Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introducció a la programació en Android

789 views

Published on

Introducció a la programació en Android a les Jornades de Programari Lliure de les Terres de l'Ebre de 2012, per Raúl Romero.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Introducció a la programació en Android

  1. 1. Introducció a la programació en Android per Raúl Romero http://perfil.bgta.net 23 de Febrer de 2012
  2. 2. Una mica d'Història Android Inc. & Google Android SDK Android Developer Challenge 2005 2007 2008 2011 Android 3.0 HoneyComb 2012 Android 4.0 IceCream Android 1.1 Android 1.5 Android 1.6 Android 2.0 Android 2.1 Android 2.2 Android 2.3
  3. 3. Perquè Android? <ul><ul><li>Independent del nostre entorn de treball </li></ul></ul>Estudi realitzat per Tiobe Software al Novembre del 2011 <ul><ul><li>Àmplia gamma de dispositius </li></ul></ul><ul><ul><li>Java: El llenguatge de programació més usat </li></ul></ul><ul><ul><li>Android és codi obert </li></ul></ul>
  4. 4. Arquitectura d'Android
  5. 5. Arquitectura d'Aplicacions <ul><ul><li>Activity : Encarregades de mostrar la interfície i gestionar esdeveniments. </li></ul></ul><ul><ul><li>Broadcast Recivers : Responen a peticions o successos del sistema. </li></ul></ul><ul><ul><li>Content Providers : Gestionen la informació i la posen a la disposició d'altres aplicacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Views : Vista, o plantilla. La interfície pròpiament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Intents : Missatge de &quot;intenció&quot;. </li></ul></ul><ul><ul><li>Services : S'executen en segon pla. </li></ul></ul>
  6. 6. UOCMail (Mini Bústia) UOCMail (Mini-Bústia) Tortosa, 23 de febrero del 2012 José Mora, Raúl Romero jmora@uoc.edu, rromerogar@uoc.edu
  7. 7. http://perfil.bgta.net

×