Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gekocht maar terzijde gesteld

1,140 views

Published on

10 februari 2013, Zoetermeer

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gekocht maar terzijde gesteld

 1. 1. Hosea 3 1
 2. 2. Hosea 3 - Schriftlezing1 De HERE zeide tot mij:Ga weder heen,bemin een vrouw,die zich door een ander laat beminnenen overspelig is,gelijk de HERE de Israelieten bemint,die zich tot andere goden wendenen minnaars zijn van druivenkoeken.2 Toen kocht ik haarvoor vijftien zilverstukkenen anderhalve homer gerst. 2
 3. 3. Hosea 3 - Schriftlezing3 En ik zeide tot haar:Vele dagen zult gij blijven zitten;gij zult geen ontucht bedrijven,geen man toebehoren;en ook ik zal tot u niet komen.4 Want vele dagenzullen de Israelieten blijven zittenzonder koning enzonder vorst,zonder offer enzonder gewijde steen,zonder efod of terafim. 3
 4. 4. Hosea 3 - Schriftlezing5 Daarna zullen de Israelieten zichbekeren, en de HERE, hun God, zoeken,en David, hun koning,en bevende komentot de HEREen tot zijn heil,in de dagen der toekomst. 4
 5. 5. Hosea 31 De HERE zeide tot mij:Ga weder heen,bemin een vrouw,die zich door een ander laat beminnenen overspelig is,gelijk de HERE de Israelieten bemint,die zich tot andere goden wendenen minnaars zijn van druivenkoeken. 5
 6. 6. 2 De HERE zeide tot Hosea:Ga heen,neem u een ontuchtige vrouwen kinderen uit een ontuchtige geboren,want het land wendt zichin schandelijke ontucht van de HERE af.3 Toen ging hij heen en huwde Gomer,de dochter van Diblaim,en zij werd zwangeren baarde hem een zoon.-Hosea 1- 6
 7. 7. Hosea 31 De HERE zeide tot mij:Ga weder heen,bemin een vrouw,die zich door een ander laat beminnenen overspelig is,gelijk de HERE de Israelieten bemint,die zich tot andere goden wendenen minnaars zijn van druivenkoeken. 7
 8. 8. 20 ... zoals een vrouwontrouw wordt aan haar metgezel,zo zijt gij Mij ontrouw geworden,huis Israels,luidt het woord des HEREN.-Jeremia 3- 8
 9. 9. Hosea 31 De HERE zeide tot mij:Ga weder heen,bemin een vrouw,die zich door een ander laat beminnenen overspelig is,gelijk de HERE de Israelieten bemint,die zich tot andere goden wendenen minnaars zijn van druivenkoeken. 9
 10. 10. 8 Zij echter beseft niet,dat Ik het ben,die haar het koren,de most en de olie heb gegeven,die haar het zilver rijkelijk geschonken heben het goud,dat zij voor de Baal gebruikt hebben.-Hosea 2- 10
 11. 11. Hosea 32 Toen kocht ik haarvoor vijftien zilverstukkenen anderhalve homer gerst. 16.... en Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. -Numeri 13- 11
 12. 12. Hosea 32 Toen kocht ik haarvoor vijftien zilverstukkenen anderhalve homer gerst. 30 zilverstukken de prijs van Jezus dood Jood HeidenMatteus 26:16; 27:5 12
 13. 13. Hosea 32 Toen kocht ik haarvoor vijftien zilverstukkenen anderhalve homer gerst. opstanding ten derde dage = begin van de gersteoogst 13
 14. 14. Hosea 33 En ik zeide tot haar:Vele dagen zult gij blijven zitten;gij zult geen ontucht bedrijven,geen man toebehoren;en ook ik zal tot u niet komen. 14
 15. 15. oorspronkelijk woord: bemin een vrouw (> nieuwe verbond Israël)wat er gebeurde: de prijs wordt betaald de vervulling van het woord wordt onderbroken, "vele dagen"... = DE VERBORGENHEID!!! 15
 16. 16. Hosea 34 Want vele dagenzullen de Israelieten blijven zittenzonder koning enzonder vorst,zonder offer enzonder gewijde steen,zonder efod of terafim. 16
 17. 17. Hosea 34 Want vele dagenzullen de Israelieten blijven zittenzonder koning enzonder vorst,zonder offer enzonder gewijde steen,zonder efod of terafim. > Hosea 6: "twee dagen" = 2x 1000 jaarHosea 6:2; 2Petrus 3:8 17
 18. 18. Hosea 34 Want vele dagenzullen de Israelieten blijven zittenzonder koning enzonder vorst,zonder offer enzonder gewijde steen,zonder efod of terafim. 18
 19. 19. Hosea 34 Want vele dagenzullen de Israelieten blijven zittenzonder koning enzonder vorst,zonder offer enzonder gewijde steen,zonder efod of terafim. 19
 20. 20. Hosea 34 Want vele dagenzullen de Israelieten blijven zittenzonder koning enzonder vorst,zonder offer enzonder gewijde steen,zonder efod of terafim. 20
 21. 21. Hosea 34 Want vele dagenzullen de Israelieten blijven zittenzonder koning enzonder vorst,zonder offer enzonder gewijde steen,zonder efod of terafim. 21
 22. 22. Hosea 35 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren,en de HERE, hun God, zoeken,en David, hun koning,en bevende komentot de HEREen tot zijn heil,in de dagen der toekomst. 22
 23. 23. Hosea 35 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren,en de HERE, hun God, zoeken,en David, hun koning,en bevende komentot de HEREen tot zijn heil,in de dagen der toekomst. 23
 24. 24. Hosea 35 Daarna zullen de Israelieten zichbekeren, en de HERE, hun God, zoeken,en David, hun koning,en bevende komentot de HEREen tot zijn heil,in de dagen der toekomst. 24
 25. 25. Hosea 35 Daarna zullen de Israelieten zichbekeren, en de HERE, hun God, zoeken,en David, hun koning,en bevende komentot de HEREen tot zijn heil,in de dagen der toekomst. 25
 26. 26. Hosea 35 Daarna zullen de Israelieten zichbekeren, en de HERE, hun God, zoeken,en David, hun koning,en bevende komentot de HEREen tot zijn heil (lett. goedheid),in de dagen der toekomst. 26
 27. 27. Hosea 35 Daarna zullen de Israelieten zichbekeren, en de HERE, hun God, zoeken,en David, hun koning,en bevende komentot de HEREen tot zijn heil,in de dagen der toekomst. 27

×