Successfully reported this slideshow.

Mobiliteitsavond CD&V Beringen Leopoldsburg

668 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mobiliteitsavond CD&V Beringen Leopoldsburg

 1. 1. Spoorplannen NMBS, Spartacus en wegenplannen
 2. 2. Voorstelling sprekers Johan Sauwens Vlaams Parlementslid Thomas Vints Gemeenteraadslid Beringen Wouter Beke Voorzitter CD&V Burgemeester Leopoldsburg
 3. 3. Voorstelling mobiliteitsplan Limburg CD&V Limburg
 4. 4. Limburg, hart van de Euregio Limburg • = Logistieke topregio  Binnen een straal van 750km rond Limburg: 227 miljoen potentiële consumenten • 10.000 personen; indirect 16.000, tewerkgesteld in transport en logistiek
 5. 5. Limburg, hart van de Euregio Centrale ligging = grote kans voor transport en logistiek Verruimen door de grenzen te doorbreken door: • De verbinding van de Noord-Zuid in Lommel met Valkenswaard • De nieuwe sluizen aan de blauwe Kei en Lozen • De treinverbinding met Weert voor personenvervoer • De IJzeren Rijn voor goederenvervoer • De nieuwe Maasbrug in Maaseik • De grote spoorverbinding voor personen en goederen van Genk naar Sittard • Een snelle IC-verbinding naar Luik-Guillemins
 6. 6. Algemene cijfers verplaatsingsgedrag Personenvervoer: • Personenmobiliteit is van 2000 tot 2010 met 14% toegenomen in Vlaanderen • Autobezit in Limburg: 500 voertuigen op 1000 inwoners Hoger dan het Vlaamse gemiddelde Evolutie: • Zonder maatregelen groei van 17% tot 2040 • En +14% totaal afgelegde personenkilometers • We zien wel verder vertraging van die groei t.o.v. groei verleden
 7. 7. Algemene cijfers verplaatsingsgedrag Openbaar vervoer • Aantal personenkilometers zal toenemen met 31% • Prijsevolutie wegverkeer heeft groot effect Goederenvervoer: • Nog sterker afhankelijk economische conjunctuur • Naar 2040: groei van 18,5% tot 73,6%
 8. 8. Limburg ontsloten via de weg Fietsprovincie • 1000 km nieuwe fietspaden • Volledige fietsverbindingen over de jaagpaden • Overdekte fietsenstallingen aan de bus- en treinhaltes
 9. 9. Limburg ontsloten via de weg Verkeersveiligheid
 10. 10. Limburg ontsloten via de weg Fileproblematiek Met 445 kilometeruren per dag ligt de filezwaarte op jaarbasis in Vlaanderen eind 2012 24 à 43% hoger dan in 2007 (een kleine 30% hoger in regio Antwerpen en 10 à 30% hoger in regio Brussel). Filezwaarte Vlaams hoofdwegennet (in kilometeruren per 24u) Filezwaarte kilometeruren per 24h (voortschrijdend jaargemiddelde in december) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vlaanderen 336 331 335 386 424 regio Brussel 173 166 160 175 178 regio Antwerpen 127 132 129 161 179 Bron: Vlaams Verkeerscentrum Kostprijs 1 uur stilstand trekker + oplegger (mei 2013) Bron: ITLB Algemeen vervoer Totale kosten/uur (euro) Nationaal 71,21 Internationaal 81,86 Gemiddeld 76,53 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vlaanderen (hoofdwegennet) 336 331 335 386 424 445
 11. 11. Limburg ontsloten via de weg Fileproblematiek Knelpunten • Ring rond Antwerpen en Ring rond Brussel grote verzadiging • Naast de structurele problemen (verzadiging) ook hinderincidenten • Brengen positie van Vlaanderen als logistieke draaischijf in het gedrang • Groeiende fileproblematiek rond Antwerpen en Brussel • Onvoldoende capaciteit E313 en E314  Economische gevolgen: onaantrekkelijk vestiging nieuwe bedrijven en voor uitbouw logistieke sector
 12. 12. Limburg ontsloten via de weg Fileproblematiek Oplossingen: • Doorbraak Oosterweeldossier • Optimalisatie Brusselse Ring • Drie rijvakken E313 en E314 vanaf Lummen Nieuwe verbindingen: • Vlottere verbinding Sint-Truiden met E40 • Verbetering doorstroming N76 te Diepenbeek (verbinding Genk E313) • Zuid-Oostelijke omleiding Tongeren • Doortrekken N73 tot Wasseven te Beringen en ontsluiting Ravers te Tessenderlo • Omleidingsweg Neerpelt: twee nieuwe tracés worden afgewogen
 13. 13. Limburg ontsloten via de weg Op- en afritten Knelpunten: • Vele op- en afrittencomplexen bereiken hun verzadigingspunt Oplossingen: • Prioriteit voor aanpassing op- en afrittencomplexen • Rustplaatsen voor vrachtwagens vergroten
 14. 14. Limburg ontsloten via de binnenvaart Albertkanaal en Kempisch kanaal belangrijke economische aders • Vier-lagen-containervaart: grote voordelen scheepvaart • 16 van de 62 bruggen Albertkanaal 9,10m hoog • 11 bruggen verhoging in uitvoering • 10 bruggen: bestaande brugstructuur kan worden aangepast • 25 bruggen dienen volledig te worden herbouwd • Sluizencomplexen Mol Blauwe Kei en Lozen-Bocholt vernieuwen • Kolenhaven van Genk: economische en logistieke poort
 15. 15. Limburg ontsloten via de binnenvaart
 16. 16. Limburg, ontsloten via het spoor Nieuw spoorplan NMBS: bijsturing vereist • Treinen via Hasselt moeten vertrekken in Genk of Tongeren • Overstappen vermijden o.w.v. vertragingen • Diest als stopplaats aanhouden • Genk, Neerpelt en Tongeren verdienen goed treinaanbod
 17. 17. Limburg, ontsloten via het spoor • Genk (€5,2M): (2020-2021) ◦ vernieuwing perrons, roltrappen, trappen, lift, hellingen voor andersvaliden, onderdoorgang en luifels Hamont (€2,1M): heropening (2013) • Hasselt (€23,2M): (2020-2024) ◦ nieuwe voetgangersbrug met liften en roltrappen, ◦ vernieuwing perron en luifels Neerpelt (€8M): voetgangerstunnel + afschaffen overweg door ondertunneling) 2013  Afschaffen overwegen (€33,2M): ◦ Diepenbeek(7), Bilzen(2), Overpelt(1), Hasselt(2), Alken (1), Hoeselt (1) Investeringen van Infrabel
 18. 18. Limburg ontsloten via het spoor • Hasselt (€16M): (2020-2024) ◦ vernieuwing stationsgebouw, ◦ uitbreiding parking Runkst ◦ uitbreiding fietsenstalling ◦ nieuw districts- en dienstgebouw Bokrijk (€130.000): vernieuwing • Leopoldsburg (€2,5M): (2024-2025) ◦ projectontwikkeling in stationsomgeving, ◦ min.200parkeerplaatsen en fietsenstalling • Sint-Truiden (€33.000): vernieuwing (2013) Investeringen Holding
 19. 19. Limburg, ontsloten via het spoor Cofinanciering projecten met Vlaanderen 8 spoorprioriteiten in Vlaanderen komen in aanmerking, waarvan 3 in Limburg Lijn 15 Hasselt – Mol (2e spoor Zonhoven – Balen) 9,4 miljoen € Upgrading IJzeren Rijn (Elektrificatie Mol – Hamont, Stopplaats Hamont, Dubbel Spoor) 118,9 miljoen € Lijn 18 Hasselt – Neerpelt 185,7 miljoen € Totaal 314 miljoen €
 20. 20. Limburg ontsloten via het spoor
 21. 21. Limburg ontsloten via de luchtvaart
 22. 22. Voorstelling Wegenplannen
 23. 23. Wegenplannen Noord-Zuid verbinding
 24. 24. Regio scoort goed op vlak van verkeersveiligheid
 25. 25. Straatnamenplan Beringen
 26. 26. Paalsesteenweg: doorstromingsbevorderende maatregelen
 27. 27. Herinrichting Paalse Steenweg  Betere doorstroming  Herinrichting kruispunten  Plannen in opmaak
 28. 28. Aansluiting Paalse Steenweg met Kasteletsingel  Druk knooppunt  Aandachtspunten ◦ Voorsorteerstrook richting Heusden ◦ Voorsorteerstrook richting Lummen ◦ Verhoging kanaalbrug ◦ Verbreding kanaal?
 29. 29. Koolmijnlaan  Aandachtspunten: ◦ Filevorming ◦ B-mine ◦ Randparking? ◦ Doorgaan verkeer ◦ Bestemmingsverkeer
 30. 30. Task-force  Stad  AWV  Doelstelling: deze legislatuur
 31. 31. Verder  Realiseren van het fietspadenplan (zie bv. Lummense weg)  Wegwerken zwarte punten
 32. 32. Herziening busnet Beringen
 33. 33. Overzicht  Lokaal net Beringen  Voordelen nieuw lokaal net  Lijnhernummering en –hernoeming  Praktisch
 34. 34. Spartacus: knooppuntenmodel
 35. 35. Lokaal net Beringen • Spartacusknoop op .30 in Beringen station • Stervormig net • VM: Aankomst bussen: .24 / Vertrek: .27 • NM: Aankomst bussen: .32 / Vertrek: .35 • Richting aansluitingen verandert over de middag • Zoveel mogelijk overstapmogelijkheden voorzien • Beringen Busstation blijft bediend en wordt Bogaersveld • Enkele lijnen worden hernummerd en hernoemd
 36. 36. L7: Diest – Paal – Beringen Aansluiting te Diest station + Beringen station  VM: aankomende bussen sluiten aan op vertrekkende treinen  NM: aankomende treinen sluiten aan op vertrekkende bussen  Te bekijken voor december 2014
 37. 37. L170 Beringen – Mol, L90 Donk – Herk- de-Stad – Lummen – Beringen + functionele bediening blijven ongewijzigd en bedienen Beringen station niet
 38. 38. • Aansluitingen van en naar trein in Beringen Station, zowel richting Antwerpen als richting Hasselt • Reistijdwinsten vanuit Beringen richting Mol/Antwerpen en Hasselt/Brussel • Bijkomende of verbeterde bediening • wijk ten westen van de Koolmijnlaan (Nieuwe Tuinwijk) Voordelen nieuw lokaal net
 39. 39. Lijnnummering en -hernoeming
 40. 40. • Timing • Implementatie busnet: bij ingebruikname busstation • Beperkte infrastructuurwerken nodig op busroutes • Haltes • Naam Beringen Busstation wordt Beringen Bogaersveld • Halte Beringen Administratief Centrum wordt verplaatst • Communicatie: start begin juni Praktisch
 41. 41. Ontwikkelingen Leopoldsburg
 42. 42. Leopoldsburg: Quatre Bras • Toegangspoort van Leopoldsburg naar het noorden • Erg complex kruispunt dat nu rotonde wordt • Begin maart gestart met de werken • Voor bouwverlof moet project klaar zijn • Wegen en Verkeer Limburg voorziet voor de realisatie 700.000 €
 43. 43. Leopoldsburg: Quatre Bras
 44. 44. Leopoldsburg: ontwikkelingen stationsomgeving
 45. 45. Leopoldsburg: ontwikkelingen stationsomgeving • Stationsomgeving nieuw leven in blazen • Nieuwe stationswijk van 250 woningen met ruimte voor diensten en commerciële activiteit • NMBS-holding investeert in nieuwe autoparking voor treinreizigers van 200 plaatsen en wordt er een nieuwe overdekte fietsenstalling voor 350 fietsen gerealsieerd • Projectwedstrijd • Project stapsgewijs realiseren binnen 10 jaar, met tijdshorizon 2024
 46. 46. N73 doortrekken
 47. 47. N73 doortrekken • Belangrijk voor ontsluiting nieuwe gevangenis Leopoldsburg • Belangrijk voor ontsluiting Ravenshout Noord in Beringen
 48. 48. Spartacus: Toekomstplan voor Limburg
 49. 49. Spartacusproject wat en waarom?
 50. 50. Het Limburgplan geeft aan:  Het autoverkeer neemt in Limburg sterker toe dan in de rest van Vlaanderen  Het openbaar vervoeraanbod in de provincie Limburg is niet overal voldoende uitgebouwd  Er is nood aan een kwalitatief hoogstaand openbaar vervoernetwerk voor de hele provincie Achtergrond Spartacusplan
 51. 51. Doelstellingen Plan dient forse bijdrage te leveren aan de doelstellingen opgenomen in het Mobiliteitsplan Vlaanderen  Verhogen % OV-verplaatsingen in de totale mobiliteit door het aanbieden van goed alternatief voor individueel autoverkeer  Verhogen efficiëntie van het openbaar vervoer  Bijdrage aan een duurzame mobiliteit en goede levenskwaliteit
 52. 52. Strategie Snelle spoorverbindingen …  Uitbouw regionaal netwerk van snelle verbindingen tussen steden (netmanagement) & verhogen efficiëntie openbaar vervoer  Basis = aangepaste NMBS-dienstregeling → vanuit centrumknoop (Hasselt) uitbouwen van netwerk met bijkomende OV-knooppunten  Nieuwe regionale sneltramlijnen vullen basis aan
 53. 53. Strategie … en zeker zo belangrijk: efficiënte busverbindingen…  Verdichting met bijkomende snelbuslijnen op relaties die minder voor spoorbedieningin aanmerking komen  Ontsluitende streekbussen en lokale busbedieningen efficiënt afstemmen op zowel een goed lokaal aanbod als op een vlotte aan- en afvoer naar knooppunten en het regionaal net & ondersteunende maatregelen:  Vrije busbanen en verkeerslichtenbeïnvloeding /tariefintegratie
 54. 54. Positieve effecten • Sterke reizigerswinst • Welzijnswinst • Verminderen van indiv. autoverkeer -> betere doorstroming goederenvervoer & betere bereikbaarheid bedrijventerreinen • in fase aanleg infrastructuur: extra werkgelegenheid • beperken van reistijd ->meer tijd voor sporten, shoppen, cultuur, toerisme, recreatie .. • Streven provincie Limburg: CO2 neutraal, duurzaam
 55. 55. Positieve effecten • stopplaatsen = knooppunten -> ontwikkelen tot dynamische publieke ruimtes Voorverkooppunt, P+R parking, fietsenstallingen, postpunt, tijdschriftenkiosk, snackbar, buurtsuper, … maar ook: kapper, kinderopvang, strijkatelier, …
 56. 56.  Een uur stilstaan kost ons allemaal geld. Hasselt dreigt door files verlamd te worden.  Investeren in efficiënt OV is nodig  ‘Ja’ zeggen tegen Spartacus, sluit andere investeringen niet uit  Limburg moet aan één touw durven trekken  Limburg moet inzetten op groei en goede logistieke ontsluiting Limburg heeft nood aan Spartacus
 57. 57. Spartacus Waarom sneltramlijnen?
 58. 58. Bestaande treinverbindingen Sneltramlijnen Mogelijke snelbus-assen Toekomstplan
 59. 59. Waarom sneltrams?  Korte reistijden om knooppuntennetwerk te kunnen realiseren  Hoge regelmaat door optimale doorstroming in eigen bedding  Hoog comfort, hoge capaciteit, veel zitplaatsen  Hoogwaardig imago en aantrekking, ook op automobilist  Rijden als tram in de stad en als sneltram in eigen bedding of op treinsporen  Inpasbaar in stedelijk weefsel  Volledig elektrisch -> milieuvriendelijk
 60. 60. Elektrische trams: voordelen  Lagere investeringskost voor het voertuig zelf  Lagere onderhoudskost  Geen CO2-uitstoot  Geen verbrandingsmotor met geluid Zonder bovenleiding ???
 61. 61. Exploitatie met de sneltram • In stadsgebied rijdt de sneltram op zicht (cfr Gent, Antwerpen, Brussel of Kust) • Boven de 70km/u of op enkel spoor rijdt de sneltram op seinen (= zoals trein). Sneltrambestuurder ondersteund door automatische treinprotectie. Maximale snelheid 100km/u. • Voor 95% Spartacustraject = eigen bedding voorzien. • In stadsgebied : - beperkte menging met bus/overig verkeer - verkeerslichtenregeling • Waar de sneltram aan hoge snelheid rijdt (>70km/u) – 100% vrije afgeschermde bedding – kruisingen uitgevoerd als beveiligde overwegen of ongelijkvloerse kruisingen (bruggen of tunnels)
 62. 62. Vormgeving sneltramvoertuigen
 63. 63. Sneltramlijn 1: Hasselt-Maastricht Stand van zaken
 64. 64. STL1 Hasselt – Lanaken -Maastricht DUS groen licht voor de sneltram! • Voor Limburg is dit een historische stap • Nu ook lijn 2 Genk – Maasmechelen en lijn 3 Neerpelt – Lommel en studie voor eventuele uitbreidingen
 65. 65. Globaal tracé-overzicht • Het tracé in Vlaanderen is ca. 27 km lang, waarvan 11 km dubbelsporig. • Het tracé in Nederland is ca. 6 km lang
 66. 66. Sneltramlijn 1 en 2 in Hasselt
 67. 67. Fasering • Fase 1: Dusart – grens Maastricht • Fase 2: Dusart – station Hasselt stelplaats • 2018: volledige lijn in exploitatie
 68. 68. Kostprijs Infrastructuur De Lijn Spoorwerken 42,7 miljoen euro Wegenis- en omgevingswerken 6,9 miljoen euro Kunstwerken 8,4 miljoen euro Renovatie KW280 (brug over kanaal te Gellik) 2,7 miljoen euro Tractie en bovenleiding 34,7 miljoen euro Beveiliging en signalisatie 27,0 miljoen euro Subtotaal 122,4 miljoen euro P&R - faciliteiten 0,58 miljoen euro Oorspronkelijke raming buiten configuratie - 10,99 miljoen euro Subtotaal raming binnen configuratie 111,99 miljoen euro Indexatie t.o.v. prijspeil december 2010 8,47 miljoen euro Infrastructuur binnen configuratie 120,46 miljoen euro
 69. 69. Kostprijs Stelplaats Tramstelplaats Hasselt 23,13 miljoen euro Indexatie t.o.v. prijspeil december 2010 1,82 miljoen euro Stelplaats 24,95 miljoen euro Totaal binnen configuratie 145,41 miljoen euro Buiten configuratie ten laste van De Lijn 6,20 miljoen euro Indexatie t.o.v. prijspeil juli 2012 0,05 miljoen euro TOTAAL 6,25 miljoen euro TOTAAL PROJECT SPARTACUS FASE 1 151,66 miljoen euro
 70. 70. Kostprijs Kost 12 tramvoertuigen Kostprijs per voertuig² 4,7 miljoen euro (raming) = 56,4 miljoen euro 300 à 400 reizigers per voertuig. 1 stel kan uit 2 trams bestaan.
 71. 71. Sneltramlijn 2: Hasselt-Genk-Maasland Stand van zaken
 72. 72. MER-procedures • Plan-MER opgestart december 2011 • Vooropgestelde verbindingen, basishaltes en knooppuntenmodel werd aangevuld met voorstellen lokale besturen, burgers en natuurbewegingen  10 tracés Keuzecriteria: 1. Investeringskost 2. MKBA 3. Draagvlak Voorkeurstracé: Caetsbeek Noord + E314 Beslissing genomen op 4 april
 73. 73. SLT 2: Haltes Basishaltes • Hasselt Station • Kanaalkom • Kolonel Dusartplein • Provinciehuis • Campus Diepenbeek • Genk Station • Genk Shopping Indien E314-tracé: • Gemeentehuis Maasmechelen
 74. 74. Voorbeeld: inkomend Westerring  Centrum Genk
 75. 75. Lijn 3: Hasselt-Neerpelt Stand van zaken Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Vera Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Februari 2014Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk - Februari 2014
 76. 76. Lijn 3: tram of trein? Haltes Houthalen, Helchteren en Peer Optie NMBS • Rijtijden • Hasselt – Houthalen: 9minuten • Houthalen – Helchteren: 4 minuten • Helchteren – Peer: 5 minuten • Peer – Neerpelt: 7 minuten Totaal: 25 minuten • Spooroverwegen • Baanvak Houthalen – Neerpelt: 25 spooroverwegen • Dienen vervangen te worden door over- of onderbruggingen • Infrabel vervangt voormalige spooroverwegen door 8 kunstwerken raming afschaffing 16M€
 77. 77. Verplaatsing Huidige reistijd Reistijd regionet Tijdwinst Maasmechelen Leisure Valley – Hasselt 66’ 39’ 27’ Genk – Uhasselt – Hasselt 33’ 22’ 11’ Maaseik – Hasselt 90’ 53’ 37’ Maastricht – Hasselt 61’ 36’ 25’ Lanaken – Hasselt 56’ 27’ 29’ Neerpelt – Hasselt 62’ 27’ 35’
 78. 78. Lijn 3: Timing mogelijke realisatie
 79. 79. NMBS: Nieuw vervoersplan
 80. 80. Mobiliteit per trein: explosieve groei t.o.v. ander vervoer
 81. 81. Keerzijde groei mobiliteit spoor
 82. 82. Uitdagingen op korte termijn: betere stiptheid en kwaliteit
 83. 83. Hoe stiptheid verbeteren?
 84. 84. Mobiliteit per trein in Limburg
 85. 85. Reizigerstellingen 2012 Limburg per gemiddelde weekdag Alken 482 Beverlo 196 Bilzen 643 Bokrijk 88 Diepenbeek 463 Genk 1118 Hasselt 7395 Heusden 241 Kiewit 482 Leopoldsburg 594 Lommel 616 Neerpelt 687 Overpelt 261 Schulen 263 Sint-Truiden 2025 Tongeren 698 Zolder 177 TOTAAL 16429
 86. 86. IC/P verbinding vanuit Limburg naar Brussel
 87. 87. IC/L verbindingen tussen de provincies
 88. 88. IC-verbindingen binnen de provincie
 89. 89. Dienstregeling treinaanbod vanuit Beringen - Leopoldsburg  Minimale wijziging met hooguit met enkele minuten. Grosso modo blijft dat rond het halfuur de treinen uit Antwerpen en Hasselt aankomen en ook in die beide richtingen vertrekken. De dienstregeling voor weekdagen en weekeinde is dezelfde. Tijdens het weekeinde zullen de treinen maar om de 2 uur rijden, net zoals vandaag.
 90. 90. Treinregeling Diest Er zal ieder uur een snelle IC-trein naar Brussel rijden met enkel nog een stop in Aarschot. Ongeveer op het moment dat nu de stoptrein naar Leuven rijdt, zal een IC-trein rijden naar Leuven, de luchthaven, Mechelen en Antwerpen. De stoptrein naar Leuven rijdt bijna 20 minuten later dan vandaag. De rechtstreekse trein naar Antwerpen via Lier verdwijnt. Er rijden in de ochtendspits 2 P-treinen naar Antwerpen met stops in Heist-op-den-Berg, Lier en Berchem. ’s Avonds omgekeerd.
 91. 91. Conclusies treinaanbod Limburg
 92. 92. Conclusies treinaanbod Limburg
 93. 93. Conclusies treinaanbod Limburg
 94. 94. Algemene conclusie
 95. 95. Investeringen, stations, diensten
 96. 96. Stations – intermodaal en transversaal
 97. 97. Functionaliteiten van het station
 98. 98. De stopplaatsen van morgen
 99. 99. Investeringen - De NMBS in Limburg
 100. 100. Investeringen van Infrabel • Genk (€5,2M): (2020-2021) ◦ vernieuwing perrons, roltrappen, trappen, lift, hellingen voor andersvaliden, onderdoorgang en luifels Hamont (€2,1M): heropening (2013) • Hasselt (€23,2M): (2020-2024) ◦ nieuwe voetgangersbrug met liften en roltrappen, ◦ vernieuwing perron en luifels Neerpelt (€8M): voetgangerstunnel + afschaffen overweg door ondertunneling) 2013  Afschaffen overwegen (€33,2M): ◦ Diepenbeek(7), Bilzen(2), Overpelt(1), Hasselt(2), Alken (1), Hoeselt (1)
 101. 101. Investeringen Holding • Hasselt (€16M): (2020-2024) ◦ vernieuwing stationsgebouw, ◦ uitbreiding parking Runkst ◦ uitbreiding fietsenstalling ◦ nieuw districts- en dienstgebouw Bokrijk (€130.000): vernieuwing • Leopoldsburg (€2,5M): (2024-2025) ◦ projectontwikkeling in stationsomgeving, ◦ min.200parkeerplaatsen en fietsenstalling • Sint-Truiden (€33.000): vernieuwing (2013)
 102. 102. Evolutie parkings 2008 – 2013 in Limburg
 103. 103. 2014! • Regeerakkoord Vlaams • Regeerakkoord Federaal • Beheersovereenkomst NMBS • Beheersovereenkomst Infrabel
 104. 104. RONDVRAAG Dank voor uw aanwezigheid en aandacht Johan Sauwens Wouter Beke Thomas Vints

×