Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conjuntura i perspectives de l'economia catalana 2012

614 views

Published on

Presentació corresponent a la roda de premsa sobre conjuntura i perspectives de l'economia catalana, que ha tingut lloc a la Cambra de Comerç de Barcelona, l'11 de juny de 2012.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Conjuntura i perspectives de l'economia catalana 2012

 1. 1. CONJUNTURA I PERSPECTIVESDE L’ECONOMIA CATALANA11 de juny de 2012
 2. 2. 1. Índex Conjuntura i previsions per a Catalunya:  Situació primer trimestre  Perspectives per al segon trimestre  Previsions anuals 2012-2013 Compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut fins a l’any 2011
 3. 3. 2. PIB i VAB per sectors Entrada en recessió el 1TPIB VAB per sectors(Taxes de variació, en %) (Taxes de variació interanual, en %)(A) Avanç del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de CatalunyaFont: IDESCAT i DEC de la Generalitat de Catalunya
 4. 4. 3. Canvis en l’Enquesta de clima empresarial (CLEM) Indústria: manufacturera + resta (energia, aigua, ...) Construcció: immobles+obra civil + activ.especialitz. Comerç : comerç al detall + comerç a l’engròs + venda i reparació de vehicles Hostaleria: hotels + restauració Resta de serveis: més branques, per exemple, activitats immobiliàries i activitats financeres i d’assegurances 80% del VAB català
 5. 5. 4. CLEM 1T.2012: Marxa dels negocis per sectorsSaldos, en % Més desfavorable a la construcció i al comerçSaldos: diferència entre el percentatge d’establiments que assenyala una marxa dels negocis favorable i el que assenyala una marxa dels negocis desfavorableFont: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 6. 6. 5. CLEM 1T.2012: Marxa dels negocis a la indústriaPercentatge d’establiments Menys desfavorable a l’alimentacióFont: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 7. 7. 6. CLEM 1T.2012: la branca de l’alimentació UCP més elevada i saldo positiu per als preus de venda UCP. Primer trimestre Preus de venda (En percentatge) (Saldos, en %) Total indústria = 62%UCP: utilització de la capacitat productivaSaldos: diferència entre el percentatge d’establiments que assenyala un augment dels preus i el que assenyala una disminucióFont: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 8. 8. 7. Exportacions de béns, en valor, 1T.2012 Alimentació: 3r. sector que més contribueix a l’exportacióExportació de béns per sectors, en valor Contribució al creixement de l’exportació catalana(Taxes de variació interanual) (En punts percentuals)Font: Direcció General de Duanes
 9. 9. 8. CLEM 1T.2012: Marxa dels negocis a l’hostaleria i a la resta de serveisMenys negatives al Barcelonès i a l’R+D, publicitat i activ. tècniques Marxa dels negocis. Hostaleria, zones Marxa dels negocis. Resta de serveis, branques (Saldos, en %) (Saldos, en %) Total hostaleria Saldos: diferència entre el percentatge d’establiments que assenyala una marxa dels negocis favorable i el que assenyala una marxa dels negocis desfavorable Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 10. 10. 9. Inversió en béns d’equipament Empitjora notablement el 1T del 2012CLEM: Inversió industrial Producció i importació de béns d’equipament(Saldos, en %) (Taxes de variació interanual, en %)Saldos: diferència entre el percentatge d’establiments que assenyala que la inversió augmenta i el que assenyala que disminueixFont: IDESCAT i Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 11. 11. 10. Exportacions de béns, en valor, 1TImpuls de l’exportació fora de la UEM i màxima taxa de cobertura Exportació de béns per destinació, en valor Taxa de cobertura (Exportació / Importació) (Taxes de variació interanual) Primer trimestre (En percentatge) Font: Direcció General de Duanes
 12. 12. 11. CLEM perspectives 2T.2012: Facturació per sectorsPercentatge d’establiments Només l’hostaleria té perspectives positivesFont: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 13. 13. 12. CLEM perspectives 2T.2012: indústria i resta de serveisPerspectives d’exportació moderadament positives a la indústria Perspectives exportació. Indústria, branques Perspectives facturació. Resta de serveis, branques (Saldos, en %) (Saldos, en %) Total resta de serveis Saldos: diferència entre el percentatge d’establiments que assenyala que la facturació/exportació creix i el que assenyala que disminueix Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 14. 14. 13. Previsions per a l’economia catalana 2012-2013Taxes de variació interanual, en percentatge 2011 2012 (P) 2013 (P) PIB 0,7 -1,5 -0,1 Consum privat -0,2 -1,9 -1,1 Consum públic -3,1 -5,1 -3,3 Formació Bruta de Capital -5,1 -5,5 -3,2 Béns d’equipament -0,6 -3,8 -1,6 Construcció -8,3 -7,2 -4,6 Exportacions 7,5 3,3 6,4 Importacions -2,8 -1,9 -0,5 VAB agricultura 1,1 1,5 1,0 VAB indústria 1,7 -1,7 0,5 VAB construcció -4,7 -4,7 -3,2 VAB serveis 1,3 -0,4 0,1(P) Previsions actualitzades el juny del 2012Font: IDESCAT: any 2011. Cambra de Comerç de Barcelona: previsions 2012 i 2013
 15. 15. 14. Índex Conjuntura i previsions per a Catalunya:  Situació primer trimestre  Perspectives per al segon trimestre  Previsions anuals 2012-2013 Compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut fins a l’any 2011
 16. 16. 15. Compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut 2007-2011 Milions d’eurosLa inversió pendent en infraestructures a Catalunya durant els primers cinc anys de vigència de la DA3 supera els 2.600M€ 2007 2008 2009 2010* 2011** Inversió en infraest. de lEstat 19.681 21.791 22.529 17.589 11.217 % PIB, Cat / Esp 18,9% 18,7% 18,7% 18,6% 18,6% Inversió a Catalunya segons DA3 3.710 4.079 4.217 3.279 2.085 Inversió executada i peatges 3.710 3.320 4.006 2.560 1.116 PENDENT 0 759 211 719 969 Shauria de transferir a la Generalitat Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 * Provisional. Font. Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. ** Estimació pròpia a partir dels percentatges dexecució de la inversió total per CA. Font: Intervenció General de lEstat. Font: Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia
 17. 17. 16. Destí prioritari de la inversió pendent en infraestructures segons la DA3:  Nous accessos terrestres al Port de Barcelona, viaris i ferroviaris (500 milions) Disposició  Estació de la Sagrera (300 milions) addicional: 2.658 M€  Autovia B-40 fins a Granollers (500 milions)(2012-2014)  Accés de rodalies a l’Aeroport (300 milions)  Corredor Mediterrani (1.000 milions). D’aquests, 400 milions es podrien dedicar demà mateix a portar el tercer carril fins a Tarragona i a resoldre definitivament el nus del Castellbisbal.

×