20140520 Sociale media: we like - iMinds-SMIT-VUB

1,043 views

Published on

Published in: Social Media
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,043
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
538
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Het uitgangspunt van ditartikel is de noodzaak aan een meer genuanceerd begrip van de digitale mediapraktijken van kansengroepen. Dit onderzoek wil in het bijzonder inzicht verkrijgen in digitale ongelijkheden bij jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (JMKS). jongeren bevinden zich eveneens op een continuüm van digitale ongelijkheden veroorzaakt door onderlinge verschillen op vlak van toegang, gebruik, vaardigheden en attitude met betrekking tot digitale media. Zodoende wijst huidig onderzoek op de complexe en multi-causale wisselwerking tussen sociale en digitale drempels. Hoe en in welke mate beide uitsluitingsmechanismen zich concreet tot elkaar verhoudenbij JMKS en wat de rolinvloed van socio-demografische en niet-socio-demografische invloedsfactoren is, blijft evenwel onduidelijk.“Wie zijn deze ‘jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties’? Wat maakt hun situatie maatschappelijk kwetsbaar?”“Hoe gaan JMKS om met digitale media? Welke media gebruiken ze? Waar? Met wie? Waarom?”“Hoe ervaren JMKS digitale ongelijkheden?““Welke potentiële meerwaarde brengen e-inclusie initiatieven gericht naar JMKS met zich mee?“Drie topics stonden centraal in de bevragingen. Ten eerste, het mediagebruik, waarbij nagegaan werd op welke manier jongeren media gebruiken, in welke gebruikerscontext (school, thuis, verenigingsleven) en met wie (familieleden, vrienden, klasgenoten). Er werd ook stilgestaan bij de persoonlijke ervaringen met digitale media en de inschatting van de eigen digitale vaardigheden. In de tweede plaats werd gepeild naar mechanismen van digitale uitsluiting. Hierbij lag de focus voornamelijk op de persoonlijke ervaringen van JMKS met digitale en sociale uitsluiting. Tot slot werden de indrukken en de ervaringen met e-inclusie initiatieven waaraan jongeren deelnamen kort besproken (zie annex). Om dit onderzoek te realiseren werd samengewerkt met Maks vzw, Kurasaw Tewerkstelling en Jeugdhuis Alhambra. Er werden kwalitatieve focusgroep- en diepte-interviews gehouden met deelnemers van het ‘Digitaal portfolio’-atelier georganiseerd door Kurasaw Tewerkstelling vzw, leden van Maks vzw, en deelnemers van de conversatietafel Nederlands in jeugdhuis AlhambraOver digitale media, sociale context en digitale ongelijkheden (latenvallen)“Wat is het digitale mediaprofiel van jongeren (16 tot 25 jaar) in maatschappelijk kwetsbare situaties?”
 • Wiezijn JMKS?Digitaalmediaprofiel? Ervaring met digitaleongelijkheden?Potentiëlemeerwaarde e-inclusie?
 • dakloze jongeren, tienermoeders, drugsgebruikers, jongeren die in aanraking zijn gekomen met het gerecht of in armoede zijn opgegroeid, maar ook jongeren die niet langer naar school gaan, werkloos zijn of geen bijkomende hogere opleiding volgen, door hun laag socio-economisch statuut en gebrek aan sociale ondersteuning, een grotere risico op digitale uitsluiting lopen dan leeftijdsgenotenMaatschappelijke kwetsbaarheidPsycho-individuele kwetsbaarheidInstitutionele kwetsbaarheidStructurele kwetsbaarheid (Van de Walle, Bradt & Bouvernie-De Bies, 2013)
 • alleen afhankelijk van de behoefte of noodzaak om digitale media te gebruiken, maar ook van het bewustzijn over de potentiële meerwaarde van deze media. De meerderheid van de jongeren heeft moeilijkbeschikt niet over toegang tot kkwaliteitsvolle en ononderbroken thuistoegang in de thuisomgeving.Daarom schaffen deze jongeren zich van zodra ze een zekere financiële zelfstandigheid verwerven meestal heel snel hun eigen digitale media aan. digitale vaardigheden dat hoe digitaal competenter, hoe gemakkelijker JMKS een voordeel halen op persoonlijk niveau. Maar dat desondanks, knoppenangst een blijvende drempel is voor heel wat JMKS, ongeacht het aantal jaren ervaring of het aantal jaren gebruik.
 • 20140520 Sociale media: we like - iMinds-SMIT-VUB

  1. 1. Rapport in opdracht van Mediawijs.be „Naar gebruikersprofielen van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties ‟: onderzoeksresulaten. Dana Schurmans & Ilse Mariën Apestaartjaren 5 Vooruit, Gent 20 mei 2014 SMIT logo toeveogen
  2. 2. Context  Studie kadert in speerpuntproject „toolkit mediawijsheid: methodieken en goede praktijken, in opdracht van Mediawijs.be  Maks vzw  iMinds-SMIT- VUB 21/05/2014 2
  3. 3. Doelstelling “ In kaart brengen van het mediagebruik van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (jmks)” 21/05/2014 3
  4. 4. Inhoud  JMKS in de marge van de informatiemaatschappij  JMKS, een defintie  Risicofactoren voor sociale uitsluiting  JMKS, digitale ongelijkheden en sociale uitsluiting  Digitale mediaprofielen van JMKS  Methodologie  Zeven profielen  Conclusie  Q&A 21/05/2014 4
  5. 5. Theoretisch luik: JMKS in de marge van de informatiemaatschappij 21/05/2014 5
  6. 6. Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (JMKS)? 21/05/2014 6
  7. 7. JMKS, een defintie “Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (JMKS) zijn jongeren die tijdens de pubertijd – de transitie van kind naar volwassen – geconfronteerd worden met onvoldoende sociale, economische, culturele en/of institutionele ondersteuning om naar een weerbaar en zelfstandig individu te evolueren.” -> Verschillende risicofactoren voor sociale uitsluiting 21/05/2014 7
  8. 8. JMKS, digitale uitsluiting en sociale ongelijkheden  JMKS bevinden zich op een spectrum van digitale ongelijkheden.  Digitale uitsluiting is niet per defintie gelijk aan sociale uitsluiting, en vice versa. 21/05/2014 8
  9. 9. Empirisch luik: Zeven digitale mediaprofielen van JMKS 21/05/2014 9
  10. 10. Methodologie  Kwalitatief onderzoek met leden Kurasaw Tewerkstelling vzw, Maks vzw en Jeugdhuis Alhambra  4 focusgroep interviews  3 diepte-interviews met jongeren  3 diepte-interviews met begeleiders => Narrative inquiry benadering of narratieve methodologie 21/05/2014 10
  11. 11. De digitale nieuwkomer  Weinig/geen ervaring digitale media  Zwakke digitale vaardigheden  Weinig gediversifieerd gebruik  Verkiest traditionele media  Erkent belang digitale media 11
  12. 12. De vrijetijdsgebruiker  Voornamelijk vrijetijdsbezigheid  Traditionele media  GSM erg belangriijk  Slecht uitzonderlijk gebruik internet  Vaardigheden media-gebonden  Onzeker over vaardigheden  Weinig ondersteuning 12
  13. 13. De functionele gebruiker  Kiest digitale media doelbewust  Middel voor verbeteren socio- eco situatie  Functioneel gebruik (werk/school)  Selectief gebruik  Traditionele media blijven belangrijk 13
  14. 14. De creatieve multi-tasker  Digitale media erg belangtijk  Creatief gebruik (film, muziek,…)  Diverse doelstellingen  Verschillende media tegerlijkertijd  Weining ondersteuning  Autodidact 14
  15. 15. De strategische gebruiker  Verknocht aan digitale media, voornamelijk smart phone  Middel minder sociaal uitgesloten te zijn  Sociale positie versterken 15
  16. 16. De digitale buitenhuismus  Sterke digitale vaardigheden  Positief t.a.v. media  Gediversifieerd gebruik  Geen kwalitatieve toegang (thuis)  Smart phone ter compentatie  Voelt zich digitaal uitgesloten 16
  17. 17. De digitale wannabe  Technologiegek  Laaste technologische snufjes om vrienden/familie voor te zijn  Veel digitale media, maar gelimiteerde manier van gebruik 17
  18. 18. Naar een contextuele begrip van digitale insluiting  Ongelijkheden in socio-demografische profiel  Ongelijkheden in toegang tot digitale media  Ongelijkheden in attitude ten aanzien van digitale media  Ongelijkheden in digitale vaardigheden  Ongelijkheden in zelfevaluatie van digitale vaardigheden  Ongelijkheden in gebruik van digitale media  Ongelijkheden in diversificatie van het gebruik  Ongelijkheden in de ondersteuning van JMKS
  19. 19. Conclusie  Genuanceerd beeld over digitale ongelijkheden bij JMKS noodzakelijk  JMKS is een heterogene bevolkingsgroep  de ervaring met digitale ongelijkheid erg uiteenlopen verschillende implementaties van digitale media in dagdagelijkse praktijken => risico van nieuwe digitale breuklijnen tussen jongeren onderling. 19
  20. 20. Bedankt voor uw aandacht! Dana Schurmans  iMinds - Digital Society  SMIT, Vrije Universiteit Brussel  Pleinlaan 9,1stfloor  B - 1050 Brussel  0032 (0) 2 629 16 39 dana.schurmans@vub.a c.be  http://www.smit.vub.ac.be  Twitter: DanaSchurmans Ilse Mariën  iMinds - Digital Society  SMIT, Vrije Universiteit Brussel  Pleinlaan 9, 1st floor  B - 1050 Brussel  0032 (0) 496 28 24 88  Ilse.marien@vub.ac.be  www.ilsemarien.com  Twitter: @ilsemarien Rapport online via http://www.mediawijs.be

  ×