Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Webinarium
„Pieniądze dla firmy na start”
z cyklu: Biznes bez barier
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu...
PIFE
PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
•działamy w ramach projektu:
„PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”
re...
3
PIFE – PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Masz pomysł? Wskazujemy kierunek działania!
Usługi bezpłatne
• konsulta...
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIFE
▪ diagnoza potencjalnego Beneficjenta i pomoc w ustaleniu, czy pomysł ma
szansę na ws...
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIFE
konsultacje bezpośrednie w siedzibach PIFE zawieszone do odwołania
drogą telefoniczną...
GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
50-411 Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14
Budynek Urzędu Marszałkowskiego...
7
GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O FUNDUSZACH
UNII EUROPEJSKIEJ?
8
Portal Funduszy Europejskich
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Ogłoszenia o naborach wniosków, harmonogram naborów, informacje o RPO WD 2021-27
9
Regionalny Program Operacyjny Województ...
DOTACJE BEZZWROTNE
Gdzie można starać się o pomoc aby uruchomić działalność gospodarczą ?
Powiatowe Urzędu
Pracy (PUP) – właściwy
dla miejsca...
Kto może starać się o pomoc?
Osoby
zarejestrowane
w
PUP
jako
bezrobotni
Osoby w wieku 18-29 lat (-30):
bierne zawodowo lub...
Wsparcie nie jest udzielane osobom, które:
❑ 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
▪ posiadały wpis do CEIDG, były ...
Wsparcie nie jest udzielane osobom, które:
❑ były zatrudnione (- 3 lata) w rozumieniu Kodeksu Pracy, u Beneficjenta, partn...
Inne podstawowe warunki:
❑ Realizator projektu może poszerzyć katalog wykluczeń, jeżeli uzna, że ze względu na
specyfikę p...
Inne podstawowe warunki:
❑ Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez 12
miesi...
Ścieżka uczestnictwa w projekcie PO WER i RPO WD:
Ścieżka uczestnictwa w projekcie PO WER i RPO WD:
❑ Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo:
- I etap: ocena formalna...
Pomoc bezzwrotna na utworzenie przedsiębiorstwa może zostać przeznaczona na
pokrycie wydatków związanych z:
a) zakupem śro...
Zakres proponowanego wsparcia pomostowego
Wsparcie pomostowe obejmuje szkolenia i doradztwo o charakterze
specjalistycznym...
Gdzie znajdziesz projekty:
Powiatowe Urzędu
Pracy (PUP)
Realizatorzy projektów z
programu PO WER
Realizatorzy projektów z
...
23
POWIATOWE URZĘDY PRACY
(PUP)
Oferowane wsparcie w ramach projektów unijnych PUP:
✓ pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – oferty pracy, doradztwo zawodo...
BEZZWROTNE WSPARCIE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Co i kiedy można uzyskać?
Powiatowe Urzędy
Pracy (PUP)
Bezzwrotn...
Dotacje PUP na otwarcie działalności gospodarczej
Zgłoszenie
opiekunowi w PUP
chęci założenia
własnej działalności
Przystą...
27
https://wroclaw.praca.gov.pl/
www.rpo.dwup.pl
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Dotacje zakładanie/ rozwój działalności pozarolniczej
www.rpo.dwup.pl
PROW- Lokalne Grupy Działania
• Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich p...
www.rpo.dwup.pl
• Nabory wniosków ogłaszają i rozstrzygają Lokalne Grupy Działania. Każda z LGD
ogłasza nabory według włas...
Pożyczki unijne na start
Instrument Finansowy Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
finansowany jest ze środków w ramach Działania...
Kto może otrzymać wsparcie?
Odbiorcami wsparcia Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
mogą zostać osoby o...
Oferta pożyczki:
• do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki
• do 7 lat maksymalny okres spłaty pożyczki
• do 12 mie...
Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie
Rządowy program wdrożony na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki S...
Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu?
• poszukujący pracy absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz uczelni
wyższyc...
Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej
• wartość pożyczki – do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wyn...
Pożyczka na założenie działalności gospodarczej –
co można sfinansować?
W ramach środków pożyczki można sfinansować:
• śro...
Wykluczenia finansowania w ramach pożyczki
Wsparcie w Starcie
Środków nie można przeznaczyć m.in. na:
• prowadzenie działa...
Ograniczenia w ramach pożyczki na założenie działalności
Ubiegając się o pożyczkę na założenie firmy wnioskodawca musi spe...
https://frw.pl/pozyczka-na-pierwszy-biznes/
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel.: (074...
42
WAŻNE STRONY
www.rpo.dolnyslask.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.biznes.gov.pl
www.parp.gov.pl
KONTAKT Z PIFE
Aktu...
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Joanna Pardela
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu
Wydział Informacji o Funduszach Eur...
Pieniądze dla firmy na start – z cyklu: Biznes bez barier.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pieniądze dla firmy na start – z cyklu: Biznes bez barier.

Jak rozpocząć przygodę z biznesem? Gdzie szukać pieniędzy? Kto ma szanse na bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i jak ją zdobyć?

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pieniądze dla firmy na start – z cyklu: Biznes bez barier.

 1. 1. Webinarium „Pieniądze dla firmy na start” z cyklu: Biznes bez barier Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu 19.03.2021 r.
 2. 2. PIFE PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH •działamy w ramach projektu: „PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH” realizowanego przez województwo dolnośląskie na podstawie umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej BEZPŁATNA I KOMPLEKSOWA INFORMACJA O WSPARCIU Z UNII EUROPEJSKIEJ •na Dolnym Śląsku funkcjonują: Główny Punkt Informacyjny we Wrocławiu oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Legnicy i Jeleniej Górze (do końca 2020 r. funkcjonował Punkt w Wałbrzychu) Projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 3. 3. 3 PIFE – PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Masz pomysł? Wskazujemy kierunek działania! Usługi bezpłatne • konsultacje telefoniczne, e-mailowe, bezpośrednie • indywidualne konsultacje on-line • organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń • udział w konferencjach i seminariach • spotkania informacyjne w szkołach i na uczelniach • Mobilne Punkty Informacyjne WROCŁAW LEGNICA JELENIA GÓRA WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
 4. 4. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIFE ▪ diagnoza potencjalnego Beneficjenta i pomoc w ustaleniu, czy pomysł ma szansę na wsparcie z Funduszy Europejskich ▪ konsultacje: a) na etapie przygotowania wniosków - informacje o warunkach, kryteriach, procedurach przyznania dofinansowania b) na etapie realizacji projektu w tym udzielanie wstępnej - pomoc w rozliczaniu projektów ▪ PIFE udziela informacji o programach operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS)
 5. 5. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIFE konsultacje bezpośrednie w siedzibach PIFE zawieszone do odwołania drogą telefoniczną @ za pośrednictwem poczty elektronicznej za pośrednictwem poczty tradycyjnej podczas spotkań informacyjnych – webinariów konsultacje indywidualne – w siedzibie beneficjenta/ Skype podczas dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych (Mobilne Punkty Informacyjne, konferencje, forum przedsiębiorczości, pikniki europejskie, imprezy plenerowe, etc.)
 6. 6. GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH 50-411 Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14 Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego , pokój 300 Infolinia: 801 700 008, tel. 71 776 95 01, 71 776 96 51 e-mail: pife@dolnyslask.pl Punkt jest czynny w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
 7. 7. 7 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ?
 8. 8. 8 Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 9. 9. Ogłoszenia o naborach wniosków, harmonogram naborów, informacje o RPO WD 2021-27 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 www.rpo.dolnyslask.pl
 10. 10. DOTACJE BEZZWROTNE
 11. 11. Gdzie można starać się o pomoc aby uruchomić działalność gospodarczą ? Powiatowe Urzędu Pracy (PUP) – właściwy dla miejsca zamieszkania Realizatorzy projektów z programu PO WER Realizatorzy projektów z programu RPO WD Kiedy ? W terminach określonych przez poszczególne PUP Od lutego 2021 r. Nie wcześniej niż od kwietnia 2021 r. Co można uzyskać ? Bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 23 050 zł oraz pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej. Bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 23 050 zł + wsparcie pomostowe do 2600 zł/miesiąc przez 6 m-cy oraz szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 23 050 zł + wsparcie pomostowe do 2600 zł/miesiąc przez 6 do 12 m-cy oraz szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
 12. 12. Kto może starać się o pomoc? Osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotni Osoby w wieku 18-29 lat (-30): bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku*. *- Osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. to: ▪ osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r., ▪ osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r., oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy. Osoby w wieku +30, które: ▪ nie pracują w tym (50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami); ▪ imigranci oraz reemigranci; ▪ osoby ubogie pracujące; ▪ osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; ▪ osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 13. 13. Wsparcie nie jest udzielane osobom, które: ❑ 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu ▪ posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą lub miały zawieszoną działalność gospodarczą; ▪ były wspólnikami spółek: cywilnych, osobowych prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej); ▪ były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego (wyjątki członkostwo w spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej, budownictwa mieszkaniowego i banku spółdzielczym – bez przychodu z tego tytułu); ❑ chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która przed przystąpieniem do projektu (12 m-cy) prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zaplecze dla tej działalności(pomieszczenia, sprzęt); ❑ zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS); ❑ zamierzają założyć działalność komorniczą; ❑ nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w projekcie;
 14. 14. Wsparcie nie jest udzielane osobom, które: ❑ były zatrudnione (- 3 lata) w rozumieniu Kodeksu Pracy, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy projektu, a także u osób, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, uczestniczących w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: a. związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (do II stopnia) b. związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy; ❑ były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych; ❑ posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych; ❑ posiadają zakaz dostępu do środków publicznych (ustawa o finansach publicznych); ❑ otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych ❑ odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;
 15. 15. Inne podstawowe warunki: ❑ Realizator projektu może poszerzyć katalog wykluczeń, jeżeli uzna, że ze względu na specyfikę projektu jest to uzasadnione. Informacja w tym zakresie powinna zostać zamieszczona w regulaminie projektu (np. projekt skierowany do mieszkańców X, kobiet, ON, inne). ❑ Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa dolnośląskiego i może być prowadzona w formie: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. ❑ Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. ❑ Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu prowadzącemu wcześniej działalność zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. (tzw. działalność na próbę) ❑ W okresie trwałości wsparcia realizator projektu przeprowadzi kontrolę (na miejscu) każdej dofinansowanej w projekcie działalności gospodarczej w celu potwierdzenia faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres.
 16. 16. Inne podstawowe warunki: ❑ Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu nie może zostać zawieszona w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w CEiDG albo KRS. ❑ Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest składany przed dniem uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. ❑ Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać udzielone po uzyskaniu przez uczestników projektu wpisu tworzonego przedsiębiorstwa do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. ❑ Dofinansowanie do dg. stanowi pomoc de minimis udzielaną na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
 17. 17. Ścieżka uczestnictwa w projekcie PO WER i RPO WD:
 18. 18. Ścieżka uczestnictwa w projekcie PO WER i RPO WD: ❑ Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo: - I etap: ocena formalna formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną. - II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego. ❑ Tematyka szkoleń może obejmować np.: a) prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie, b) podstawy marketingu, c) prawo pracy, d) prawo podatkowe, e) praktyczną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, f) przepisy BHP w przedsiębiorstwie, g) prawo handlowe, h) zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, i) wdrażanie i obsługę programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US), j) sporządzanie biznesplanów, k) kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu, l) inne tematy niezbędne dla uczestników projektu z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 19. 19. Pomoc bezzwrotna na utworzenie przedsiębiorstwa może zostać przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z: a) zakupem środków trwałych (np. biurka, meble, komputery itp.) b) zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych (np. autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, patenty, prawo do użytkowania wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych, prawo do publikacji zdjęć itp.) c) zakupem środków obrotowych (np. farba do włosów w zakładzie fryzjerskim, towar w sklepie spożywczym itp.) d) kosztami prac remontowych i budowlanych (dostosowanie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej - malowanie, wstawianie okien itp.)
 20. 20. Zakres proponowanego wsparcia pomostowego Wsparcie pomostowe obejmuje szkolenia i doradztwo o charakterze specjalistycznym udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomostowe wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego przez okres od 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Środki pieniężne można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem firmy (w pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe tj. składki ZUS, czynsz, opłaty za media)
 21. 21. Gdzie znajdziesz projekty: Powiatowe Urzędu Pracy (PUP) Realizatorzy projektów z programu PO WER Realizatorzy projektów z programu RPO WD Przykład https://psz.praca.gov.pl/- /14123-dofinansowanie- podjecia-dzialalnosci- gospodarczej https://power- wupdolnoslaski.praca.gov.pl/- /12771558-konkurs-nr-powr-01- 02-01-ip-10-02-002-20 https://rpo- wupdolnoslaski.praca.gov.pl/- /13299515-konkurs-nr-rpds- 08-03-00-ip-02-02-407-20 https://strzelin.praca .gov.pl/urzad/dane- kontaktowe Umowy podpisane – skontaktuj się z realizatorami projektów Czekamy na zestawienie podpisanych umów (kwiecień)
 22. 22. 23 POWIATOWE URZĘDY PRACY (PUP)
 23. 23. Oferowane wsparcie w ramach projektów unijnych PUP: ✓ pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – oferty pracy, doradztwo zawodowe ✓ podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy – szkolenia, kursy, bony szkoleniowe ✓ pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego – staże, bony stażowe, praktyki zawodowe, zatrudnienie subsydiowane ✓ mobilność zawodowa – bony na zasiedlenie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy w innym mieście ✓ pomoc osobom z niepełnosprawnościami w zmniejszeniu barier w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia ✓ wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielanie dotacji oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej i/lub usług doradczo-szkoleniowych, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej firmy
 24. 24. BEZZWROTNE WSPARCIE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Co i kiedy można uzyskać? Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) Bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie max. 6 x średnie miesięczne wynagrodzenie (ok. 20 000 zł) oraz pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej. Terminy składania wniosków określają poszczególne PUP
 25. 25. Dotacje PUP na otwarcie działalności gospodarczej Zgłoszenie opiekunowi w PUP chęci założenia własnej działalności Przystąpienie do projektu Szkolenia i podniesienie kompetencji Podpisanie umowy Otrzymanie środków Założenie działalności gospodarczej Napisanie wniosku / biznesplanu Utrzymanie działalności przez 12 miesięcy
 26. 26. 27 https://wroclaw.praca.gov.pl/
 27. 27. www.rpo.dwup.pl Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dotacje zakładanie/ rozwój działalności pozarolniczej
 28. 28. www.rpo.dwup.pl PROW- Lokalne Grupy Działania • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich przewiduje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach naborów organizowanych przez Lokalne Grupy Działania (LGD), • Lokalne Grupy Działania to stowarzyszenia obejmujące swoim zasięgiem obszary wiejskie, z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 000 mieszkańców. • Na obszarach objętych działaniami LGD wdrażane są Lokalne Strategie Rozwoju, przewidujące wsparcie m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, podlegających pod dane LGD, • Jednym z warunków ubiegania się o wsparcie jest stworzenie miejsca pracy (możliwe również w formie samozatrudnienia), • O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności może ubiegać się osoba, która w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie prowadziła działalności gospodarczej, w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 29. 29. www.rpo.dwup.pl • Nabory wniosków ogłaszają i rozstrzygają Lokalne Grupy Działania. Każda z LGD ogłasza nabory według własnego harmonogramu i może wprowadzić ograniczenia, np. dotyczące wymaganego PKD prowadzonej działalności. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, dotyczące terminów naborów i typów projektów podlegających dofinansowaniu, należy kontaktować się bezpośrednio z Lokalną Grupą Działania, właściwą dla obszaru prowadzonej działalności; • Baza Lokalnych Grup Działania znajduje się na stronie www.ksow.pl. W zakładce Baza LGD 2014-2020 można wyszukać właściwą LGD podając nazwę gminy, w której jest prowadzona działalność; • W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z właściwą Lokalną Grupą Działania, na obszarze której będzie zakładana/realizowana działalność gospodarcza. Wyszukiwarka dolnośląskich LGD 2014-2020: http://ksow.pl/baza-danych/lgd-2014-2020
 30. 30. Pożyczki unijne na start
 31. 31. Instrument Finansowy Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowany jest ze środków w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 32. 32. Kto może otrzymać wsparcie? Odbiorcami wsparcia Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: • osoby w wieku 50 lat i więcej, • kobiety, • osoby z niepełnosprawnościami, • osoby długotrwale bezrobotne, • osoby o niskich kwalifikacjach.
 33. 33. Oferta pożyczki: • do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki • do 7 lat maksymalny okres spłaty pożyczki • do 12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty) • atrakcyjne oprocentowanie: 0,011 % w skali roku Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej
 34. 34. Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie Rządowy program wdrożony na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 35. 35. Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu? • poszukujący pracy absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz uczelni wyższych (tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub otrzymania tytułu zawodowego, • studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, które na dzień składania wniosku nie są zatrudnione oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej, • opiekunowie osób niepełnosprawnych (małżonkowie, rodzice dziecka, opiekun faktyczny) – członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dorosłą osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.
 36. 36. Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej • wartość pożyczki – do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (III kw. 2020 r. – do 103 378,60 zł), • okres spłaty do 84 miesięcy, • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy, • stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,01% (1/10 stopy redyskonta weksli**) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 0,03% (1/4 stopy redyskonta weksli**) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki, • brak opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki, • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie, • udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.
 37. 37. Pożyczka na założenie działalności gospodarczej – co można sfinansować? W ramach środków pożyczki można sfinansować: • środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności, • towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, • szkolenia, kursy, • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu), • środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów. • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej.
 38. 38. Wykluczenia finansowania w ramach pożyczki Wsparcie w Starcie Środków nie można przeznaczyć m.in. na: • prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego, • prowadzenie działalności w branży erotycznej, • przejęcia działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu, • kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.
 39. 39. Ograniczenia w ramach pożyczki na założenie działalności Ubiegając się o pożyczkę na założenie firmy wnioskodawca musi spełnić warunki: • nie może być zatrudniony na umowę o pracę ani wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenie, umowy o dzieło – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności, • jeśli nie jest studentem lub absolwentem musi być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby niepełnosprawnej, • w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej działalności gospodarczej, • nie może otrzymać wsparcia z innych środków publicznych przeznaczonych na ten sam cel, • osoba ubiegająca się o pożyczkę nie może przekroczyć wieku emerytalnego.
 40. 40. https://frw.pl/pozyczka-na-pierwszy-biznes/ Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ul. Limanowskiego 15 58-300 Wałbrzych tel.: (074) 66 44 810 fax: 66 44 822 e-mail: biuro@frw.pl Biuro czynne: 7:30 – 15:30
 41. 41. 42 WAŻNE STRONY www.rpo.dolnyslask.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.biznes.gov.pl www.parp.gov.pl KONTAKT Z PIFE Aktualne informacje o wsparciu z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska: pife@dolnyslask.pl Infolinia: 801 700 008, tel. 71 776 95 01, 71 776 96 51
 42. 42. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Joanna Pardela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu Wydział Informacji o Funduszach Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zachęcam do wypełnienia krótkiej ankiety oceniającej usługi PIFE: https://ankieta.mfipr.gov.pl/295387

×