Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ігрові технології у навчанні дітей грамоти

4,693 views

Published on

Ігрові технології у навчанні дітей грамоти

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ігрові технології у навчанні дітей грамоти

 1. 1. «Ігрові технології як засіб навчання грамоти»
 2. 2. План Модель навчання старших дошкільників елементів грамоти (Складання інтелект-мап). Використання ІКТ у навчанні елементів грамоти на мовленнєвому занятті. (Аналітична інформація) Граємо та грамоти навчаємо (Ігровий практикум).
 3. 3. Використання інтелект-мап у навчальновиховній роботі з дітьми Технологія «MIND MAP»
 4. 4. Автор технології Mind Mapping Англійський психолог, відомий дослідник і з проблем інтелекту Тоні Бьюзен
 5. 5. Mind"розум" Maps "карти" В результаті виходять "карти розуму". Метод інтелект-карт є практичним додатком теорії радиантного мислення. Від слова Radiant - випускає світло, промені (променистий).
 6. 6.  Для створення карт використовуються тільки кольорові олівці, маркери і т. д.  Основна ідея, проблема або слово розташовується в центрі.  Для зображення центральної ідеї можна використовувати малюнки, картинки. Кожна головна гілка має свій колір.  Головні гілки з'єднуються з центральною ідеєю, а гілки другого, третього і т.д. порядку з'єднуються з головними гілками.  Гілки повинні бути вигнутими, а не прямими (як гілки дерева).  Над кожною лінією - гілкою пишеться тільки одне ключове слово.  Для кращого запам'ятовування і засвоєння бажано використовувати малюнки, картинки, асоціації про кожному слові  Зростаючі гілки можна укладати в контури, щоб вони не змішувалися з сусідніми гілками.
 7. 7. Використання ІКТ у навчанні елементів грамоти на мовленнєвому занятті.
 8. 8. Позитивні особливості технології: • детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових • • • • • • питань теми залежно від підготовленості дітей; коригування темпу й об'єму навчального матеріалу; значне підвищення рівня використання наочності на занятті ; зростання продуктивності заняття; встановлення міжпредметних зв'язків; можливість організації проектної діяльності з дітьми; зміна ставлення до ПК: діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій області людської діяльності, а не лише як засіб для гри.
 9. 9. Позитивні моменти використання ІКТ у навчанні елементів грамоти на мовленнєвому занятті : • посилює позитивну мотивацію навчання, активізує • • • • пізнавальну діяльність ; дозволяє проводити заняття на високому естетичному і емоційному рівні, забезпечує наочність, залучення великої кількості дидактичного матеріалу; збільшується кількість шляхів досягнення результату; підвищується обсяг виконуваної роботи на занятті, забезпечується високий ступінь диференціації навчання; розширюється можливість самостійної діяльності, формуються навички дослідницької діяльності.

×