Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Núria i Marc

320 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Núria i Marc

 1. 1. Núria Caldera i Marc Sanchez.
 2. 2. Índex:- Entrada de Jesús a Jerusalem- La traïció de Judes- El Sanedrí- Jesús interrogat per Pilat- Burles dels soldats- Els sepulcre buit- Jesús s’apareix a Maria Magdalena
 3. 3. Entrada de Jesús aJerusalem. Hosanna!L’endemà, la gentada quehavia a la festa, quan vasentir que Jesús arribava aJerusalem, van agafarpalmes i sortiren a rebre’lcridant.
 4. 4. La traïció de Judes.Jesús va dir als deixebles:Us ben aseguro que un devosaltres m’ha de trair.Tots es miraven als uns alsaltres, perquè no sàvia aqui o deia.Volien saber a qui eraaleshores ell va dir:Es aquell a qui donaré eltros de par que ara sucaré.I li donà a Judes.
 5. 5. El Sanedrí.Els qui havien detingut aJesús se’l van endur a casade Caifas, el gran sacerdot,on s’havien reuinit elsmestres de la Llei i elsnotables. Pere el seguia delluny, fins que va arribar alpati del palau del gransacerdot.
 6. 6. Jesús interrogatper PilatPortaren a Jesús al pretoriPilat sortir a trobar-los idigué:Quina acusació porteu contraaquest home i ellscontestaren:Si aquest no fos un criminalno te lhauríem entregat.Pilat sentornà a l’interior icridar a Jesús i li va preguntarsi era el reis dels Jueus. Jesúsva contestar que era rei i queavia vingut per donartestimoni de la veritat.
 7. 7. Burles dels soldatsEls soldats del governadores van endur a Jesús dinsdel pretori i reuniren alseu voltant tota la cohort.El van despullar, el cobrienamb una capa de colorescarlata i li posaren alcap una corona d’espiguesque havien trenat, i a lamà dreta una canya.
 8. 8. Crucifixió de JesúsDugueren a Jesús a unindret anomenat Gòlgotaque vol dir lloc de laCalavera. Li oferien viadobat amb mirra però noen prengué.Llavors el van crucificar ies repartien la seva robajugant-se’ls als daus.
 9. 9. Mort de JesúsArribat el migdia, es nanestendre per tota la terrauna foscor que va durarfins a les tres de la tarda. Ia les tres de la tarda, Jesúsva cridar Amb tota laforça:- Deu meu, Deu meuperque m’has abandonat.
 10. 10. El costat de Jesus,traspassatQuan els soldats van anarper treure el cos de Jesúsvan veure que ja estavamort, i un dels soldats litraspassà el costat amb uncop de llança i a l’instanten va sortir sang i aigua .
 11. 11. El sepulcre buitMaria Magdalena i elsdeixebles van arribar alsepulcre i estava buit.No havien entès quesegons l’escriptura haviade ressuscitar entre elsmorts. I els dos deixebless’entornaren a casa.
 12. 12. Jesús s’apareix aMaria MagdalenaMaria es quedà plorant a Pujo al meufora, a la vora del sepulcre pare, que essajupi i mira a dins i veié el votredos àngels un al cap i un pare, al meualtre als peus. Al darrere Deu, que es el votre Deu.va veure la imatge deJesús i li digué perquèplorava ella li responguéperquè shavien emportata Jesús. I jesús li exclama:Maria!, i ella el vareconeixer i li va dir:Mestre!

×