Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Espais intel·ligents: present o futur?

714 views

Published on

http://atic2.cat

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Espais intel·ligents: present o futur?

 1. 1. Espais Intel.ligents: Present o futur ? 25 de març del 2011 Alcanar
 2. 2. Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Què és un espai intel.ligent? </li></ul><ul><li>Domòtica, immòtica, urbòtica. </li></ul><ul><li>Aplicacions de la domòtica als espais intel.ligents. </li></ul><ul><li>Sistemes oberts versus sistemes propietaris. </li></ul><ul><li>Standard domòtic KONNEX. </li></ul><ul><li>Normativa. </li></ul><ul><li>Casos pràctics. </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar
 3. 3. Què és un espai intel.ligent? <ul><li>És el resultat d’aplicar les noves tecnologies de control a qualsevol espai donant-li la possibilitat d’autogestionar-se. </li></ul><ul><li>Un espai intel.ligent no és un espai autònom i descontrolat que decideix per si sol, requereix d’una parametrització. </li></ul><ul><li>Quins sistemes intervenen a més dels tradicionals?. </li></ul><ul><ul><li>Sistemes de seguretat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemes de telecomunicacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemes multimedia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemes d’energies renovables. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemes d’integració. </li></ul></ul>Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 4. 4. Sistemes de seguretat <ul><li>Seguretat d’intrussió. </li></ul><ul><ul><li>perimetral: protecció exterior de l’edifici. </li></ul></ul><ul><ul><li>interior: protecció de l’interior de l’edifici. </li></ul></ul><ul><ul><li>Videovigilancia IP/CCTV </li></ul></ul><ul><li>Alarmes tècniques. </li></ul><ul><ul><li>avisen de situacions com fums, incendis, escapaments d’aigua, escapaments de gas, falta de subministre el.lèctric, etc. </li></ul></ul><ul><li>Seguretat personal. </li></ul><ul><ul><li>avís SOS o pànic davant de situacions adverses com robatori o atacs personals. </li></ul></ul><ul><ul><li>avisos d’assistència per a requerir ajuda. </li></ul></ul>25 de març del 2011 Alcanar Espais intel.ligents: present o futur?
 5. 5. Sistemes de telecomunicacions Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Sistemes amparats amb el Reglament de ICT sota el RD 401/2003. TF, TV i banda ampla. </li></ul><ul><li>Porters de veu i videoporters. </li></ul><ul><li>Mòdems, routers ADSL, PLC’s. </li></ul><ul><li>Xarxes de dades per cable. </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar
 6. 6. Sistemes de multimedia Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Sistemes Audio / Video multiroom Full HD. </li></ul><ul><li>Sistemes “Home Cinema”. </li></ul><ul><li>Televisió interactiva (TDT). </li></ul><ul><li>Video per demanda. </li></ul><ul><li>Jocs en xarxa. </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar
 7. 7. Sistemes d’energies renovables Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Geotèrmia. </li></ul><ul><li>Biomassa. </li></ul><ul><li>Eòlica. </li></ul><ul><li>Solar tèrmica i fotovoltàica. </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar
 8. 8. Sistemes d’integració Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Ens permet controlar cada sistema i executar accions paral.leles sobre els sistemes de l’edifici. Dóna intel.ligència a l’espai. </li></ul>Seguretat Multimèdia Telecom. Llums Clima Domòtica / Immòtica / Urbòtica Persianes Energies 25 de març del 2011 Alcanar <ul><li>… </li></ul>
 9. 9. Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Domòtica: ve de la unió de dues paraules: </li></ul><ul><ul><li>domus: significa casa en llatí. </li></ul></ul><ul><ul><li>tica: ve de automàtica (paraula grega). </li></ul></ul><ul><ul><li>s’enten que son el conjunt de sistemes capaços d’automatitzar una casa . </li></ul></ul><ul><li>Immòtica: és la domòtica extesa a grans instal.lacions (edificis terciaris: aeroports, hotels, centres comercials …). </li></ul><ul><li>Urbòtica: és la domòtica extesa a les ciutats . Automatització de serveis generals com gestió energètica, electricitat, aigua calenta, seguretat, etc. </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar Domòtica, immòtica, urbòtica. Definició.
 10. 10. Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Tipologia: depèn d’on s’ubica la intel.ligència del sistema. </li></ul><ul><ul><li>centralitzada descentralitzada </li></ul></ul><ul><ul><li>distribuida </li></ul></ul>25 de març del 2011 Alcanar Domòtica, immòtica, urbòtica. Tipologia.
 11. 11. Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Topologia: depèn de la distribució física dels elements. </li></ul><ul><li>estrella bus </li></ul><ul><li>anell arbre </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar Domòtica, immòtica, urbòtica. Topologia.
 12. 12. Domòtica. Costos. Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Nivell bàsic  preinst. + alarma intr.  1% aprox. </li></ul><ul><li>Nivell mig  bàsic + alar. tècniques  2% aprox. </li></ul><ul><li>Nivell alt  mig + llums + pers. + control remot  3% aprox. </li></ul><ul><li>Nivell extra  on arriba la imaginació. </li></ul><ul><li>Font informativa: </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar
 13. 13. Aplicacions de la domòtica / immòtica / urbòtica als espai intel.ligents Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Comfort </li></ul><ul><li>Comunicacions </li></ul><ul><li>Seguretat </li></ul><ul><li>Estalvi energètic </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar
 14. 14. Comfort: benestar i comoditat. Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>control de llums, persianes, electrodomèstics, … </li></ul><ul><li>gestió de la climatització i cal.lefacció. </li></ul><ul><li>control d’equips audiovisuals. </li></ul><ul><li>generació d’escenes. </li></ul><ul><li>control remot dels equips i instal.lacions. </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar Aplicacions de la domòtica / immòtica / urbòtica als espais intel.ligents
 15. 15. Comunicacions: garantia de comfort i seguretat. Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>gestió via panells de control (WiFi, IR, RF). </li></ul><ul><li>gestió remota via telefonia fixa o mòbil, internet. </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar Aplicacions de la domòtica / immòtica / urbòtica als espai intel.ligents
 16. 16. Seguretat: integració d’alarmes amb el sistema de control. Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>control d’accesos. </li></ul><ul><li>simulació de presència (programacions horàries). </li></ul><ul><li>alarmes personals . Auxili ràpid. </li></ul><ul><li>tancaments centralitzats. </li></ul><ul><li>evitar incendis, inundacions, explosions, … </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar Aplicacions de la domòtica / immòtica / urbòtica als espai intel.ligents
 17. 17. Estalvi energètic: impacte econòmic i ecològic. Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>gestió de sistemes d’enllumenat i persianes. </li></ul><ul><ul><li>on/off en funció de presència. </li></ul></ul><ul><ul><li>regulació en funció del nivell de lluminositat desitjat. </li></ul></ul><ul><ul><li>posició hivern / estiu de les persianes. </li></ul></ul><ul><li>gestió de la climatització i cal.lefacció. </li></ul><ul><ul><li>on/off, progr. horàries, zonificació, limits consignes. </li></ul></ul><ul><li>gestió de tarifes horàries. </li></ul><ul><li>racionalització del consum elèctric. </li></ul><ul><li>gestió dels sistemes de reg en funció de la humitat del terra. </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar Aplicacions de la domòtica / immòtica / urbòtica als espai intel.ligents
 18. 18. Sistemes oberts versus sistemes propietaris Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Sistemes oberts  sistemes que segueixen un standard per al desenvolupament de producte. Sistemes multifabricant. </li></ul><ul><li>Sistemes propietaris  propietat d’un sol fabricant. </li></ul>25 de març del 2011 Alcanar
 19. 19. Sistemes oberts versus sistemes propietaris <ul><li>KONNEX és l’estandard internacional que garanteix la continuitat en el futur. </li></ul><ul><ul><ul><li>mes de 200 fabricants han apostat pel sistema KONNEX. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>els productes KNX es certifiquen per la KNX Association i es garanteix la compatibilitat entre fabricants. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>té molta flexibilitat i escalabilitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ETS és l’únic software de programació independent de fabricant. </li></ul></ul></ul>Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 20. 20. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 21. 21. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 22. 22. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 23. 23. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 24. 24. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 25. 25. Normativa vigent Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Directives europees. </li></ul><ul><ul><li>BT 73/23/CEE (Seguretat Industrial). </li></ul></ul><ul><ul><li>CEM 2004/108/CE (Compatibilitat Electromagnètica). </li></ul></ul><ul><ul><li>EN50090  CENELEC avala KONNEX com estandard europeu. </li></ul></ul><ul><li>Reglaments nacionals. </li></ul><ul><ul><li>Regl. d’Infraestructura Comuna de Telecomunicacions (ICT). </li></ul></ul><ul><ul><li>REBT (Regl. Electrotècnic de Baixa Tensió). </li></ul></ul><ul><ul><li>ITC-BT 51 (Instrucció Tècnica Complementària). </li></ul></ul><ul><ul><li>CTE – HE ( Estalvi Energètic). </li></ul></ul><ul><ul><li>RITE ( Regl. Instal. Tèrmiques en Edificis). </li></ul></ul>25 de març del 2011 Alcanar
 26. 26. Certificació AENOR. Espais intel.ligents: present o futur? <ul><li>Certificació AENOR per a habitatges basada en l’especificació AENOR EA0026. </li></ul><ul><li>Avantatges generades per la Certificació. </li></ul><ul><ul><li>A promotors i constructors: tenen la confiança que una tercera entitat (AENOR) avala que s’ha seguit un codi de bones pràctiques (EA0026) durant l’execució i manteniment posterior. Això es pot incloure a la memòria de qualitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>A les empreses responsables de la instal.lació: els permet diferenciar-se de la competència donant un valor afegit a la feina. </li></ul></ul><ul><ul><li>A l’usuari final: li garanteix que la instal.lació domòtica compleix amb la legislació vigent. </li></ul></ul>25 de març del 2011 Alcanar
 27. 27. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar Casos reals. <ul><li>Casa 3 vents. </li></ul><ul><li>Àtic de 2 plantes. </li></ul><ul><li>Edifici oficines. </li></ul><ul><li>Despatx arquitectura. </li></ul>
 28. 28. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar Casos reals. <ul><li>Casa 3 vents. </li></ul><ul><ul><li>llums. </li></ul></ul><ul><ul><li>persianes, cortines i portes de garatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>videoporter integrat. </li></ul></ul><ul><ul><li>sistema climatitzacio. </li></ul></ul><ul><ul><li>sistema terra radiant. </li></ul></ul><ul><ul><li>sistema multiroom d’audio. </li></ul></ul><ul><ul><li>piscina. </li></ul></ul><ul><ul><li>sistema d’alarma. </li></ul></ul><ul><ul><li>llars de foc a gas. </li></ul></ul>
 29. 29. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 30. 30. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 31. 31. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 32. 32. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 33. 33. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar Casos reals. <ul><li>Àtic. </li></ul><ul><ul><li>llums. </li></ul></ul><ul><ul><li>persianes i cortines. </li></ul></ul><ul><ul><li>sistema de climatització. </li></ul></ul><ul><ul><li>sistema de terra radiant. </li></ul></ul><ul><ul><li>sistema multiroom d’audio. </li></ul></ul><ul><ul><li>sistema multiroom de video Full HD. </li></ul></ul><ul><ul><li>sistema d’alarma. </li></ul></ul><ul><ul><li>estació meteorològica. </li></ul></ul>
 34. 34. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 35. 35. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar Casos reals. <ul><li>Edifici d’oficines. </li></ul><ul><ul><li>llums en funció de la llum natural. </li></ul></ul><ul><ul><li>sistema de climatització per fancoils. </li></ul></ul><ul><ul><li>sistema d’alarma. </li></ul></ul><ul><ul><li>extracció de gràfiques de consums. </li></ul></ul>
 36. 36. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 37. 37. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 38. 38. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar
 39. 39. Espais intel.ligents: present o futur? 25 de març del 2011 Alcanar Casos reals. <ul><li>Despatx d’arquitectura. </li></ul><ul><ul><li>visita demà dissabte a les 10:00h. </li></ul></ul>
 40. 40. Espais Intel.ligents: Present o futur ? 25 de març del 2011 Alcanar
 41. 41. Espais Intel.ligents: Present 25 de març del 2011 Alcanar
 42. 42. Espais Intel.ligents: Present 25 de març del 2011 Alcanar Gràcies per la vostra atenció.
 43. 43. Espais Intel.ligents: Present 25 de març del 2011 Alcanar Santi Subirats [email_address] Gràcies per la vostra atenció.

×