Nieuwsbrief Maart 2011

239 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief Maart 2011

  1. 1. OnderhandenWerk Nieuwsbrief VanNoord accountants & b l i i bi f d belastingadviseurs d i Uitgave maart 2011Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Meer rendement door Accountantscontrole: Intracommunautaire Einde BPM in zicht? actuele management- onnodige kosten of leveringen: een ABC-tje... informatie kostenbesparend? Het gesprek Ron van Rijn en Rob de Jong (Schoonmaakbedrijf de Jong) “De financiën zijn goed geregeld. Dat geeft mij rust.” Betrokken ondernemers Betrokken ondernemers t k Beesd - Culemborg - Gorinchem - Leerdam - Papendrecht (Drechtsteden) - Tiel - Vianen - Zaltbommel
  2. 2. Het gesprek Ron van Rijn Een Rob de Jong ondernemer Schoonmaakbedrijf De Jong is al een paar jaar klant bij VanNoord accountants & belastingadviseurs in Leerdam. Eigenaar Rob de Jong wil niet gegeven betreffende de inves- tering in het pand. Maar om en vennoot Ron van Rijn praten over samenwerking en hogere kosten, maar ook over vertrouwen en advies. dat we dat te kunnen doen, hebben we alles onder de loep genomen. meepraten. De bedrijfsvoering, de financiën, Schoonmaak in brede zin Deskundig advies de rechtsvorm en de toekomst- Naast het schoonmaken van De Jong kwam in 2006 in con- plannen. Om een gedegen interieurs, richt het Leerdamse schoonmaakbedrijf de Jong tact met VanNoord. ”We waren al een tijdje ontevreden over de Wel advies te kunnen geven, moet je het totaalplaatje in beeld meedenken. haar pijlen de laatste jaren boekhouding bij ons bedrijf en brengen. Wij vinden het heel steeds meer op de facilitaire we stonden op het punt om een belangrijk om met een kritische dienstverlening. De Jong vertelt: pand te gaan kopen”, vertelt hij. blik naar een bedrijf te kijken. “Dit varieert van industriële “Voor ons kleine bedrijf een Een ondernemer heeft er schoonmaak van voedsellijnen, enorme stap en ik wilde graag namelijk niets aan als wij met het reinigen van gevels, het deskundig advies. Met deze en we kregen aanmaningen. hem meepraten! Hij wil juist herstellen van voegwerk en vraag hebben wij drie accoun- Dat vond ik absoluut niet kun- iemand die met hem mee- het voorbereidende werk voor tantskantoren benaderd. nen. Die kant van de bedrijfs- denkt. De Jong vult aan: schildersbedrijven.“ Bij De Jong VanNoord kwam met een ad- voering moet perfect geregeld ”Ja, dat klopt en daar sta ik voor staan 14 medewerkers vast op vies dat ons heel erg aansprak. zijn. Daarom hebben we de open. Ik heb weinig kennis van de loonlijst. Om flexibel in te Dat was het begin van onze keuze gemaakt om alles bij deze ingewikkelde materie en kunnen springen op klussen, samenwerking. We hadden VanNoord onder te brengen.” VanNoord draagt oplossingen wordt tevens met onder- destijds nog een boekhouder en ideeën aan. Ze vertellen aannemers gewerkt. die eens per maand de admini- Scherp blijven de waarheid en maken het stratie verzorgde, maar dat liep Van Rijn: “Uiteraard hebben niet mooier dan het is. Dat niet. Teveel zaken bleven liggen wij De Jong destijds advies waardeer ik.”2 OnderhandenWerk maart 2011 VanNoord Accountants en Belastingadviseurs Betrokken Ondernemers
  3. 3. Vaste contacten ons vak. Ik hoef bij De Jong nietVoor iedere klant heeft VanNoord aan te komen met wetsartikeleneen vaste accountant en een of andere juridische termen.relatiebeheerder. Van Rijn: “Wij Dat interesseert hem niet. Eenzijn van mening dat een klant accountant moet weten dataltijd een aanspreekpunt moet er achter een bepaald advieshebben. Iemand die volledig wetgeving zit, maar de klantop de hoogte is. Als de relatie- wil gewoon weten of iets kan ofbeheerder er niet is, dan is de niet. Deze vertaalslag stelt hogeaccountant het aanspreekpunt. eisen aan onze medewerkers.En andersom. Relatiebeheerder Zij moeten communiceren in deArjan Veenje en ik zijn de taal van de klant en aanvoelencontactpersonen voor De Jong. wat er speelt.”Veenje bezoekt het bedrijf eens ties. Wij adviseren dus breed. ons advies betrekt, vind ik alsper maand. Hij werkt de admi- Maar, de ene klant staat daar accountant heel mooi. Er is Toekomstnistratie bij, verzorgt de BTW opener voor dan de ander. vertrouwen”, aldus Van Rijn. Tot slot vertelt De Jong: “Op ditaangifte en geeft advies waar Logisch. Door De Jong worden moment helpt Veenje bij hetnodig. Veenje heeft ook een wij wel bij het hele proces Duidelijke ondernemerstaal optimaliseren van de manage-signaalfunctie. Hij ziet en hoort betrokken. Als hij een gesprek De Jong knikt: “De stem van mentinformatie. We kijken naarwat er gaande is bij de Jong. heeft met de bank over beleg- VanNoord weegt bij onze het debiteurenbeleid, rende-Vervolgens bespreken Veenje gingsverzekeringen, dan vraagt beslissingen zeker mee! Intus- menten en kostprijzen. Verderen ik de ontwikkelingen bij hij ons om daarbij te zitten. sen is er een goede vertrou- praten we regelmatig over deonze klanten regelmatig.” Vorig jaar voerde hij gesprekken wensband ontstaan. Dat is niet toekomst. Mijn zoon zal te over zijn financiële planning, van de een op de andere dag zijner tijd een steeds grotereMeer kosten, meer opbrengst zakelijk en privé. Ons werd gebeurd. VanNoord spreekt ook managementrol in dit bedrijfOp de vraag of de samenwer- gevraagd mee te denken. Wij de taal die ik begrijp. Ik heb gaan vervullen. En juist met ditking met VanNoord meer maken de voor- en nadelen van geen opleiding in dit vakgebied. soort onderwerpen gaan wijkosten dan met zich meebrengt, bepaalde keuzes inzichtelijk. Maar VanNoord legt het zo uit ook naar VanNoord.”zegt de Jong volmondig: “Ja, Maar, De Jong maakt de uitein- dat ik het wel begrijp.” Van Rijnin ieder geval meer dan onze delijke keuze. En dat hij daarbij zegt: “Ja, dat is ook de kunst invoormalige boekhouders!Maar”, zegt hij daar meteenachteraan, “De samenwerkinglevert ook veel op. DoorVanNoord hoef ik mij geenzorgen te maken over hetfinanciële gedeelte van onsbedrijf. Het is gewoon goedgeregeld. En daar betaal ikgraag voor. We hebben boek-houders gehad die aangiftesniet correct afhandelden. Toenmoesten we aan het eind vanhet jaar ineens flink betalen.Van dat soort verassingen houdik niet. Ik heb geen kennis vanbelastingen en aangiftes. Ikweet niet wat ik wel en nietkan terugvorderen. VanNoordheeft die kennis wel in huis.Dat werpt haar vruchten af.Financieel, maar ook voor mij.Het geeft mij namelijk rust.”Breed advies en vertrouwen“De Jong vindt dat stuk rustheel belangrijk. En daar denkenwij graag in mee. Voor ons ishet prettig om het hele spec-trum van een klant in beeld tehebben. Dus zakelijk en privé.Soms kun je bepaalde dingenzakelijk doen, maar heeft datbijvoorbeeld privé consequen- 3
  4. 4. VanNoord Dashboard: unieke software! Meer Ondernemen lijkt verbluffend veel op autorijden. Het is steeds goed rendement ment van uw onderneming te door opletten en er is voortdurende nieuwe energie en aandacht nodig. verbeteren. De management- Daarbij is de informatie op uw dashboard essentiëel en onmisbaar. informatie wordt afgestemd Aangevuld met een navigatiesysteem die u helpt om doelgericht op op uw onderneming en de de plaats van bestemming te komen. actuele specifieke wensen van u als bestuurder. Het VanNoord Dashboard voor management- neming de waarschuwings- uw onderneming lampjes tijdig branden, zodat Waar dit vroeger vanwege de Is uw onderneming al uitgerust u de juiste beslissingen op het hoge kosten alleen binnen het informatie met een modern dashboard juiste moment kunt nemen? bereik van grotere ondernemin- waarmee u direct inzicht heeft Heeft u de route al uitgestip- gen lag, is het nu voor eigenlijk in de prestaties van uw onder- peld voor uw onderneming en alle ondernemingen prima neming? Gaan bij uw onder- vertaald naar concrete acties en betaalbaar om de onderneming een begroting? Vergelijkt u met dit modern snufje: “het tussentijds de werkelijke pres- dashboard” uit te rusten. taties met de begroting, zodat u De online software is al vanaf direct kunt bijsturen? VanNoord € 20,- (excl. BTW) per maand werkt vanaf 2011 met nieuwe beschikbaar. software waarmee dit allemaal mogelijk is. Het dashboard voor Nieuwsgierig geworden en wilt uw onderneming is nu leverbaar. u tijdens het gas geven toch energie besparen? Bespreek de Zeer betaalbaar en directe mogelijkheden met uw relatie- aansluiting op uw boekhouding beheerder van VanNoord. Het dashboard bevat online managementinformatie en kan direct aangesloten worden op uw boekhouding. Ondernemen wordt hiermee nog leuker en het geeft u kansen het rende-4 OnderhandenWerk maart 2011 VanNoord Accountants en Belastingadviseurs Betrokken Ondernemers
  5. 5. Accountantscontrole:onnodige kosten of kostenbesparend?Vanaf het moment dat uwonderneming volgens hetBurgerlijk Wetboek middelgrootis, bent u wettelijk verplicht omde jaarrekening van uw onder-neming aan een accountants-controle te onderwerpen.Al jaren gaan er stemmen opdie de grenzen waarop eenonderneming wettelijk alsmiddelgroot beschouwd wordt,willen verruimen. Want accoun-tantskosten zijn toch onnodigekosten die de ondernemerswettelijk opgelegd krijgen?…Uit een studie van de Universityof Chicago Booth School ofBusiness blijkt dat de financiëlevoordelen van een accountant-scontrole de kosten van deaccountantscontrole kunnen Wanneer is een onderneming middelgroot?overtreffen. Uit deze studieonder meer dan 10.000 onder- Een onderneming is middelgroot indien twee jaar achtereennemingen, die qua omvang te door banken en overige geld- aan twee van de volgende drie criteria voldaan wordt :vergelijken zijn met het MKB verstrekkers bepaald aan de - Som activa op basis van historische kostprijsin Nederland, blijkt dat onder- hand van het risicoprofiel dat vanaf € 4,4 tot € 17,5 miljoennemingen waarbij de jaar- voor de betreffende onderne- - Netto omzet vanaf € 8,8 tot € 35 miljoenrekening door een accountant mingen door de geldverstrekker - Gemiddeld aantal werknemers vanaf 50 tot 250gecontroleerd is gemiddeld bepaald wordt. Uit de studieruim een half procentpunt blijkt dat geldverstrekkers hetminder rente betalen op hun risicoprofiel naar benedenleningen dan ondernemingen bijstellen op het moment dat naar beneden bij te stellen.waarbij de controle achterwege de ondernemer een door een Samen met uw accountmanagergebleven is. accountant gecontroleerde bij de bank kunt u vaststellen jaarrekening kan overleggen. wat er voor u mogelijk is. VoorAccountscontrole biedt zeker- dat gesprek kunt u overwegenheid bij geldverstrekkers Een accountantscontrole kan om uw VanNoord accountantDe hoogte van de rente op het voor geldverstrekkers een van de gelijk mee te nemen. Alskrediet of de lening wordt opties zijn om uw risicoprofiel adviserende ondernemer.Kans op BTW teruggaaf voor de eenmanszaak!In oktober vorig jaar heeft de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van waarde. Bij een auto met een termijn zes weken bedraagtde Europese Unie de vraag voorgelegd of de btw-aftrekcorrectie voor cataloguswaarde van bijvoor- vanaf de datum van aangifte ofhet privégebruik auto in overeenstemming is met de btw-richtlijn. beeld € 40.000,– bedraagt dit betaling over december 2010/Hierover is nog geen uitspraak gedaan. voordeel dan € 240,– per jaar. het vierde kwartaal 2010. In geval van een teruggaaf gaatVoorheen bedroeg de aftrek- Wat kan een aanpassing voor u Om te bepalen of u voor terug- de bezwaartermijn in op de dagcorrectie voor het privégebruik betekenen? gaaf in aanmerking komt, kunt na dagtekening van de terug-van de auto van de ondernemer Indien de aftrekcorrectie deels met uw relatiebeheerder van gaafbeschikking.12% x 20% x cataloguswaarde. wordt teruggedraaid leidt dit, VanNoord overleggen of uOnder de huidige systematiek is voor auto’s met een bijtelling bezwaar wilt indienen. Het isdit voor veel auto’s 12% x 25% x van 25%, tot een btw-voordeel hierbij van belang in de gatencataloguswaarde. van 0,6% van de catalogus- te houden dat de bezwaar- 5
  6. 6. Intracommunautaire Rechtbank leveringen: Haarlem: aansprakelijk- een ABC-tje... stelling inlener niet vanzelfsprekend Als u voor uw bedrijf werknemers inleent (u bent dan de ‘inlener’) van een andere partij (de ‘uitlener’), die vervolgens de loonbelasting en sociale verzekeringspremies van deze werknemers niet afdraagt, dan kunt u onder omstandigheden daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Als buiten uw schuld komt vast te staan dat de uitlener geen belasting en premies heeft betaald kan de Belastingdienst pas tot aan- sprakelijkstelling overgaan als de inlener de betreffende aanslag of naheffingsaanslag is toegestuurd. De Belastingdienst moet dit aannemelijk maken. Kan de ontvanger van de Belastingdienst dit niet, dan kan hij u, de inlener, niet aansprakelijk stellen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Haarlem. In deze zaak kon de Belastingdienst niet bewijzen dat de onderliggende naheffings- aanslag loonbelasting en premies volks- verzekeringen aan de uitlener, een ontbonden uitzend- en detacheringsbureau, was toe- gezonden. De Rechtbank vernietigde daarom De levering van goederen door een leverancier in een EU-land aan een afnemer die de beschikking aansprakelijkstelling. in een ander EU-land is gevestigd noemen we een intracommunautaire levering. In de praktijk komt het heel vaak voor nultarief van toepassing is op de eerste dat een Nederlandse ondernemer (A) transactie van A naar B. Advies goederen levert aan een andere onder- nemer (B) in een andere lidstaat (bijvoor- Bij twee opeenvolgende leveringen, Neem tijdig maatregelen, zoals bijvoor- beeld België), terwijl ondernemer B, nog zoals in bovenstaande, is het belangrijk beeld betaling op een g-rekening. voor ontvangst, de goederen al heeft om voor de BTW na te gaan naar wie En vraag uw relatiebeheerder bij verkocht aan een andere ondernemer de beschikkingsmacht om als eigenaar VanNoord aan welke voorwaarden u (C, in bijvoorbeeld Duitsland). In die over een goed te beschikken wordt over- moet voldoen alvorens u gaat inlenen. situatie is het mogelijk dat B de goederen gedragen. afhaalt bij A in Nederland en vervolgens direct levert aan C in Duitsland. De goe- Tussenpersonen deren komen derhalve niet in België. Met name handelaren/tussenpersonen (en daar hebben we er veel van in De vraag is dan of voor de BTW sprake Nederland) zullen mogelijk in de lidstaat is van een intracommunautaire levering van de eerste verkoper geconfronteerd van A aan B, waarop het nultarief van worden met een BTW-registratie en toepassing is. De goederen komen immers vaker met lokale BTW. nooit in België aan bij B. Indien u gebruik maakt van toepassing van het nultarief, of u bent tussenpersoon De hoogste rechter in Europa heeft recent bij dergelijke transacties, adviseren wij u geoordeeld dat bij twee opeenvolgende om samen met de fiscalist bij VanNoord leveringen, waarbij slechts één maal eens te bekijken hoe èn of in uw bedrijf intracommunautair vervoer plaatsvindt de intracommunautaire afhaaltransacties door middel van afhaaltransacties, het voor de BTW worden vastgelegd.6 OnderhandenWerk maart 2011 VanNoord Accountants en Belastingadviseurs Betrokken Ondernemers
  7. 7. Schattingen voor BV’s niet meer verplicht Ondernemingen moeten de winst binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar door middel van een schatting door- geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft echter laten weten dat deze verplichting met ingang van 2011 is vervallen. In de loop van 2011 zal de Belastingdienst controleren of het (eventueel) ontbreken van een voorlopige aanslag vennoot- schapsbelasting wel terecht is. Ondernemers worden dan alsnog gevraagd een schatting te doen. Het formulier om een voorlopige aanslag aan te vragen of aan te passen kunt u downloaden via de website van de belastingdienst. Of u vraagt of wij de aanvraag of aanpas- sing voor u willen regelen. Einde BPM in zicht?We krijgen er geen genoeg van: Een handelaar in gebruikte het onlangs met de handelaar Haalt u derhalve uw auto uitde auto en de BPM. Reeds in auto’s was echter van mening eens. De nieuwe regeling kan Duitsland en moet u toch2009 vond de Hoge Raad al dat dat ook de wijzigingen niet niet voorkomen dat de BPM teveel BPM betalen: bezwaarde heffingsgrondslag voor de door de beugel konden. Hij op een ingevoerde gebruikte maken.BPM niet juist was. De wetgever vond dat het niet mogelijk personenauto hoger zal zijnbesloot daarom snel de Wet moest zijn dat Nederland auto’s dan de BPM die rust op eenBPM per 1 januari 2010 aan uit andere lidstaten zwaarder vergelijkbare auto die inte passen. Deze belangrijke zou mogen belasten dan auto’s Nederland rondrijdt. Dat is ininkomstenbron wilde men niet die al in Nederland aanwezig strijd met regelgeving binnenlaten schieten. zijn. Rechtbank Arnhem was de EU. 7
  8. 8. VanNoord accountants & belastingadviseurs A12 Utrecht A12 A12 A27 A12 A2 Nieuwegein/Houten Vianen Vi A27 Arnhem/Nijmegen A2 Culemborg A15 A27 Leerdam A15Rotterdam Tiel Beesd A15 A15 A15 A2 Gorinchem Papendrecht A27 (Drechtsteden) Zaltbommel ‘s-Hertogenbosch Altijd in de buurt. Beesd Gorinchem Papendrecht Vianen Dr. A. Kuyperweg 13 Spijksedijk 14 (Drechtsteden) Lage Biezenweg 1 Tel. (0345) 68 32 44 Tel. (0183) 35 67 67 Nieuwland Parc 76 Tel. (0347) 32 02 02 Tel. (078) 890 72 89 Culemborg Leerdam Tiel Zaltbommel Postmastraat 33 Pfinztalstraat 32 Laan van Westroijen 2B Hogeweg 135 Tel. (0345) 53 16 31 Tel. (0345) 61 18 44 Tel. (0344) 65 04 60 Tel. (0418) 57 95 43 www.vannoord.nl Waardevolle tips en adviezen voor ondernemers, van ondernemers: www.vannoord.nl Actueel Tips en advies B t kk Betrokken ondernemers d

×