Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pakiet dla spółdzielców

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w lokalu użytkowym należącym do spółdzielni mieszkaniowej mogą liczyć na wsparcie w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pakiet dla spółdzielców

  1. 1. Sprawdź, jakie wsparcie w czasie pandemii zapewnia Wrocławski Pakiet Pomocowy! 71 777 72 87, 71 777 73 10, 71 777 74 26 centrum.firma@um.wroc.pl wsparcia informacyjnego poprzez miejskie Centrum Wsparcia Przedsiębiorców w zakresie pomocy oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy To między innymi szybki dostęp do: instrumentów wsparcia realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Przedsiębiorco! Korzystasz z lokalu użytkowego należącego do spółdzielni mieszkaniowej? #PakietDlaSpoldzielcow
  2. 2. W ramach wsparcia możesz ubiegać się o: odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości za lokale użytkowe należące do spółdzielni mieszkaniowych - dla spółdzielni mieszkaniowych, które udzielą ulgi przedsiębiorcom korzystającym z tych lokali, proporcjonalnie do wysokości wsparcia udzielonego przez spółdzielnię; rozłożenie na raty i odroczenie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości należących do Gminy Wrocław – do grudnia 2020 r., w zakresie lokali użytkowych należących do spółdzielni mieszkaniowych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców; #PakietDlaSpoldzielcow
  3. 3. Dodatkowe formy wsparcia: #PakietDlaSpoldzielcow korzystający z lokali użytkowych należących do spółdzielni, którzy zawiesili prowadzenie gospodarczej z powodu epidemii COVID-19, mogą złożyć korektę „zerową” deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata „śmieciowa”); brak naliczania opłaty dodatkowej, tj. opłaty prolongacyjnej związanej z odroczeniem lub rozłożeniem na raty należności (np. podatku od nieruchomości), dla przedsiębiorców korzystających z lokali użytkowych należących do spółdzielni mieszkaniowych; możliwość zastosowania stawki właściwej dla budynków mieszkalnych w przypadku lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych należących do spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli nie są wykorzystywane (zajęte) na prowadzenie działalności gospodarczej.

×