlandschap ligt een entreezone die de overige functies van het zorgpark ontsluit.Dit ten opzichte van het plein lager gelegen gebied is met een eigen circuitdirect met het ziekenhuis verbonden. Daarnaast hebben de functies aan hetplein een entree op het dek.De toe- en afvoer van goederen is ontsloten via de Oude Vlijmenseweg. Oplaag 1 bevindt zich de transportstrook die naast de goederenliften ook deprimaire schachten voedt. Deze leiden naar de technieklaag van waaruitverdere distributie plaats vindt. L0
 21. 21. radio thera p ie rgc/p perso a a z/ g a ne el pz reval idatie ambu lance myty s lsc h ool h o o fd SEHnovad ic/pri v eklin iek entre e kanto ren zotel /wone n entrees [laag 1,2] logistiek 1:2.000L1 EGM architecten bv
 22. 22. logistiek goederen - diensten - bedden [laag 1] ort 1:2.000 EGM architecten bv n p /lossetrans laden L2
 23. 23. logistiek voeding primaire schachten [laag 1] 1:2.000 EGM architecten bv ag iek la technna ar L3
 24. 24. logistiekverdeling primaire en secundaire schachten [laag 6] 1:2.000 EGM architecten bv L4
 25. 25. logistiekboulevard 1:2.000 EGM architecten bv L5
 26. 26. logistiekprimaire liften [alle lagen] 1:2.000 EGM architecten bv L6
 27. 27. logistiekcircuits [laag 1-5] 1:2.000 EGM architecten bv L7
 28. 28. logistiekliften circuits 1:2.000 EGM architecten bv L8
 29. 29. logistiekoverzicht 1:2.000 EGM architecten bv L9
 30. 30. programma inleiding EGM architecten bvDe grens tussen het ziekenhuis en de overige zorgfuncties zal in de loop vande tijd steeds verder vervagen. Er zal sprake zijn van een volledig geïntegreerdJeroen Bosch Park. Naast de boulevard, de tuinen en de circuits zullen hetplein, het bos en de parkstrip onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.De gebouwdelen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn flexibele volumes dieiedere gewenste opbouw kunnen aannemen. In deze versie gaan we uit vanpoliklinieken en overige publieke functies op de eerste twee lagen metdaarboven het kenniscentrum. Hierboven de OK-laag, direct gelegen onder detechnieklaag. De losse volumes boven de technieklaag bevatten de standaardverpleegafdelingen en hebben een perfectie oriëntatie. Ze maken gebruik vanhet fantastische uitzicht over zowel stad als landschap. P0
 31. 31. radio thera p ie rgc/p a a z/ g a pz reval idatie myty JB Z lsc h oolnovad ic/pri v eklin iek kanto ren zotel /wone n programma 1:2.000 overzicht jeroen bosch park P1 EGM architecten bv
 32. 32. programma parkeren 1:2.000 EGM architecten bv 1 1 1 2 1 2 274.100 m2 1 ziekenhuis [1550 plaatsen], 2 zorgpark/transferium [2.020+95+10] P2
 33. 33. programma principedoorsnede jbz 1:500 EGM architecten bv1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 spoedcentrum 1 diagnose centrum 2 dagcentrum 3 OK ICU CCU 4 algemene verpleging 5 staf 6 medische ondersteuning 7 facilitaire ondersteuning 8 P3 derden
 34. 34. programma laag 1 1:2.000 EGM architecten bv 2 3 2 4 5 1 1 6 6 6 6 7 spoedcentrum 1 diagnose centrum 2 5 radiotherpaie dagcentrum 3 OK ICU CCU 4 algemene verpleging 5 4 gymzaal/fysiotherapie staf 6medische ondersteuning 7facilitaire ondersteuning 8 2 magazijn, 3 keuken, P4 derden 1 rgc/paaz/gapz, 6 revalidatie, 7 mytylschool
 35. 35. programma laag 2 1:2.000 EGM architecten bv 5 6 6 2 2 7 16 10 8 9 3 14 15 1 12 15 1 12 11 6 15 6 14 spoedcentrum 1 7 seh diagnose centrum 2 3 radiotherapie, 5 spreekuurafdeling fase 2, 6 beeldvormende diagnostiek, 10 stiltecentrum, 12 spreekuurafdeling/fo/opname/gemeenschapsruimte/maatschappijvoorzieningen dagcentrum 3 OK ICU CCU 4 algemene verpleging 5 8 gymzaal, 9 fysiotherapie, 11 gaaz staf 6medische ondersteuning 7 16 laboratoriafacilitaire ondersteuning 8 2 facilitaire ondersteuning P5 derden 1 rgc/paaz/gapz, 13 revalidatie,14 mytylschool, 15 commerciele nevenfuncties
 36. 36. programma laag 3 1:2.000 EGM architecten bv 4 5 5 5 2 9 6 1 5 1 7 8 spoedcentrum 1 diagnose centrum 2 5 spreekuurafdeling/fo/gemeenschapsruimte/maatschappijvoorzieningen, 9 stiltecentrum dagcentrum 3 4 poliklinische behandeling, 6 hemodialyse OK ICU CCU 4 algemene verpleging 5 staf 6 7 stafaccomodatie/opleinding personeel, 8 restaurantmedische ondersteuning 7 2 laboratoriafacilitaire ondersteuning 8 P6 derden 1 rgc/paaz/gapz
 37. 37. programma laag 4 1:2.000 EGM architecten bv 3 2 2 2 1 4 2 2 2 spoedcentrum 1 diagnose centrum 2 dagcentrum 3 3 sva OK ICU CCU 4 algemene verpleging 5 4 sva staf 6 2 stafaccomodatiemedische ondersteuning 7 1 medische ondersteuningfacilitaire ondersteuning 8 P7 derden
 38. 38. programma laag 5 1:2.000 EGM architecten bv 4 5 6 2 1 3 7 8 spoedcentrum 1 diagnose centrum 2 dagcentrum 3 OK ICU CCU 4 2 OK 2e fase dagcentrum, 4 OK, 5 ICU, 6 CCU algemene verpleging 5 3 algemene verpleging/dagbehandeling, 7 kraamverpleging/verloskunde, 8 kinderverpleging/couveuseafdeling staf 6medische ondersteuning 7facilitaire ondersteuning 8 1 facilitaire ondersteuning P8 derden
 39. 39. programma laag 6 1:2.000 EGM architecten bv 2 2 2 2 1 2 2 2 spoedcentrum 1 diagnose centrum 2 dagcentrum 3 OK ICU CCU 4 algemene verpleging 5 staf 6medische ondersteuning 7facilitaire ondersteuning 8 1 facilitaire ondersteuning, 2 techniek P9 derden
 40. 40. programma laag 7, 8 1:2.000 EGM architecten bv 2 1 2 spoedcentrum 1 diagnose centrum 2 dagcentrum 3 OK ICU CCU 4 algemene verpleging 5 2 algemene verpleging staf 6medische ondersteuning 7 1 medische ondersteuningfacilitaire ondersteuning 8 P10 derden
 41. 41. programma laag 9, 10 1:2.000 EGM architecten bv 2 1 2 spoedcentrum 1 diagnose centrum 2 dagcentrum 3 OK ICU CCU 4 algemene verpleging 5 2 algemene verpleging staf 6 1 stafaccomodatiemedische ondersteuning 7facilitaire ondersteuning 8 P11 derden
 42. 42. programma laag 11 1:2.000 EGM architecten bv 1 spoedcentrum 1 diagnose centrum 2 dagcentrum 3 OK ICU CCU 4 algemene verpleging 5 staf 6 1 stafaccomodatiemedische ondersteuning 7facilitaire ondersteuning 8 P12 derden
 43. 43. programma 8 centra EGM architecten bv 1 spoedcentrum 2 diagnosecentrum 3 dagcentrum 4 OK ICU CCU 5 algemene verpleging 6 staf7 medische ondersteuning facilitaire ondersteuning derden P13
 44. 44. da m ko ax pb im o aa uw l2 la ge n ve lo rd gg ic ia ht s in g te ve h c rd ni ic ek ht la in ag tr g su an pe sp r- ara er ke n t e rs aanpasbaarheid bouwvolume programma 1:1.000P14 EGM architecten bv
 45. 45. programma uitbreidbaarheid complex ) a gen ) 1:2.000 EGM architecten bv a gen ) a gen ) a gen A 37.250 m2 A (5 l A (5 l A (5 l B 1.500 m2 A (5 l 2 f a se C 2.000 m2 D 4.500 m2 E 3.000 m2 D totaal 48.250 m2 F 5.000 m2 pm G 15.000 m2 FE B F C G P15
 46. 46. interieur inleiding EGM architecten bvVerschillende mensen hebben ieder hun eigen verwachting van eenziekenhuis. Dit maakt de interieuropgave van een ziekenhuis zeer complex enuniek. Het vormgeven en integreren van de verschillende belevingswereldenraakt de essentie van de opdracht.Het interieur van een belevingswereld gaat niet over de vraag mooi of lelijkmaar over goed of slecht. Goed of slecht wordt weer bepaalt door de juisteprogramma, vorm, materiaalgebruik en kleurkeuzes. In het stedenbouwkundigplan van het ziekenhuis wordt de potentie aangeven om zowel de individueleals de gemeenschappelijke belevingswerelden te ontwikkelen. De zones tussende gebouwen kunnen zowel van binnen naar buiten, als van buiten naarbinnen, een zeer belangrijke rol vervullen in het goed ontwikkelen van dezediversen belevingswerelden. Vooral voor de niet-klinische functies als eenkapel, stiltecentrum,terrassen, winkeltjes, horeca, parkjes en bijvoorbeeld eenspeelveld voor kinderen wordt ruimte gelaten ter plaatse van de binnentuinen,tussen de bouwvolumen van het ziekenhuis. Er is op vele plaatsen een directcontact met de buitenruimten, waardoor goede oriëntatie en menselijke schaalhet ziekenhuis tot een menswaardige omgeving maakt. I0
 47. 47. interieurdiversiteit van gebruikers EGM architecten bv I1
 48. 48. interieurimpressies EGM architecten bv I2
 49. 49. interieurimpressies EGM architecten bv I3
 50. 50. moderniteit

×