Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Волохова надія (юуаес)

38 views

Published on

Волохова надія (юуаес)

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Волохова надія (юуаес)

 1. 1. Дослідницький проект на тему: Ташлицька ГАЕС – гарант екологічної стабільності Підготувала учениця “ ”:ДНЗ ЮПЛ Волохова Надія -2017Южноукраїнськ
 2. 2. Южноукраїнськ,Южноукраїнськ, АЕС таАЕС та Гранітно-Гранітно- степовестепове ПобужжяПобужжя
 3. 3. Реалізація енергетичної стратегії України разом з врахованими екологічними проблемами – одне із актуальних питань нашої країни Розум – є здатність використовувати сили навколишнього світу без руйнування цього світу. О. Стругацький, Б. Стругацький
 4. 4. Я поставила перед собою мету: Дослідити, який вплив будівництво ГАЕС має на навколишнє середовище. Зібрати та порівняти всі аргументи «за» та «проти», щоб надати можливість кожному жителю Миколаївщини ознайомитися та сформувати своє ставлення до цього питання.
 5. 5. Об’єкт дослідженняОб’єкт дослідження -- Ташлицька ГАЕСТашлицька ГАЕС
 6. 6. Ташлицька ГАЕС дає змогу:  виробляти потрібну електроенергію в час пікових навантажень;  балансувати і забезпечувати необхідний резерв потужності на випадок аварійної зупинки Южноукраїнської АЕС
 7. 7. Принцип роботи ТГАЕСПринцип роботи ТГАЕС • Насосний режимНасосний режим -- гідроагрегати (5)гідроагрегати (5) використовуютьвикористовують надлишкову енергію енергосистеминадлишкову енергію енергосистеми (напірним водоводом(напірним водоводом (4) піднімають воду з нижнього водоймища (6), яким є(4) піднімають воду з нижнього водоймища (6), яким є Олександрівське водосховище, у верхнє водоймище (3Олександрівське водосховище, у верхнє водоймище (3)) - вночі- вночі • Генераторний режим -Генераторний режим - вода з верхнього водоймища (3),вода з верхнього водоймища (3), яке не має гідравлічного зв'язку з Ташлицьким ставком-яке не має гідравлічного зв'язку з Ташлицьким ставком- охолоджувачем АЕС (1) через наявність земляної дамби (2),охолоджувачем АЕС (1) через наявність земляної дамби (2), поступає на гідроагрегати (5),поступає на гідроагрегати (5), виробляючи необхідну «пікову»виробляючи необхідну «пікову» електроенергію -електроенергію - в ранкові та вечірні годинив ранкові та вечірні години
 8. 8. Мотивацією дляМотивацією для нашого дослідженнянашого дослідження є такі аргументиє такі аргументи “зелених”:“зелених”: - погіршення якості води Південного- погіршення якості води Південного Бугу;Бугу; - знищення території існування- знищення території існування реліктових видів флори і фауни;реліктових видів флори і фауни; -затоплення 1395 га;затоплення 1395 га; -підвищення сейсмічності-підвищення сейсмічності майданчика ЮУАЕС.майданчика ЮУАЕС.
 9. 9. 1. Виконання соціальних і екологічних заходів щодо водних ресурсів енергетиками Роки м3/см3/с 1845р. 6400 1900р. 1209 1950р. 988 2000р. 529 2014р. 84 2015р. 89 2016р. 114 Аналіз максимального розрахунку весняних паводків за останні 170 років
 10. 10. Щодо водних ресурсів - маємо:  води в басейнах Південного Бугу, стає все менше;  підняття рівня водойми до позначки 20,7 м було визнано реальним шляхом вирішення проблем забезпечення потреб водокористувачів Миколаївщини.
 11. 11. 2. ВПЛИВ ТГАЕС НА ФЛОРУ І ФАУНУ “Гранітно-Степове Побужжя”: 47 видів рослин, що охороняються законом: - 24 внесені до «Червоної книги» - 20 – у регіональний кадастр Миколаївської обл. - 4 – у Європейський червоний список
 12. 12. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО СВІТУ:  Переселення рідкісних рослин із зони затоплення на інші території  Збереження насіння в Національному кріобанку м.Харкова  Рекомендації НАН України щодо зменшення впливу на рідкісні види тварин  Реконструкція будівельного каналу і будівництво рибопропускної споруди на Олександрівському гідровузлі
 13. 13. 3.3. ТГАЕС і підтопленняТГАЕС і підтоплення прилеглих територійприлеглих територій Противники проекту:Противники проекту: Затоплення значної частиниЗатоплення значної частини суші, що являє собоюсуші, що являє собою велику цінністьвелику цінність Прихильники проекту:Прихильники проекту: • Втрата земельнихВтрата земельних угідь внаслідокугідь внаслідок переформуванняпереформування берегів будеберегів буде мінімальноюмінімальною • Проведено заходиПроведено заходи щодо забезпечення іщодо забезпечення і раціональногораціонального використаннявикористання земельних ресурсівземельних ресурсів • Вплив об’єкта цілкомВплив об’єкта цілком зпрогнозовано ізпрогнозовано і прорахованопрораховано
 14. 14. 4. Поважне ставлення енергетиків до історичної спадщини нашого краю За участю атомщиків: досліджено 40930 м2 пам’яток археології; вивчено древні поселення та могильники Бузьке, Виноградний Сад, Гард, Лідина Балка, Малий Кременчук та інші;  з'ясовано, що за позначки Олександрівського водосховища 20,7 м острів Великий не затоплюватиметься
 15. 15. Площа затоплення – менше сотої частини і складає 0,43% Загальна площа території Національного природного парку «Бузький Гард» складає 6138,13 га (!!!) За умови підвищення рівня Олександрівського водосховища площа додаткового затоплення території складе всього 26,44 га.(!!!)
 16. 16. 5. Сейсмологічні умови майданчика ТГАЕС  Гідротехнічні споруди Ташлицької ГАЕС, в основі яких лежать кристалічні породи, перекриті породами осадочного чохла, розраховані на семибальний сейсмічний вплив з урахуванням ґрунтових умов
 17. 17.  зняття родючого шару ґрунту з території затоплення, насипання його на малопродуктивні землі;  створення захисних лісонасаджень;  зміцнення берегів водосховищ;  будівництво рибохідного каналу  виконання заходів щодо рекреаційного використання водоймищ;  заходів, спрямованих на збереження рослинного і тваринного світу;  будівництво і реконструкція очисних споруд.
 18. 18. Фактори «ЗА»: Фактори «ПРОТИ»:  Атомна енергетика являється на сьогодні найкращим видом видобутку електроенергії  Забезпечення питною водою прилеглих територій  Впроваджується комплекс заходів із зберігання раритетних видів рослин і тварин на нові місця для збереження насіннєвого фонду  Прокладаються нові і реконструюються вже існуючі інженерні комунікації  Поліпшується медичне і соціально-побутове обслуговування населення  Поважне ставлення енергетиків до історичних пам'яток краю  Локальна механічна дія на рельєф – при будівництві.  Зміна характеру землекористування і процесів обміну в безпосередній близькості від енергокомплексу.
 19. 19. Кожен з нас зробив для себе висновок: • Ми переконалися у доцільності, необхідності та реалізації проекту добудови ТГАЕС ! • Гідрокомлекс є гарантом як екологічної, так і енергетичної стабільності південного регіону та відіграє велику роль в реалізації енергетичної стратегії України

×