Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Júlia i Isidre

262 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Júlia i Isidre

 1. 1. Treball fet per:Isidro Ramírez i Júlia Bernaus
 2. 2. Entrada triomfal de -Ja ha arribat Jesús a Jerusalem el messies!Molta gent va començar aestendre els seus mantells pelcamí, d’altres tallaven branquesdels arbres i les escampaven perterra. La gentque anava davantd’ell i els qui seguien darrerecridaven:- Hosanna al fill de David!-Beneït el qui ve en nom delSenyor, el rei d’Israel! Hosanna adalt del cel!Quan hagué entrat a Jerusalem,tota la ciutat es va contorbar, ipreguntaven:-Qui és aquest?La multitud responia:-Aquest és el profeta Jesús, deNatzaret de Galilea.Mt 21, 8-11
 3. 3. Judes venent a JesúsJudes va decidir entregar a Jesúsa canvi de trenta monedes deplata.Mt 26, 14-16Encara Jesús parlava quan vaarribar Judes, un dels Dotze.L’acompanyava molta gent amb Company,espases i garrots, que venia de estigues pel quepart dels grans sacerdots i dels has fer.notables del poble. El qui traïa elshavia donat la aquest senyal:- És el qui jo besaré: deteniu-lo.A l’instant es va acostar a Jesús ili digué:Mt 26, 47-50
 4. 4. -Tu ets el rei Jesús, interrogat dels jueus? per PilatJesús comparegué davant elgovernador.El governador el va interrogar:Però Jesús no contestava res ales acusacions que li feien elsgrans sacerdots i els notables.Aleshores Pilat li diu:-No sents quants testimonispresenten contra tu?Però Jesús no li va respondre capacusació, i el governador estavatot sorprès.Mt 27, 11-14
 5. 5. Jesus condemnat a mortPer la festa de Pasqua, el governadoracostumava a deixar lliure el pres quela gent volia. El governador els hi vadeixar triar entre Barrabàs o Jesús.Els grans sacerdots i els notables vanconvèncer la gent que reclamesinBarrabàs i fessin matar a Jesús.Pilat , veient que no en treia res vadir a la gent:-Jo sóc inocent de la sang d’aquesthome. Això és cosa vostra .Tot el poble respongué:-Que la seva sang caigui sobrenosaltres i els nostres fills!Mt 27, 15-25
 6. 6. Burles dels soldats Salve, reiEls soldats del governador es dels jueus!!van endur a Jesús.El van despullar, el cobrirenamb una capa color escarlata i liposaren al cap una coronad’espines i a la mà dreta unacanya.Acabada la burla , li traguerenla capa i se’l van endur percrucificar-lo.Mt 27, 27- 31
 7. 7. Sóc Fill de Déu !!!Crucifixió de JesúsEls grans sacerdots sen burlaven,amb els mestres de la Llei i elsnotables, tot dient:-Ell que va salvar-ne d’altres, a simateix no es pot salvar.Mt 27, 32-42
 8. 8. Mort de JesúsEn sentir, el crit alguns delsqui eren allí deien: Déu meu, Déu meu, perquè-Aquest crida a Elies. m’has abandonat?De seguida un d’ells va córrera prendre un esponja, la xopàde vinagre , la clavà en unacanya i la hi donava perquèbegués.Mt 27, 45-49
 9. 9. Sepultura de JesúsAl capvespre va venir un homeric que es deia Josep i tambéera deixeble de Jesús. Aquestva anar a trobar Pilat perdemanar-li el cos de Jesús, iPilat va manar que l’hi donessin.Josep el va dipositar en unsepulcre nou, que ell s’havia fettallar a la roca . Després va ferrodolar una gran pedra al’entrada del sepulcre.Tambè eren allà MariaMagdalena i l’altra Maria,assegudes enfront del sepulcre.Mt 27, 57-61
 10. 10. La guàrdia al sepulcreEl dissabte, l’endemà del dia dela preparació, els granssacerdots i els fariseus esreuniren i anaren a trobar Pilatper dir-li:Senyor, ens hem recordat queaquell impostor , va dir:“Al cap de 3 dies ressuscitaré”.Llavors Pilat els hi va dir queanessin al sepulcre is’asseguressin segellant–ne lapedra de l’entrada i posant-higuàrdia.Mt 27, 62-66
 11. 11. El selpulcre buit.Aparició de les dones - No tingueu por. Aneu a anunciar als meus germans que vagin Galilea. AllàTot d’una, quan MariaMagdalena i l’altra Maria em veuran.anaven a portar el missatgeals deixebles, els va sortirJesús al pas i els digué:Mt 28, 1-10.

×