Δημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική / Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη Κοκκίδου

V
Vera KrieziProject Coordinator in Musical Heritage - Digital Librarian
Ο Δημιουργικός Προγραμματισμός
στη Μουσική Παιδαγωγική
Μαίη Κοκκίδου
Γιάννης Μυγδάνης
1ο Ετήσιο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων
21 – 22 Απριλίου, 2017
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
ΠρογραμματισμόςΥπολογιστών
Διαδικασία οριοθέτησης και οργάνωσης μιας σειράς
διακριτών λειτουργιών με στόχο τη διεξαγωγή
υπολογιστικού προβλήματος.
(Hartee, 1950)
• Σειρά διακριτών λειτουργιών:
 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Επαλήθευση, Αποσφαλμάτωση & Συντήρηση
πηγαίου κώδικα
Διασύνδεση της Πληροφορικής με το
γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών και
ειδικότερα της Λογικής
Ανάπτυξη Κώδικα
• Πηγαίος Κώδικας (Source Code)
 Κείμενο με διαδοχικές εντολές, δηλώσεις &
αριθμητικές πράξεις
• Αλγόριθμοι:
 Αυτοματοποιημένη διαδικασία για επίτευξη
υπολογιστικού αποτελέσματος
• Γλώσσα Προγραμματισμού
 Αυστηρά δομημένη για επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή
 Κάθε γλώσσα παρουσιάζει διαφορετικό συντακτικό και δομή
 Χρήση για ανάπτυξη και σχεδιασμό αλγορίθμων
Δημιουργικός Προγραμματισμός
• Διαδικασία προγραμματισμού προσανατολισμένη
στην παραγωγή εκφραστικού αποτελέσματος
 Ο υπολογιστής μετατρέπεται σε μέσο έκφρασης
 Αναπτύχθηκε για χρήση επί σκηνής (live coding performance)
 Σε όλα τα ψηφιακά μέσα (digital media)
• Μουσική, Χορός – Κίνηση, Εικόνα, Βίντεο
 Αλγοριθμική Μουσική
Ιστορική Προοπτική
• Αρχές του ΄60
 Πρώτες γλώσσες Δημιουργικού Προγραμματισμού
• 1985: Πρώτη μουσική εμφάνιση επί σκηνής
 Ron Kuivila στο Άμστερνταμ
• 1990: Διαδεδομένη χρήση στην Ιαπωνία
 Laptop Music Ron Kuivila – Parodicals
for Apple Computer & Moog
From the Album:
Tellus#9: Music with Memory
(1985)
Γλώσσες Δημιουργικού
Προγραμματισμού
• Csound
 BarryVercoe - 1985
 Bath Spa University - 2000
• SuperCollider
 James McCartney – 1996
• ChucK
 Stanford University - 2003
• EarSketch
 Georgia Institute ofTechnology – 2011
SuperCollider
ChucK
Sonic Pi
• University of Cambridge
 Εργαστήριο Πληροφορικής
 Dr. SamAaron – 2013
• Αναπτύχθηκε με προσανατολισμό τη Μουσική Παιδαγωγική
Προβληματική της Έρευνας
• Ένταξη του Δημιουργικού Προγραμματισμού στο
Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής
• Διδακτικές / Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
• Παιδαγωγικές Δράσεις
Πρόγραμμα Σπουδών
• ΠΣ για το μάθημα της Μουσικής
 Σε πιλοτική ισχύ από το 2011 (επικαιροποίηση 2014)
 Ανοιχτό ως προς τον άξονα της ανοιχτότητας
 Ακολουθεί το Πραξιακό Μοντέλο (Praxial)
• Ενθαρρύνει τη χρήση ΜουσικήςΤεχνολογίας και Τ.Π.Ε.
• Υποστηρίζει Δεξιότητες του 21ου αιώνα
Γιατί Δημιουργικός Προγραμματισμός
στη Μουσική Εκπαίδευση;
• Τα παιδιά προτιμούν μαθησιακές δράσεις μεΤ.Π.Ε.
• Φτηνό και εύχρηστο και εύκολα προσβάσιμο εργαλείο
 Απαιτείται μόνο ένας Η/Υ
• Κατανόηση εννοιών και σύγχρονων μουσικών ειδών
 Δεν αναλύονται με τους κανόνες της Δυτικής Λόγιας Μουσικής
Γιατί Δημιουργικός Προγραμματισμός
στη Μουσική Εκπαίδευση;
• Βαθύτερη κατανόηση μουσικών εννοιών και πρακτικών
 Στοιχεία Ενορχήστρωσης,Αρμονίας
• Βαθύτερη κατανόηση εννοιών μέσω των αναλογιών
 Χρόνος (Time),ΤονικόΎψος (Pitch), Συγχορδίες (Chords)
• Δεν απαιτείται τεχνική επάρκεια σε μουσικό όργανο
Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
• Διαθεματικότητα
 Διασύνδεση με: Πληροφορική, Μαθηματικά & Φυσική
• Μαθητοκεντρικός Χαρακτήρας
• Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία
• Ενεργητική Μουσική Ακρόαση
Δεξιότητες 21ου αιώνα
• Ανάπτυξη Δημιουργικότητας
 Μέσω σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού
• Ανάπτυξη Κριτικής Ικανότητας
• Επίλυση Προβλημάτων
Sonic Pi
• University of Cambridge
 Εργαστήριο Πληροφορικής
 Dr. SamAaron – 2013
• Αναπτύχθηκε με στόχο τη Μουσική Παιδαγωγική
• Διανέμεται δωρεάν
• Λειτουργικά Συστήματα: Windows, Linux, Mac Os
Sonic Pi
• Συμβατή με το Raspberry Pi
• Μικροϋπολογιστής
 Πολλές υπολογιστικές δυνατότητες
• Χαμηλό κόστος
 Περί τα 50$
Γραφικό Περιβάλλον της Sonic Pi
Tutorial
Scope
Coding Area Play, Stop, Rec Buttons
Buffers
Log
Παιδαγωγικές Δράσεις
Με τη χρήση Δημιουργικού Προγραμματισμού
Μαθαίνοντας το Ostinato
• Στόχοι: Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, Ηχητική εξερεύνηση,
Ενεργητική ακρόαση, Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας,
Οικειοποίηση νέου λεξιλογίου
• Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις: Διάλεξη, Ιδεοθύελλα,
Ενεργητική μάθηση, Πειραματισμός
Ο διδάσκων εξηγεί στα παιδιά τι είναι το Ostinato. Στη
συνέχεια, τα χωρίζει σε ομάδες και τα προτρέπει να
κατασκευάσουν σε γλώσσα Δημιουργικού Προγραμματισμού δικά
τους Ostinati. Κάθε μία αναλαμβάνει για ένα ξεχωριστό μουσικό
όργανο. Στο τέλος, ενώνονται τα τμήματα του κώδικα και
ακούγεται το ηχητικό αποτέλεσμα.
Πρακτική Εφαρμογή
• Ομάδα 1 – Synthesizer
• Ομάδα 2 – Electric Piano
• Ομάδα 3 – Guitar
• Ομάδα 4 – Bass
• Ομάδα 5 – Drums
Πρακτική Εφαρμογή
• Ομάδα 1 – Synthesizer
• Ομάδα 2 – Electric Piano
1
2
3
4
5
6
live_loop :synth do
use_synth :dsaw
notes = (scale :e3, :minor_pentatonic).shuffle
play notes.tick, release: 0.25,
sleep eight / 2
end
1
2
3
4
live_loop :electric_piano do
use_synth :fm
play_pattern_timed scale("e4", "minor", num_octaves: 2), 0.25, release: 0.9
end
Πρακτική Εφαρμογή
• Ομάδα 3 – Guitar
• Ομάδα 4 – Bass
1
2
3
4
5
6
7
live_loop :guitar do
use_synth :pluck
play chord(:E3, :minor), amp: 1.7
sleep quarter + eight
play chord(:E3, :minor), amp: 1.7
sleep eight + half
end
1
2
3
4
5
live_loop :bass do
use_synth :prophet
play :e2, release: 2, amp: 0.3, cutoff: 70
sleep eight / 2
end
Πρακτική Εφαρμογή
• Ομάδα 5 – Drums
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
live_loop :drums do
sample :drum_bass_soft, amp: 0.5
sample :drum_cymbal_open, amp: 0.3
sleep eight
sample :drum_bass_soft, amp: 0.5
sleep eight
sample :drum_snare_soft, amp: 0.5
sample :drum_cymbal_pedal, amp: 0.5
sleep eight
sample :drum_bass_soft, amp: 0.5
sample :drum_cymbal_pedal, amp: 0.5
sleep eight
end
Πρακτική Εφαρμογή
Πώς ακούγονται οι κλίμακες;
• Στόχοι: Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, Ενεργητική ακρόαση,
Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας
• Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις: Ενεργητική Μουσική
Ακρόαση, Παιχνίδι, Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία
Ο διδάσκων, προτρέπει τα παιδιά να σχεδιάσουν κώδικα σε
γλώσσα Δημιουργικού Προγραμματισμού, ο οποίος να εκτελεί
κλίμακες με τυχαία σειρά και τυχαίο ηχόχρωμα. Στη συνέχεια,
μοιράζει φυλλάδιο και χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες. Εκτελεί τον
κώδικα και τα προτρέπει να το συμπληρώσουν. Νικήτρια
ανακηρύσσεται η ομάδα με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις.
Πρακτική Εφαρμογή
• Παράδειγμα κώδικα δημιουργικού προγραμματισμού
που αναμένεται να σχεδιαστεί:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.times do
synth = ["piano", "saw", "pluck"].choose
sc = ["minor", "major"].choose
t = ["a2","b2","c3","d3","e3","f3","g3"].choose
#main program
use_synth synth
play chord(t, sc), sustain: 0.8, release: 0.9
sleep 1
play_pattern_timed scale(t, sc, num_octaves: 2), 0.25, release: 0.9
sleep 2
end
Πρακτική Εφαρμογή
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Sonic Pi
Η κλίμακα που ακούγεται είναι: Το μουσικό όργανο που ακούγεται είναι:
1. Μείζονα □ Ελάσσονα □ Πιάνο □ Συνθεσάιζερ □ Κιθάρα □
2. Μείζονα □ Ελάσσονα □ Πιάνο □ Συνθεσάιζερ □ Κιθάρα □
3. Μείζονα □ Ελάσσονα □ Πιάνο □ Συνθεσάιζερ □ Κιθάρα □
4. Μείζονα □ Ελάσσονα □ Πιάνο □ Συνθεσάιζερ □ Κιθάρα □
5. Μείζονα □ Ελάσσονα □ Πιάνο □ Συνθεσάιζερ □ Κιθάρα □
Ο Δημιουργικός Προγραμματισμός
στην τάξη της μουσικής:
Πλεονεκτήματα και Προβληματισμοί
• Η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ακολουθεί το
κονστρουβιστικό μοντέλο μάθησης
 Κάθε μαθητής προχωρεί με το δικό του ρυθμό
 Δεν είναι απαραίτητο ένα κοινό μουσικό υπόβαθρο
• Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες
• Ζητήματα δημοκρατικότητας στην πρόσβαση στην τεχνολογία
 Ισότητα μεταξύ των μαθητών
• Ζητήματα κοινωνικής-οικονομικής ανισότητας
Σημερινή Πραγματικότητα
• Χαμηλές εκπαιδευτικές δαπάνες
• Στοιχειώδης Εξοπλισμός
• Ακατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές
• Ελλιπής κατάρτιση εκπαιδευτικών
«Η ελληνική πραγματικότητα ακυρώνει τις
προσπάθειες των εκπαιδευτικών»
Ευχαριστούμε!
Μαίη Κοκκίδου
ugenius@otenet.gr
Γιάννης Μυγδάνης
yannis.mygdanis@icloud.com
1 of 29

Recommended

4 1 el_categories Κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού by
4 1 el_categories Κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού4 1 el_categories Κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
4 1 el_categories Κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικούsalnk
629 views18 slides
Οι Διαδραστικοί Πίνακες σε 4 ώρες... by
Οι Διαδραστικοί Πίνακες σε 4 ώρες...Οι Διαδραστικοί Πίνακες σε 4 ώρες...
Οι Διαδραστικοί Πίνακες σε 4 ώρες...Yannis Kotsanis
1.4K views21 slides
ΤΠΕ by
ΤΠΕΤΠΕ
ΤΠΕdgrivas
699 views45 slides
Presentation code to_learn_glezou_syros_2015 by
Presentation code to_learn_glezou_syros_2015Presentation code to_learn_glezou_syros_2015
Presentation code to_learn_glezou_syros_2015Katerina Glezou
320 views50 slides
Διδακτικό σενάριο:"Παραγωγή Ουσιαστικών" by
Διδακτικό σενάριο:"Παραγωγή Ουσιαστικών"Διδακτικό σενάριο:"Παραγωγή Ουσιαστικών"
Διδακτικό σενάριο:"Παραγωγή Ουσιαστικών"Emytse66
3.9K views8 slides
τπε & γλωσσική διδασκαλία by
τπε & γλωσσική διδασκαλίατπε & γλωσσική διδασκαλία
τπε & γλωσσική διδασκαλίαkaterinast
1.1K views35 slides

More Related Content

Similar to Δημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική / Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη Κοκκίδου

The Art of Code by
The Art of CodeThe Art of Code
The Art of CodeSofia Papadimitriou
1.1K views38 slides
Ά μέρος εργασίας by
Ά μέρος εργασίαςΆ μέρος εργασίας
Ά μέρος εργασίαςiliapanm
134 views16 slides
τπε και γλωσσα by
τπε και γλωσσατπε και γλωσσα
τπε και γλωσσαAnna Boukouvala
1.3K views44 slides
Συνεδριο Etpe korinthos 2010 by
Συνεδριο Etpe korinthos 2010Συνεδριο Etpe korinthos 2010
Συνεδριο Etpe korinthos 2010Lea Alexandri
957 views53 slides
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου by
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίουPetros Michailidis
5 views8 slides
ΤΠΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ by
ΤΠΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΤΠΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑAnna Boukouvala
1.4K views42 slides

Similar to Δημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική / Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη Κοκκίδου(20)

Ά μέρος εργασίας by iliapanm
Ά μέρος εργασίαςΆ μέρος εργασίας
Ά μέρος εργασίας
iliapanm134 views
Συνεδριο Etpe korinthos 2010 by Lea Alexandri
Συνεδριο Etpe korinthos 2010Συνεδριο Etpe korinthos 2010
Συνεδριο Etpe korinthos 2010
Lea Alexandri957 views
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου by Petros Michailidis
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου
Η Συν-Δημιουργικότητα στην Εκπαιδευτική Πράξη - Επιμόρφωση ΠΕ06 by Niki Lambropoulos PhD
Η Συν-Δημιουργικότητα στην Εκπαιδευτική Πράξη - Επιμόρφωση ΠΕ06Η Συν-Δημιουργικότητα στην Εκπαιδευτική Πράξη - Επιμόρφωση ΠΕ06
Η Συν-Δημιουργικότητα στην Εκπαιδευτική Πράξη - Επιμόρφωση ΠΕ06
σχεδιο υποβολης 2015 εθισμος by Evi Kamariotaki
σχεδιο υποβολης 2015 εθισμοςσχεδιο υποβολης 2015 εθισμος
σχεδιο υποβολης 2015 εθισμος
Evi Kamariotaki412 views
ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΕΝΟΤΗΤΑ 10-ΣΕΝΑΡΙΟ by mono030156
ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΕΝΟΤΗΤΑ 10-ΣΕΝΑΡΙΟΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΕΝΟΤΗΤΑ 10-ΣΕΝΑΡΙΟ
ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΕΝΟΤΗΤΑ 10-ΣΕΝΑΡΙΟ
mono030156685 views
Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα ... by Maria Margoudi
Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα ...Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα ...
Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα ...
Maria Margoudi342 views
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού by Georgia Palapela
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ ΔημοτικούΕκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Georgia Palapela2.6K views
2 ylopoihsh sygrafh_1_hs_did_paremvashs by gilo458
2 ylopoihsh sygrafh_1_hs_did_paremvashs2 ylopoihsh sygrafh_1_hs_did_paremvashs
2 ylopoihsh sygrafh_1_hs_did_paremvashs
gilo458154 views
παρουσίαση αραμπατζή by dora222
παρουσίαση αραμπατζήπαρουσίαση αραμπατζή
παρουσίαση αραμπατζή
dora22210.8K views
σχεδιο υποβολής εε γελ τυχερου B (1) by tryfonid
σχεδιο υποβολής εε γελ τυχερου B (1)σχεδιο υποβολής εε γελ τυχερου B (1)
σχεδιο υποβολής εε γελ τυχερου B (1)
tryfonid72 views
εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου στον χελωνόκοσμο αβάκιο by Constantina Kotsari
εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου στον χελωνόκοσμο  αβάκιοεφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου στον χελωνόκοσμο  αβάκιο
εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου στον χελωνόκοσμο αβάκιο
σχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπων by Ιωαννα Χαλκιά
σχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπωνσχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπων
σχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπων
Γεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος by ISSEL
Γεώργιος Κορδοπάτης-ΖήλοςΓεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος
Γεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος
ISSEL162 views
ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΕΝΑΡΙΟ.docx by ssuser4a533a
ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΕΝΑΡΙΟ.docxΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΕΝΑΡΙΟ.docx
ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΕΝΑΡΙΟ.docx
ssuser4a533a8 views
Ergasia by ganidoud
ErgasiaErgasia
Ergasia
ganidoud329 views

More from Vera Kriezi

Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε... by
Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...
Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...Vera Kriezi
252 views15 slides
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα Κουρμπανά by
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα ΚουρμπανάΤο Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα Κουρμπανά
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα ΚουρμπανάVera Kriezi
267 views10 slides
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του... by
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του...Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του...
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του...Vera Kriezi
200 views32 slides
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου by
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. ΚονδυλίδουMOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. ΚονδυλίδουVera Kriezi
136 views33 slides
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή by
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος ΠαναγήΕπιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος ΠαναγήVera Kriezi
204 views8 slides
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά... by
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...Vera Kriezi
335 views15 slides

More from Vera Kriezi(20)

Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε... by Vera Kriezi
Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...
Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...
Vera Kriezi252 views
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα Κουρμπανά by Vera Kriezi
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα ΚουρμπανάΤο Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα Κουρμπανά
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα Κουρμπανά
Vera Kriezi267 views
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του... by Vera Kriezi
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του...Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του...
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του...
Vera Kriezi200 views
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου by Vera Kriezi
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. ΚονδυλίδουMOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου
Vera Kriezi136 views
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή by Vera Kriezi
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος ΠαναγήΕπιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή
Vera Kriezi204 views
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά... by Vera Kriezi
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...
Vera Kriezi335 views
Αρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ Οικονομίδου by Vera Kriezi
Αρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ ΟικονομίδουΑρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ Οικονομίδου
Αρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ Οικονομίδου
Vera Kriezi162 views
20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής by Vera Kriezi
20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Vera Kriezi374 views
Το αρχείο της Societas Rafaello Sanzio / Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, ... by Vera Kriezi
Το αρχείο της Societas Rafaello Sanzio / Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, ...Το αρχείο της Societas Rafaello Sanzio / Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, ...
Το αρχείο της Societas Rafaello Sanzio / Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, ...
Vera Kriezi321 views
Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου: η περίπτω... by Vera Kriezi
Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου: η περίπτω...Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου: η περίπτω...
Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου: η περίπτω...
Vera Kriezi273 views
Presentation at 1st Conference on Music Libraries, Archives & Documentation C... by Vera Kriezi
Presentation at 1st Conference on Music Libraries, Archives & Documentation C...Presentation at 1st Conference on Music Libraries, Archives & Documentation C...
Presentation at 1st Conference on Music Libraries, Archives & Documentation C...
Vera Kriezi166 views
Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui? by Vera Kriezi
Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui?Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui?
Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui?
Vera Kriezi138 views
Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης / Σμαρώ-Μαρία Αναγνωστοπούλου by Vera Kriezi
Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης / Σμαρώ-Μαρία ΑναγνωστοπούλουΜουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης / Σμαρώ-Μαρία Αναγνωστοπούλου
Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης / Σμαρώ-Μαρία Αναγνωστοπούλου
Vera Kriezi727 views
Το ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος Μαρτίνης by Vera Kriezi
Το ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος ΜαρτίνηςΤο ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος Μαρτίνης
Το ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος Μαρτίνης
Vera Kriezi121 views
Καθιερωμένα δεδομένα, μουσικά έργα και δημιουργοί: εφαρμογή του προτύπου Reso... by Vera Kriezi
Καθιερωμένα δεδομένα, μουσικά έργα και δημιουργοί: εφαρμογή του προτύπου Reso...Καθιερωμένα δεδομένα, μουσικά έργα και δημιουργοί: εφαρμογή του προτύπου Reso...
Καθιερωμένα δεδομένα, μουσικά έργα και δημιουργοί: εφαρμογή του προτύπου Reso...
Vera Kriezi233 views
Ο θεσμός του άβατου του Αγίου Όρους παλαιότερα και σήμερα by Vera Kriezi
Ο θεσμός του άβατου του Αγίου Όρους παλαιότερα και σήμεραΟ θεσμός του άβατου του Αγίου Όρους παλαιότερα και σήμερα
Ο θεσμός του άβατου του Αγίου Όρους παλαιότερα και σήμερα
Vera Kriezi313 views
Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη ... by Vera Kriezi
Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη ...Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη ...
Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη ...
Vera Kriezi193 views
Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: αναφορά στις θεματικές ενότητες και στις σημαντικές... by Vera Kriezi
Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: αναφορά στις θεματικές ενότητες και στις σημαντικές...Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: αναφορά στις θεματικές ενότητες και στις σημαντικές...
Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: αναφορά στις θεματικές ενότητες και στις σημαντικές...
Vera Kriezi144 views
Η Μουσική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας / Ασπασία Τα... by Vera Kriezi
Η Μουσική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας / Ασπασία Τα...Η Μουσική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας / Ασπασία Τα...
Η Μουσική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας / Ασπασία Τα...
Vera Kriezi131 views
Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση του ρεμπέτικου... by Vera Kriezi
Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση του ρεμπέτικου...Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση του ρεμπέτικου...
Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση του ρεμπέτικου...
Vera Kriezi237 views

Δημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική / Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη Κοκκίδου

 • 1. Ο Δημιουργικός Προγραμματισμός στη Μουσική Παιδαγωγική Μαίη Κοκκίδου Γιάννης Μυγδάνης 1ο Ετήσιο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων 21 – 22 Απριλίου, 2017 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
 • 2. ΠρογραμματισμόςΥπολογιστών Διαδικασία οριοθέτησης και οργάνωσης μιας σειράς διακριτών λειτουργιών με στόχο τη διεξαγωγή υπολογιστικού προβλήματος. (Hartee, 1950) • Σειρά διακριτών λειτουργιών:  Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Επαλήθευση, Αποσφαλμάτωση & Συντήρηση πηγαίου κώδικα Διασύνδεση της Πληροφορικής με το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών και ειδικότερα της Λογικής
 • 3. Ανάπτυξη Κώδικα • Πηγαίος Κώδικας (Source Code)  Κείμενο με διαδοχικές εντολές, δηλώσεις & αριθμητικές πράξεις • Αλγόριθμοι:  Αυτοματοποιημένη διαδικασία για επίτευξη υπολογιστικού αποτελέσματος • Γλώσσα Προγραμματισμού  Αυστηρά δομημένη για επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή  Κάθε γλώσσα παρουσιάζει διαφορετικό συντακτικό και δομή  Χρήση για ανάπτυξη και σχεδιασμό αλγορίθμων
 • 4. Δημιουργικός Προγραμματισμός • Διαδικασία προγραμματισμού προσανατολισμένη στην παραγωγή εκφραστικού αποτελέσματος  Ο υπολογιστής μετατρέπεται σε μέσο έκφρασης  Αναπτύχθηκε για χρήση επί σκηνής (live coding performance)  Σε όλα τα ψηφιακά μέσα (digital media) • Μουσική, Χορός – Κίνηση, Εικόνα, Βίντεο  Αλγοριθμική Μουσική
 • 5. Ιστορική Προοπτική • Αρχές του ΄60  Πρώτες γλώσσες Δημιουργικού Προγραμματισμού • 1985: Πρώτη μουσική εμφάνιση επί σκηνής  Ron Kuivila στο Άμστερνταμ • 1990: Διαδεδομένη χρήση στην Ιαπωνία  Laptop Music Ron Kuivila – Parodicals for Apple Computer & Moog From the Album: Tellus#9: Music with Memory (1985)
 • 6. Γλώσσες Δημιουργικού Προγραμματισμού • Csound  BarryVercoe - 1985  Bath Spa University - 2000 • SuperCollider  James McCartney – 1996 • ChucK  Stanford University - 2003 • EarSketch  Georgia Institute ofTechnology – 2011 SuperCollider ChucK
 • 7. Sonic Pi • University of Cambridge  Εργαστήριο Πληροφορικής  Dr. SamAaron – 2013 • Αναπτύχθηκε με προσανατολισμό τη Μουσική Παιδαγωγική
 • 8. Προβληματική της Έρευνας • Ένταξη του Δημιουργικού Προγραμματισμού στο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής • Διδακτικές / Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις • Παιδαγωγικές Δράσεις
 • 9. Πρόγραμμα Σπουδών • ΠΣ για το μάθημα της Μουσικής  Σε πιλοτική ισχύ από το 2011 (επικαιροποίηση 2014)  Ανοιχτό ως προς τον άξονα της ανοιχτότητας  Ακολουθεί το Πραξιακό Μοντέλο (Praxial) • Ενθαρρύνει τη χρήση ΜουσικήςΤεχνολογίας και Τ.Π.Ε. • Υποστηρίζει Δεξιότητες του 21ου αιώνα
 • 10. Γιατί Δημιουργικός Προγραμματισμός στη Μουσική Εκπαίδευση; • Τα παιδιά προτιμούν μαθησιακές δράσεις μεΤ.Π.Ε. • Φτηνό και εύχρηστο και εύκολα προσβάσιμο εργαλείο  Απαιτείται μόνο ένας Η/Υ • Κατανόηση εννοιών και σύγχρονων μουσικών ειδών  Δεν αναλύονται με τους κανόνες της Δυτικής Λόγιας Μουσικής
 • 11. Γιατί Δημιουργικός Προγραμματισμός στη Μουσική Εκπαίδευση; • Βαθύτερη κατανόηση μουσικών εννοιών και πρακτικών  Στοιχεία Ενορχήστρωσης,Αρμονίας • Βαθύτερη κατανόηση εννοιών μέσω των αναλογιών  Χρόνος (Time),ΤονικόΎψος (Pitch), Συγχορδίες (Chords) • Δεν απαιτείται τεχνική επάρκεια σε μουσικό όργανο
 • 12. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις • Διαθεματικότητα  Διασύνδεση με: Πληροφορική, Μαθηματικά & Φυσική • Μαθητοκεντρικός Χαρακτήρας • Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία • Ενεργητική Μουσική Ακρόαση
 • 13. Δεξιότητες 21ου αιώνα • Ανάπτυξη Δημιουργικότητας  Μέσω σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού • Ανάπτυξη Κριτικής Ικανότητας • Επίλυση Προβλημάτων
 • 14. Sonic Pi • University of Cambridge  Εργαστήριο Πληροφορικής  Dr. SamAaron – 2013 • Αναπτύχθηκε με στόχο τη Μουσική Παιδαγωγική • Διανέμεται δωρεάν • Λειτουργικά Συστήματα: Windows, Linux, Mac Os
 • 15. Sonic Pi • Συμβατή με το Raspberry Pi • Μικροϋπολογιστής  Πολλές υπολογιστικές δυνατότητες • Χαμηλό κόστος  Περί τα 50$
 • 16. Γραφικό Περιβάλλον της Sonic Pi Tutorial Scope Coding Area Play, Stop, Rec Buttons Buffers Log
 • 17. Παιδαγωγικές Δράσεις Με τη χρήση Δημιουργικού Προγραμματισμού
 • 18. Μαθαίνοντας το Ostinato • Στόχοι: Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, Ηχητική εξερεύνηση, Ενεργητική ακρόαση, Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, Οικειοποίηση νέου λεξιλογίου • Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις: Διάλεξη, Ιδεοθύελλα, Ενεργητική μάθηση, Πειραματισμός Ο διδάσκων εξηγεί στα παιδιά τι είναι το Ostinato. Στη συνέχεια, τα χωρίζει σε ομάδες και τα προτρέπει να κατασκευάσουν σε γλώσσα Δημιουργικού Προγραμματισμού δικά τους Ostinati. Κάθε μία αναλαμβάνει για ένα ξεχωριστό μουσικό όργανο. Στο τέλος, ενώνονται τα τμήματα του κώδικα και ακούγεται το ηχητικό αποτέλεσμα.
 • 19. Πρακτική Εφαρμογή • Ομάδα 1 – Synthesizer • Ομάδα 2 – Electric Piano • Ομάδα 3 – Guitar • Ομάδα 4 – Bass • Ομάδα 5 – Drums
 • 20. Πρακτική Εφαρμογή • Ομάδα 1 – Synthesizer • Ομάδα 2 – Electric Piano 1 2 3 4 5 6 live_loop :synth do use_synth :dsaw notes = (scale :e3, :minor_pentatonic).shuffle play notes.tick, release: 0.25, sleep eight / 2 end 1 2 3 4 live_loop :electric_piano do use_synth :fm play_pattern_timed scale("e4", "minor", num_octaves: 2), 0.25, release: 0.9 end
 • 21. Πρακτική Εφαρμογή • Ομάδα 3 – Guitar • Ομάδα 4 – Bass 1 2 3 4 5 6 7 live_loop :guitar do use_synth :pluck play chord(:E3, :minor), amp: 1.7 sleep quarter + eight play chord(:E3, :minor), amp: 1.7 sleep eight + half end 1 2 3 4 5 live_loop :bass do use_synth :prophet play :e2, release: 2, amp: 0.3, cutoff: 70 sleep eight / 2 end
 • 22. Πρακτική Εφαρμογή • Ομάδα 5 – Drums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 live_loop :drums do sample :drum_bass_soft, amp: 0.5 sample :drum_cymbal_open, amp: 0.3 sleep eight sample :drum_bass_soft, amp: 0.5 sleep eight sample :drum_snare_soft, amp: 0.5 sample :drum_cymbal_pedal, amp: 0.5 sleep eight sample :drum_bass_soft, amp: 0.5 sample :drum_cymbal_pedal, amp: 0.5 sleep eight end
 • 24. Πώς ακούγονται οι κλίμακες; • Στόχοι: Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, Ενεργητική ακρόαση, Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας • Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις: Ενεργητική Μουσική Ακρόαση, Παιχνίδι, Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία Ο διδάσκων, προτρέπει τα παιδιά να σχεδιάσουν κώδικα σε γλώσσα Δημιουργικού Προγραμματισμού, ο οποίος να εκτελεί κλίμακες με τυχαία σειρά και τυχαίο ηχόχρωμα. Στη συνέχεια, μοιράζει φυλλάδιο και χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες. Εκτελεί τον κώδικα και τα προτρέπει να το συμπληρώσουν. Νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις.
 • 25. Πρακτική Εφαρμογή • Παράδειγμα κώδικα δημιουργικού προγραμματισμού που αναμένεται να σχεδιαστεί: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.times do synth = ["piano", "saw", "pluck"].choose sc = ["minor", "major"].choose t = ["a2","b2","c3","d3","e3","f3","g3"].choose #main program use_synth synth play chord(t, sc), sustain: 0.8, release: 0.9 sleep 1 play_pattern_timed scale(t, sc, num_octaves: 2), 0.25, release: 0.9 sleep 2 end
 • 26. Πρακτική Εφαρμογή ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Sonic Pi Η κλίμακα που ακούγεται είναι: Το μουσικό όργανο που ακούγεται είναι: 1. Μείζονα □ Ελάσσονα □ Πιάνο □ Συνθεσάιζερ □ Κιθάρα □ 2. Μείζονα □ Ελάσσονα □ Πιάνο □ Συνθεσάιζερ □ Κιθάρα □ 3. Μείζονα □ Ελάσσονα □ Πιάνο □ Συνθεσάιζερ □ Κιθάρα □ 4. Μείζονα □ Ελάσσονα □ Πιάνο □ Συνθεσάιζερ □ Κιθάρα □ 5. Μείζονα □ Ελάσσονα □ Πιάνο □ Συνθεσάιζερ □ Κιθάρα □
 • 27. Ο Δημιουργικός Προγραμματισμός στην τάξη της μουσικής: Πλεονεκτήματα και Προβληματισμοί • Η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ακολουθεί το κονστρουβιστικό μοντέλο μάθησης  Κάθε μαθητής προχωρεί με το δικό του ρυθμό  Δεν είναι απαραίτητο ένα κοινό μουσικό υπόβαθρο • Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες • Ζητήματα δημοκρατικότητας στην πρόσβαση στην τεχνολογία  Ισότητα μεταξύ των μαθητών • Ζητήματα κοινωνικής-οικονομικής ανισότητας
 • 28. Σημερινή Πραγματικότητα • Χαμηλές εκπαιδευτικές δαπάνες • Στοιχειώδης Εξοπλισμός • Ακατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές • Ελλιπής κατάρτιση εκπαιδευτικών «Η ελληνική πραγματικότητα ακυρώνει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών»