Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roda de Premsa conjuntura i perspectives economiques, juliol 2010

586 views

Published on

Powerpoint sobre les perspectives econòmiques i inversió en infraestructures a Catalunya, presentat en roda de premsa pel president de la Cambra de Comerç de Barcelona, el 29 de juliol del 2010

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roda de Premsa conjuntura i perspectives economiques, juliol 2010

 1. 1. 29 de juliol de 2010 Perspectives econòmiques i inversió en infraestructures a Catalunya
 2. 2. <ul><ul><li>Situació i perspectives econòmiques a Catalunya, a curt i a llarg termini </li></ul></ul><ul><ul><li>Situació del model de finançament i la inversió en infraestructures a Catalunya </li></ul></ul>1. Temes a tractar
 3. 3. 2. PIB català Font: Indicador sintètic d’activitat econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona Creixement intertrimestral positiu, per segona vegada consecutiva Variació intertrimestral i interanual, en percentatge
 4. 4. 3. Empreses industrials exportadores a Catalunya Font: ICEX Creixement elevat en un context de crisi econòmica Variació interanual, en percentatge Mitjana 2005-2008 = 1,4 %
 5. 5. 4. Enquesta de conjuntura a la indústria *Percentatge d’empreses que assenyala que la marxa dels negocis és “bona” menys el que assenyala que és “dolenta” Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IDESCAT La marxa dels negocis continua millorant el segon trimestre Saldos*, en percentatge
 6. 6. 5. Enquesta de conjuntura al comerç minorista *Percentatge d’empreses que assenyala que la marxa dels negocis “millorarà” menys el que assenyala que “empitjorarà” Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IDESCAT Empitjorament de les perspectives per al tercer trimestre Saldos*, en percentatge
 7. 7. 6. Enquesta de conjuntura al sector hoteler *Percentatge d’empreses que assenyala que la marxa dels negocis “millora” menys el que assenyala que “emptijora” Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IDESCAT Notable millora de la marxa dels negocis el segon trimestre Saldos*, en percentatge
 8. 8. 7. Enquesta de conjuntura als serveis a les empreses *Percentatge d’empreses que assenyala que la facturació “augmenta” menys el que assenyala que “disminueix” Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IDESCAT Moderació del descens de la facturació el segon trimestre Saldos*, en percentatge
 9. 9. 8. Enquesta de conjuntura a la construcció *Percentatge d’empreses que assenyala que la marxa dels negocis “augmenta” menys el que assenyala que “disminueix” Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IDESCAT La marxa dels negocis encara és molt dolenta el segon trimestre Saldos*, en percentatge
 10. 10. 9. Dificultats de finançament a les empreses Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IDESCAT S’eleven a la construcció, a la resta de sectors s’estabilitzen Percentatge d’empreses
 11. 11. 10. Rellotge cíclic de l’economia catalana Font: Cambra de Comerç de Barcelona En fase de recuperació Catalunya 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2009Q4 2010Q2 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 Situació actual Expectatives Expansió Recessió Recuperació Contracció
 12. 12. 11. Rellotge cíclic de l’economia espanyola Font: Cambra de Comerç de Barcelona Els empresaris preveuen una recaiguda Espanya 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2009Q4 2010Q2 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 Situació actual Expectatives Expansió Recessió Recuperació Contracció
 13. 13. 12. Indicador de Clima Empresarial de Catalunya (ICEC) Variació interanual, en percentatge Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de l’Enquesta de Clima Empresarial La caiguda interanual del PIB es frenarà el tercer trimestre
 14. 14. 13. Indicador de Clima Empresarial de Catalunya, sectors Variació interanual, en percentatge Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de l’Enquesta de Clima Empresarial Millora continuada de la indústria i els serveis el tercer trimestre
 15. 15. <ul><ul><li>Polítiques d’austeritat del Govern de l’Estat i de la Generalitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Polítiques d’austeritat públiques a Europa </li></ul></ul><ul><ul><li>Augment de l’IVA implementat a partir del juliol </li></ul></ul><ul><ul><li>Tensions financeres </li></ul></ul><ul><ul><li>Reformes estructurals pendents </li></ul></ul>14. Riscos de recaiguda a curt termini
 16. 16. 15. Previsions per a l’economia catalana, 2010-2011 Variació interanual, en percentatge (P) Previsions Font: IDESCAT (any 2009) i Cambra de Comerç de Barcelona (previsions 2010-2011) -1,2 -6,6 -12,9 6,4 -14,4 -13,2 -11,1 -18,7 -14,3 4,7 -5,4 -4,0 2009 0,9 0,2 VAB serveis -5,3 -7,5 VAB construcció 2,7 -0,2 VAB indústria 0,4 1,4 VAB agricultura 0,5 0,9 Importacions 5,2 6,1 Exportacions -4,8 -9,6 Construcció 2,7 -3,8 Béns d’equipament -0,6 -7,7 Formació Bruta de Capital -1,2 0,8 Consum públic 0,2 -0,2 Consum privat 0,7 -0,5 PIB 2011 (P) 2010 (P)
 17. 17. 16. Temes a tractar <ul><ul><li>Situació i perspectives econòmiques a Catalunya, a curt i a llarg termini </li></ul></ul><ul><ul><li>Situació del model de finançament i de la inversió en infraestructures a Catalunya </li></ul></ul>
 18. 18. 17. Sentència del Tribunal Constitucional sobre la cessió de tributs a Catalunya (DA 8a, 9a i 10a de l’Estatut) <ul><li>Les DA 8a, 9a i 10a són constitucionals però subjectes a interpretació : </li></ul><ul><ul><ul><li>La cessió de tributs s’ha d’acordar en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Possibilitat d’un acord en la Comissió Mixta que posteriorment es desenvolupi mitjançant un projecte de llei ordinari </li></ul></ul></ul>
 19. 19. 18. Conseqüències de la sentència sobre la cessió de tributs prevista a l’Estatut <ul><li>La sentència no modifica l’acord sobre el nou model de finançament autonòmic (llei orgànica 22/2009) i els nous percentatges de cessió d’impostos: </li></ul><ul><ul><ul><li>El de l’IRPF passa del 33 % al 50 % </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El de l’IVA del 35 % al 50 % </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El dels Impostos especials del 40 % al 58 % </li></ul></ul></ul><ul><li>Les DA 8a, 9a i 10a són plenament vigents </li></ul>
 20. 20. 19. Sentència del Tribunal Constitucional sobre la DA 3a de l’Estatut <ul><li>La DA 3a és constitucional però subjecte a interpretació : </li></ul><ul><ul><ul><li>La DA 3a no ha de condicionar la política d’inversions de l’Estat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les corts espanyoles tenen llibertat per decidir l’existència i quantia de les inversions en infraestructures </li></ul></ul></ul>
 21. 21. 20. Conseqüències de la sentència sobre el compliment de la DA 3a de l’Estatut <ul><li>La sentència no modifica l’acord entre l’Estat i la Generalitat del 2007 que </li></ul><ul><ul><ul><li>fixa la metodologia d’aplicació de la DA 3a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>defineix el concepte d’inversió en infraestructures </li></ul></ul></ul><ul><li>Aquest acord és plenament vàlid i s’està portant a terme </li></ul>
 22. 22. 21. Les inversions en infraestructures pendents de l’Estat a Catalunya Inversions pendents de l’Estat a Catalunya 2007-2010 La inversió pendent del l’Estat a Catalunya supera els 1.500 milions Transferència de l’Estat a la Generalitat
 23. 23. 22. Retallada dels plans d’inversió del Ministeri de Foment <ul><li>Cancel·lació d’inversions </li></ul><ul><li>Ajornament d’inversions </li></ul>8.700 MEUR 926 MEUR
 24. 24. 23. Impacte sobre el PIB de l’ajustament fiscal via inversió pública i consum públic Font: Paper de treball 5/2010. Quin impacte tindrà la consolidació fiscal dels propers anys sobre l’economia catalana? Una simulació amb el model QUEST-CT. Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya L’opció mes negativa per al creixement és la consolidació fiscal via inversió En punts percentuals del PIB
 25. 25. 24. Inversió pública en infraestructures de l’Estat Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir dels Pressupostos de l’Estat i del pla d’austeritat presentat el 12/05/2010 La inversió en infraestructures es reduirà 6.000 milions d’euros en dos anys Milions d’euros -6.045 =-0,6 % PIB
 26. 26. 25. Impacte sobre el creixement del PIB de la retallada de la inversió pública el 2010 i el 2011 Font: Estimació pròpia a partir de Papers de Treball 5/2010, Departament d’Economia i Finances El creixement del PIB es reduirà 1,5 punts fins al 2015 per la menor inversió Punts percentuals del PIB en termes acumulats
 27. 27. 26. Comparació de l’impacte sobre el creixement del PIB de l’ajustament via inversió i consum públic el 2010 i el 2011 La consolidació fiscal via consum públic és menys costosa per al creixement Punts percentuals del PIB, en termes acumulats Font: Estimació pròpia a partir de Papers de Treball 5/2010. Departament d’Economia i Finances

×