Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TAJUK:
ENAKMEN TANAH RIZAB MELAYU
KELANTAN DAN PEMILIKAN TANAH, 1930-
40
PENULIS: NIK HASLINDA NIK HUSSAIN.
UNIVERSITI SAI...
AHLI
KUMPULAN
NUR ATHIRAH BINTI
ABDULLAH TAHIR
218 930
AISYAH CHE ISMAIL 221 264
PENGENALAN
‰ 9 daripada 10 bidang tanah milik orang melayu telah hilang
atau dijual kepada orang bukan melayu.
‰ Pentadbir...
Enakmen Rizab Tanah
Melayu di Kelantan
ditubuhkan (1930).
Banci penduduk tahun 1931 menunjukkan
bahawa daripada jumlah pen...
3 KATEGORI TANAH
• 1) Tanah negeri:- tanah yang belum diberi hak milik. Tanah-
tanah ini hanya boleh diberi milik kepada o...
ISU-ISU BERKAITAN TANAH
RIZAB MELAYU KELANTAN
dan LANGKAH-LANGKAH
MENGATASINYA
• Ketegangan sering terjadi bukan di antara kaum
tetapi antara sesama melayu iaitu antara petani
dengan golongan atasan me...
• Enakmen Tanah Rizab Melayu tidak banyak
membantu meningkatkan kedudukan pemilikan
tanah oleh orang Melayu. Ia hanya melu...
• Isu tanah di negeri kelantan yang hendak
dipindah milik kepada sesiapa sahaja yang
'bukan rakyat jati Kelantan‘.
• Sesia...
• Isu menyekat bangsa asing daripada memiliki
tanah kelantan melalui penjualan dan juga
penggadaian tanah.
• Menerusi Unda...
• Isu penggubalan Enakmen Rizab Melayu tahun
1913 yang dibuat oleh pegawai-pegawai British,
yang mengandungi maksud tersir...
-Tanah Rizab Melayu yang diisytiharkan semasa
penjajah British, kebanyakan tanah-tanah itu
dalam kelas tiga, empat dan lim...
• Isu pemohon bukan anak kelahiran Kelantan, untuk
melayakkan diri mendapatkan tanah, sama ada
Tanah Rizab Melayu atau buk...
• Isu pindah milik bersilang, hak milik dipindahkan
kepada orang bukan Melayu.
• Hak dan kepentingan orang Melayu dalam
ka...
• Isu berkaitan pajakan tanah.
• Pajakan itu hendaklah disifatkan sebagai pajakan
dari bulan ke bulan yang boleh ditamatka...
• Tindakan kerajaan yang memberi kebenaran
kepada pemberi pinjaman membuat permohonan
kepada Majlis Negeri untuk menjual a...
• Isu kegiatan jual beli 'Ali Baba‘ ataupun cagaran, di
mana orang bukan Melayu boleh memiliki tanah
tersebut dengan mengg...
• Dasar penjajah British yang mewujudkan
enakmen tersebut adalah hasrat British yang
menginginkan orang Melayu kekal dalam...
Tanah Riab Melayu: Isu di kelantan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tanah Riab Melayu: Isu di kelantan

966 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Tanah Riab Melayu: Isu di kelantan

 1. 1. TAJUK: ENAKMEN TANAH RIZAB MELAYU KELANTAN DAN PEMILIKAN TANAH, 1930- 40 PENULIS: NIK HASLINDA NIK HUSSAIN. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.
 2. 2. AHLI KUMPULAN NUR ATHIRAH BINTI ABDULLAH TAHIR 218 930 AISYAH CHE ISMAIL 221 264
 3. 3. PENGENALAN ‰ 9 daripada 10 bidang tanah milik orang melayu telah hilang atau dijual kepada orang bukan melayu. ‰ Pentadbir Inggeris perkenalkan Tanah Simpanan Melayu (TSM). ‰ 2 objektif TSM:- •Untuk menyekat tanah orang Melayu berpindah ke tangan orang bukan Melayu. •Untuk menyekat sebarang perundingan terhadap Tanah Rizab Melayu sebagai barang perniagaan dan juga untuk menyelamatkan orang Melayu daripada dibebani hutang melalui urus niaga tanah.
 4. 4. Enakmen Rizab Tanah Melayu di Kelantan ditubuhkan (1930). Banci penduduk tahun 1931 menunjukkan bahawa daripada jumlah penduduk seramai 362,622 orang, sejumlah 330,885 orang adalah Melayu. Beberapa kawasan yang digazetkan sebagai Tanah Rizab Melayu ialah sebahagian besar bandar Kota Bharu, Pasir Mas, Pasir Puteh dan Hulu Kelantan.
 5. 5. 3 KATEGORI TANAH • 1) Tanah negeri:- tanah yang belum diberi hak milik. Tanah- tanah ini hanya boleh diberi milik kepada orang Melayu sahaja. Namun tanah tersebut boleh diambil oleh kerajaan apabila perlu untuk dimajukan. • 2) Tanah yang sudah dimiliki:- tanah sawah, tanah kampung yang sudah dibuka lebih daripada 50 tahun atau tanah kampung tinggal dan tanah kebun. Tanah-tanah ini tidak boleh diniagakan dengan orang bukan Melayu tetapi dibenarkan dipajak tidak lebih daripada tiga tahun. Pemiliknya juga masih boleh menjual tanah tersebut kepada orang bukan Melayu sekiranya mendapat kebenaran Raja di dalam Majlis Mesyuarat atau memohon mengeluarkan tanahnya daripada kawasan rizab Melayu. • 3) Tanah yang dimiliki orang bukan Melayu sebagai pemilik berdaftar.
 6. 6. ISU-ISU BERKAITAN TANAH RIZAB MELAYU KELANTAN dan LANGKAH-LANGKAH MENGATASINYA
 7. 7. • Ketegangan sering terjadi bukan di antara kaum tetapi antara sesama melayu iaitu antara petani dengan golongan atasan melayu. • Pelaksanaan Undang-undang Tanah Rizab Melayu di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1913. • 2 objektif:- ISU LANGKAH  Menyekat sebarang perundingan terhadap Tanah Rizab Melayu sebagai barang perniagaan Menyelamatkan orang Melayu daripada dibebani hutang melalui urus niaga tanah
 8. 8. • Enakmen Tanah Rizab Melayu tidak banyak membantu meningkatkan kedudukan pemilikan tanah oleh orang Melayu. Ia hanya meluaskan jurang antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu dari segi pemilikan tanah. • Undang-undang Tanah Rizab Melayu di negeri itu. ISU LANGKAH
 9. 9. • Isu tanah di negeri kelantan yang hendak dipindah milik kepada sesiapa sahaja yang 'bukan rakyat jati Kelantan‘. • Sesiapa sahaja yang 'bukan rakyat jati Kelantan' mestilah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Raja dan Majlis Negeri. ISU LANGKAH
 10. 10. • Isu menyekat bangsa asing daripada memiliki tanah kelantan melalui penjualan dan juga penggadaian tanah. • Menerusi Undang-undang Tanah Rizab Melayu menetapkan bahawa bangsa asing hanya boleh menyewa atau membeli tanah sekiranya Ketua Jajahan dan Pesuruhjaya Tanah yakin bahawa mereka benar-benar jujur menghendaki tanah. ISU LANGKAH
 11. 11. • Isu penggubalan Enakmen Rizab Melayu tahun 1913 yang dibuat oleh pegawai-pegawai British, yang mengandungi maksud tersirat iaitu Tanah Rizab Melayu yang terdiri daripada kampung- kampung Melayu, hutan belantara dan kawasan pergunungan di mana kawasan-kawasan itu tidak mempunyai kepentingan ekonomi. ISU
 12. 12. -Tanah Rizab Melayu yang diisytiharkan semasa penjajah British, kebanyakan tanah-tanah itu dalam kelas tiga, empat dan lima (terletak di luar bandar) kerana pihak pentadbir British tidak pernah merizabkan tanah kelas satu dan dua yang terletak dalam bandar-bandar. • • -Tunggakan dalam kerja pengukuran lot-lot tanah bagi mendapatkan tanah. ISU ISU
 13. 13. • Isu pemohon bukan anak kelahiran Kelantan, untuk melayakkan diri mendapatkan tanah, sama ada Tanah Rizab Melayu atau bukan Tanah Rizab Melayu. • Mereka hendaklah mendapatkan persetujuan Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam Mesyuarat. sekatan pemberian milikan tanah kerajaan dalam kawasan rizab Melayu bukanlah merupakan suatu sekatan yang mutlak. Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh meluluskan pemberian milikan tanah kerajaan di kawasan rizab itu. ISU LANGKAH
 14. 14. • Isu pindah milik bersilang, hak milik dipindahkan kepada orang bukan Melayu. • Hak dan kepentingan orang Melayu dalam kawasan rizab Melayu yang dipegang di bawah satu dokumen hak milik boleh dipindah milik kepada orang bukan Melayu dengan mendapat kebenaran Duli Yang Maha Mulia Sultan terlebih dahulu ISU LANGKAH
 15. 15. • Isu berkaitan pajakan tanah. • Pajakan itu hendaklah disifatkan sebagai pajakan dari bulan ke bulan yang boleh ditamatkan dengan notis selama satu bulan daripada mana- mana pihak. Pajakan bagi tempoh tidak melebihi tiga tahun pula hanya boleh didaftarkan apabila pemegang pajakan mengemukakan satu sijil yang ditandatangani Setiausaha Kerajaan kepada Pentadbir Tanah Daerah. ISU LANGKAH
 16. 16. • Tindakan kerajaan yang memberi kebenaran kepada pemberi pinjaman membuat permohonan kepada Majlis Negeri untuk menjual atau melelong tanah-tanah yang tidak ditebus oleh penggadainya. • Malah jika jumlah yang memohon untuk menjual tanah sebagai cagaran masih banyak berlaku di negeri Kelantan sekitar tahun 1940-an. ISU
 17. 17. • Isu kegiatan jual beli 'Ali Baba‘ ataupun cagaran, di mana orang bukan Melayu boleh memiliki tanah tersebut dengan menggunakan nama orang Melayu yang sanggup meminjamkan namanya untuk digunakan dalam pendaftaran hak milik. • Menjalankan siasatan ke atas pemohon yang mencurigakan bagi mengelak kehilangan tanah cara 'Ali Baba'. ISU LANGKAH
 18. 18. • Dasar penjajah British yang mewujudkan enakmen tersebut adalah hasrat British yang menginginkan orang Melayu kekal dalam bidang pertanian dan menyisihkan diri daripada industri-industri moden. • Sejarah membuktikan, walaupun Enakmen Tanah Rizab Melayu 1930 dilaksanakan, orang-orang Melayu masih meneruskan aktiviti penjualan tanah atau penggadaian tanah KESIMPULAN

×