Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Racket perusteet 3. Funktio

8,342 views

Published on

Koodausta kouluun - opettajan materiaali
- Funktiot

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Racket perusteet 3. Funktio

 1. 1. Racket – perusteet 3. FUNKTIO
 2. 2. Sisällysluettelo: 3A. FUNKTIO 1. Funktio 2. Funktion määrittely 3. Funktion esittely 4. Funktion kutsuminen 5. Funktion testaaminen 3B. FUNKTION SUUNNITTELU 6. Funktion suunnittelu – apufunktiot 7. Funktion suunnitteluportaat 2
 3. 3. Funktion avulla yleistetään sääntöjä Tällä jaksolla opimme määrittelemään funktioita. Funktio on tapa yleistää sääntöjä. Sen sijaan, että kirjoittaisimme (/ (+ 1 2) 2) (/ (+ 4 5) 2) Kirjoitamme em. säännön yleisessä eli abstraktissa muodossa muuttujien a ja b avulla: (/ (+ a b) 2) Lisäksi tarvitsemme rakenteen, jolla saamme nimen säännölle (keskiarvo) sekä arvot muuttujille a ja b. (define (keskiarvo a b) (/ (+ a b) 2) KOODIAAPINEN MOOC - SYKSY 2015 (keskiarvo 1 2) (keskiarvo 4 5) Funktion määrittely Funktion kutsuminen
 4. 4. Funktio 4 Kirjoita kerran, kutsu useasti.
 5. 5. Funktio muuttaa syötteet (argumentit) paluuarvoksi 5 funktio ARGUMENTIT 100 ”solid” ”red” PALUUARVO
 6. 6. Funktion käsite tulee matematiikasta KOODIAAPINEN MOOC - SYKSY 2015 MÄÄRITTELYJOUKKO ARVOJOUKKO 3 9 neliö-funktio -3 Funktio toimii aina samalla tavalla samalle syötteelle. neliö : Luku -> Luku 𝑓 𝑥 = 𝑥2
 7. 7. Esimerkki ympyrä-funktio 7 ympyrä funktio ARGUMENTIT 100 ”black” PALUUARVO ympyrä : Luku Väri -> Kuva
 8. 8. Funktio, joka palauttaa kuvan 8 ARGUMENTIT 100 PALUUARVO ”black” r väri MUUTTUJAT (PARAMETRIT) (𝑐𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒 𝑟 "solid" 𝑣ä𝑟𝑖)
 9. 9. Funktion määrittely 9 (define (ympyrä r väri) (circle r ”solid” väri))
 10. 10. Funktion esittely (kommenttirivillä) 10 ; ympyrä : Luku Väri -> Kuva (define (ympyrä r väri) (circle r ”solid” väri)) Funktion nimi 1. Parametrin tyyppi 2. Parametrin tyyppi Funktion paluuarvon tyyppi
 11. 11. Funktion kutsuminen (interaktioikkunasta) > (ympyrä 60 ”red”) >(ympyrä 40 ”black”) >(overlay (ympyrä 20 "black") (ympyrä 40 "white") (ympyrä 60 "black") (ympyrä 80 "white") (ympyrä 100 "black")) 11 argumentit paluuarvo
 12. 12. Esimerkki : risti-funktio 1) Funktion esittely: ;; risti : Luku Luku Väri -> Kuva 2) Funktion määrittely: (define (risti a b väri) (overlay (rectangle a b ”solid” väri) (reactangle b a ”solid” väri))) 3) Funktion kutsuminen: (risti 20 50 ”blue”) 12
 13. 13. Funktion kutsuminen (toisen funktion sisältä = apufunktion kutsuminen) 13 (define (pallot r väri) (beside (ympyrä r väri) (ympyrä r väri))) > (pallot 30 ”blue”) argumentteina käytetään nyt pallot-funktion parametreja r ja väri (ympyrä on tässä apufunktio)
 14. 14. Funktion testaaminen Koska funktio toimii aina samalla tavalla samalle syötteelle (argumenttien arvoille), voidaan funktion koodin oikeellisuudesta varmistua kirjoittamalla testikoodia (check-expect). Check-expect vertaa funktiokutsun palauttamaa arvoa odotusarvoon: 14 (check-expect (risti 20 50 ”blue”) ) (check-expect (risti 20 50 ”blue”) (overlay (rectangle 20 50 ”solid” ”blue”) (reactangle 20 20 ”solid” ”blue”))) funktiokutsu odotusarvo = se mitä pitäisi tulla paluuarvona, jos funktio toimii oikein TAI
 15. 15. Funktio, joka palauttaa luvun 15 ARGUMENTIT 400 PALUUARVO 25 10 000 x y MUUTTUJAT (PARAMETRIT) 𝑎 ∙ 𝑏
 16. 16. Esimerkki: pinta-ala-funktio 1) Funktion esittely: ;; pinta-ala : Luku Luku -> Luku 2) Funktion määrittely: (define (pinta-ala a b) (* a b)) 3) Funktion kutsuminen (testaaminen käsin): > (pinta-ala 400 25) 4) Funktion testaaminen (automaattisesti): (check-expect (pinta-ala 400 25) 10000) 16 funktiokutsu odotusarvo
 17. 17. Kirjoita oma funktio 0. tarkoitus: kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä funktiosi tekee (vaihtoehtoisesti selitä tämä kaverillesi sanallisesti.) Pääasia, että ymmärrät mitä olet tekemässä. 1. esittely: keksi funktiollesi nimi, listaa tarvittavien muuttujien tietotyypit ja päätä mitä tietotyyppiä funktiosi palauttaa. 2. määrittely: keksi muuttujille (parametreille) nimet, kirjoita funktion koodi parametrien avulla. 3. testaus: ◦ kutsu funktiotasi interaktioikkunasta eri argumenttien arvoilla TAI ◦ kirjoita testit check-expect:in avulla ja aja koodi 17 kommenttejaajettavaakoodia
 18. 18. Funktion suunnittelu - apufunktiot Funktion koodaaminen suoraan, ilman suunnittelua, on vaikeaa. Ongelmaa kannattaakin lähestyä funktion suunnitteluportaat – menetelmän mukaisesti askel askeleelta. Menetelmässä oleellista on miettiä ensin miten funktion tulisi toimia. Tämä tehdään kirjoittamalla testit ennen varsinaista funktion määrittelemistä. Tämä auttaa ymmärtämään miten funkion tulisi toimia ja sen jälkeen on helpompaa kirjoittaa myös itse funktio. Toinen funktion suunnittelussa huomioitava asia on toiminnallisuuden jakaminen pienemmiksi paloiksi eli apufunktioiksi.  Jokaisen funktion pitäisi tehdä vain yksi asia.  Yhdistelemällä funktioita saadaan aikaan monimutkaisempia funktioita. 18 Funktio Apufunktio 1 Apufunktio 2
 19. 19. Funktion suunnitteluportaat 0) Selvitä itsellesi mitä funktiosi tekee: kirjoita tarkoitus kommenttiriville. 1) Keksi funktiollesi kuvaava nimi, listaa millaista muuttuvaa tietoa se käsittelee ja millaista tietoa se tuottaa: kirjoita esittely kommenttiriville. 2) Kirjoita funktiollesi runko (stub): keksi muuttujille (parametreille) kuvaavat nimet ja aseta paluuarvoksi ”jotain”. 3) Kirjoita funktion käytölle esimerkit/testit (check- expect), käyttämällä konkreettisia arvoja. Testaa. 4) Kirjoita funktion toteutus. Testaa.
 20. 20. Suunnittele oma funktio 0. tarkoitus: kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä funktiosi tekee (vaihtoehtoisesti selitä tämä kaverillesi sanallisesti.) Pääasia, että ymmärrät mitä olet tekemässä. 1. esittely: keksi funktiolle nimi, listaa tarvittavien muuttujien tietotyypit ja päätä mitä tietotyyppiä funktiosi palauttaa 2. runko (stub): keksi muuttujille nimet, ja kirjoita ”tyhmä funktio” eli stub, joka ei vielä tee mitään järkevää mutta joka ottaa vastaan argumentteja ja palauttaa oikeaa tyyppiä olevan ”tyhmän” vastauksen esim. 0 (luku) tai empty-image (kuva). 3. esimerkit: kirjoita esimerkkejä miten funktiotasi voisi kutsua, ja mitä se tulee palauttamaan (check-expect). Testaa testit painamalla ”run”. Jos testit toimivat ne ilmoittavat, että funktiossa on vikaa, ja juuri näin pitäisikin käydä, koska käytössä on vasta tyhmä ”stub”. 4. toteutus: kirjoita nyt funktiosi toteutus eli korvaa ”tyhmä” paluuarvo järkevällä koodilla, käytä apunasi esimerkkejä. Usein esimerkin koodin voi kopioida suoraan funktion toteutukseksi sijoittamalla muuttujien (parametrien) nimet oikeille kohdille. Testaa funktiosi painamalla ”run” -> testien pitäisi mennä läpi, jos funktio on koodattu oikein. 20 kommenttejaajettavaakoodia
 21. 21. Tee funktio, joka laskee jonkin kappaleen pinta-alan tai tilavuuden 1) Päätä nimi, sekä muuttujien määrät ja tyypit sekä paluuarvon tyypit 2) Päätä muuttujien nimet, kirjoita funktion runko (stub). 3) Kirjoita esimerkit (=testit), siitä miten funktio tulee toimimaan (testaa esimerkit ajamalla ”run”) 4) Kirjoita funktion koodi 5) Paina ”run” 6) Kokeile vielä interaktioikkunassa toimiiko Vihje: Jos tarvitset laskussasi π:tä, se on Racket:issä pi. Katso myös seuraavat diat! 21
 22. 22. Funktio, joka palauttaa likiarvon 22 ARGUMENTIT 40 PALUUARVO 10 h r MUUTTUJAT (PARAMETRIT) π𝑟2 ∙ ℎ 12566,37061 4359172953 8505735331 18
 23. 23. Esimerkki: ympyrälieriön- tilavuus-funktio 1) Päätetään funktion nimi : sen parametrien tyypit -> paluuarvon tyyppi ;; ympyrälieriön-tilavuus : Luku Luku -> Luku 2) Annetaan funktiolle ja sen parametreille nimet (stub): (define (ympyrälieriön-tilavuus h r) 0) ; stub 3) Selvitetään esimerkkien (testien) avulla miten se toimii: (check-within (ympyrälieriön-tilavuus 400 25) (* 400 (* pi (sqr 25))) 0.001) (check-within (ympyrälieriön-tilavuus 100 50) (* 100 (* pi (sqr 50))) 0.001) 4) Kirjoitetaan funktio loppuun (jatketaan stubia): (define (ympyrälieriön-tilavuus h r) (* h (* pi (sqr r)))) 23 Huom! Check-expect ei toimi tässä, koska π:n arvo on likiarvo. Likiarvoja sisältäviä tuloksia pitää testata käyttämällä check- within – funktiota, jolle annetaan tarkkuus kolmantena argumenttina.

×