Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Socialdns (Pedro García)

701 views

Published on

àtic2ª - 21/09/2008
http://atic2.cat/21set08

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Socialdns (Pedro García)

 1. 1. Free Domains for a Free Internet Pedro García López http://www.socialdns.net go://pedro
 2. 2. Motivaci ó : WWW (*) Colouris (Distributed Systems, Prentice Hall) Netcraft va detectar 135,166,473 servidors Web en 2007 Estimacions actuals d’usuaris: 1,407,724,920 http://www.internetworldstats.com/stats.htm Data Ordinadors Servidors Web 1979, Dec. 188 0 1989, July 130,000 0 1999, July 56,218,000 5,560,866 2003, Jan. 171,638,297 35,424,956
 3. 3. DNS: Domain Name System <ul><li>Converteix dominis ( www.cocacola.com ) a adreçes IP (216.64.210.31) </li></ul><ul><li>Qu e és un Top Level Domain (TLD) ? </li></ul><ul><li>Exemples: www.urv. cat , www.nokia.com </li></ul>
 4. 4. Una mica de historia <ul><li>ccTLD (country TLDs), gTLDs (generic TLDs) </li></ul><ul><li>Jon Postel va proposar la creaci ó de més TLDs -> oposici ó de grups empresarials </li></ul><ul><li>Qui controla l’arrel controla la gesti ó de dominis (Root Authority) i TLDs </li></ul><ul><li>gTLD-MoU -> Carta de Postel als servidors arrel </li></ul><ul><li>Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (US Government) </li></ul>
 5. 5. Problemes del DNS (1) <ul><li>Asignaci ó restrictiva de TLDs </li></ul><ul><ul><li>Gestionada pel ICANN </li></ul></ul><ul><ul><li>Obtenir un TLD és molt car, lent i dificil (mínim 50000$) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En el 2000 de 47 propostes es van donar 7 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>En el 2009 es crear àn més TLDs, malgrat que el creixement no pot ser molt ràpid (menys de 100 al any) . </li></ul></ul>
 6. 6. Problemes del DNS (2) <ul><li>DNS no s ón les pàgines grogues d’Internet </li></ul><ul><li>No es pot associar a un domini informació com etiquetes (tags) o localització (geotags) </li></ul><ul><li>No ofereix mecanismes de cerca de dominis (la informació no és pública) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>SocialDNS intenta resoldre aquests dos problemes </li></ul><ul><li>Complementa el sistema DNS actual (funciona per sobre) </li></ul><ul><li>SocialdNS requereix un plugin pel navegador (IE, Firefox) i resol noms usant un nou identificador de protocol:: </li></ul><ul><li>Volem convertir-nos en un est àndard obert </li></ul>go://pedro
 8. 8. Que és SocialDNS ? <ul><li>SocialDNS é s un servei de noms lliure ( free naming service) que permet la creaci ó de milions de TLDs en qualsevol llenguatge. </li></ul><ul><li>( go://ciberagora , go://tgn, go://pedro ) </li></ul><ul><li>SocialDNS é s un cercador de dominis lliure ( free search engine) . Permet la cerca de dominis amb informaci ó proporcionada pels usuaris (nom, tag, geotag) . </li></ul>
 9. 9. Servei de Noms <ul><li>Convertim URLs a URLs </li></ul><ul><ul><li>go://tarragona -> http://www.tarragona.cat </li></ul></ul><ul><ul><li>O </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>go://tarragona -> http://195.57.119.131 / </li></ul></ul></ul><ul><li>Cada domini es un TLD i pot gestionar subdominis sense cost ( go://zara.tgn ) </li></ul>
 10. 10. Dominis Internacionals (ñ, ç) <ul><li>Despr és de moltes discusions, DNS està incorporant dominis internacionals o International Domain Names (IDNs) </li></ul><ul><li>SocialDNS ja suporta dominis internacionals </li></ul><ul><li>go://ping üí , go://españa </li></ul>
 11. 11. Asignaci ó de noms <ul><li>SocialDNS permet el registre gratuit i obert de qualsevol domini en qualsevol llenguatge </li></ul><ul><li>Els conflictes de noms son resolts pels mateixos usuaris </li></ul><ul><li>Per evitar conflictes no es poden reservar TLDs existents gestionats per ICANN </li></ul><ul><li>L’especulaci ó de dominis no té sentit en SocialDNS </li></ul><ul><li>Volem que cada domini apunti on s’espera </li></ul>
 12. 12. Cercador de dominis <ul><li>Al registrar un domini es poden introduir: </li></ul><ul><ul><li>Tags : etiquetes (dominis, cercador, amposta) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geotag : posici ó geogràfica amb Google Maps </li></ul></ul><ul><li>Oferim un cercador de dominis per nom o etiquetes i un cercador geogr àfic </li></ul>
 13. 13. Serveis adicionals <ul><li>Oferim un canal de comunicaci ó per cada domini </li></ul><ul><li>Oferim valoració de dominis </li></ul><ul><li>Fem servir la valoració per ordenar els resultats de les cerques </li></ul><ul><li>Som un servei 2.0 ?? </li></ul>
 14. 14. Servei Social <ul><li>Un TLD pot crear una comunitat de continguts relacionats. </li></ul><ul><li>Un usuari podr à participar en diferents comunitats: .atictes, .amposta, .cat, . urv </li></ul><ul><li>Qui gestionar à TLDs: </li></ul><ul><ul><li>Ciutats (.amposta) </li></ul></ul><ul><ul><li>Administracions (.aragon) </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresas (.ibm) </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunitats i asociacions (.jazz) </li></ul></ul><ul><ul><li>Usuaris (.pedro) ? </li></ul></ul>
 15. 15. GeoTLDs : .tarragona, .bcn, ny <ul><li>Titular : “Tarragona és la primera ciutat del mon en gestionar el seu TLD “ </li></ul><ul><li>L’ajuntament o entitat responsable podr à gestionar els subdominis : </li></ul><ul><ul><li>empreses: corteingles.tgn, springfield.tgn , … </li></ul></ul><ul><ul><li>ciutadans: pedrogarcia.tgn </li></ul></ul><ul><ul><li>carrers: ramblanova.tgn, unio.tgn, caputxins.tgn </li></ul></ul><ul><ul><li>altres: tocarferro.tgn, pontdeldiable.tgn, … </li></ul></ul>
 16. 16. Empreses <ul><li>Gestionant TLDs </li></ul><ul><ul><li>Productes: n72.nokia, leon.seat, polonia.tv3 </li></ul></ul><ul><ul><li>.elcorteingles </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tecnologia.elcorteingles, hogar.elcorteingles, viajes.elcorteingles, tarragona.elcorteingles </li></ul></ul></ul><ul><li>Com usuari d’a ltres TLDs </li></ul><ul><ul><li>Exemple: .elcorteingles </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>elcorteingles.tgn </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Filosofia oberta i lliure <ul><li>Volem convertir-nos en un est àndard </li></ul><ul><li>Tot el projecte és programari lliure </li></ul><ul><li>Tota la informació es pública i gratuita </li></ul><ul><li>El sistema és autogestionat pels propis usuaris (conflictes, valoració) </li></ul>
 18. 18. Projectes similars <ul><li>TinyURL: URLs curtes </li></ul><ul><ul><li>74 milions d’URLs . Al voltant dels 2 bilions connexions/m és . </li></ul></ul><ul><ul><li>Per ò : no tenen informaci ó semàntica </li></ul></ul><ul><ul><li>http://tinyurl.com/6 Vs go://ibm </li></ul></ul><ul><li>GeoURL: é s un directori que relaciona localitzaci ó a URLs </li></ul><ul><ul><li>2,576,695 URLs . </li></ul></ul><ul><li>Google Base, Google Local, Yahoo Directory, Craiglist, Open Tag Directory … </li></ul>
 19. 19. Problemes <ul><li>Necessitem masa cr ítica ! : </li></ul><ul><ul><li>El potencial és molt gran </li></ul></ul><ul><ul><li>Però: instal.lar el plugin és una limitació </li></ul></ul><ul><ul><li>La gent ha de confiar en SocialDNS, necessitem usuaris ! </li></ul></ul><ul><li>Posible oposici ó de sistemes existents si tenim èxit </li></ul>
 20. 20. Que podeu fer ? go:// Registrar gratis els vostres dominis en qualsevol llenguatge (go://myblog -> http://www.blogspot.com/users/miblog ) ( go:// 中村広 -> http://en.wikipedia.org/wiki/Hiro_Nakamura ) Cerca dominis i usuaris en el nostre cercador (geogr à fic, etiquetes, noms) Comunica’t amb altres usuaris en els canals dels dominis . tgn Gestiona el teu TLD (n72.nokia, messages.myblog). Crea comunitats al voltant de TLDs fent servir el nostre programari (Web TLD) Registra dominis en alres TLDs (.atictes, .amposta)
 21. 21. Conclusions <ul><li>SocialDNS comen ça ara ! </li></ul><ul><li>El èxit de SocialDNS depén dels usuaris </li></ul><ul><li>El creixement potencial és infinit </li></ul><ul><li>Podem fer una revoluci ó en Internet desde Tarragona ! </li></ul>
 22. 22. rambla.bcn granvia.madrid tiffanys.ny ceo.ibm billgates.microsoft champselysees.paris pedrogarcia.urv stevejobs.apple n80.nokia bravia.sony wii.nintendo zelda.wii go:// ibiza.seat marysmith.scout stoica.berkeley halo3.xbox360 homer.simpson z4.bmw penthouse.sex grizzlies.nba raul.realmadrid torvalds.linux trac.py colosseo.roma ucla.la luxor.casino neo.matrix user243.skype larrypage.google java.sun

×