Pla Financer - Fem Festa Major

283 views

Published on

Pla finançer Fem Festa Major

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
126
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pla Financer - Fem Festa Major

 1. 1. FEM FESTA MAJOR PLA DE FINANCER Ivan Carol Daniel Herrero
 2. 2. 1 Índex 1. Comptes anuals............................................................................................................. 2 1.1 Pèrdues i guanys..................................................................................................... 2 1.2 Balanç...................................................................................................................... 3 1.3 Previsió de tresoreria.............................................................................................. 5 2. Supervivència a curt termini......................................................................................... 6 2.1 Tenim liquiditat?..................................................................................................... 6 2.2 Return On Equity..................................................................................................... 7 3. Supervivència a llarg termini ........................................................................................ 8 3.1 Com ha anat l’activitat?.......................................................................................... 8 3.2 El negoci és rendible? ............................................................................................. 8 3.3 És sostenible?.......................................................................................................... 9 4. Anàlisis d’eficiència..................................................................................................... 10 5. Punt Mort.................................................................................................................... 11 6. Ràtios .......................................................................................................................... 11 6.1 Ràtios d’endeutament i cost de l’endeutament................................................... 11 6.2 Rendibilitat............................................................................................................ 13 6.3 Períodes ................................................................................................................ 15 7. Ràtios conjunts............................................................................................................ 16 8. Annex: Introducció de dades ...................................................................................... 17
 3. 3. 2 1. Comptes anuals 1.1 Pèrdues i guanys En aquest PiG veiemque la majoria de despeses d’explotació són despeses de personal. Les despeses de personal són tots aquells sous i salaris que hi ha a l’empresa. Aquests sous i salaris surten de pagar els nostres programadors i també de pagar el nostre propi sou. Després hi ha els serveis extrems i les amortitzacions però son despeses petites. Les despeses financeres del primer any al segon augmenten però al tercer any disminueixen. Podem dir que les despeses financeres són molt baixes i això és bo per l’empresa. Finalment els impostos del BAI. Acabem obtenint benefici als tres anys. Al primer any el benefici és molt petit (292,91€), al segon any el benefici continua sent molt petit però augmenta respecte al primer any (1.741,7€) i al tercer any el benefici ja és més elevat comparat amb el primer i segon any (8.849,94€).
 4. 4. 3 1.2 Balanç ACTIU En el Actiu veiem que l’únic Actiu no corrent és immobilitzat intangible. En el immobilitzat intangible hi ha aplicacions informatiques que ve de fer l’App. També hi hales amortitzacions acumulades del immobilitzat immaterial. En el Actiu corrent no tenim existencies, ja que és un App que dona un servei. Tampoc tenim realitzable però si que tenimdisponible. El disponible surt del pla de tresoraria, el saldo final. El disponible va augmentant cada any, del primer any al segon augmenta més del doble i del segon al tercer augmenta casi al triple.
 5. 5. 4 PASSIU El patrimoni net hi ha el capital social i el resultat del exercici de P i G. Si el resultat del exercici és positiu és bo per l’empresa, ja que vol dir que obtindrem beneficis, si el resultat del exercici és negatiu vol dir que obtindrem pèrdues. A fem festa major no hi ha Passiu no corrent, ja que no tenim deutes a llarg termini. En el passiu corrent és on tenimtots els deutes. Són de curt termini i a més el Passiu corrent va augmentant cada any.
 6. 6. 5 1.3 Previsió de tresoreria
 7. 7. 6 En el pla de tresoreria el total de cobraments probe dels ingressos i del IVA cobrat. El total de pagaments ve dels sous i salaris, hisenda publica i el IVA pagat. El saldo final surt positiu, ja que tots els ingressos són majors que el total de despeses. Tenim un pla de tresoreria positiu això fa que en el Balanç el disponible tingui el pla de tresoreria positiu. Aquest resultat és bo per l’empresa, ja que vol dir que obtindrà diners, a la caixa o al banc. 2. Supervivència a curt termini 2.1 Tenim liquiditat? FM = AC - PC 1r any FM= 3.309,68 – 974,59 = 2.335,09€ 2n any FM= 6.895,59 – 2.495,54 = 4.400,05€ 3r any FM= 18.946,07 – 5.372,79 = 13.573,28€ Per poder saber objectivament si hi ha liquiditat o no s’ha de calcular el fons de maniobra (FM) dels tres primers anys per així fer una idea clara sobre la situació de l’empresa. Les dades del fons de maniobra que s’han calculat anteriorment són: 2.335,09€, 4.400,05€, 13.573,28€ respectivament. D’aquesta manera si ho comparemgràficament amb l’actiu corrent i el passiu corrent es pot veure clarament l’evolució. En tots els anys l’actiu corrent es manté sempre en la 50% 18% 32% 2n ANY Actiu Corrent Passiu Corrent Fons de Maniobra 50% 15% 35% 1r ANY Actiu Corrent Passiu Corrent Fons de Maniobra 50% 14% 36% 3r ANY Actiu Corrent Passiu Corrent Fons de Maniobra
 8. 8. 7 mateixa proporció cosa que el passiu corrent no. El segon any guanya percentualment més pes al fons de maniobra tot i que el tercer és al revés i el fons de maniobra augmenta el percentatge, inclús té un tant per cent lleugerament més gran que el primer any. Per tant com que la diferencia, el fons de maniobra, acaba essent més gran podem dir que acabem tenint una millor liquiditat. 2.2 Return On Equity ROE= (BN / PN) *100 1r any ROE= (292,91 / 3.304,91) *100= 8,86% 2n any ROE= (1.741/ 5.046,61) *100= 34,51% 3r any ROE= (8.849,94 / 13.896,55) *100= 63,68% Un punt clau és preveure si el nostre negoci serà rendible o no per tal de poder escollir amb més seguretat si dur-lo a terme o no. Per això hemcomparat la nostre ROE amb un cost d’oportunitat d’una inversió estàndar i segura el qual per mitjana li podem donar un valor del 4%. Pel que fa el primer any la nostra ROE no és molt superior al cost d’oportunitat però tot i així és el doble de gran. Quan arribemal segon any la cosa canvia radicalment ja que la rentabilitat del nostre negoci supera per quasi 9 vegades el cost d’oportunitat. I al tercer any la nostra ROE segueix creixent fins arribar a tenir un percentatge de rentabilitat del 63,68% el qual hi ha una gran diferència amb la rentabilitat de la inversió estàndard. 0 2 4 6 8 10 1 8,86 4 1r ANY ROE Cost d'oportunitat 0 10 20 30 40 1 34,51 4 2n ANY ROE Cost d'oportunitat 0 20 40 60 80 1 63,68 4 3r ANY ROE Cost d'oportunitat
 9. 9. 8 3. Supervivència a llarg termini 3.1 Com ha anat l’activitat? Per respondre aquesta pregunta no hi ha una millor resposta que mirar els beneficis anual. Per anar bé evidentment és mirar que en tinguem, és a dir, que siguin superiors a 0 durant al llarg dels tres anys. A continuació hi ha les dades dels beneficis expressats en una gràfica: Com es pot apreciar clarament obtenim beneficis des del primer any tot i que aquest són força baixos, només 292,91€. Tot i així els nostres beneficis s’incrementen proporcionalment durant els 3 primers anys. En el segon any els beneficis augmenten un 594,62% respecte el primer any aconseguint 1741,7€ i al tercer any també augmenten aquesta vegada però amb un 508,12%, respecte el segon any, arribant a obtenir 8849,94€. 3.2 El negoci és rendible? Per saber si el nostre negoci és rendible hem de comprovar el BAII (Benefici Abans Interessos i Impostos) o resultat d’explotació per tal de saber si el nostre negoci dóna riquesa o no. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1 292,91 1741,7 8849,94 Benefici Net 1r ANY 2n ANY 3r ANY
 10. 10. 9 Com es pot veure en la gràfica el BAII va augmentant al llarg dels anys. El primer any el BAII és de 424,36 però al segon any augmenta un 543,36% i el tercer any augmenta tot i que una mica menys que el segon any, un 484,37% arribant a obtenir fins a 11166,68€. La causa principal d’aquest augment es pot atribuir al fet de les palanques, com el fet que el segon i al tercer any es sumaran els nous ajuntaments que visitem als que ja teníem anteriorment (cosa que al primer any no passa), i a la major popularitat entre el nostre usuari target. 3.3 És sostenible? Per tal de poder garantir si el nostre negoci és sostenible o no hem de mirar que el BAII sigui superior a la despesa financera ja que sinó és evident que el negoci no seria viable. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1 424,36 2305,81 11166,68 BAII 1r ANY 2n ANY 3r ANY 424,3 6 58,21 1r ANY BAII Despesa financiera 2305,8 1 128,69 2n ANY BAII Despesa financiera 11166, 68 104,25 3r ANY BAII Despesa financiera
 11. 11. 10 Com es veu en les gràfiques només en el primer any el percentatge del BAII respecte a la despesa financera és d’un 87,93% mentre que la despesa financera és només un 12,07%. La situació durant els tres anys va millorant encara més fins arribar al tercer any el qual la despesa financera només correspon a un 0,92% en comparació amb el BAII que té un 99,08%. Per tant podem dir perfectament que el nostre negoci és força rendible al principi i a mesura que van passant els any encara ho és més. 4. Anàlisis d’eficiència Com es pot apreciar en la gràfica anterior podem veure clarament en quin període de l’any som més eficaços i la tendència que segueix la nostra eficiència. Aquest període correspon a l’estiu (Juny, Juliol i Agost) el qual gràcies a l’augment de les festes majors durant aquest temps i a les vacances d’estiu provoquen la palanca que clarament es veu en la gràfica. El model/perfil d’eficiència és el mateix pels tres primers anys, la mateixa proporció de vendes a cada més, però amb l’única diferencia que any darrera any a cada més venem més que l’any anterior. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 € Mesos Vendes 1r ANY 2n ANY 3r ANY 18,51% 33,33% 48,16% Vendes 1r ANY 2n ANY 3r ANY
 12. 12. 11 5. Punt Mort Columna taronja = Total ingressos Columna blava = punt mort En aquesta gràfica veiem que al primer any el punt mort està casi igual que el total de ingressos de l’empresa. Això fa que no tinguembenefici fins l’últimmés i el benefici sigui petit. Al segon any la diferencia és més gran respecte al primer any però continua sent petita, ja que el benefici continua sent petit i no obtindríem benefici fins el més d’octubre. Finalment, al tercer any és on hi ha més diferencia del punt mort al total d’ingressos. El benefici és bastant més elevat respecte els dos anys anteriors i obtenim benefici abans. Per molt que sigui millor respecte els dos anys anteriors creiem que continuem tenint un punt mort molt elevat i comencem a obtenir benefici massa tard. 6. Ràtios 6.1 Ràtios d’endeutament i cost de l’endeutament Ràtios d’endeutament= P / PN + P 1 Any Ràtios d’endeutament = 974,59 / (3.304,91 + 974,59) = 0,23 2n Any Ràtios d’endeutaments = 2.495,54 / (5.046,61 + 2.495,54) = 0,33 3r Any Ràtios d’endeutaments = 5.372,79 / (13.896,55 + 5.372,79) = 0,28 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 1r any 2n any 3r any
 13. 13. 12 Observant els resultats de les ràtios d’endeutament, veiem que l’empresa està bé amb els deutes. El primer any el valor és baix, ja que del total el 23% pertany en els deutes. El segon any augmenta però continua estant per sota del 50%. Finalment al tercer tornar a baixa però no arriba al valor tan baix del primer any. Qualitat del deute = PC / P 1r Any Qualitat del deute = 974,59 / 974,59 = 1 2n Any Qualitat del deute = 2.495,54 / 2.495,54 = 1 3r Any Qualitat del deute = 5.372,79 / 5.372,79 = 1 Aquest resultat per l’empresa és dolent, ja que la qualitat del deute és dolenta. Perquè la qualitat del deute sigui bona la majoria de deutes haurien de ser de ll/t però tots els deutes són de c/t i això fa que la qualitat del deute sigui molt dolenta i això no és bo per l’empresa. Cost de l'endeutament = (Despesa Financera / Passiu) 1r Any Cost de l’endeutament = 58,21 / 974,59 = 5,97% 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 1r any 2n any 3r any
 14. 14. 13 2n Any Cost de l’endeutament = 128,69 / 2.495,54 = 5,16% 3r Any Cost de l’endeutament = 104,25 / 5.372,79 = 1,94% Podem veure que el cost de l’endeutament no és molt elevat. En el primer any i el segon any és més elevat que el tercer. En el tercer any les despeses financeres són molt baixes. 6.2 Rendibilitat ROE= (BN / PN) *100 1r Any ROE= (292,91 / 3.304,91) *100= 8,86% 2n Any ROE= (1.741/ 5.046,61) *100= 34,51% 3r Any ROE= (8.849,94 / 13.896,55) *100= 63,68% 0 1 2 3 4 5 6 1r any 2n any 3r any
 15. 15. 14 Veiem que la ROE va augment durant els tres anys. Això significa que el benefici va augmentant més respecte el patrimoni net. Això és bo per l’empresa. ROI = BAII / Actiu 1r Any ROI = 424,36 / 4.279,51 = 9,92% 2n Any ROI = 2.305,81 / 7.542,15 = 30,57% 3r Any ROI = 11.166,68 / 19.269,34 = 57,95% 0 10 20 30 40 50 60 70 1r any 2n any 3r any 0 10 20 30 40 50 60 1r any 2n any 3r any
 16. 16. 15 Veiem que el ROI va augmentant amb el pas dels tres anys. El resultat d’explotació va augmentant respecte l’actiu. Això és bo per l’empresa, ja que obté molt de BAII, si el BAII és positiu vol dir que estem fen bé la feina. ROS = BAII / Import net de la xifra de vendes 1r Any ROS = 424,36 / 30176 = 0,014 2n Any ROS = 2305,81 / 54352 = 0,042 3r Any ROS = 11.166,68 / 78.528 = 0,14 El ROS va augmentant amb el pas dels anys. Això vol dir que el resultat d’explotació va augmentant respecte les vendes. Això és bo per l’empresa, ja que no depèn només de les vendes sinó que també té altres ingressos que poden ajudar a l’empresa a augmentar als ingressos i arribar a obtenir benefici. 6.3 Períodes Nosaltres no tenim períodes, ja que cobrem i paguem al comptat. Això vol dir que paguem el mateix dia que cobrem. El PMME és igual a 0 i el PMMF també és igual a 0. 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 1r any 2n any 3r any
 17. 17. 16 7. Ràtios conjunts Efecte Palanquejament Financer (ROI>cost de finançament) 1r Any 9,92% > 5,97% 2n Any 30,57% > 5,16% 3r Any 57,95% > 1,94% El ROI respecte el cost financer és bastant més gran com veiem a la gràfica. Això vol dir que com més ens endeutem millor serà la rendibilitat financera. PAS = FM – NOF(Necessitats Operatives de Fons) 1r Any PAS = 2.335,09 – 0 = 2.335,09 2n Any PAS = 4.400,05 – 0 = 4.400,05 3r Any PAS = 13.573,28 – 0 = 13.573,28 El nostre NOF és igual a 0 això fa que el PAS sigui igual que el FM. El nostre PAS és positiu i això és bo per la nostre empresa. Igual que el fons de maniobra, el PAS va augmentant al llarg dels 3 anys. 0 10 20 30 40 50 60 1r any 2n any 3r any 1r any 2n any 3r any
 18. 18. 17 8. Annex: Introducció de dades 1.INVERSIONS Aplicacions informàtiques (1500€): El preu que hem de pagar a un programador perquè creï la nostra aplicació. 2.FINANÇAMENT Capital social(3012€): Capital mínim necessari per poder constituir una societat limitada nova empresa. 3.PRODUCTES I SERVEIS App Fem Festa Major(12x400=4800): Ingrés mensual potencial de la venta del servei de la nostra app a 12 ajuntaments en un mes a un preu de 400€. Publicitat de les botigues (5 dies): Ingrés mensual potencial de la publicitat dels botiguers en la nostra app durant un període fix de 5 dies seguit per botiguer. Publicitat de les botigues (3 dies): Ingrés mensual potencial de la publicitat dels botiguers en la nostra app durant un període fix de 3 dies seguit per botiguer. 4.COSTOS NO IMPUTABLES AL PRODUCTE/SERVEI Combustible (92,72€): Durant cada any farem aproximadament un total de 8242 km. Els quals cada 10 km hem calculat que ens costaran 1,35€. Per tal mensualment el combustible ens costarà 92,72€. Telèfon, fax i internet (20€): Preu que hemde pagar al mes per tenir una tarifa d‘internet de 30 mb de baixada. 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 1r any 2n any 3r any
 19. 19. 18 Varis “1r any” (98€): Cost mensual que ens costarà imprimir els cartells per fer publicitat. Imprimir cada cartell costa 1€ i en posarem20 a cada ajuntament que visitem, 59 a l’any. Varis “2n any” (197€): Cost mensual que ens costarà imprimir els cartells per fer publicitat. Imprimir cada cartell costa 1€ i en posarem 20 a cada ajuntament que visitem o ja haguem visitat, 118 a l’any. Varis “3r any” (295€): Cost mensual que ens costarà imprimir els cartells per fer publicitat. Imprimir cada cartell costa 1€ i en posarem 20 a cada ajuntament que visitem o ja haguem visitat, 177 a l’any. 5.PROMOTORS 2 promotors “1r Any” (600€): Sou mensual que tindrem el primer any. 2 promotors “2n Any” (1000€): Sou mensual que tindrem el segon any. 2 promotors “3r Any” (1500€): Sou mensual que tindrem el tercer any. 6.PERSONAL 1 Treballador “1r Any” (600€): Sou que cobrarà mensualment el nostre programador per mantenir el funcionament adequat de la app. La seva jornada laboral serà de 6 hores diàries. 2 Treballadors “2n Any” (600€): Sou que cobrarà mensualment el nostre programador per mantenir el funcionament adequat de la app. La seva jornada laboral serà de 6 hores diàries. 2 Treballadors “3r Any” (600€): Sou que cobrarà mensualment el nostre programador per mantenir el funcionament adequat de la app. La seva jornada laboral serà de 6 hores diàries.

×