Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

социализация ранний возраст

социализация ранний возраст

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

социализация ранний возраст

 1. 1. Тематична консультація Вихователь-методист КДНЗ № 136 Сердюк Н.В. Вихователь-методист КДНЗ № 33 Акімова Т.М.
 2. 2. План роботи 10.00 Доповідь «Соціальна компетентність дітей раннього віку» вихователь-методист КДНЗ № 33 Акімова Т.М вихователь-методист КДНЗ № 136 Сердюк Н.В. 10.15 Виступ з переглядом відеоматеріалів з досвіду роботи вихователь КДНЗ № 136 Нагорна І.М. 10.45 Виступ з презентацією з досвіду роботи вихователь КДНЗ № 137 Андрієнко В.В. 11.00 Виступ з презентацією досвіду роботи вихователь КДНЗ № 20 Ігровецька І.В. 11.15. Виступ з переглядом відеоматеріалів з досвіду роботи вихователь КДНЗ № 31 Махіна О.В. 11.40 Виступ методиста МНМЦ Крекова О.М. 12.00 Надання рекомендацій для вихователів щодо розвитку соціальної компетентності дітей раннього віку
 3. 3. МЕТА: створення умов для підвищення компетентності та професійних якостей в практичній роботі вихователів щодо розвиту соціальної компетентності дітей раннього віку. ЗАВДАННЯ Розширити знання учасників консультації про специфіку роботи з дітьми раннього віку щодо розвитку соціальної компетентності Активізувати учасників на використання ефективних методів і прийомів в роботі з дітьми раннього віку Спроектувати модель формування соціальної компетентності дітей
 4. 4. Що ж таке соціальна компетентність ? Соціальна компетентність - це інтегральна якість особистості дитини яка дозволяє йому, з одного боку, усвідомлювати свою унікальність і бути здатним до самопізнання, самозміненню а з іншого - виявляти себе частиною колективу, суспільства, вміти вибудовувати відносини і враховувати інтереси інших людей, брати на себе відповідальність і діяти на основі загальнолюдських цінностей.
 5. 5. Родина найближче розвивальне та виховне середовище Дошкільний заклад Дитяче співтовариство
 6. 6. Формувати здатність дошкільника сприймати себе в контексті відносин з іншими людьми Формувати потребу в контактах з оточуючими людьми Виховувати соціальні мотиви спілкування Залучати до поєднання різних засобів спілкування Збагачувати досвід спілкування Формувати соціальні якості особистості
 7. 7. Створення і підтримання соціокультурної предметно-просторової розвивального середовища Залучення старших дошкільників до адаптації і соціалізації малюків у різних видах діяльності Професійна компетентність педагогів в області формування соціальної компетентності вихованців
 8. 8. Природне середовище Вплив природних умов та ресурсів на спосіб життя і характер діяльності Провідні форми активності дошкільника Предметноманіпулятивна діяльність Дитина Включення у систему соціальних відносин через засвоєння соціального досвіду Самостійне відтворення соціальних відносин Дитяче співтовариство Гра Спілкування Соціальне середовище ДНЗ Родина найближче розвивальне та виховне середовище Створення умов для реалізації основних форм активності дитини Організація діяльності дітей Мотивація діяльності дітей
 9. 9. Базові умови успішності соціалізації дитини Стан психічного здоров'я дітей Наявність емоційно-комфортної атмосфери в сім'ї Створення сприятливих умов для протікання процесу соціалізації дитини, зокрема для забезпечення психологічного комфорту в сім'ї та дошкільному закладі Організація ігровой взаємодії дітей Побудова відносин партнерського співробітництва і готовності працювати в соціально-орієнтованому процесі

×