Clima empresarial a l’AMB 3r Trimestre 2013

728 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
728
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
81
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Clima empresarial a l’AMB 3r Trimestre 2013

 1. 1. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona Situació del tercer trimestre del 2013 i perspectives del quart trimestre del 2013 1
 2. 2. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 1. La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors 2. Evolució de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors 2.1. Àrea Metropolitana de Barcelona 2.2. Indústria 2.3. Construcció 2.4. Comerç 2.5. Hostaleria 2.6. Resta de serveis 3. Perspectives de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors 4. Perspectives de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors 4.1. Àrea Metropolitana de Barcelona 4.2. Indústria 4.3. Construcció 4.4. Comerç 4.5. Hostaleria 4.6. Resta de serveis 5. Fitxa tècnica 6. Nota metodològica 2
 3. 3. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 1. La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors “Nova millora de la marxa dels negocis el tercer trimestre, per segona vegada consecutiva” La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) millora el tercer trimestre, per segona vegada consecutiva, segons els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Idescat, realitzada el setembre a 1.242 establiments empresarials localitzats a l’AMB. En xifres, el tercer trimestre s’ha registrat una disminució dels empresaris que assenyalen que la marxa dels negocis ha estat desfavorable, fins al 36% (41% el trimestre precedent) i un lleuger augment dels empresaris que l’assenyalen com a favorable, fins al 15% (14% l’anterior). Com a resultat, el saldo de la marxa dels negocis és el menys negatiu dels darrers dos anys i mig. De manera que aquest tercer trimestre es consolida la millora que ja es registrava el segon, com es pot apreciar al gràfic 1. Gràfic 1. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB (Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II III IV I.13 II III Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat A Catalunya, la marxa dels negocis també és menys negativa el tercer trimestre que l’anterior i també millora per segon trimestre consecutiu, però la millora ha estat superior a l’AMB i es torna a eixamplar la distància entre les magnituds del 3
 4. 4. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona saldo sobre la marxa dels negocis als dos territoris. De manera que a l’AMB, aquest saldo és menys negatiu. Això és així perquè a Catalunya el percentatge d’empresaris que assenyala una marxa dels negocis desfavorable és superior al de l’AMB, malgrat que també ha disminuït, fins al 41% el 3T; mentre que el percentatge d’empresaris que assenyala una marxa dels negocis favorable és inferior i es manté estable en el 12%. Gràfic 2. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB i a Catalunya (Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II III IV I.13 AMB II III Catalunya Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat “Millora generalitzada a tots els sectors, excepte a la construcció” Els sectors del comerç i de la resta de serveis, sense l’hostaleria, registren una marxa dels negocis menys desfavorable el tercer trimestre del 2013, mentre que a la indústria es manté força estable, la construcció la té més negativa i l’hostaleria millora però a més la té favorable. 4
 5. 5. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Taula 1. La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors Àrea Metropolitana de Barcelona Trim. III Trim. II Trim. III any 2012 any 2013 any 2013 Favorable 10 14 15 Normal 35 45 49 Desfavorable 55 41 36 Saldo -45 -27 -21 Favorable 10 17 14 Normal 35 56 61 Desfavorable 55 27 25 Saldo -45 -11 -10 Percentatge d’establiments empresarials Situació en el trimestre Àrea Metropolitana de 1 Barcelona Indústria Favorable 23 Desfavorable 74 66 71 -73 -60 -65 5 9 8 Normal 27 31 49 Desfavorable 69 60 43 Saldo -64 -51 -35 Favorable Hostaleria 6 27 Favorable Comerç 6 25 Saldo Construcció 1 Normal 43 38 48 Normal 44 36 41 13 26 12 Saldo 30 11 36 Favorable 6 10 13 Normal 42 53 52 Desfavorable 53 37 35 Saldo Resta de serveis Desfavorable -47 -27 -22 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 2. Evolució de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors 2.1.Àrea Metropolitana de Barcelona 1 La Cambra elabora els resultats del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir dels resultats sectorials ponderats pel pes de cada sector a Catalunya sobre el conjunt de l’economia catalana, en termes de valor afegit brut (VAB) perquè aquestes dades no estan disponibles per a l’AMB. 5
 6. 6. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona “La facturació es redueix menys que un any enrere” La facturació també ha evolucionat millor el 3T del 2013 que un any enrere (3T del 2012), tot i que continua registrant un saldo negatiu. En efecte, el percentatge d’empresaris que assenyala una caiguda de la facturació disminueix fins al 39% (56% un any enrere) i el que assenyala un augment creix fins al 19% (12% un any enrere).2 Com en el cas de la marxa dels negocis, tots els sectors registren un saldo menys negatiu per a la facturació el 3T, excepte la construcció, que el té més negatiu, i l’hostaleria que el té positiu i més elevat que un any enrere. Per tant, la caiguda de la facturació es modera a la indústria, el comerç i la resta de serveis el 3T amb relació al mateix trimestre de l’any passat. En canvi, el descens s’accentua a la construcció. I a l’hostaleria, creix i s’accelera respecte a un any enrere. “El descens dels preus de venda pràcticament s’estabilitza el 3T” El tercer trimestre del 2013, el 23% dels empresaris indica que els preus de venda han disminuït enfront del 5% que indica que han augmentat, percentatges pràcticament idèntics als del trimestre precedent. Per sectors, cal destacar el creixement dels preus de venda a l’hostaleria, que registra un saldo positiu per a aquesta variable, tot i que més reduït que el trimestre precedent malgrat que el tercer trimestre és el de temporada alta. Per tant, això apuntaria que el creixement dels preus al sector de l’hostaleria es moderaria el 3T respecte al 2T. I a la branca de la resta de serveis, s’apunta una moderació del descens dels preus de venda el 3T respecte a l’anterior. Els sectors que mostren una estabilitat més marcada en la caiguda dels preus són la indústria i el comerç i, en menor mesura, la resta de serveis. A la construcció, en canvi, s’apunta una acceleració del descens dels preus el 3T respecte a l’anterior. 2 La comparativa no es fa amb els registres del trimestre precedent per l’estacionalitat que presenta un tercer trimestre, ja que és època de vacances d’estiu. 6
 7. 7. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Taula 2. Clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona Trim. III Trim. II Trim. III Percentatge d’establiments empresarials any 2012 any 2013 any 2013 Ha augmentat 12 24 19 S’ha mantingut 33 40 41 Ha disminuït 56 36 39 Saldo -44 -11 -20 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Facturació Ha augmentat 6 5 64 72 72 Ha disminuït 29 22 23 Saldo Preus de venda 7 S’ha mantingut -22 -16 -18 Ha augmentat 13 11 69 63 65 Ha disminuït 25 25 23 Saldo Nombre de treballadors 6 S’ha mantingut -18 -12 -12 Ha augmentat n.d. n.d. 69 n.d. n.d. Ha disminuït 26 n.d. n.d. Saldo Inversió realitzada3 6 S’ha mantingut -20 n.d. n.d. n.d.: no disponible Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat “La reducció de l’ocupació se suavitza el 3T respecte a un any enrere” El saldo per a l’ocupació el tercer trimestre és menys negatiu que el del mateix trimestre del 2012, assenyalant una moderació de la caiguda. El percentatge d’empresaris que assenyala un descens del nombre d’ocupats és del 23%, disminueix respecte a un any enrere (25%), i creix el percentatge d’empresaris que apunta un augment dels ocupats, fins a l’11% (6% un any enrere). Aquesta millora ve induïda pel sector de la indústria, el comerç, l’hostaleria i la resta de serveis. Cal esmentar, però, que a l’hostaleria, a diferència dels altres tres sectors esmentats, el saldo per a l’ocupació, a més de millorar, és positiu, és a dir, es crea ocupació. Novament és la construcció la que té una pitjor evolució el tercer trimestre, a més d’empitjorar una mica respecte a un any enrere. 3 A partir de l’any 2013, la pregunta sobre la inversió a l’Enquesta de clima empresarial ha passat a ser anual. Això vol dir que es preguntarà només una vegada a l’any, concretament, es farà en el darrer trimestre de l’any i es preguntarà per l’evolució i les perspectives anuals per a la inversió. 7
 8. 8. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 2.2.Indústria La indústria és el sector que millor està evolucionant després de l’hostaleria. Tot i que continua registrant saldos negatius, es manté en una situació força estable el tercer trimestre, després de la notable millora del trimestre precedent. La marxa dels negocis és qualificada majoritàriament de desfavorable: el saldo és negatiu amb un 25% de respostes negatives i un 14% de positives, però aquests percentatges varien poc respecte al trimestre anterior i pràcticament ho fan en la mateixa quantia, per tant, el saldo pràcticament s’estabilitza el 3T, i continua sent el menys negatiu des del 2T del 2011. La facturació presenta un resultat negatiu per l’estacionalitat del tercer trimestre. Així, aquest trimestre, el 30% dels empresaris de la indústria assenyala una reducció de la facturació enfront del 20% que assenyala un augment, donant com a resultat un saldo negatiu, però menys negatiu que un any enrere. La facturació a l’estranger continua registrant un saldo positiu el 3T, per tant, ha crescut, però l’estacionalitat del període també fa que sigui menys positiu que el del 2T. Si el comparem amb el registre d’un any enrere, també s’observa un lleuger empitjorament ja que el saldo és menys positiu que el tercer trimestre de l’any passat. Concretament, el 18% dels empresaris apunta un augment de la facturació a l’estranger (17% un any enrere) i el 13% apunta un descens (9% un any enrere). Ara bé, cal tenir en compte que les darreres dades del comerç exterior de la província de Barcelona mostren un creixement moderat de les exportacions de béns en el període gener-agost, de l’1,1% interanual acumulat. La caiguda dels preus de venda també s’estabilitza el tercer trimestre amb relació al segon, en augmentar el percentatge d’empresaris que indica una caiguda, del 16% el 2T al 14% el 3T, i disminuir en igual proporció el que indica un augment, del 3% el 2T a l’1% el 3T. 8
 9. 9. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Així mateix, l’ocupació millora el 3T del 2013 respecte al 3T del 2012, i a més s’aproxima a zero, apuntant que la caiguda es frena 4. El tercer trimestre del 2013, el 13% dels empresaris assenyala que els ocupats disminueixen, pràcticament igual al percentatge d’empresaris que assenyala un increment (del 12%). Taula 3. Clima empresarial a la indústria Indústria Trim. III Trim. II Trim. III Percentatge d’establiments empresarials any 2012 any 2013 any 2013 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat 44 50 52 24 30 -38 7 -10 17 27 18 S’ha mantingut 35 30 33 Ha disminuït 9 6 13 8 21 4 Ha augmentat 8 3 1 S’ha mantingut 73 82 85 Ha disminuït 18 16 14 Saldo -10 -13 -13 Ha augmentat 7 16 12 S’ha mantingut 75 68 76 Ha disminuït 18 16 13 Saldo Nombre de treballadors 34 Ha disminuït Saldo Preus de venda 20 Ha augmentat Exportacions 31 Saldo Facturació 14 S’ha mantingut -12 -1 -1 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat L’evolució de la indústria catalana ha estat molt semblant a la de l’AMB el tercer trimestre del 2013: l’estabilització de la marxa dels negocis, després de la millora del trimestre precedent; un descens de la facturació inferior al d’un any enrere; un resultat positiu però moderat per a l’exportació i una caiguda de l’ocupació que sembla frenar-se amb un saldo que s’apropa molt al zero, és a dir, amb un percentatge de respostes negatives i positives que és pràcticament idèntic. La diferència més notable es dóna en els preus de venda. Els preus a l’AMB mantenen una caiguda força estable, mentre que a Catalunya el descens es modera. 4 Cal esmentar, però, que les dades d’afiliació a 30 de setembre per a la indústria i l’àmbit metropolità encara no reflecteixen aquesta tendència, però si una notable desacceleració de la caiguda interanual amb relació al 30 de juny. 9
 10. 10. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Gràfic 3. Evolució de la indústria a l’AMB i a Catalunya, tercer trimestre del 2013 (Saldos, en %) 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 Facturació Facturació a l'estranger Preus de venda Ocupació AMB Catalunya Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 2.3.Construcció El sector constructor és l’únic que empitjora el tercer trimestre a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com ja s’ha vist al principi d’aquest informe, tot i que només empitjora una mica ja que ja es troba en una situació marcadament més negativa que la resta de sectors. La marxa dels negocis és una mica més negativa que el trimestre anterior, però no tant com un any enrere (tercer trimestre del 2012). El percentatge d’empresaris que assenyala una marxa dels negocis desfavorable ha pujat fins al 71% el tercer trimestre del 2013 (60% l’anterior) i el que assenyala una marxa dels negocis favorable s’ha mantingut en el 6%. La caiguda de la facturació (obra executada) s’accelera lleugerament el tercer trimestre amb relació a un any enrere, amb un 62% dels empresaris que indiquen un descens (55% un any enrere) i un 9% que indiquen un increment (6% un any enrere). 10
 11. 11. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Els preus de venda continuen caient amb un 51% dels empresaris que assenyala una disminució, que supera el percentatge d’empresaris que assenyala un increment, de tan sols el 2%. A més. la caiguda dels preus s’ha accelerat el tercer trimestre, després d’haver-se moderat en el segon, ja que el percentatge d’empresaris que assenyala un descens dels preus ha crescut. El descens del nombre de treballadors empitjora una mica el tercer trimestre respecte a un any enrere (el tercer trimestre del 2012). El percentatge de respostes negatives (descens dels ocupats) és del 47% i el de respostes positives, del 4%, el 3T del 2013; enfront del 43% i de l’1% registrats un any enrere, respectivament. Taula 4. Clima empresarial a la construcció Construcció Trim. III Trim. II Trim. III Percentatge d’establiments empresarials any 2012 any 2013 any 2013 Ha augmentat 6 8 9 S’ha mantingut 39 32 29 Ha disminuït 55 59 62 Saldo -49 -51 -53 Ha augmentat 0 2 2 S’ha mantingut 53 66 47 Ha disminuït 48 31 51 Saldo -48 -29 -48 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Facturació Preus de venda Ha augmentat 4 4 56 57 48 Ha disminuït 43 39 47 Saldo Nombre de treballadors 1 S’ha mantingut -41 -34 -43 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Com ja s’ha observat en informes anteriors, la magnitud dels saldos de les variables analitzades continua sent més negatiu per al sector constructor de l’AMB que per al conjunt del sector català. Probablement això obeeix al fet que l’AMB es veu més afectada pel descens d’inversió pública en obra civil que la resta del territori català. Ara bé, pel que fa a l’evolució de les variables facturació, preus de venda i ocupació, aquesta és la mateixa a l’AMB que a Catalunya, una mica pitjor el 3T que l’anterior, però no tant com un any enrere (3T del 2012). 11
 12. 12. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Gràfic 4. Evolució de la construcció a l’AMB i a Catalunya, tercer trimestre del 2013 (Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 2.4.Comerç La marxa dels negocis del comerç de l’AMB ha millorat el tercer trimestre del 2013, tot i que continua sent desfavorable. El 43% dels empresaris del comerç assenyala que la marxa dels negocis és desfavorable el 3T enfront del 8% que assenyala que és favorable, però aquests percentatges han millorat, el trimestre anterior eren del 60% i del 9%, respectivament. De fet, el saldo per a la marxa dels negocis el 3T és el menys negatiu de set trimestres (tots els del 2012 i el què portem del 2013). Així mateix, la facturació ha millorat el tercer trimestre, una millora notable que ha situat el comerç com el sector amb un saldo menys negatiu que la branca de la resta de serveis, cosa que no passava durant tots els trimestres del 2012 i el primer semestre del 2013. Així, el tercer trimestre el 42% dels empresaris del comerç assenyalen un descens de la facturació enfront del 24% que assenyala un augment, però aquests percentatges eren del 68% i del 9% un any enrere. La caiguda dels preus de venda, en canvi, s’ha estabilitzat el tercer trimestre respecte al segon. El percentatge d’empresaris que assenyala un descens dels preus disminueix fins al 23% el 3T (26% l’anterior), però el que assenyala un 12
 13. 13. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona augment disminueix en la mateixa proporció, fins al 3% (5% l’anterior). El saldo resultant és el mateix que el trimestre precedent, però cal fer notar que és el més negatiu de tot el 2012 i el què portem del 2013. El descens del nombre de treballadors es modera una mica el 3T respecte a un any enrere5. D’una banda, augmenta lleugerament el percentatge d’empresaris que apunta un descens dels ocupats, fins al 25% (24% un any enrere) però creix més el que apunta un increment, fins al 13% (3% un any enrere), donant com a resultat el saldo menys negatiu de tot el 2012 i el què portem del 2013. Taula 5. Clima empresarial al comerç Comerç Trim. III Trim. II Trim. III Percentatge d’establiments empresarials any 2012 any 2013 any 2013 Ha augmentat 9 22 24 S’ha mantingut 23 29 34 Ha disminuït 68 49 42 Saldo -59 -27 -18 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Facturació Ha augmentat 3 65 70 74 Ha disminuït 18 26 23 -1 -21 -21 Ha augmentat 3 11 13 S’ha mantingut 73 61 62 Ha disminuït 24 28 25 Saldo Nombre de treballadors 5 Saldo Preus de venda 17 S’ha mantingut -21 -16 -12 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat La millora del comerç el tercer trimestre també s’observa al conjunt de Catalunya, tant en la facturació com en l’ocupació, ambdues variables registren una caiguda més suau, com a l’AMB, i l’estabilització del descens dels preus també es registra a ambdós territoris. Ara bé, el saldo resultant és lleugerament més negatiu a Catalunya per a la facturació i, en canvi, ho és menys per a l’ocupació i els preus. 5 Aquesta evolució coincideix amb la que mostra la dels afiliats a l’AMB. 13
 14. 14. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Gràfic 5. Evolució del comerç a l’AMB i a Catalunya, tercer trimestre del 2013 (Saldos, en %) 0 -5 -10 -15 -20 -25 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 2.5.Hostaleria El sector de l’hostaleria és el que novament registra els millors resultats i, a més, és l’únic que registra saldos positius i millors que un any enrere per a totes les variables d’estudi. El 48% dels empresaris de l’hostaleria indica que la marxa dels negocis ha estat favorable el tercer trimestre, i tan sols el 12% que ha estat desfavorable, percentatges que a més milloren els registres del tercer trimestre de l’any passat (del 43% i del 13%, respectivament). De manera que d’això se’n pot despendre que la temporada d’estiu del 2013 ha estat una mica millor que la del 2012. Així mateix, per a la facturació, el 40% dels empresaris indica un augment de la mateixa el 3T enfront del 21% que assenyala un descens, registres notablement millors que el del 3T del 2012, especialment per a les respostes positives (del 27% i del 23%, respectivament). Els preus de venda també creixen el tercer trimestre, el percentatge de respostes que assenyala un augment d’aquests supera el que assenyala una disminució, del 37% i del 22%, respectivament. Tot i això, el saldo rsultant apunta 14
 15. 15. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona que el creixement dels preus perd impuls el 3T respecte al 2T, en què aquests percentatges eren del 46% i 14%, respectivament. Ara bé, també cal esmentar que el tercer trimestre de l’any passat es registrava una caiguda dels preus mentre que el tercer trimestre d’aquest any es registra un augment, cosa que també és indicativa d’una millor evolució de la demanda turística a l’AMB el tercer trimestre del 2013 amb relació al mateix trimestre del 2012. El nombre de treballadors també registra un saldo positiu, i lleugerament més elevat que un any enrere, assenyalant una acceleració del creixement. Així, el tercer trimestre del 2013, el 19% dels empresaris de l’hostaleria apunten un augment del nombre de treballadors enfront del 7% que assenyala una caiguda, el percentatge que millora és el de respostes positives ja que era del 17% un any enrere, el de respostes negatives es manté estable. Taula 6. Clima empresarial a l’hostaleria Hostaleria Trim. III Trim. II Trim. III Percentatge d’establiments empresarials any 2012 any 2013 any 2013 Ha augmentat 27 58 40 S’ha mantingut 50 30 39 Ha disminuït 23 12 21 Saldo 3 46 19 Ha augmentat 15 46 37 S’ha mantingut 40 41 41 Ha disminuït 45 14 22 Saldo -30 32 15 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Facturació Preus de venda Ha augmentat 29 19 76 64 74 Ha disminuït 7 7 7 Saldo Nombre de treballadors 17 S’ha mantingut 10 22 12 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat L’hostaleria al conjunt de Catalunya també evoluciona positivament, com a l’AMB. Ara bé, el tercer trimestre del 2013 s’han registrat saldos positius més elevats a Catalunya que a l’AMB, en termes de facturació i ocupació. 15
 16. 16. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Gràfic 6. Evolució de l’hostaleria a l’AMB i a Catalunya, tercer trimestre del 2013 (Saldos, en %) 35 30 25 20 15 10 5 0 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 2.6.Resta de serveis La branca de la resta de serveis ha registrat una marxa dels negocis menys negativa, el tercer trimestre del 2013, per tercera vegada consecutiva aquest any. De fet, el saldo registrat per a aquesta variable el 3T és el menys negatiu de tot el 2012 i el què portem del 2013. Concretament, el 35% dels empresaris d’aquesta branca assenyala una marxa dels negocis desfavorable (37% el trimestre anterior) i el 13% l’assenyala com a favorable (10% l’anterior). El descens de la facturació es modera el tercer trimestre comparat amb el d’un any enrere: el 42% dels empresaris apunta una disminució (61% un any enrere) enfront del 15% que apunta un increment (10% un any enrere). Tot i que aquesta branca té el segon saldo més negatiu per a la facturació, després de la construcció, la diferència entre els dos sectors és notable. En el cas de la construcció és el doble de negatiu que el registrat a la resta de serveis. El descens dels preus de venda se suavitza una mica el tercer trimestre del 2013, en què es redueix el percentatge d’empresaris que indica una caiguda, fins al 16
 17. 17. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 21% (24% el trimestre precedent) i es manté en l’1% el percentatge d’empresaris que indica un increment. Pel que fa al nombre de treballadors, també es registra una millora el 3T, en reduir-se el percentatge d’empresaris que indica una caiguda, fins al 26% (28% un any enrere) i augmentar el percentatge d’empresaris que indica un augment, fins a l’11% (7% un any enrere). Taula 7. Clima empresarial a la resta de serveis Resta de serveis Trim. III Trim. II Trim. III Percentatge d’establiments empresarials any 2012 any 2013 any 2013 Ha augmentat 10 17 15 S’ha mantingut 30 47 43 Ha disminuït 61 36 42 Saldo -51 -19 -27 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Facturació Ha augmentat 1 67 75 77 Ha disminuït 31 24 21 -29 -23 -20 Ha augmentat 7 10 11 S’ha mantingut 65 61 63 Ha disminuït 28 29 26 Saldo Nombre de treballadors 1 Saldo Preus de venda 2 S’ha mantingut -22 -19 -15 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat En el cas de la branca de la resta de serveis, tant l’evolució com la magnitud dels saldos són molt semblants a l’AMB i a Catalunya. El sector registra un tercer trimestre menys desfavorable que un any enrere per a totes les variables analitzades. L’única diferència més notable és la que es registra per a l’ocupació, variable que té un saldo més negatiu a l’AMB el tercer trimestre. 17
 18. 18. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Gràfic 7. Evolució de la resta de serveis a l’AMB i a Catalunya, tercer trimestre del 2013 (Saldos, en %) 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 3. Perspectives de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors “Perspectives menys negatives per al quart trimestre del 2013” Les perspectives sobre la marxa dels negocis per al quart trimestre consecutiu milloren i es registra el saldo menys negatiu dels darrers dos anys. En xifres es concreta en el 35% dels empresaris de l’AMB que assenyala un empitjorament de les perspectives per al quart trimestre enfront del 15% que assenyala una millora, percentatges que milloren tant respecte al trimestre precedent com respecte al mateix trimestre de l’any passat. Tots els sectors tenen perspectives menys negatives per al darrer trimestre del 2013 que un any enrere, excepte el comerç, que també millora respecte a l’any passat, però a més registra un saldo moderadament positiu per a les perspectives sobre la marxa dels negocis el quart trimestre. Cal recordar els saldos fortament negatius del 2012 i de la primera meitat del 2013. Tot i la millora, cal esmentar també que la construcció continua sent el sector amb perspectives més negatives i 18
 19. 19. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona la diferència amb la resta de sectors és elevada en la magnitud del saldo, com es pot apreciar en el gràfic següent. Gràfic 8. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i als seus sectors, quart trimestre del 2013 (Saldos, en %) 10 0 -10 -20 -30 AMB -40 -50 -60 -70 -80 Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveis Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Cal destacar que, tot i que les perspectives sobre la marxa dels negocis per al 4T del 2013 són menys negatives tant a l’AMB com al conjunt del territori català, el saldo és menys negatiu a l’AMB perquè la millora ha estat superior, com es pot veure al gràfic 9. Gràfic 9. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i a Catalunya (Saldos, en %) 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 III.13 IV.13 AMB Catalunya Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 19
 20. 20. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona “Tots els sectors tenen perspectives menys negatives per al 4T, excepte el comerç, en què esdevenen lleugerament positives” Les perspectives empresarials sobre la marxa dels negocis per al quart trimestre milloren a tots els sectors analitzats a l’Enquesta de clima empresarial. Ara bé, la millora més notable és la que es registra al sector del comerç, en què el percentatge d’empresaris que assenyala una bona marxa dels negocis creix fins al 28%, superant lleugerament el percentatge que assenyala una marxa dels negocis desfavorable per al 4T, del 27%, deixant enrere els saldos fortament negatius de tot el 2012 i el primer semestre del 2013. Les perspectives dels empresaris de la resta de sectors també milloren però continuen sent negatives. La construcció continua sent el sector amb perspectives més negatives per a la marxa dels negocis, amb una clara diferència amb la resta de sectors. Cal esmentar que l’hostaleria presenta perspectives negatives per al 4T perquè és temporada baixa, per tant, estan marcades per l’estacionalitat del període. Pel que fa a la indústria i a la resta de serveis cal notar la notable millora de les perspectives amb relació a un any enrere (4T del 2012). Aquests tres sectors registren un percentatge de respostes negatives (marxa dels negocis desfavorable) d’un ordre similar, de l’entorn del 30%, i també per a les respostes positives (marxa dels negocis favorable), de l’ordre del 15%. 20
 21. 21. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Taula 8. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i als seus sectors Àrea Metropolitana de Barcelona Trim. IV Trim. III Trim. IV any 2012 any 2013 any 2013 Favorable 6 13 15 Normal 36 45 49 Desfavorable 58 42 35 Saldo -51 -29 -20 Favorable 6 15 15 Normal 39 51 55 Desfavorable 55 35 30 Saldo -48 -20 -15 Favorable 5 8 3 Normal 15 22 24 Desfavorable 80 69 73 Saldo -75 -61 -70 Percentatge d’establiments empresarials Perspectives respecte al trimestre anterior Àrea Metropolitana de Barcelona6 Indústria Construcció Favorable 9 28 34 36 45 Desfavorable 60 56 27 Saldo -55 -47 1 Favorable Comerç 6 Normal 15 28 17 Normal 49 60 53 Desfavorable 37 12 30 Saldo Hostaleria 16 -13 5 12 14 Normal 38 48 55 Desfavorable 57 40 31 Saldo Resta de serveis -22 Favorable -52 -28 -17 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 4. Perspectives de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors 4.1.Àrea Metropolitana de Barcelona “Perspectives menys negatives per a la facturació el quart trimestre” 6 La Cambra elabora els resultats del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir dels resultats sectorials ponderats pel pes de cada sector a Catalunya sobre el conjunt de l’economia catalana, en termes de valor afegit brut (VAB). Aquestes dades no estan disponibles per a l’AMB. 21
 22. 22. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Milloren les perspectives empresarials per a la facturació a l’AMB el darrer trimestre del 2013, però continuen sent negatives, és a dir, l’empresariat preveu que aquesta continuarà caient però a un ritme una mica més moderat que el trimestre precedent, i també que un any enrere. En xifres, el 32% preveu un descens de les vendes enfront el 18% que preveu un augment per al 4T. Aquesta millora de les perspectives empresarials sobre la facturació per al quart trimestre es registra a tots els sectors, excepte a la construcció, en què empitjoren. En el cas de l’hostaleria també empitjoren respecte al trimestre anterior, per l’estacionalitat del període, però no amb relació a un any enrere. “Es preveu que el quart trimestre els preus de venda moderaran la caiguda respecte a un any enrere” El 17% dels empresaris de l’AMB preveu un augment dels preus enfront del 4% que preveu un increment per al darrer trimestre de l’any, percentatges que milloren els registres d’un any enrere (darrer trimestre del 2012), en què van ser del 25% i dle 6%, respectivament). De manera que el saldo de perspectives per al quart trimestre del 2013 és menys negatiu que un any enrere i, per tant, es preveu que la caiguda dels preus se suavitzarà. Les perspectives per sectors són força heterogènies. Concretament, els sectors que trenquen aquesta tendència general del conjunt de l’AMB són la construcció, on són tant negatives com un any enrere; i el comerç, en què són lleugerament positives, tot i que no tant com un any enrere. “Es preveu que el descens de l’ocupació se suavitzarà el 4T del 2013 amb relació al 4T de l’any passat ” Les perspectives dels empresaris sobre l’ocupació el 4T són menys negatives que un any enrere: ha disminuït el percentatge d’empresaris que preveu que el nombre d’ocupats caurà, fins al 21% (24% un any enrere) i alhora ha augmentat el percentatge d’empresaris que preveu un increment dels ocupats, fins al 6% (3% un any enrere). 22
 23. 23. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Tots els sectors tenen perspectives menys negatives per a l’ocupació el quart trimestre del 2013 respecte al mateix trimestre del 2012, excepte la construcció, que té perspectives notablement més negatives que un any enrere. Destaca el resultat del sector del comerç, en què el saldo de perspectives és zero, és a dir, el percentatge de respostes positives (creixement de l’ocupació) i negatives (caiguda de l’ocupació) és idèntic, la qual cosa estaria indicant la previsió de què el descens de l’ocupació es freni al sector el 4T. Taula 9. Perspectives empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona Trim. IV Trim. III Trim. IV any 2012 any 2013 any 2013 Augmentarà 13 13 18 Es mantindrà 42 51 50 Disminuirà 45 36 32 Saldo -33 -22 -14 Percentatge d’establiments empresarials Perspectives respecte al trimestre anterior Facturació Augmentaran 4 69 81 79 Disminuiran 25 17 17 -19 -15 -14 Augmentarà 3 8 6 Es mantindrà 74 73 73 Disminuirà 24 18 21 Saldo Nombre de treballadors 2 Saldo Preus de venda 6 Es mantindran -21 -10 -15 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 4.2.Indústria Les perspectives empresarials a la indústria de l’AMB per al darrer trimestre del 2013 milloren, són menys negatives; excepte per a l’exportació, variable per a la que les expectatives empitjoren i passen a ser lleugerament negatives. Així doncs, les perspectives per a la facturació són menys negatives gràcies al descens del percentatge d’empresaris que preveu una caiguda de les vendes, fins al 28% (38% un any enrere) i a l’augment del percentatge d’empresaris que preveu un creixement de les vendes, fins al 17% (15% un any enrere). Aquesta millora 23
 24. 24. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona prové de la previsió d’una menor caiguda de les vendes a Espanya ja que com ja s’ha esmentat, les expectatives d’exportació empitjoren. Efectivament, les perspectives sobre la facturació a l’estranger són moderadament negatives, i reflecteixen un empitjorament amb relació a un any enrere, quan eren lleugerament positives. Concretament, el 18% dels empresaris industrials de l’AMB preveu que les exportacions cauran enfront del 9% que preveu que creixeran el 4T, mentre que un any enrere aquests percentatges ren del 8% i del 17%, respectivament. Val a dir, però, que les perspectives empresarials sobre l’exportació per al 3T també van ser negatives i, de moment, les xifres d’exportació de béns que publica l’ICEX mostren un creixement nominal positiu els mesos de juliol i agost, en termes interanuals, a la província de Barcelona. Les perspectives sobre els preus de venda per al 4T també són menys negatives i el saldo resultant s’apropa bastant a zero, assenyalant que es preveu que pràcticament es freni el descens dels preus a la indústria. En concret, el 7% dels empresaris preveu que els preus disminuiran enfront del 4% que preveu que augmentaran el darrer trimestre de l’any. També les perspectives sobre l’ocupació milloren el 4T del 2013 respecte al 4T del 2012: el percentatge d’empresaris que preveu una disminució cau fins al 9% (18% un any enrere), i el que preveu un creixement es manté força estable, en el 4% (3% un any enrere). Les perspectives de facturació del sector industrial són menys negatives a Catalunya que a l’AMB i les de facturació a l’estranger són positives a Catalunya i negatives a l’AMB. En canvi, les expectatives per a l’ocupació i els preus de venda són menys negatives a l’AMB que a Catalunya. La diferència més notable, per tant, es dóna en l’exportació. Cal esmentar però que, de moment, l’evolució de les exportacions de béns a la província de Barcelona i a Catalunya és força paral·lela atès que les primeres representen tres quartes parts del total català. 24
 25. 25. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Taula 10. Perspectives empresarials a la indústria Indústria Trim. IV Trim. III Trim. IV any 2012 any 2013 any 2013 Augmentarà 15 16 17 Es mantindrà 47 53 54 Disminuirà 38 31 28 Saldo -22 -16 -11 Augmentarà 17 7 9 Es mantindrà 38 45 37 Disminuirà 8 12 18 Saldo 9 -6 -9 Augmentaran 4 1 4 Es mantindran 80 88 90 Disminuiran 16 11 7 Saldo -12 -9 -3 Augmentarà 3 8 4 Es mantindrà 79 78 87 Disminuirà 18 14 9 Saldo -15 -5 -5 Percentatge d’establiments empresarials Perspectives respecte al trimestre anterior Facturació Exportacions Preus de venda Nombre de treballadors Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Gràfic 10. Perspectives de la indústria a l’AMB i a Catalunya, 4T. 2013 (Saldos, en %) 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 Facturació Exportació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 25
 26. 26. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 4.3.Construcció Com ja s’ha esmentat amb anterioritat, el sector de la construcció té perspectives més negatives per al quart trimestre amb relació al mateix trimestre de l’any passat, tant per a la facturació com per a l’ocupació. Les perspectives per als preus de venda també són més negatives que el trimestre precedent. 7 Pel que fa a les perspectives sobre la facturació (obra executada): augmenta el percentatge de respostes negatives (caiguda de la variable), fins al 59% (53% un any enrere), més del que creix el percentatge de respostes positives (augment de la variable), fins al 6% (4% un any enrere). De fet, això dóna com a resultat el saldo més negatiu en un quart trimestre, des de què es disposa d’aquesta informació, és a dir, l’any 2010. Les perspectives sobre els preus de venda continuen sent negatives, es preveu que continuaran caient, però a més són força més negatives que el trimestre precedent, apuntant a que la caiguda s’accelerarà el 4T. Concretament, el 41% dels empresaris preveu un descens dels preus (20% el trimestre anterior) i només l’1% preveu un increment (0% l’anterior). També en el cas de l’ocupació, les perspectives del sector constructor per al quart trimestre són més negatives: el 49% dels empresaris preveu un descens (38% un any enrere) i tan sols l’1% preveu que creixerà (0% un any enrere). Per tant, es preveu que s’intensificarà la caiguda de l’ocupació. Pel que fa a les perspectives empresarials del sector constructor per al 4T, aquestes són més negatives a l’AMB que al conjunt de Catalunya, tant per a la facturació com per als preus i l’ocupació. Ara bé, l’evolució és dispar. Si bé, les perspectives a l’AMB empitjoren, en general, per a totes tres variables. En el cas de Catalunya, no ho fan ni per a la facturació ni per a l’ocupació, sinó que són menys negatives que un any enrere. 7 En aquest cas es fa la comparativa amb el trimestre anterior en comptes de respecte al mateix trimestre de l’any passat perquè l’estacionalitat no juga un paper important, com en el cas de la facturació o l’ocupació. 26
 27. 27. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Taula 11. Perspectives empresarials a la construcció Construcció Trim. IV Trim. III Trim. IV any 2012 Percentatge d’establiments empresarials any 2013 any 2013 Perspectives respecte al trimestre anterior Augmentarà 9 6 44 35 35 Disminuirà 53 56 59 Saldo Facturació 4 Es mantindrà -49 -46 -53 Augmentaran 1 60 77 58 Disminuiran 40 20 41 -40 -18 -40 Augmentarà 0 3 1 Es mantindrà 63 67 50 Disminuirà 38 30 49 Saldo Nombre de treballadors 2 Saldo Preus de venda 0 Es mantindran -38 -26 -48 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Gràfic 11. Perspectives de la construcció a l’AMB i a Catalunya, 4T.2013 (Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 27
 28. 28. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 4.4.Comerç El comerç és el sector amb millors perspectives per al quart trimestre per a totes les variables analitzades perquè és l’únic sector amb perspectives notablement positives per a la facturació, i a més les expectatives sobre els preus i l’ocupació deixen de ser negatives (el saldo entre respostes positives i negatives és zero). Efectivament, per a la facturació, el percentatge de respostes positives supera el de negatives en expectatives d’una bona temporada nadalenca: el 30% dels empresaris del comerç preveu que la facturació creixerà el 4T enfront del 17% que preveu que aquesta disminuirà. Cal esmentar que les expectatives per al darrer trimestre del 2012 eren negatives: els percentatges anteriors eren del 21% i del 48%, respectivament. Les perspectives sobre els preus de venda també són moderadament positives, amb un 12% dels empresaris que preveu un augment dels preus enfront del 10% que preveu un descens. Ara bé, en aquest cas, també un any enrere els empresaris tenien perspectives positives per als preus, i lleugerament més positives que el 2013. Els percentatges anteriors eren del 19% i del 9%, respectivament. Les perspectives d’ocupació milloren significativament amb relació a un any enrere. Malgrat que aquestes encara no assoleixen un saldo positiu, aquest esdevé zero i, per tant, deixa de ser negatiu. És a dir, s’ha igualat el percentatge de respostes positives i negatives, en el 13%. Per tant, els empresaris del comerç preveuen que la caiguda de l’ocupació es frenarà. Això suposa un canvi de tendència significatiu respecte a l’any passat, en què les respostes negatives superaven les positives: el 18% dels empresaris preveia una caiguda dels ocupats enfront del 4% que preveia un increment. 28
 29. 29. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Taula 12. Perspectives empresarials al comerç Comerç Trim. IV Trim. III Trim. IV any 2012 any 2013 any 2013 Augmentarà 21 8 30 Es mantindrà 31 46 53 Disminuirà 48 46 17 Saldo -27 -38 14 Augmentaran 19 3 12 Es mantindran 72 70 78 Disminuiran 9 27 10 Saldo 9 -23 1 Augmentarà 4 4 13 Es mantindrà 78 77 75 Disminuirà 18 19 13 Saldo -14 -15 0 Percentatge d’establiments empresarials Perspectives respecte al trimestre anterior Facturació Preus de venda Nombre de treballadors Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Les perspectives del sector del comerç a l’AMB per al 4T són notablement millors que al conjunt de Catalunya, sobretot per a la facturació, ja que a l’AMB són netament positives, mentre que a Catalunya han millorat però continuen sent lleugerament negatives, i pràcticament el mateix passa amb els preus i l’ocupació, tot i que en aquest cas la diferència és menys marcada. Gràfic 12. Perspectives del comerç a l’AMB i a Catalunya, 4T. 2013 (Saldos, en %) 15 10 5 0 -5 -10 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 29
 30. 30. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 4.5.Hostaleria El sector de l’hostaleria té perspectives negatives per al 4T, però cal assenyalar que això és així perquè estan fortament marcades per l’estacionalitat del període, ja que és temporada baixa. De manera que si les comparem amb les perspectives que el sector tenia un any enrere (el 4T del 2012), aquestes han millorat una mica, són menys negatives. En termes de facturació, el percentatge d’empresaris que preveu una caiguda de la facturació ha disminuït lleugerament fins al 60% (62% un any enrere), mentre que el percentatge d’empresaris que preveu un augment ha crescut fins al 5% (3% un any enrere). Per tant, la caiguda de la facturació es preveu més suau que fa un any. El mateix succeeix amb les perspectives per als preus de venda, són menys negatives que un any enrere. D’una banda, disminueix notablement el percentatge de respostes negatives (descens dels preus), fins al 49% (63% un any enrere); i de l’altra, també disminueix el percentatge de respostes positives però en una proporció petita, fins al 2% (4% un any enrere). En el cas de l’ocupació, les perspectives dels empresaris de l’hostaleria també són menys negatives, però la diferència no és tan marcada com en el cas dels preus. El percentatge d’empresaris que preveu un descens de l’ocupació ha disminuït una mica, fins al 37% (40% un any enrere); alhora que ha augmentat modestament el percentatge d’empresaris que preveu un augment de l’ocupació, fins a l’1% (0% un any enrere). Les perspectives de l’hostaleria per al quart trimestre són menys negatives a l’AMB que al conjunt de Catalunya per a totes les variables (facturació, preus i ocupació), per als preus és on la diferència és més reduïda. L’evolució de les perspectives, però, és la mateixa en ambdós territoris, són menys negatives que un any enrere. 30
 31. 31. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Taula 13. Perspectives empresarials a l’hostaleria Hostaleria Trim. IV Trim. III Trim. IV any 2012 any 2013 any 2013 Augmentarà 3 15 5 Es mantindrà 36 60 36 Disminuirà 62 24 60 Saldo -59 -9 -55 Percentatge d’establiments empresarials Perspectives respecte al trimestre anterior Facturació Augmentaran 2 33 63 49 Disminuiran 63 28 49 -58 -19 -47 Augmentarà 0 9 1 Es mantindrà 60 85 62 Disminuirà 40 6 37 Saldo Nombre de treballadors 9 Saldo Preus de venda 4 Es mantindran -40 3 -37 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Gràfic 13. Perspectives de l’hostaleria a l’AMB i a Catalunya, 4T.2013 (Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 31
 32. 32. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 4.6.Resta de serveis Les perspectives empresarials per al quart trimestre del 2013 a la branca de la resta de serveis també són menys negatives que un any enrere, especialment per a la facturació. De fet, les expectatives de facturació a la resta de serveis són les menys negatives de tots els sectors analitzats a l’enquesta, exceptuant el comerç, que les té positives. Concretament, en el cas de la facturació, el 25% dels empresaris preveu que aquesta disminuirà el 4T (menys que un any enrere: 43%) i el 21% preveu que creixerà (més que un any enrere: 12%). Així mateix, l’11% dels empresaris preveu que els preus de venda disminuiran el 4T (24% un any enrere) enfront de l’1% que preveu que creixeran, percentatge que es redueix respecte a un any enrere (3%), però en menor proporció que el primer. Talment, les expectatives per a l’ocupació milloren, són menys negatives, amb un augment de les respostes positives, fins al 7% (3% un any enrere) i una disminució de les respostes negatives, fins al 19% (22% un any enrere). Taula 14. Perspectives empresarials a la resta de serveis Resta de serveis Trim. IV Trim. III Trim. IV any 2012 any 2013 any 2013 Augmentarà 12 15 21 Es mantindrà 45 55 54 Disminuirà 43 30 25 Saldo -30 -15 -4 Percentatge d’establiments empresarials Perspectives respecte al trimestre anterior Facturació Augmentaran 1 1 73 86 87 Disminuiran 24 13 11 Saldo Preus de venda 3 Es mantindran -21 -13 -10 Augmentarà 12 7 75 67 74 Disminuirà 22 21 19 Saldo Nombre de treballadors 3 Es mantindrà -19 -9 -11 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 32
 33. 33. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Les perspectives de la branca de la resta de serveis per al darrer trimestre del 2013 són menys negatives a l’AMB que a Catalunya, tant per a la facturació com per als preus de venda, sobretot per a la primera variable, mentre que són igual de negatives per a l’ocupació. L’evolució, però, és la mateixa als dos territoris per a totes tres variables: les perspectives són menys negatives que un any enrere. Gràfic 14. Perspectives de la resta de serveis a l’AMB i a Catalunya,4T.2013 (Saldos, en %) 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 5. Fitxa tècnica Taula 15. Errors mostrals. Àrea Metropolitana de Barcelona. Tercer trimestre del 2013 Sectors Mostra Error8 Indústria 171 7,5% Construcció 124 8,8% Comerç 233 6,4% Hostaleria 145 8,1% Resta de serveis 569 4,1% 1242 2,8% TOTAL Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 8 Màxim error possible calculat a partir d’un mostreig aleatori simple. 33
 34. 34. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 34
 35. 35. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 6. Nota metodològica A partir de l’any 2012, l’operació de l’Enquesta de Clima Empresarial de Catalunya amplia els sectors considerats a la mateixa per tal de què sigui homogènia amb la que fa l’INE per al conjunt d’Espanya i que aquest organisme ha començat a fer el gener del 2012. Aquests canvis consisteixen, fonamentalment, en:  Ampliar el sector de la indústria al seu conjunt, fins ara només es contemplava la indústria manufacturera.  Ampliar el sector de la construcció al seu conjunt. Això vol dir que s’incorpora la branca d’activitats especialitzades de la construcció, que fins ara no es contemplava.  Ampliar el sector del comerç. Fins ara es contemplava el comerç al detall, ara s’inclou també el comerç a l’engròs i la venda i reparació de vehicles.  Ampliar el sector relacionat amb el turisme. Fins ara, es contemplava el sector hoteler, ara s’afegeix la restauració (serveis de menjars i begudes)  Ampliar el sector serveis fins a poder contemplar pràcticament tot el seu conjunt. De manera que aquest ara es denomina “resta de serveis”. Per tant, la sectorització9 a partir del 2012 és: Indústria 01: Alimentació, begudes i tabac (CCAE-2009: 10 a 12) 02: Tèxtil, confecció, cuir i calçat (CCAE-2009: 13 a 15) 03: Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques (CCAE-2009: 16 a 18) 04: Indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics (CCAE-2009: 20 a 23) 05: Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (CCAE-2009: 24 i 25) 06: Fabricació de maquinària i equips mecànics, elèctrics i de productes informàtics, electrònics i òptics (CCAE-2009: 26 a 28) 07: Altres indústries (CCAE-2009: 05 a 09, 19, 29 a 33, 35 a 39) Construcció Es considera la Secció F completa de la CCAE-2009, és a dir, les divisions: 41: Construcció d'immobles 42: Construcció d'obres d'enginyeria civil 43: Activitats especialitzades de la construcció 9 La nova metodologia sectorial de l’Enquesta de Clima Empresarial per a la indústria i la construcció si permet fer la comparativa amb els resultats de l’enquesta per als trimestres anteriors al 2012, però no per a la resta de sectors. 35
 36. 36. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Novembre 2013 Informe 3T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona Comerç 01: Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats (CCAE-2009: 472) 02: Comerç al detall d'articles d'ús domèstic, culturals i recreatius en establiments especialitzats (CCAE-2009: 475 i 476) 03: Altre tipus de comerç al detall (CCAE-2009: 473, 474, 477, 478, 479) 04: Comerç al detall en establiments no especialitzats (CCAE-2009: 471) 05: Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (CCAE-2009: 45) 06: Comerç a l'engròs i intermediaris de comerç (CCAE-2009: 46) Hostaleria CCAE-2009: 55 i 56 55 Serveis d’allotjament 56 Serveis de menjar i begudes Serveis 01: Informació i comunicacions (CCAE-2009: 58 a 63) 02: Activitats jurídiques i de comptabilitat (CCAE-2009: 69) 03: R+D, publicitat i estudis de mercat i activitats científiques i tècniques (CCAE2009: 71 a 75) 04: Activitats administratives i serveis auxiliars (CCAE-2009: 77 a 82) 05: Altres serveis (CCAE-2009: 49 a 53, 64 a 66, 68, 92, 93 i 96) Per a més informació sobre la metodologia, consulteu: http://www.ine.es/metodologia/t37/t3730199.htm 36

×