Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recursos i serveis per estar al dia en la teva especialitat

402 views

Published on

Presentació utilitzada en el taller "RECURSOS I SERVEIS PER ESTAR AL DIA EN LA TEVA ESPECIALITAT", organitzat per l'ICE de la UPC i impartit per Miquel Puertas i Marta Roca a la Biblioteca del Campus de Terrassa, el 3 de febrer de 2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Recursos i serveis per estar al dia en la teva especialitat

 1. 1. RECURSOS I SERVEIS PER ESTAR AL DIA EN LA TEVA ESPECIALITATMiquel Puertas i Marta Roca<br />Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC<br />Febrer 2011<br />
 2. 2. Objectius<br /> Identificar els diferents recursos i serveis que possibiliten el coneixement de la informació científica publicada recentment en una àrea d’interès. <br /> Identificar els principals investigadors i centres de recerca en una temàtica concreta. <br /> Utilitzar els serveis d’alerta dels principals recursos d’informació científics. <br /> Utilitzar sindicadors de continguts per consultar les novetats informatives.<br />
 3. 3. Com estar al dia?<br />Comusmanteniu al dia i informats sobre les noves publicacions i recerca en el vostreàmbitd’investigació?<br />
 4. 4. Programa<br />Localització i contacte amb altres col·legues <br />Directoris d’universitats i centres de recerca<br />Llistes de distribució temàtiques <br />Bases de dades i cercadors d’experts <br />Xarxes socials professionals <br />Conferències <br />Sindicació de continguts<br />3. Serveis d’alerta <br />Novetats editorials <br />Sumaris de revistes <br />Cerques a bases de dades <br />Alertes de citacions <br />E-prints<br />Congressos <br />Altres recursos Web <br />Web social <br />
 5. 5. Com estar al dia?<br /><ul><li>Conèixer les revistesimportants en el seu camp
 6. 6. Llegirarticlesrelacionatsamb la sevaàrea d'estudi
 7. 7. Afiliar-se a associacions pertinents
 8. 8. Assistir a conferènciespertinents
 9. 9. Llegirbutlletinsd'informació o butlletins de notíciesrelacionadesamb el camp
 10. 10. Parlar ambaltresprofessionals del mateixàmbittemàtic
 11. 11. Unir-se a llistes de correu / grups de notícies</li></li></ul><li>Com estar al dia?<br />
 12. 12. Com estar al dia?<br />push<br />La informació és “empentada” , directa i automàticament, funció als criteris seleccionats. <br />L’usuari rep la informació provinent de diferents eines d’informació al seu correu electrònic, agregadord’RSSescriptori virtual, etc.<br />Font: InfoSphère<br />
 13. 13. Com estar al dia?<br />pull<br />La informació és “estirada” directament d’internet per l’usuari, quan ho desitja.<br />Aquest mètode requereix més temps i esforç per part de l’investigador però segueix sent un mètode eficaç. <br />Font: InfoSphère<br />
 14. 14. 1. Localització i contacte amb altres col·legues<br /><ul><li> Portals de producció científica
 15. 15. Bases de dades i cercadors d’experts
 16. 16. Directoris de col·legis professionals
 17. 17. Directoris de centres docents i universitats
 18. 18. Bases de dades documentals
 19. 19. Llistes de distribució temàtiques
 20. 20. Xarxes socials professionals</li></li></ul><li>Localització i contacte amb altres col·legues<br />a. Portals de producció científica<br />
 21. 21. Localització i contacte amb altres col·legues<br />b. Llistes de distribuciótemàtiques<br />
 22. 22. Localització i contacte amb altres col·legues<br />c. Bases de dades i cercadorsd’experts<br />
 23. 23. Localització i contacte amb altres col·legues<br />c. Bases de dades i cercadorsd’experts<br />
 24. 24. Localització i contacte amb altres col·legues<br />d. Xarxessocialsprofessionals<br /><http://www.2collab.com/><br />
 25. 25. Localització i contacte amb altres col·legues<br />d. Xarxessocialsprofessionals<br /><http://www.researchgate.net/><br />
 26. 26. Localització i contacte amb altres col·legues<br />d. Xarxessocialsprofessionals<br />
 27. 27. Localització i contacte amb altres col·legues<br />e. Conferències<br />
 28. 28. Programa<br />Localització i contacte amb altres col·legues <br />Directoris d’universitats i centres de recerca<br />Llistes de distribució temàtiques <br />Bases de dades i cercadors d’experts <br />Xarxes socials professionals <br />Conferències <br />Sindicació de continguts<br />3. Serveis d’alerta <br />Novetats editorials <br />Sumaris de revistes <br />Cerques a bases de dades <br />Alertes de citacions <br />E-prints<br />Congressos <br />Altres recursos Web <br />Web social <br />
 29. 29. 2. Sindicació de continguts<br />Què és RSS?<br />Acrònim de Really Simple Sindication .<br />És un estàndard internacional usat en la transmissió de continguts.<br />Permet mostrar un sumari de continguts seleccionats sense necessitat d’accedir a les diferents fonts d’origen.<br />És el format de sindicació utilitzat als blocs i la premsa, entre d’altres.<br />Està basat o derivat del llenguatge XLM per descriure continguts<br />
 30. 30. 2. Sindicació de continguts<br />Com funciona el RSS?<br />Per poder rebre puntualment les notícies RSS simplement necessites disposar d’un lector o agregador RSS. Tens diferents opcions:<br /><ul><li>instal·lat localment al teu ordinador,
 31. 31. integrat directament en el teu navegador,
 32. 32. aplicatiu web en línia.</li></ul>Cal localitzar el fitxer RSS. Normalment s’accedeix mitjançant la icona <br />Cal introduir l’adreça XML en el teu agregador.<br />Exemples d’agregadors:<br /><ul><li> RSS Bandit http://www.rssbandit.org/
 33. 33. RssReaderhttp://www.rssreader.com/
 34. 34. Google Readerhttp://www.google.com/reader
 35. 35. Bloglineshttp://www.bloglines.com/</li></li></ul><li>2. Sindicació de continguts<br />Novetatsrecents<br />Feed<br />seleccionat<br />Previsualització de la novetat seleccionada<br />
 36. 36. 2. Sindicació de continguts<br />Alerta de cerca a base de dades<br />
 37. 37. Programa<br />Localització i contacte amb altres col·legues <br />Directoris d’universitats i centres de recerca<br />Llistes de distribució temàtiques <br />Bases de dades i cercadors d’experts <br />Xarxes socials professionals <br />Conferències <br />Sindicació de continguts<br />3. Serveis d’alerta <br />Novetats editorials <br />Sumaris de revistes <br />Cerques a bases de dades <br />Alertes de citacions <br />E-prints<br />Congressos <br />Altres recursos Web <br />Web social <br />
 38. 38. 3. Serveis d’alerta<br />a. Novetatseditorials<br />Alguns editors avisen quan apareix un nou llibre publicat<br />
 39. 39. 3. Serveis d’alerta<br />a. Novetatseditorials<br />Les biblioteques difonen les seves novetats bibliogràfiques<br />Novetats bibliogràfiques de la BCT:<br />Novetats al catàleg de les BUPC:<br />
 40. 40. 3. Serveis d’alerta<br />b. Sumaris de revistes<br />
 41. 41. 3. Serveis d’alerta<br />c. Cerques a bases de dades<br />
 42. 42. 3. Serveis d’alerta<br />d. Citacionsbibliogràfiques<br />Volem saber quan un article del nostreinterèsha estatreferenciat o citat en un altre article?<br />Volem saber quan les nostrespublicacionssóncitades per altres?<br />
 43. 43. 3. Serveis d’alerta<br />d. Citacionsbibliogràfiques<br />
 44. 44. 3. Serveis d’alerta<br />e. E-prints<br />
 45. 45. 3. Serveis d’alerta<br />f. Recursos web<br />
 46. 46. 3. Serveis d’alerta<br />g. Congressos<br />http://www.rediris.es/list/sdis/diseven/<br />http://www.conferencealerts.com/<br />http://www.allconferences.com/<br />http://www.environmental-expert.com/events.aspx<br />
 47. 47. 3. Serveis d’alerta<br />h. Web social<br />Gestors de referència socials<br />
 48. 48. 3. Serveis d’alerta<br />h. Web social<br />Gestors d’adreces d’interès<br />
 49. 49. 3. Serveis d’alerta<br />h. Web social<br />Cercadors de blogs<br />
 50. 50. 3. Serveis d’alerta<br />h. Web social<br /><http://www.facebook.com/bibliotequesUPC><br /><http://twitter.com/UPCBibliotecaCT><br />
 51. 51. 3. Serveis d’alerta<br />h. Web social<br />Dipòsits de vídeos docents<br />
 52. 52. Consells<br />Existeixenaplicatiusgratuïts que faciliten la gestiód’alertes i recursos<br />Font: University of Johannesburg, Library & Information Centre<br />
 53. 53. Consells<br /><ul><li> Feu servir el mateix password i nom d’usuari sempre que es pugui.
 54. 54. Conserveu les confirmacions de subscripció.
 55. 55. Feu servir carpetes per a guardar aquelles alertes interessants.
 56. 56. Organitzeu els vostres bookmarks amb els recursos Web d’interès.
 57. 57. Utilitzeu un gestor de referències per gestionar les referències d’interès.
 58. 58. Comproveu que el vostre programari de correu electrònic no enviï les vostres alertes a la paperera com spam!</li></li></ul><li>Consells<br />Alertes de correuelectrònic<br />Estalvi de tempsja que elsresultats de la recerca sónenviatsdirectament a la bústia de correuelectrònic. <br />La safatad'entrada es potomplirràpidament si no es dissenya una estratègia de cerca eficaç.No hi ha necessitat de revisar elsllocsexterns.<br /> Pot ser necessari un compted'usuari per a les bases de dades.   <br /> Regularitat en la recerca ja que la cerca es realitza de forma periòdica.<br />Diferents alertes de diverseseines de cerca d'informació poden precisar nombrososcomptesd'usuari<br />No totes les eines de cerca d'informacióofereixenaquestservei    <br />   <br />
 59. 59. Consells<br />RSS<br />No omple la bústia de correuelectrònic<br />Pot ser necessaridescarregar-se i aprendre el funcionamentd'unaaplicació de lector d'RSS   <br />No hi ha necessitat de configurar comptesexterns<br />Una cosa més que cal recordar de comprovar<br /> Estalvi de tempsja que elsresultats de la recerca sónenviatsdirectament a l'agregador.        <br /> <br /> <br />
 60. 60. RECURSOS I SERVEIS PER ESTAR AL DIA EN LA TEVA ESPECIALITATmiquel.puertas@upc.edumarta.roca@upc.edu<br />Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC<br />Febrer 2011<br />

×