Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mall för slutrapporter Tvinning

420 views

Published on

En mall att använda för bibliotekens slutrapporter i Tvinningprojektet presenteras.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mall för slutrapporter Tvinning

  1. 1. Bibliotekens slutrapporter - Mall för rapportskrivningen www.regionbiblioteket.stockholm.se/tvinning
  2. 2. Innehåll <ul><li>Inledning </li></ul><ul><li>Metoder </li></ul><ul><li>Resultat </li></ul>www.regionbiblioteket.stockholm.se/tvinning
  3. 3. Inledning <ul><li>Bibliotekets namn och kontaktperson </li></ul><ul><li>Tvinningpartner(s) </li></ul><ul><li>Utvecklingsområde(n) </li></ul><ul><li>Våra egna mål med projektet </li></ul>
  4. 4. Metoder <ul><li>Metoder som har använts av oss i projektet </li></ul><ul><li>Beskrivning av hur vi gick tillväga </li></ul><ul><li>Dessa metoder var särskilt användbara </li></ul><ul><li>Fördelar och nackdelar med metoderna </li></ul>www.regionbiblioteket.stockholm.se/tvinning
  5. 5. Resultat <ul><li>Resultat på det egna biblioteket, förändring </li></ul><ul><li>Så har vårt bibliotek dragit nytta av tvinningprojektet </li></ul><ul><li>Det här saknade vi i tvinningprojektet </li></ul><ul><li>Egen uppfattning om tvinning – samarbete – som utvecklingsmetod </li></ul><ul><li>När kan tvinning – samarbete – vara användbart för bibliotekens utveckling </li></ul>www.regionbiblioteket.stockholm.se/tvinning
  6. 6. <ul><li>Rapporten skickas till projektledaren [email_address] </li></ul><ul><li>senast 15 maj 2009 </li></ul>www.regionbiblioteket.stockholm.se/tvinning

×