Nieuwsbrief april 2012

241 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief april 2012

  1. 1. OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE APRIL 2012 Het GesprekStefan Deckers & Arnaud Duijster (Duijster Carrosserie en Wagenbouw) f “Een bedrijfsovername is een dynamisch traject, zeker bij een familiebedrijf.”Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7De Gouden Handdruk De discussie Fiscale beren 2012: het jaar vanin een BV | Anders factureren over het h-woord bij uw bedrijfsvoering horizontaal toezichtvanaf 1 januari 2013 voor het MKB
  2. 2. Het Gesprek“Een bedrijfsovername is een dynamisch traject, zeker bij een familiebedrijf.”Het Gesprek leidt ons ditmaal naar Duijster Carrosserie en Wagenbouw in Giessen, waar we aanschuiven bij ArnaudDuijster. Jaren geleden liep hij als kind al rond op dit familiebedrijf, dat toen nog in handen was van zijn vader. Sindsenkele maanden mag Arnaud zich de trotse eigenaar noemen. Stefan Deckers was namens VanNoord betrokkenbij de bedrijfsopvolging. Hij blikt samen met Arnaud terug op dit complexe, maar succesvol verlopen traject.Volgens Arnaud is tien jaar geleden al de eerste Alle ogen waren dus op mij gericht. Ik hoefde “Voor ons was het erg belangrijk om éénstap gezet voor zijn eigenaarschap: “In 2002 niet lang na te denken over mijn ambities: ik aanspreekpunt te hebben om de opvolgingtrad ik met mijn broer als vennoot toe tot het wilde directeur-eigenaar worden. Al snel ging te regelen”, vult Arnaud aan. “In het verledenbedrijf van Henk, mijn vader. Duijster Carrosserie het balletje rollen voor de bedrijfsopvolging. hadden we een apart kantoor voor onzeen Wagenbouw ging verder als VOF en we Een complex traject, waarin Stefan de regie accountancy en voor onze belastingzaken.investeerden flink in de toekomst van het bedrijf. heeft gevoerd”. Zo’n constructie is voor ons niet ideaal, omdat accountancy en belastingzaken toch onlosmakelijk verbonden zijn. Gelukkig hadden “Eén vast aanspreekpunt we jaren geleden al besloten om beide onder te brengen bij VanNoord. Het werkt vele malen werkt vele malen efficiënter.” efficiënter en scheelt ons veel tijd en energie. Ik had er niet aan moeten denken om de bedrijfsopvolging via meerdere kantoren te regelen.”Zo namen we een carrosseriebedrijf en een De start van hettransport-koeltechnisch bedrijf over, om bedrijfsopvolgingstraject “Werken voor een familiebedrijfzo een volledig dienstenpakket op het gebied Stefan: “Met VanNoord zijn we al sinds 2003 is altijd bijzonder”van carrosserie en trailerservice te kunnen betrokken bij Duijster. En de afgelopen jaren Stefan: “Ik vond het een mooie uitdaging om hetaanbieden”. kwam al regelmatig het pensioen van Henk ter traject bij Duijster aan te nemen. Vooral omdat sprake. In 2011 was het zover. Ik kreeg van Arnaud het een echt familiebedrijf betreft. De mensen“Begin 2011 besloot mijn broer te stoppen als de vraag om het bedrijfsopvolgingstraject op te hebben hart voor de zaak en leggen er hun zielvennoot”, vervolgt Arnaud. “Bovendien kwam starten. Zowel op het gebied van accountancy en zaligheid in. Bovendien voel je bij Duijsterhet pensioen van mijn vader steeds dichterbij. als van fiscale zaken.” de aanwezigheid van de familieband in de2 OnderhandenWerk APRIL 2012
  3. 3. bedrijfsvoering. Dat maakte de bedrijfsopvolgingtot een dynamisch traject. Privé- en zakelijkeaangelegenheden lopen immers naadloos “Alles is op een zakelijke,in elkaar over.” maar persoonlijke en inzichtelijke“Wanneer je een bedrijfsopvolging in defamiliesfeer begeleidt, moet je tot een oplossing wijze geregeld.”komen die voor alle betrokkenen aanvaardbaaris. Bij Duijster was er sprake van drie partijen.Aan mij om de gulden middenweg te vinden. Wat volgde was een kritisch pad vol deadlines.Lukte dit niet, dan hadden sommigen een eigen Wanneer is welke partij aan zet, wie levert watadviseur moeten kiezen om hun belangen aan, en wanneer? Gelukkig zat Stefan bovenoptimaal te waarborgen. Gelukkig is het op de zaken en wees hij me altijd tijdig op mijnniet zover gekomen en is alles naar ieders verplichtingen. Tijdens dit traject merkte ik pastevredenheid ingevuld.” echt hoe waardevol het is dat we zowel de fiscale zaken als de accountancy aan VanNoordEen lang traject met veel haken uitbesteden. Het bood me het gewensteen ogen overzicht in deze hectische periode vol met“Op het eerste oog leek alles vrij simpel en cruciale acties. Een drukke tijd waarin ook mijngestructureerd”, vervolgt Arnaud. “Je hebt dagelijkse werkzaamheden gewoon doorgingen.”drie vennoten, waarbij VanNoord als vierdepartij aanschoof om het traject stapsgewijs te Stefan beaamt dat het hele traject eendoorlopen. Te beginnen met de centrale vraag inspannende gebeurtenis is. “Maar”, zegt hij,wat de bedrijfswaarde is. Vervolgens kijk je naar “het heeft ook z’n voordelen. Je wordt namelijkieders aandeel en de overdracht en financiering gedwongen om alle zaken eens goed te Arnaud Duijsterdaarvan. Gedurende het traject kom je erachter analyseren en de hele bedrijfsvoering goeddat er toch veel haken en ogen zitten aan dit op een rijtje te zetten. Mijn rol was om dithele proces. Met name op fiscaal gebied.” gestroomlijnd en efficiënt uit te voeren, waarbij Arnaud zo min mogelijk werd gestoordStefan: “Bij een overname ga je technisch gezien in zijn dagelijkse bedrijfsvoering. Als ik er nuhet bedrijf staken. Dan komt direct de fiscus om op terugkijk, zijn we hier met z’n allen goedde hoek kijken of er nog belasting geheven moet in geslaagd.”worden. Als bedrijf beland je in een doolhof vanregels en mogelijkheden. Aan mij de taak om Arnaud kan zich hierin uitstekend vinden: “Allevanuit alle beschikbare informatie een oplossing zakelijke belangen zijn tot in de puntjes geregeldte vinden die fiscaal zo gunstig mogelijk is. en er is continu rekening gehouden met deÉn, niet onbelangrijk, om alles in begrijpelijke persoonlijke relatie met mijn broer en mijn vader.taal uit te leggen aan de drie vennoten.” Erg belangrijk, zeker omdat ze werkzaam blijven bij Duijster. Stefan heeft daarom ook veel tijdArnaud: “Ik ken wel wat regels en fiscale termen, geïnvesteerd in een heldere uitleg aan hen. Opmaar lang niet alles natuurlijk. De uitleg van een zakelijke, maar persoonlijke wijze. Dat vind ikStefan was dus heel waardevol. Je moet tenslotte toch knap, gezien de complexiteit van de materieprecies weten wat de consequenties zijn van elk en alle belangen die ermee gemoeid zijn.” Stefan Deckersbesluit dat wordt genomen. En dat kan alleenals je alles begrijpt. Bovendien wil je ook hetthuisfront helderheid verschaffen over de gangvan zaken. Want alles wat je doet, heeft ookgevolgen voor je privésituatie.”De uitvoering: een proces volpartijen en deadlines“Ook na het advies kwam dewaarde van VanNoord omde hoek kijken”, vervolgtArnaud. “Tijdens deuitvoering krijg je temaken met allerleibetrokken partijen,zoals de Belastingdienst,de bank en de notaris. OnderhandenWerk APRIL 2012 3
  4. 4. VanNoord Anders factureren vanaf 1 januari 2013 Per 1 januari 2013 gelden er andere regels voor het factureren. Deze regels moeten meer duidelijkheid bieden, maar vooral het elektronisch verzenden van facturen stimuleren. Daarnaast moeten de regels beter in deDe Gouden Handdruk in een BV pas lopen met de Europese regelgeving en eenvoudiger worden. Dat laatste is echter zeer de vraag …Bij economisch zwaar weer zijn ontslagrondes vaak onvermijdelijk. Een overgangstraject naar e-factureren moet zorgvuldig gebeuren en neemt vaakDe accountants van VanNoord worden regelmatig betrokken bij nogal wat tijd in beslag. De zorgvuldigheid wordt min of meer afgedwongen door dereorganisaties. Vaak namens de werkgever, maar ook steeds meer om Belastingdienst, die in beginsel hoge boetes kan opleggen als een factuur onjuist is.werknemers te adviseren bij de uitvoering van een ontslagregeling De wijzigingen omtrent de factuur hebbenmet een gouden handdruk. betrekking op onder meer: • de verwijzingen naar de toepassing van een vrijstelling;De ontslagvergoeding De voordelen van een eigen • de melding ‘btw verlegd’;Een werknemer die ontslag krijgt, kan recht stamrecht-BV • de regeling voor reisbureaus;hebben op een vergoeding bij vertrek. De hoogte Het onderbrengen bij een eigen stamrecht-BV • de margeregeling.van deze ontslagvergoeding wordt meestal is vergelijkbaar met het onderbrengen bij eenberekend op grond van de zogenaamde verzekeringsmaatschappij, maar dan met veel Wilt u meer weten over e-factureren?kantonrechtersformule. Hierbij spelen salaris, meer flexibiliteit en vaak tegen lagere kosten. Neem dan contact op met uw adviseur ofdiensttijd, leeftijd en eventueel verwijtbaarheid Bovendien kunnen de aandelen van de BV fiscalist bij VanNoord.een rol. bij overlijden overgaan naar de erfgenamen. Bij een verzekering stopt de uitkering veelal,De fiscalisten van VanNoord spelen een of is deze alleen tegen extra kosten tebelangrijke rol in het bepalen van hoe de verzekeren.uitkering het best kan worden genoten.Bovendien helpen ze bij de beoordeling van Met deze constructie kan een werknemerde vaststellingsovereenkomst. Samen met de in of vanuit de BV een eigen bedrijf beginnen.klant en de betrokken advocaat wordt gekeken Voor de financiering van deze start staannaar de fiscale haalbaarheid en eventuele de middelen van de BV ter beschikking.fiscale sancties. Daarnaast wordt er bekeken Daarnaast kan de werknemer besluitenwelke mogelijkheden er zijn, zoals: geld aan zichzelf te lenen, bijvoorbeeld• Het direct uitbetalen van de vergoeding. ter aflossing van de bancaire hypotheek Dit kan aantrekkelijk zijn bij relatief kleine op zijn huis. bedragen of als middeling van inkomen over een aantal jaren mogelijk is. Meer informatie?• Het afstorten bij een verzekeraar of banksparen. De oprichting van en begeleiding naar een Banksparen is een mogelijkheid als de nadruk stamrecht-BV lijken eenvoudig, maar besef meer moet liggen op een appeltje voor de dorst. dat er de nodige valkuilen zijn. Zowel voor• Het onderbrengen bij een eigen stamrecht-BV. de oprichter van de BV als voor de betrokken In een tijd waarin veel mensen de sprong (ex-)werkgever. Laat u daarom tijdig wagen om voor zichzelf te beginnen, is een adviseren door VanNoord. eigen stamrecht-BV een interessante optie.4 OnderhandenWerk APRIL 2012
  5. 5. De discussie over het h-woordDe meeste woningbezitters hebben hun OZB-aanslag inmiddels ontvangen. Uit deze aanslag blijkt dat veelgemeentes de ogen lijken te sluiten voor de crisis op de onroerendgoed-markt. Veel WOZ-waardes vallen hoog uiten huiseigenaren moeten diep in de buidel tasten om de gemeentekas te spekken. Ook de bijtelling voor heteigenwoningforfait valt dit jaar hoger uit, met name voor woningen met een WOZ-waarde van € 1.040.000,00of meer.Omdat de WOZ-waarde de hoogte van uweigenwoningforfait bepaalt, is het zeker demoeite waard om op korte termijn kritischnaar uw OZB-aanslag te kijken. U heeftnamelijk na dagtekening van de aanslag zesweken de tijd om bezwaar aan te tekenen.Wachten of verkopen?Hoewel de hypotheekrente-aftrek nog zekerdrie jaar intact blijft (ook na tijdelijke verhuur),kan het soms beter zijn om genoegen te nemenmet een lagere verkoopprijs, dan om over driejaar voor een financieel-fiscaal probleem testaan. De hypotheekrente wordt dan eennetto-last. Zodra de drie jaar verstreken zijn,moet u wellicht uitkijken naar eengoedgezinde koper van de woning: de eigenBV. Dit traject moet fiscaal zorgvuldig wordendoorlopen en gaat gepaard met kosten enoverdrachtsbelasting-heffing. Dus als hetdan tóch moet, dan het liefst vóór 1 juli,omdat dan de overdrachtsbelasting opeigen woningen weer stijgt naar 6%.De afwachtende rol van de koperDe koper zit intussen op het vinkentouwen wacht de politieke discussie over heth-woord af. De potentiële koper hoopt datals de aftrek beperkt gaat worden, de prijzenécht gaan dalen. Het lijkt erop dat de dagenvan een van de meest markante aftrekpostenin de inkomstenbelasting zijn geteld. Als hetzover is, informeren we u nader. Uiteraard kuntu ons ook zelf bellen om te bespreken watfinancieel-fiscaal het meest aantrekkelijkis voor u. Niet alleen gemeentes lijken blind te zijn voor de crisis op de onroerendgoed-markt. Hetzelfde geldt voor veel mensen die hun woning te koop hebben staan. Slechts weinigen zien in dat er een kopersstaking is. Dit geldt ook voor sommige makelaars die gouden bergen beloven. OnderhandenWerk APRIL 2012 5
  6. 6. VanNoordFiscale beren op de wegbij uw bedrijfsfinancieringVeel ondernemers willen graag financieel bijspringen als het even wat minder gaat met hun bedrijf. Ook wordt ervaak geld geleend voor een uitbreiding of lucratieve investering. Dat heet ondernemen. Dit geld wordt veelal voorkorte of lange tijd geleend via een leningovereenkomst. De Hoge Raad heeft echter het bestaande fiscale systeemop zijn kop gezet door de zogenaamde 25-novemberarresten te wijzen inzake de aftrekbaarheid van leningen.Alleen als een leningonder zakelijke condities is overeengekomen, kan er een afboeking plaatsvinden ten lastevan de winst of het terbeschikkingstellingsresultaat. Fiscale behandeling onzakelijke lening De Hoge Raad geeft het volgende aan: • Een onzakelijke lening is fiscaal gezien een lening. Het kan dus niet worden beschouwd als een schijnlening, deelnemerschapslening of bodemloze putlening. Dit betekent dat de lening niet ten laste van het resultaat gebracht kan worden. Ook de schuldig gebleven rente niet. • Als een lening onzakelijk is, omdat een te lage rente in rekening wordt gebracht, moet deze zakelijk gemaakt worden. Dit doet u door een zakelijke rente in aanmerking te nemen. • Het moment waarop beoordeeld moet worden of er sprake is van een onzakelijke lening, is het moment waarop de lening wordt verstrekt. De arresten in de praktijk U begrijpt dat veel accountants en fiscalisten kritisch tegenover deze arresten staan. Met name het punt over het verzakelijken van de lening staat ver af van de realiteit. Ondernemers weten dat banken zeer terughoudend zijn met het verstrekken van leningen. Zij komen dus vaak niet eens toe aan een discussie over de hoogteDe 25-novemberarresten lening als onzakelijk wordt gezien, is een van de rente.Op 25 november 2011 heeft de Hoge Raad twee afboeking of afwaarderingsverlies op eenarresten gewezen omtrent zogenaamde dergelijke lening niet aftrekbaar. Van een Ondanks alle kritiek behoren de arresten wel totonzakelijke leningen. In het ene arrest geeft de onzakelijke lening is sprake als bijvoorbeeld de fiscale realiteit. Er moet dus zo goed mogelijkHoge Raad aan hoe in het algemeen met een een moeder-BV aan een dochter-BV een lening op geanticipeerd worden. Veelal is verzakelijkingonzakelijke lening omgegaan moet worden. verstrekt die een ander, bijvoorbeeld een bank, van een bestaande lening moeilijk.In het andere arrest zijn de fiscale consequenties niet zou verstrekken vanwege het grote Een mogelijkheid is om offertes bij banken op tebepaald. (debiteuren)risico. De redenering is dat dan de vragen om te bekijken of een renteverhoging tot moeder-BV de lening niet als geldverstrekker de mogelijkheden behoort. Daarnaast moetenIn een derde arrest – ook gewezen op verleent, maar als aandeelhouder. nieuwe leningen worden getoetst aan de criteria25 november – gaf de Hoge Raad aan dat voor Voor de aandeelhouder geldt dat een die de Hoge Raad heeft gesteld. Veelal zal diteen lening bij een terbeschikkingstelling (lening afwaarderingsverlies pas genomen kan worden volledigheidshalve in vooroverleg met devan dga aan zijn BV) hetzelfde geldt. Als een als de dochter wordt geliquideerd. Belastingdienst moeten gebeuren.6 OnderhandenWerk APRIL 2012
  7. 7. 2012: het jaar van horizontaaltoezicht voor het MKBHorizontaal toezicht wordt de nieuwe werkwijze van de Belastingdienst. Hiermeezoekt de dienst de samenwerking op met MKB-ers met als doel eerder duidelijkheidte verschaffen over aangiftes en fiscale posities.Dergelijke samenwerkingen waren er al met het erop doorgebouwd kan worden. Ook worden er • belangrijke fiscale kwesties worden in eengroot- en middenbedrijf; nu wordt ook steeds – op basis van vertrouwen en transparantie – vooroverleg met de Belastingdienst besproken;meer het MKB benaderd via de accountant afspraken gemaakt over de werkwijze, de • uw fiscale vragen worden met voorrangof fiscalist. Dat moet ook wel, want de basisgegevens en de communicatie. Dit betekent behandeld door de Belastingdienst;Belastingdienst kan met het toekomstige, dat mogelijke fiscale pijnpunten vooraf worden • de aangiften die zijn gedaan via horizontaalkleinere personeelsbestand onmogelijk alle besproken en dat de Belastingdienst inzet op toezicht worden nog slechts steekproefsgewijsbedrijven zo controleren als hij zou willen. een snelle en adequate reactie. gecontroleerd.Bovendien is horizontaal toezicht mogelijk,dankzij de vergevorderde automatisering in de Door deze werkwijze beperkt de Belastingdienst Met horizontaal toezicht weet u dus voorafmaatschappij en de vele kwaliteitssystemen. de eigen controlewerkzaamheden en voert waar u aan toe bent. Dit in tegenstelling tot slechts nog steekproefsgewijs controles uit. de werkwijze waarbij de Belastingdienst achterafOok de ondernemers in het MKB zoeken de De Belastingdienst zal zijn pijlen meer gaan uw aangifte controleert, vervolgens een aanslagsamenwerking steeds meer op. En terecht. richten op onderzoek van malafide praktijken. oplegt, en u belast met vragen of zelfs eenHet past bij maatschappelijk verantwoord en belastingcontrole.modern ondernemerschap en biedt diverse Waarom horizontaal toezichtpraktische voordelen. In dit artikel leggen we voor het MKB? Horizontaal toezicht betekent beslist niet dat uwhorizontaal toezicht uit door het toe te spitsen Net als in het groot- en middenbedrijf is ook adviseur aan de leiband van de Belastingdienstop VanNoord, dat een van de weinige aanbieders in het MKB realtime zakendoen essentieel. komt te lopen. Zijn onafhankelijkheid als uwis van horizontaal toezicht in de regio. Hieronder vallen ontwikkelingen zoals belangenbehartiger blijft onaangetast, mede geautomatiseerde systemen, de administratie dankzij de inzet van de brancheorganisaties vanHoe werkt horizontaal toezicht? webbased voeren en het dagelijks up-to-date accountants en fiscalisten. De aard van hetVanNoord en de Belastingdienst hebben een houden van de fiscale positie. werk zal wél veranderen. Het richt zich minderconvenant gesloten. Om horizontaal toezicht op damagecontrol’ achteraf en meer opmogelijk te maken voor onze cliënten moeten VanNoord voldoet aan de normen van de duidelijkheid vooraf. En hoe eerder, hoe beter.we voldoen aan bepaalde extra kwaliteitseisen. Belastingdienst, en daardoor is deelnameBij het maken van de jaarrekening en de fiscale aan horizontaal toezicht voor u mogelijk. Horizontaal toezicht is zeker niet voor iedereenaangiften zijn we gehouden aan de bestaande Dit biedt u de volgende voordelen: zinvol en het is ook niet verplicht. Het is welrichtlijnen en regels die zijn vastgelegd in de wet • minder vragen achteraf; raadzaam om het op uw ’to-do-list’ te zettenof door controlerende instanties. Hierop worden • uw aangifte wordt snel verwerkt; voor 2012.we regelmatig beoordeeld. De Belastingdienst • u weet vooraf welke aanslagen u kuntgaat na of onze processen betrouwbaar zijn en of verwachten; OnderhandenWerk APRIL 2012 7
  8. 8. BlogsNieuwe Motor of scooter op de zaak,weblog interessant?Vanaf april bent u van harte Lentewelkom op onze nieuwe De zon laat zich weer ruimschoots zien, de lammetjesweblog. Hier plaatsen we spelen in de weiregelmatig relevante markt- en de vogeltjes laten van zich horen. Deontwikkelingen en geven we u handige tips voor uw wegen worden opgesierd door cabrio’s enbedrijf. Dit interactieve platform biedt u bovendien prachtig gepoetste tweewielers in alle kleurenalle ruimte om te reageren op onze blogs, deze te en soorten. Heerlijk uitwaaien en toeren doordelen en om vragen te stellen. We zien u graag op de polders. Een ultiem gevoel van lente.www.vannoord.nl/blog.html. http://vannoord.nl/motor-of-scooter-op-de- zaak-interessant.html www.vannoord.nl/blog.html Utrecht Nieuwegein/Houten Vianen Arnhem/Nijmegen Culemborg C l b Leerdam d Rotterdam Ti l Tiel rec ‘s-Hertogenbosch (Drechtsteden) ltb l altbommel Beesd Gorinchem Papendrecht Vianen Zaltbommel Dr. A. Kuyperweg 13 Spijksedijk 14 (Drechtsteden) Lage Biezenweg 1 Hogeweg 135 Tel. (0345) 68 32 44 Tel. (0183) 35 67 67 Nieuwland Parc 76 Tel. (0347) 32 02 02 Tel. (0418) 57 95 43 Tel. (078) 890 72 89 Culemborg Leerdam Tiel IJsselstein Postmastraat 33 Pfinztalstraat 32 Laan van Westroijen 2B Kamerlingh Onneslaan 24 Tel. (0345) 53 16 31 Tel. (0345) 61 18 44 Tel. (0344) 65 04 60 Tel. (030) 303 09 00 VanNoord - Altijd in de buurt.

×