Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Project revisie ISO27001 - ISO 27001

25,422 views

Published on

Update. Tips en verschillen ISO27001:2005 en ISO27001:2013 - revisie, wijzigingen ISO 27001 - mapping, roadmap
Zie WWW.META-AUDIT.NL

Published in: Business
 • Be the first to comment

Project revisie ISO27001 - ISO 27001

 1. 1. Project ISO 27K revisie norm ISO 27001:2005 vs ISO 27001:2013 www.meta-audit.nl Presentatie • Wat is nu nodig • Roadmap  1 oktober 2014
 2. 2. ISO 27001:2013: Wijzigingen op hoofdpunten • Opzet volgens Annex SL – raamwerk van een algemeen management systeem • Andere eisen ‘Management Commitment’ – hoofdstuk Leadership • Risk assessment eisen zijn algemener • Andere benadering Plan-Do-Check-Act • SoA – VvT: beheersmaatregelen zijn meer gekoppeld aan risicobeoordeling, nieuwe verklaring nodig ! • Preventieve maatregelen worden ‘actions to address, risks & opportunities’ www.meta-audit.nl --- vragen ? 0654 917 017
 3. 3. Annex SL – raamwerk van een algemeen management systeem • Een nieuwe structuur voor alle management systeem normen • Gestandaardiseerde terminologie en eisen www.meta-audit.nl --- vragen ? 0654 917 017
 4. 4. 4. Context of the organization www.meta-audit.nl Norm per hoofdstuk • Externe en interne issues vaststellen • Eisen van belanghebbende partijen  Beleid, doelen, risico en relevante scope ISMS  Toegevoegde waarde ISMS 5. Leadership • Eisen voor de rol van top management • Top management leadership: meer zichtbaar, ‘roles’ toewijzen en communiceren
 5. 5. 6. Planning Norm per hoofdstuk • Nieuw onderdeel voor vaststellen en realiseren IB doelen • Rekening houden met risico’s en mogelijkheden van organisatie  Beheersmaatregelen zijn ook zelf te definiëren  Risico-eigenaren definiëren, relatie risico <-> BIV  Nieuwe SoA – VvT nodig 7. Support • Wat is nodig voor een effectieve ISMS • ‘Documented information’: meer de inhoud dan de naam  Interne en externe communicatie www.meta-audit.nl --- vragen ? 0654 917 017
 6. 6. 8. Operation Norm per hoofdstuk • Eisen voor planning en beheersing van ‘operation’ • Periodieke: risico-analyse en –behandeling  Managen van gevonden risico’s en maatregelen 9. Performance evaluation • Interne audits en management review basis voor performance ISMS en verbetering • Meer nadruk op meten effectiviteit • Management beoordeling van veranderingen externe en interne issues  ISMS controls: wat, door wie, wanneer en wie analyseert www.meta-audit.nl --- vragen ? 0654 917 017
 7. 7. 10. Improvement Norm per hoofdstuk • Actie op elke geïdentificeerde afwijking • Correctieve acties en geen herhaling • Continu verbeteren is een basis eis als in andere management systemen www.meta-audit.nl --- vragen ? 0654 917 017
 8. 8. Annex A – Reference control objectives and controls • Deels nieuwe indeling • Nieuwe beheersmaatregelen • Mapping Annex A – ISO 27001:2005 vs ISO 27001:2013, te gebruiken voor nieuwe SoA – VvT ! Klik hier voor handige spreadsheet in handboek www.meta-audit.nl --- vragen ? 0654 917 017
 9. 9. Vereiste ‘gedocumenteerde informatie’, o.a.: • Scope van het ISMS • Informatiebeveiligingsbeleid • Proces van risico-analyse • VvT – SoA • Bewijs van competentie • Operationele planning en control • Resultaten risico-behandeling • ... • .. www.meta-audit.nl --- vragen ? 0654 917 017
 10. 10. Upgrade onderwerpen, samengevat: • VvT – SoA • ‘geïnteresseerde partijen en hun eisen • Integratie: ISMS-eisen met bedrijfsprocessen • ‘issues’, clause 4 – context van de organisatie • Acties om met risico’s en kansen om te gaan (was: preventieve acties) • Monitoring, meten, analyse en evaluatie: gedetailleerdere eisen www.meta-audit.nl --- vragen ? 0654 917 017
 11. 11. Het 27K revisie project - roadmap Project revisie 27K • Wie doet wat: bedrijf zelf, Meta-audit ‘upgrade service’ • Project scope, aandachtspunten upgrade • Project fasering ‘Upgrade audit ISO 27001:2013 richten op 1 oktober 2014, mogelijk eerder www.meta-audit.nl --- vragen ? 0654 917 017
 12. 12. Aan de slag Project ISO 27K www.meta-audit.nl
 13. 13. Meta-audit ‘upgrade service’ • Scan • Begeleiding ‘upgrade acties’ • Pre-audit • Om te schakelen: - Online consultancy in webmeetings - 2, 1 en 1 uur; Eur 495,= • Ad Voets, lead auditor 27001 • Tel.: 0654 917 017 • Web: www.meta-audit.nl www.meta-audit.nl --- vragen ? 0654 917 017
 14. 14. Proware Onze tool: • Tel.: 050 - 5370080 • Web: www.metaware.nl • In minuten uit te proberen: proware.metaware.nl www.meta-audit.nl --- vragen ? 0654 917 017

×