Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els reptes de les revistes científiques en el context de la ciència oberta. Ernest Abadal

697 views

Published on

Presentació d'Ernest Abadal, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, i Director del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura, a les Jornades de Ciència Oberta organitzades pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que van tenir lloc el 3 d'octubre de 2018.

Published in: Science
 • Be the first to comment

Els reptes de les revistes científiques en el context de la ciència oberta. Ernest Abadal

 1. 1. Tècniques instrumentals (Grau d’Antropologia) – Curs 2015-16Seminari sobre Comunicació Científica i Ciència Oberta (Museu de Ciències Naturals, Barcelona, 3 d’octubre de 2018) Els reptes de les revistes científiques en el context de la ciència oberta Ernest Abadal Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Universitat de Barcelona) abadal@ub.edu http://fbd.ub.edu/pub/abadal
 2. 2. Sumari 2 1. Context 2. Reptes 1. Sostenibilitat econòmica 2. Noves mètriques 3. Dades de recerca 4. Revisió oberta 3. Consideracions finals Els reptes de les revistes científiques
 3. 3. 1 Context  Ecosistema de les revistes científiques •Objectiu: difondre la recerca científica •Sense canvis substancials durant més de 300 anys  Nous marcs (frames) •Digitalització + internet (1990) – [Consolidat] •Accés obert (2000) – [Bastant consolidat] •Ciència oberta (2015) – [Iniciat] 3Els reptes de les revistes científiques
 4. 4. 1.1 Accés obert  Presència destacada •>50% (ScienceMetrix, 2018) •30% (CE, 2018), sobre publicacions a Scopus  Tendència majoritària i irreversible •Es discuteix només el “com”.  Accelerar la transició •Recomanacions Comissió Europea (2018) - Accés i preservació de la informació científica •Pla S (2018) 4Els reptes de les revistes científiques
 5. 5. 5 Els reptes de les revistes científiques
 6. 6. 1.2 Ciència oberta  Canvi de paradigma / canvi cultural  Valors: •Compartir •Transparència •Col·laboració •.../ ... 6Els reptes de les revistes científiques
 7. 7. 2 Reptes de les revistes  Sostenibilitat  Noves mètriques  Dades de recerca  Open peer review 7Els reptes de les revistes científiques
 8. 8. Un llibre … de regal! 8Els reptes de les revistes científiques
 9. 9. 2.1 Sostenibilitat econòmica  Si l’accés a les revistes és lliure i gratuït, com es paguen els costos editorials?  Vies de finançament •Taxes (APC, Article Processing Charges) •Finançament públic •Altres vies 9Els reptes de les revistes científiques
 10. 10. 2.1.1 Taxes (APC)  Pagament dels costos d’edició a càrrec de l’autor, per mitjà dels seus projectes de recerca. •Entre 10 y 3.900 dòlars/ article (Björk, 2010)  Habitual en ciències de la salut i en països amb alts pressupostos per recerca.  Permet la reconversió de la indústria editorial tradicional.  Dades de revistes a DOAJ •28% carreguen costos. •Sobretot revistes de medicina i biologia. 10
 11. 11. Exemple  “International Journal of Insect Science”  APC: 750 $ des de l’1 de juliol (abans costava 1699 $) 11Els reptes de les revistes científiques
 12. 12. Queixes pels preus  Científics i institucions diverses protesten pels elevats APC.  Mateixa revista: • Cognition (Elsevier): 2150 $ • Glossa: 400 $ 12Revistes científiques i accés obert
 13. 13. FAIR Open Access 13Els reptes de les revistes científiques Orientatiu: 1000 $ màxim (50$ per pàgina)
 14. 14. Revistes híbrides, qüestionades  Pla S no avala les revistes híbrides. 14Els reptes de les revistes científiques
 15. 15. 2.1.2 Finançament públic  Els costos d'edició els assumeix l'administració pública (universitats, centres de recerca, etc.).  Habitual en ciències humanes i socials (pocs fons per a investigació).  Freqüent en països de la perifèria científica. 15Els reptes de les revistes científiques
 16. 16. 2.1.2 Finançament públic (ii)  Model d'èxit: Brasil (Rodrigues, Abadal, 2014) •Més del 90% de les revistes estan en OA. •Més de 250 revistes en WoS i Scopus.  Mecanismes •Ministeris (CNPq, CAPES): convocatòria anual de 2 M euros (per a unes 200 revistes de major qualitat). •Scielo: Plataforma de difusió. •Universitats: suport informàtic, formació, beques de suport, professorat. 16Els reptes de les revistes científiques
 17. 17. 2.1.3 Altres vies  Consorcis d’usuaris •Acord entre grans usuaris (biblioteques, agències finançadores, etc.) per fer pagaments centralitzats que financen els costos editorials.  Publicitat  Venda de serveis •Còpies impreses. •Separates (per als autors).  Valoració: •Tenen una funció merament complementària. 17Els reptes de les revistes científiques
 18. 18. 2.2 Noves mètriques  Peticions per modificar els criteris per a l'avaluació de la recerca i de les publicacions.  Manifestos i declaracions: •San Francisco Declaration on Research Assessment (2012) •Leiden Manifesto (2015) •The metric tide (2015) •Next-generation metrics (2017) 18
 19. 19. 2.2 Noves mètriques (ii)  Crítica al monopoli del factor d'impacte per avaluar les publicacions.  Propostes: •Ampliar l'espectre de mesures per a cada publicació (usos, xarxes socials, etc.). •Valorar a nivell d'article. •Incorporar punts de vista qualitatius.  Mètriques responsables! 19Els reptes de les revistes científiques
 20. 20. Altmètriques  Analitzen la web social per oferir mètriques complementàries de difusió de les publicacions científiques.  Indicadors •Nombre de redifusions (retuits, etc.) •Comentaris •Mencions (likes), etc.  Exemples d’aplicació: •PLOS, Nature, etc. 20Els reptes de les revistes científiques
 21. 21. Article Level Metrics (PLoS) 21
 22. 22. Article Level Metrics (PLoS) (ii) 22
 23. 23. 2.3 Dades de recerca  Les dades s’han de recollir, i també etiquetar (amb metadades) per fer-les accessibles i reutilitzables.  FAIR: •Findable •Accessible •Interoperable •Re-usable  Requeriment H2020: disposar d’un pla de gestió de dades. 23Els reptes de les revistes científiques
 24. 24. Hi ha revistes que permeten incorporar dades 24Els reptes de les revistes científiques
 25. 25. 2.4 Revisions obertes  Open peer review: incorporar apertura i transparència al procés de revisió per experts.  Accions diverses: •Mostrar identitats dels autors i dels revisors. •Mostrar els informes dels revisors. •Facilitar una participació més àmplia en el procés de revisió.  Cautela i reticències 25Els reptes de les revistes científiques
 26. 26. F1000 Research: revisió oberta 26Els reptes de les revistes científiques
 27. 27. F1000 Research: revisió oberta (ii) 27Revistes científiques i accés obert
 28. 28. 3 Consideracions finals  L’editor de revistes ha d’estar atent a l’evolució del context de la recerca i la comunicació científica.  L’accés obert està totalment consolidat per a la difusió de continguts científics.  La ciència oberta és actualment el marc de context per a les revistes científiques. 28Els reptes de les revistes científiques
 29. 29. 3 Consideracions finals (ii)  Les revistes han d’afrontar diversos reptes: •Sostenibilitat econòmica •Noves mètriques •Dades de recerca •Revisió oberta  Cooperació entre els serveis editorials de la universitat o centres de recerca amb els serveis de biblioteca. 29
 30. 30. 4 Bibliografia  Abadal, Ernest (ed.). (2017). Revistas científicas: situación actual y retos de futuro. Barcelona: Edicions UB. (http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08744).  Abadal, Ernest (2012a). Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: UOC. <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/24542>.  Anglada, Lluís; Abadal, Ernest (2018). “¿Qué es la ciencia abierta?”. Anuario ThinkEPI, v. 12, p. 292-298. (https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.43)  Laakso, Mikael; Welling, Patrik; Bukvova, Helena; Nyman, Linus; Björk, Bo-Christer; Hedlund, Turid (2011). “The development of open access journal publishing from 1993 to 2009”. PLoS ONE, vol. 6, no. 6 (June), e20961. <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0020961>.  López Borrull, Àlex (2017). “Cambios y tendencias en la publicación de revistas científicas”. En: Abadal, Ernest (ed.). (2017). Revistas científicas: situación actual y retos de futuro. Barcelona: Edicions UB. http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08744  Melero, R. (2015). “Altmetrics: a complement to conventional metrics”. Biochemia Medica, vol. 25, no.2, p. 152-160. 30Els reptes de les revistes científiques
 31. 31. 4 Bibliografia (ii)  Ollé, Candela; López-Borrull, Àlex (2017). “Redes sociales y altmetrics”. En: Abadal, Ernest (ed.). (2017). Revistas científicas: situación actual y retos de futuro. Barcelona: Edicions UB. (http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08744).  Pinfield, Stephen (2015)."Making open access work: the ‘state-of-the- art’ in providing open access to scholarly literature". Online information review, vol. 39, no. 5, p. 604-636. <http://dx.doi.org/10.1108/OIR-05- 2015-0167>.  Science Metrix (2018). Analytical Support for Bibliometrics Indicators: Open access availability of scientific publications. Final Report. January 2018. (http://www.science-metrix.com/sites/default/files/science- metrix/publications/science- metrix_open_access_availability_scientific_publications_report.pdf)  Wilsdon, J. et al (2017). Next-generation metrics: responsible metrics and evaluation for open science. Report to European Comission. (https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf) 31Els reptes de les revistes científiques
 32. 32. Moltes gràcies 32Els reptes de les revistes científiques

×