Modificari Cod Fiscal - Impozit pe venit

1,716 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,716
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modificari Cod Fiscal - Impozit pe venit

 1. 1. Taxation Services Modificari ale Codului fiscal Impozit pe venit 2010 Taxation Services 22 iunie 20 10
 2. 2. Agenda <ul><li>Prinicipiul prevalenței economicului asupra juridicului </li></ul><ul><li>Venituri din salarii </li></ul><ul><li>Venituri din investi ț ii </li></ul><ul><li>Alte tipuri de venituri </li></ul><ul><li>Aspecte fiscale internaționale </li></ul>
 3. 3. P rincipiul “prevalen ț ei economicului asupra juridicului” <ul><li>Posibilitatea recalific ă rii raporturilor juridice care î ndeplinesc condi ț iile pentru a fi considerate raporturi care genereaz ă activit ăț i independente </li></ul><ul><li>Includerea criteriilor ce determină o relație dependentă; cel puțin o condiție este suficientă </li></ul><ul><li>Vizeaz ă angajatori din toate industriile care utilizeaz ă, de exemplu, contracte cu persoane fizice autorizate </li></ul><ul><li>R ăspundere solidară pentru beneficiarul și platitorul de venituri, în cazul recalificării </li></ul>
 4. 4. Venituri din salarii <ul><li>Includerea în veniturile salariale impozabile a unor beneficii care în prezent nu sunt considerate venituri salariale din punct de vedere al impozitului pe venit: </li></ul><ul><ul><li>Contravaloarea tichetelor de cre șă </li></ul></ul><ul><ul><li>Contravaloarea tichetelor de vacan ță </li></ul></ul><ul><ul><li>Contravaloarea tichetelor de mas ă </li></ul></ul><ul><ul><li>Sume reprezent â nd pl ăț i compensatorii ca urmare a concedierilor colective sau acordate potrivit legii </li></ul></ul><ul><li>Menționarea expresă a tichetelor cadou ca fiind considerate venituri de natură salarială </li></ul>
 5. 5. Venituri din investiții (1) <ul><li>Dobânzi la conturi curente , depozite la vedere și la termen, instrumente de economisire, inclusiv dobâ nzi bonificate la depozitele pentru economisirea ș i creditarea î n sistem colectiv pentru domeniul locativ , sunt impuse cu o cotă de 16% ( în prezent, aceste venituri sunt scutite de impozit ) </li></ul><ul><li>Câștiguri de capital - e liminarea cotei de impunere de 1% ( aplicabilă în prezent î n cazul titlurilor de valoare în cazul societatilor listate deținute mai mult de 365 zile și a titlurilor de participare la fonduri desch i se de investi ț ii ) și unificarea cotei de impozit la 16% </li></ul><ul><li>C ot a de impunere pentru pl ăț i le anticipate se majorează de la 1% la 16% </li></ul><ul><li>Cotele sunt aplicabile începând cu 1 iulie 2010 </li></ul><ul><li>Extinderea perioadei de reportare a pierderilor de la 1 an la 7 ani </li></ul>
 6. 6. Venituri din investiții (2) <ul><li>Procedură modificată de declarare și plată a impozitului pe câștigurilor de capital realizate din tranzacționarea de titluri de valoare în societăți listate </li></ul><ul><li>Obligații pentru intermediar: </li></ul><ul><ul><li>Trimestrial, de comunica re c ă tre contribuabil (p â n ă la data de 5 ale lunii urm ă toare trimestrului) a c âș tigurilor/pierderilor </li></ul></ul><ul><ul><li>Anual, depunerea declarației informativă la organul fiscal, până în 28/29 februarie a anului următor </li></ul></ul><ul><ul><li>Se elimină obligația de reținere a impozitului </li></ul></ul><ul><li>Obligații pentru contribuabil: </li></ul><ul><ul><li>Trimestrial, declarare și plată anticipată de impozit (până la data de 25 ale lunii următoare trimestrului) </li></ul></ul><ul><ul><li>Anual, declarație de impunere și plată a impozitului anual (până la 25 mai a anului următor) </li></ul></ul>
 7. 7. Alte tipuri de venituri <ul><li>Venituri din activități independente: </li></ul><ul><ul><li>Limitare inferioar ă a venitului net anual din activitati independente stabilit pe baz ă de norm ă de venit la de 12 ori salariul de baz ă minim brut pe tar ă </li></ul></ul><ul><li>Venituri din drepturi de proprietate intelectuală: </li></ul><ul><ul><li>Diminuarea cotei forfetare de cheltuieli deductibi l e de la 40% la 20% din venitul brut , și excepțional, pentru lucrări de artă monumentală, cota forfetară de cheltuieli deductibile scade de la 50% la 25% </li></ul></ul><ul><li>Venituri din jocuri de noroc </li></ul><ul><ul><li>Eliminarea cotei mai reduse de 20% pentru c âș tiguri care nu dep ăș esc 10.000 lei ș i unificarea cotei de impunere la 25% </li></ul></ul>
 8. 8. Aspecte fiscale internaționale <ul><li>Impozitarea persoanelor fizice nerezidente care desf ăș oar ă activitate dependentă î n Rom â nia înceând cu prima zi, prin elimiarea condițiilor în vigoare în prezent ( prezență peste 183 zile în România, sau salariul plătit de către sau în numele unui angajator rezident sau salariul este cheltuiala deductibilă a unui sediu permanent în România ) </li></ul><ul><li>Creditul fiscal se va acorda numai persoanelor fizice rezidente care ob ț in venituri din state cu care Rom â nia are î ncheiate conven ț ii de evitare a dubl e i impuneri </li></ul><ul><li>Documentația trebuie să conțină un document justificativ eliberat de autoritatea fiscală din statul respectiv ( în prezent, poate fi suficient un document eliberat de plătitorul de venit ) </li></ul>
 9. 10. Date de contact Mădălina Racovițan Tax Director KPMG Romania Tel. 0741.800.800 mracovitan @kpmg.com Informaţiile incluse în acest document sunt de natură generală, neadresându-se în mod special circumstanţelor particulare în care s-ar găsi o anumită persoană fizică sau entitate. Deşi ne străduim să furnizăm informaţii exacte şi la zi, nu poate exista nici o garanţie că acestea sunt exacte la data la care sunt primite sau că ele vor continua să fie exacte în viitor. Nimeni nu trebuie să acţioneze în baza acestor informaţii fără a beneficia de consultanţă profesională acordată după o cercetare amănunţită a situaţiei specifice.

×