Publicació i avaluació de la recerca

525 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Publicació i avaluació de la recerca

 1. 1. La publicació i avaluació de la recerca 15 de febrer de 2012
 2. 2. Programa1. La publicació científica a. La publicació científica tradicional b. Nous models de publicació científica b.1. Ciència 2.0 b.2 Accés obert c. La identitat digital2. L’avaluació de l’activitat científica a. Indicadors b. Eines c. L’avaluació de la producció científica a la UPC
 3. 3. 1. La publicació científicaLa comunicació acadèmica és ....... un terme general utilitzat per descriure el procés en el que acadèmics, estudiosos i investigadors comparteixen i publiquen els seus resultats de recerca per tal que estiguin a disposició de la comunitat acadèmica en general i més enllà..... és la creació, transformació, difusió i preservació dels coneixements relacionats amb la docència, la recerca i accions científiques. Entre els acadèmics molts problemes de comunicació inclouen els drets dautor, (...) nous models de publicació, incloent accés obert, repositoris institucionals, els drets i laccés a la investigació finançada pel govern federal, i la preservació dels actius intel·lectuals. Wikipedia, 2011
 4. 4. 1. La publicació científica La publicació científica aporta reconeixement. És l’única manerad’obtenir el vistiplau de la comunitat científica i l’admissió com a científic.És també l’única manera de garantir que la ciència arribi a les següentsgeneracions de científics. La publicació científica ha de ser original i ha d’aportar quelcom nou auna disciplina científica. El fet que les publicacions científiques siguin revisades i segueixin unprocés de peer-review determina els articles que s’hi presenten, els qualspretendran dissuadir els revisors aportant un detallat apartat demetodologia i fonts d’informació. Maltrás Barba, Bruno. Los indicadores bibliométricos: fundamentos y aplicación al análisis de la ciencia. Trea, 2003.
 5. 5. 1. La publicació científica “La recerca és una activitat acumulativa, que es construeix sobre els resultats i els avenços que s’han obtingut en el passat. ” “ Les notes a peu de pàgina o finals i les referències bibliogràfiques que s’inclouen en els articles científics reconeixen i agraeixen aquests treballs font. Les publicacions científiques molt rellevants si són seguides per la comunitat científica i se citen extensament com a fonts. ” “La freqüència en la citació testifica la influència intel·lectual, i les citacions internacionals posen en relleu la visibilitat de la investigació científica més enllà de les fronteres institucionals o nacionals.”Moya Anegón, Félix de; Gros, Begoña (dir.). Indicadors bibliomètrics de l’activitat científica de Catalunya (Scopus, 2003‐2008) : Síntesi[en línia]. Granada: Scimago Group, novembre 2010. [Consulta: 15 de febrer de 2011]. Disponible a:http://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/sala_premsa/noticies/Catalunya_ResumenSCHIMAGO_CA.pdf
 6. 6. 1. La publicació científica
 7. 7. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicionalModels de publicació tradicionals CONGRÈS ARTICLE
 8. 8. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicionalLes revistes científiques no són totes iguals... • Grau de competitivitat • Antecedents disciplinaris • Audiència • Importància que satribueix a la teoria i mètodes • Grau de dogmatisme • Format, estil i longitud de larticle • Temps de resposta • Procediments darbitratgeGuillén, Mauro F. The Scholarly Publication Process in the Field of Sociology. Wharton. University of Pennsylvania
 9. 9. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicional... i alhora de triar una revista científica caltenir en compte..... Prestigi Difusió i impacte Abast internacional Presència en bases de dades Distribució Abast temàtic Rapidesa en la publicació Pertinença a una associació Procés de revisió Propietat de les obres, OA (revista, dipòsit) Swan, A. What authors want: the ALPSP research study on the motivations and concerns of contributors to learned journals. Learned publishing 1999; 12(3): 170-172
 10. 10. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicionaleprint preprintpostprint reprint
 11. 11. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicionalAlhora de fer el paper ... Tingueu cura en el títol, el resum i les primeres pàgines. Són cabdals ja que els editors han descollir els revisors. “Las primeras impresiones son impresiones fuertes; por ello, el título debería ser bien estudiado y dar; en la medida en que lo permitan sus límites, una indicación clara y concisa de lo que vendrá luego.” T. Clifford Allbutt
 12. 12. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicionalAlhora de fer el paper ... Feu un cop dull als membres del consell editorial. Respecteu escrupolosament les instruccions per als autors (ex. Bioresource Technology) Reviseu l’estil del vostre text tècnic i científic
 13. 13. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicionalAbans d’enviar el paper Tingueu cura del format de gràfics i taules Situeu-vos en el lloc dels referees que avaluaran el vostre treball (“Reviewer Guidelines” ex. Elsevier) Penseu que la co-autoria pot ser un valor afegit Podeu enviar el treball a diversos col·legues per conèixer la seva opinió Podeu incloure una cover letter subratllant l’originalitat del paper
 14. 14. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicional El sistema de revisió “per parells” L’autor modifica l’article Enviament dels Recepció Publicació resultats Selecció Peer Recull Article de ded’una investigació preliminar Review revisions acceptat l’article l’article Article rebutjat Janette K. Klingner, David Scanlon and Michael Pressley. How to Publish in Scholarly Journals Educational Researcher November 2005 34: 14-20
 15. 15. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicionalExemples de revisions► Review 1This is a well-written abstract, which proposes to report on current activities and challenges for librarians and other involved in research data curation in academic institutions in Spain. However, it is very hard to tell the main focus would be in this paper, and how it would add to the growing literature. This would need to be addressed; that is, adding some strong statements on the contribution of this paper would make it a stronger proposal.► Review 3The final submission really needs to focus specifically on whats happening in Spain, …► Review 4We would find this very interesting. But unfortunately, most of what you have written describes the general challenges that everyone faces with data curation. I do not disagree with anything you have written but much of it will not be new for the audience at this conference…
 16. 16. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicionalQuan el paper està a la fase de revisió... Teniu són més del 50% de probabilitats que acceptin el vostre treball. Els àrbitres sempre tenen la raó, o si no ... podeu reclamar una nova revisió. Algunes revistes envien documents a un revisor “fresc” (nou). Algunes revistes permeten només una revisió. Ser publicat és més com una marató i poques vegades una cursa de velocitat. Guillén, Mauro F. The Scholarly Publication Process in the Field of Sociology. Wharton. University of Pennsylvania
 17. 17. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicional  És un exercici de persuasió.  Intenteu aprendre del procés.  No us frustreu o desanimeu.  Fins i tot les estrelles són rebutjades.  Un investigador destacat publica un article duna revista de primer nivell per any.  "Publish or perish" versus “Publicize or perish".  La qualitat és el que realment importa.Guillén, Mauro F. The Scholarly Publication Process in the Field of Sociology. Wharton. University of Pennsylvania
 18. 18. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicionalI si ens refusen l’article?La decisió no és irrevocable
 19. 19. 1. La publicació científica a. La publicació científica tradicionalQuè cal fer un cop l’article ha estat publicat? Augmentar l’impacte!1. Comproveu que l’article ha estat indexat correctament en les bases de dades pertinents.2. Feu un seguiment dels autors que us han citat.3. Dipositeu l’e-print al dipòsit institucional de la UPC (UPCommons).4. Promocioneu el vostre treball a través de les eines 2.0
 20. 20. 1. La publicació científicaa. La publicació científica tradicional
 21. 21. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaNous models de publicació Revistes d’accés obert Repositoris institucionals Blogs Podcasts Wikis ...
 22. 22. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científica"Creiem que la comunitat científica està madura per auna revolució en la comunicació científica i que lactualgeneració de científics serà el que lempenyi cap endavant.Aquests científics, (...) tenen una habilitat natural perfer ciència en un entorn electrònic, sense la necessitatque les publicacions impreses o documents estàtics i, de fet, elformat tradicional d’una publicació es pot veure força limitat.Potser, el més important és que entenen com l’enormequantitat de dades i el nombre de publicacions és inabastableamb els mètodes tradicionals per mantenir-se al dia (...).Philip Bourne, CTWatch Quarterly, Volume 3, Number 3, August 2007
 23. 23. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaQuins canals de comunicació utilitzen els científics per disseminar la informació?
 24. 24. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaOn cerquen informació els científics?
 25. 25. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaQui fa servir els nous models de publicació? If you build it, will they come? How researchers perceive and use web 2.0. Research Information Network, 2010
 26. 26. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaAmb quina freqüència els investigadors comententemes científics del seu àmbit temàtic? Torres-Salinas, Daniel. Cómo comunicar y diseminar tus resultados científicos a través de la web 2.0, 2011
 27. 27. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaQuè és el data sharing? És l’acció de compartir amb altres col·legues els fitxers de dades generats durant el transcurs d’una investigació.Quin tipus de dades es comparteixen? Experimentals Models o simulacions Observacionals Dades derivadesCom es comparteixen? A través de repositoris públics (datasets) A través de publicacions/revistes científiques Peer to peer Medis no públics
 28. 28. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaBeneficis de publicar a la xarxa Baix cost Publicació ràpida Procés de revisió ràpid Distribució fàcil Suport multimèdia Actualització senzilla Hipertext Moltes característiques col·laboratives
 29. 29. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaNous models vs models tradicionals: similaritats• La comunitat comparteix interessos i temes comuns• Interactivitat: es comparteix informació / es dóna feedback• El valor es determina per consens/popularitat (ex. citacions i enllaços)• La informació és recollida, organitzada, etiquetada (ex. paraules clau, llistats d’encapçalaments, etiquetes…)
 30. 30. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaNous models vs models tradicionals: diferències• “Publicar” articles científics en un entorn professional és formal i restrictiu: controlat per editors, revisió per parells, es dóna importància a les credencials.• “Publicar” entrades en un blog o wikis, en un entorn personal, és simple, ràpid, no està regulat, igualitari i sense cost. La comunitat comparteix interessos i temes comuns Smith, Eleanor M. Scholarly communication in the sciences: an introductionin web 2.0
 31. 31. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaRecerca col·laborativa + Eines 2.0 = Ciencia 2.0
 32. 32. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científica Avantatges de la Ciència 2.0 Promou totes les tecnologies que afavoreixen la cultura de latransparència i de la col·laboració Promou espais de participació interactiva on s’admeten comentaris Estableix una lluita frontal contra casos de malbaratament, duplicació ofrau. Permet consolidar la visibilitat a Internet d’un científic, un centred’investigació, una universitat... Treballs divulgats per canals tradicionals poden ser reaprofitats en altrescircuits Pot ser utilitzat en països en via de desenvolupament Quispe, C. El crecimiento del movimiento de acceso abierto : Nuevos retos para los profesionales de información
 33. 33. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaDesavantatges de la Ciència 2.0 Problemes en el control de qualitat. Pèrdua de control en la informació. És difícil conèixer la identitat de qui fa les crítiques. Els investigadors difícilment estan disposats a criticar la investigació delsseus parells La participació en la web 2.0 difícilment es considerada dins dels sistemesde recompensa dels instituts d’investigació. Quispe, C. El crecimiento del movimiento de acceso abierto : Nuevos retos para los profesionales de información
 34. 34. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaExemple•Xarxes socials científiquesInteracció amb altres usuaris i els seus productesLa majoria de plataformes inclouen serveis i productes de la web 2.0
 35. 35. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaFunció de les aplicacions 2.0 en la difusió de resultats Torres-Salinas, D.; Delgado-López-Cozar, E. Estrategia para mejorar la difusión de los resultados de investigación con la web 2.0. El profesional de la información, v. 18, n. 5, 2009
 36. 36. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaQuè és laccés obert? És un moviment internacional que aprofita Internet per posar a labast de la societat el coneixement resultant de la recerca feta pels investigadors. Dóna l’accés en línia immediat, lliure i sense restriccions a materials digitals acadèmics i científics.Advoca per a que aquesta disponibilitat de la recerca beneficiï aldesenvolupament de la ciència i la societat. Bibliotecnica > Serveis > Accés Obert
 37. 37. 1. La publicació científicab. Nous models de publicació científica
 38. 38. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaEstratègies d’accés obert Ruta verda Repositoris Pre-prints Revistes Post-prints Ruta daurada Literatura blanca Literatura gris
 39. 39. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaLiteratura en accés obert Björk B-C, Welling P, Laakso M, Majlender P, Hedlund T, et al. 2010 Open Access to the Scientific Journal Literature: Situation
 40. 40. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaTipus de contingut en els repositoris OpenDOAR OpenDoar, 2011
 41. 41. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaEl factor d’impacte augmenta amb l’accés obert? Gentil-Beccot et al., 2009
 42. 42. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaEls documents amb en Accés Obert es troben a: Revistes d’accés obert Dipòsits d’accés obert Contenen e-prints: preprints o postprints Segons la política de l’editor Romeo Dulcinea
 43. 43. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaTipus de dipòsits d’accés obert Institucionals Temàtics Tipus de documents De dades
 44. 44. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaEines per trobar documents en accés obert Directoris de dipòsits Cercadors acadèmics Cercadors de recursos en accés obertAlerta: no tot el que es troba disponible a Internet és d’Accés Obert
 45. 45. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científica On estem?La UPC promou l’accés obert a Internet a les publicacions acadèmiques, científiquesi tècniques realitzades pel seu professorat,personal investigador i estudiantat.La UPC recomana als seus autors que publiquin els resultats de la seva activitatacadèmica en revistes científiques d’accés obert (o que permetin als autorsdipositar-ne una còpia en dipòsits oberts) i/o en dipòsits oberts d’informacióreconeguts dins la comunitat científica.La UPC demana al seu professorat i personal investigador que dipositi lespublicacions acadèmiques: articles de revistes, textos publicats en congressos idocuments científico-tècnics (reports) en el Dipòsit Institucional UPCommons(http://upcommons.upc.edu/).POLÍTICA INSTITUCIONAL D’ACCÉS OBERT: ACCÉS, VISIBILITAT, IMPACTE I PRESERVACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ACADÈMICA DE LA UPC A INTERNET, 2009
 46. 46. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científica Docència Investigació Altres•Materials docents•Treballs acadèmics •E-prints •Revistes i congressos •Tesis Doctorals •Arxiu del patrimoni arquitectònic de Catalunya •Arxiu gràfic ETSAB •Arxius visuals •La Farga •Videoteca
 47. 47. 1. La publicació científicab. Nous models de publicació científica Avantatges
 48. 48. 1. La publicació científicab. Nous models de publicació científica Avantatges
 49. 49. 1. La publicació científicab. Nous models de publicació científica Avantatges
 50. 50. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaPropietat intel·lectual Morals: ser reconegut com a autor D’autor D’explotació: • Reproducció A. Drets • Distribució • Comunicació pública • Transformació • Remuneració per còpia privada Connexes B. Propietat industrial: patents, logos, marques Bibliotecnica > Serveis > SEPI
 51. 51. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaPropietat intel·lectual • Drets morals són sempre de l’autor • Drets d’explotació se cedeixen en part Vencen = Copyright © Domini públic • Llicències d’ús: contracte entre: • propietari dels drets • qui vulgui utilitzar l’obra
 52. 52. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científica En la publicació tradicional...  Autors cedeixen (total o parcial) els seus drets als editors  Terminis llargs de publicació (revisió)  Per publicar en algunes revistes s’ha de pagar  Els autors novells ho tenen més difícil  Les institucions poden arribar a pagar fins a tres cops per allò que és seu: pels sous dels investigadors i l’equipament, per publicar, per subscripcions a les revistes... L’accés obert (open access) Accelerar la investigació Compartir el coneixement entre països rics i pobres Política institucional Millorar l’educació superiord‘accés obert (2009) Incrementar la disseminació dels resultats
 53. 53. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científica Copyright Copyleft “Tots els drets reservats” “Alguns drets reservats”No podem utilitzar la obra lliurement sense Podem fer alguns actes reservats si demanar permís. complim unes condicions.
 54. 54. 1. La publicació científica b. Nous models de publicació científicaLlicències Creative Commons Reconeixement (Attribution): en qualsevol explotació autoritzada de l’obra per la llicència, s’ha de reconèixer-ne l’autoria. No comercial (Non commercial): l’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials Sense obres derivades (No derivate Works): l’autorització per a explotar l’obra no inclou la transformació per a crear una obra derivada Compartir igual (Share alike): l’explotació autoritzada inclou la creació d’obres Derivades, sempre que mantinguin la mateixa llicència a l’hora de ser divulgades
 55. 55. 1. La publicació científica c. La identitat digitalEl que ... ... queda registrat ... s’escriu i ens parla del ... es comenta valor d’un usuari ... es filtra i del valor d’una ... es difon informació ... es valora ... es puntua ... se selecciona...
 56. 56. 1. La publicació científica c. La identitat digitalAquests tres aspectes són claus en l’articulació d’una presència eficaç a la xarxa. Reputació Visibilitat Privacitat Gestió de la identitat digital
 57. 57. 1. La publicació científica c. La identitat digital Visibilitat Som més o menys coneguts a la xarxa? número i qualitat de subscriptors a un bloc, twitter… número i qualitat replicació dels•Participació activa a la xarxa de contactes en propis continguts a una xarxa social la xarxa•Nom Bibliogràfic Únic (NBU).Com signem les nostrespublicacions? Visibilitat
 58. 58. 1. La publicació científica c. La identitat digitalReputació Es construeix en la mesura que es teixeixen relacions de qualitat,= opinió que altres persones aportant continguts d’interès per a tenen d’un subjecte. tercers. Com gestionar-la? • A LinkedIn – recomanant una persona. • Etiquetant i valorant determinats materials i continguts. • Aportant continguts d’interès i participant de la cultura digital.
 59. 59. 1. La publicació científica c. La identitat digitalPrivacitat Els usuaris exposen de forma voluntària les seves dades No sempre són conscients de la repercussió que aquest fet pot tenir El servei 2.0 pot donar la nostra informació a tercers
 60. 60. 1. La publicació científica c. La identitat digitalPrivacitat “The best way to protect your online privacy is to assume you have none, and modify your online behavior accordingly.” O’Reilly, Dennis. “Five ways to protect your privacy online”. Workers’ Edge [en línia], December 17, 2007. [Consulta: 25 gener 2011]. Disponible a: http://news.cnet.com/8301-13880_3-9834148-68.html. Aquesta qüestió és especialment rellevant en l’ús de les xarxes socials i aplicacions de la web 2.0.
 61. 61. 1. La publicació científicaQuè cal tenir en compte a l’hora de publicar: 1. Tria un tema rellevant, original i d’interès actualment. 2. Busca col·laboradors (a poder ser, internacionals). 3. Fes un treball ben escrit, ben estructurat, ben presentat... 4. Fes una bona revisió bibliogràfica (internacional, actual...). 5. Selecciona la revista adequada. 6. Segueix les instruccions als autors de la revista. 7. Demana l’opinió de col·legues. 8. Publica’l també en repositoris institucionals i/o acadèmics. 9. Difon el treball amb eines 2.0. 10. Gestiona correctament la teva identitat digital.
 62. 62. 2. L’avaluació de l’activitat científica Què s’avalua? Els autors i les seves noves idees La difusió i l’impacte d’aquestes idees El valor de les publicacions en què es donen a conèixer
 63. 63. 2. L’avaluació de l’activitat científica a. IndicadorsIndicadors d’impacte1. De l’article: nombre de cites rebudes, ex. a ISI Web of Knowledge, a SCOPUS.2. De l’autor: índex h3. De la revista: • Compliment de criteris de qualitat, ex. Latindex / DICE • Presència en bases de dades, ex. Compendex, IEEXplore, etc. ; i càlculs derivats, ex. ICDS de MIAR • Càlculs basats en el nombre de cites rebudes, ex. Factor d’impacte d’ISI JCR, SJR d’SCIMAGO, etc.A més, també són un indici de qualitat:4. Patents5. Premis
 64. 64. 2. L’avaluació de l’activitat científica a. IndicadorsIndicadors d’impacte de l’article• ISI Web of Science: •Citeseer • Buscant l’article directament http://citeseerx.ist.psu.edu/ • Amb l’opció Cited Reference Searchhttp://www.accesowok.fecyt.es/ •Citebase Search: ús amb cautela http://www.citebase.org/• SCOPUS: buscant l’article directamenthttp://www.scopus.com •Google Scholar (?) http://scholar.google.es/
 65. 65. 2. L’avaluació de l’activitat científica a. IndicadorsIndicadors d’impacte de l’autor• ISI Web of Science: • índex h: 1. Fent una cerca per autor Nombre h mínim d’articles que han rebut 2. Clicant a Create Citation Report com a mínim h cites.http://www.accesowok.fecyt.es/ Ex.: h = 9• SCOPUS: índex h (author evaluation)http://www.scopus.com Nombre de cites rebudes
 66. 66. 2. L’avaluació de l’activitat científica a. IndicadorsIndicadors d’impacte de la revistaPer a ISI Journal Citation Reports (JCR), el factor d’impacte és: Factor Nombre de cites rebudes 2 darrers anys d’impacte Nombre d’articles publicats en 2 darrers anysNombre de cites rebudes en 2006 pels treballs publicats en 2004 i 2005 Nombre de treballs publicats en 2004 i 2005
 67. 67. 2. L’avaluació de l’activitat científica a. IndicadorsIndicadors d’impacte de la revista Categoria i Quartil• Les revistes s’agrupen en Categories temàtiques per poder-les comparar.• Quartil: cadascuna de les 4 parts en què es divideix un llistat d’una categoriaordenat per factor d’impacte.• 1 revista 1 factor d’impacte un quartil diferent segons la / les categories a les que pertany
 68. 68. 2. L’avaluació de l’activitat científica a. IndicadorsAltres indicadors d’impacte de la revistaAltres indicadors d’ISI Journal Citation Reports: • factor d’immediatesa • vida mitjana de les cites • factor d’impacte a 5 anys vista • eigenfactor metricsL’Scimago Journal Rank (SJR) d’SCOPUS és igual, però: • a 3 anys vista • té en compte l’àrea temàtica, la qualitat i la reputació de la publicació que et cita • algorisme similar al Google Page Rank (prestigi de la cita rebuda) • Rànquings de revistes per àrees temàtiques: http://www.scimagojr.com/
 69. 69. 2. L’avaluació de l’activitat científica b. EinesMesura i avaluació de les publicacions científiques• Revistes notables UPC: presència i punts PAR (UPC)http://drac.upc.edu/info/normatives-i-formularis/revistes-i-congressos-notables-upc• ISI Web of Science • Presència a: • Sciences Citation Index • Social Sciences Citation Index • Arts & Humanities Citation Index• ISI Journal Citation Reports • Factor d’impacte • Quartil i categoriahttp://www.accesowok.fecyt.es/
 70. 70. 2. L’avaluació de l’activitat científica b. EinesMesura i avaluació de les publicacions científiques•SCOPUS i SCIMAGO • Presència a SCOPUS • SJR (Scimago Journal Rank), categoria i quartil • SNIP • Índex h de la revistahttp://www.scopus.com , http://www.scimagojr.com/• ERIH • Presència • Valor A / B / Chttp://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html• Carhus Plus • Presència • Valor A / B / C /Dhttp://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=carhus_2010
 71. 71. 2. L’avaluació de l’activitat científica b. EinesMesura i avaluació de les publicacions científiques• Latindex • InRecs • Nombre de criteris complerts • Factor d’impactehttp://www.latindex.unam.mx http://ec3.ugr.es/in-recs/• SciELO • Inrecj • Presència • Factor d’impactehttp://www.scielo.org http://ec3.ugr.es/in-recj/• DICE • MIAR • Criteris complerts • ICDShttp://dice.cindoc.csic.es/ http://miar.ub.es• RESH • Índex d’impactehttp://resh.cindoc.csic.es/
 72. 72. 2. L’avaluació de l’activitat científica c. L’avaluació a la UPCAvaluació de l’activitat investigadora a la universitat Tots els professors i investigadors estan sotmesos a processos d’avaluació. Els processos d’avaluació de l’activitat científica es basen, en bona part,en indicadors bibliomètrics de les publicacions. Les revistes científiques són les publicacions amb més pes en la valoraciódels mèrits dels investigadors i dels centres de recerca. Existeixen diferents agències o entitats que participen en els processosd’avaluació de la recerca
 73. 73. 2. L’avaluació de l’activitat científica c. L’avaluació a la UPCAvaluació de l’activitat investigadora a la universitat Agències estatals d’avaluació:CNEAI: Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad InvestigadoraANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y AcreditaciónANEP: Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva Agències autonòmiques d’avaluació:AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya A cada universitat: oficines i/o sistemes de mesura de l’activitat delsinvestigadorsUPC: Oficina Tècnica RDI / Punts PAR (Punts per Activitats de Recerca)
 74. 74. 2. L’avaluació de l’activitat científica c. L’avaluació a la UPC ANECA CNEAI AQU• Real Decreto • Resolución de 18 • Resolució 1312/2007 de noviembre de IUE/4114/2010 2009• Acreditació nacional • Criteris específics per per a l’accés als cossos • Criteris específics per avaluar l’activitat de docents universitaris avaluar l’activitat del recerca del PDI de les PDI en les universitats universitats públiques• Avaluació i acreditació espanyoles de Catalunya d’ensenyaments, professorat i • Reconeixement de • Assignació d’una institucions complements de retribució addicional productivitat mitjançant els mèrits (sexennis) de recerca
 75. 75. 2. L’avaluació de l’activitat científica c. L’avaluació a la UPCAvaluació del professorat UPC• PAR (Punts d’activitat de recerca) articles, capítols de llibres, ponències en congressos, etc.• PAD (Punts d’Activitat Docent) formació reglada, tribunals, noves assignatures, EEEs, formació amb l’ICE, invitacions a universitats• PATT (Punts d’Activitat de Transferència de Tecnologia) convenis, patents, etc…• PEU (Punts d’Extensió Universitària) Dona, CCD, Voluntariat, etc…• PDiC (Punts de Direcció i Coordinació) Càrrecs, departaments, assignatures, etc…
 76. 76. 2. L’avaluació de l’activitat científica c. L’avaluació a la UPCQuadre resum de valoració dels punts PAR
 77. 77. 2. L’avaluació de l’activitat científica c. L’avaluació a la UPCDRAC és l’aplicació informàtica utilitzada a la UPC per calcular els punts PARdels seus investigadors, grups de recerca i unitats bàsiques. També serveix per: Gestionar el currículum del PDI. Gestionar el catàleg dels grups de recerca. Elaborar les memòries de les unitats bàsiques i els grups de recerca. Difondre l’activitat acadèmica.https://drac.upc.edu/info
 78. 78. 2. L’avaluació de l’activitat científica c. L’avaluació a la UPC http://eprints.upc.es/producciocientifica/
 79. 79. Moltes gràciesper la vostra atenció Consultes o dubtes a: Núria Castillo ( nuria.castillo-mas@upc.edu) Miquel Puertas (miquel.puertas@upc.edu)

×