Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alternatief mobiliteitsplan sp.a Brussel

738 views

Published on

Brussel staat stil. Trams en bussen rijden zich vast in de autofiles. Het openbaar vervoer is nog onvoldoende een alternatief voor de auto. Jef Van Damme: “We moeten een fundamentele keuze maken voor sneller openbaar vervoer. We kunnen niet nog eens 10 jaar wachten op een metrolijn. Brussel heeft genoeg plannen en projecten op lange termijn. Kies voor betaalbare ingrepen die meteen een verbetering opleveren, te beginnen bij de historische steenwegen. Daar willen we het autoverkeer in 1 richting zetten.” Het alternatief van sp.a omvat ook een tiental voetgangerszones en een netwerk aan overstappunten. Het kan binnen de 3 jaar gerealiseerd worden en dit voor een beperkt budget.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alternatief mobiliteitsplan sp.a Brussel

 1. 1. Brussels Mobility Een radicaal alternatief voor de stilstand
 2. 2. Inhoud Evaluatie mobiliteit in Brussel • Realiteit: Filehoofdstad • Oorzaak: Evaluatie huidig mobiliteitsplan • Conclusie Radicaal alternatief • Visie • Stap 1: Voetgangerszones • Stap 2: Brusselse steenwegen • Stap 3: Netwerkmobiliteit • Voorbeeldtraject
 3. 3. Filehoofdstad Brussel in de top 10 filehoofdsteden Bron: INRIX National TrafficScorecard 2013 Touring: “De minister van immobiliteit.” 1. Brussel 2. Antwerpen 3. Los Angeles 4. Milaan 5. Londen 6. Parijs BRAL: “Diesel doodt: Brussel overschrijdt elk jaar de fijnstofnorm” Brieuc De Meeûs: “Er rijden zodanig veel auto's in Brussel dat het moeilijk is om goed openbaar vervoer te organiseren.”
 4. 4. Filehoofdstad Auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil Bron:DTV Consultants 40% van de Brusselse gezinnen heeft geen auto Bron: Bral vzw 60% van alle verplaatsingen in Brussel kleiner dan 5 km  4% fiets, 30% voet Realiteit Doelstelling 2014 Doelstelling 2018
 5. 5. Filehoofdstad
 6. 6. Huidige mobiliteitsknoop “Brussel onaangenaam voor alle verkeer: voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto”
 7. 7. Evaluatie huidig mobiliteitsplan Doorlichtingmobiliteitsplan 2010 (Iris II) 137 concrete, meetbare doelstellingen Ingedeeld volgens modus en niveau Geëvalueerd volgens: Gerealiseerd Op weg, bezig Aangekondigd Afgevoerd
 8. 8. Evaluatie huidig mobiliteitsplan kader
 9. 9. Evaluatie voetgangers visie plan infrastructuur kader metropool De Lille in 2013: “Voetganger haalt auto in” Analyse: Cijfers uit 2010, sindsdien geen vooruitgang geboekt De Lille aangekondigd: “4 keer meer autoluwe straten tegen 2018” van 5 naar 20 km Analyse: Visie en plan zijn er, geen extra voetgangerszones gerealiseerd De Lille: “Tweede autoloze zondag te duur en moeilijk qua organisatie & logistiek” Analyse: Autoloze zondag geschrapt, gemeentelijk alternatief enkel aangekondigd
 10. 10. Evaluatie fietsers visie plan infrastructuur kader metropool Grouwels & De Lille: “Aanleg fietspaden schiet opnieuw omhoog” Analyse: Onderhoud meegerekend. Aanleg daalt: 82km vorige legislatuur vs 14km nu. Grouwels & De Lille: “25 miljoen euro/jaar fietsbudget” Analyse: Hiermee worden niet enkel fietspaden, maar ook straten aangelegd Grouwels & De Lille: “Gewestelijke Fietsroutes worden deze legislatuur afgewerkt” Analyse: Onmogelijk tegen 2014 door stilstanddossiers (Havenlaan , Veeweidekaai, Ninoofsepoort)
 11. 11. Evaluatie openbaar vervoer visie plan infrastructuur kader metropool Beleidsplan Grouwels: “40% vrije busbanen en 80% aparte trambeddingen” Analyse: vandaag slechts 17% vrije busbanen en 72% aparte trambeddingen RA2009: “Vier trams prioritair aanleggen: Elsense-, Ninoofsesteenweg, Jette, Tour&Taxis” Analyse: Twee projecten geschrapt, twee anderen vertraagd en enkel aangekondigd
 12. 12. Evaluatie auto visie plan infrastructuur kader metropool Regeerakkoord: “Verkeersbelasting hervormen en verhogen voor diesel” Analyse: Verkeersbelasting hervormd in Vlaanderen, niets gebeurd in Brussel Grouwels: “60 dynamische parkeerborden tegen herfst, 125 tegen lente” Analyse: enkel 1 prototype geïnstalleerd aan Kunst-Wet Grouwels: “Parkeerplan goedgekeurd” Analyse: Geplande invoering Parkeerplan (januari 2014) opgeschort
 13. 13. Evaluatie multimodaliteit visie plan infrastructuur kader bv. metropool Grouwels: “16.000 transitparkeerplaatsen gepland” Analyse: Vandaag 1.900 en amper bijgekomen deze legislatuur Grouwels: “Ik voel mij als dienst na verkoop van minister Smet” Analyse: Mobiliteitsordonnanties gestemd vorige legislatuur niet uitgevoerd De Lille: “Ik hou mij bezig met de fiets en de plannen, Brigitte met de uitwerking” Analyse: Op een plan kan je niet fietsen
 14. 14. Evaluatie huidig mobiliteitsplan Visie ok Veel plannen Veel promotie
 15. 15. Evaluatie huidig mobiliteitsplan Geen realisatie Afgevoerd Aangekondigd Bezig Gerealiseerd
 16. 16. Conclusie Realiteit: Brussel filehoofdstad, iedereen staat stil Onaangenaam voor auto, tram, fiets, voetganger Oorzaak: mobiliteitsplan niet uitgevoerd Wel visie & grote plannen, geen realisatie in 5 jaar tijd: • Uitbreiding openbaar vervoer stilgevallen • Weinig nieuwe fietsinfrastructuur • Meer autokilometers, meer files => Radicale aanpak nodig om stilstand te doorbreken
 17. 17. Huidige mobiliteitsknoop
 18. 18. Mobiliteitsplan Twee doelstellingen: 1) Verhoging leefkwaliteit in centrumwijken: - 2) Verkeersveiligheid (aparte fietspaden…) Gezondheid (minder luchtvervuiling…) Geen sluipverkeer Meer openbare ruimte (brede voetpaden, winkelstraten) Meer groen Betere doorstroming van het verkeer: - Sneller openbaar vervoer bovengronds Autoverkeer op gewestwegen Sneller overstappen (overstapparkings…)
 19. 19. Mobiliteitsplan Hoe? Met snelle en betaalbare ingrepen: 1) Herverdeling openbare ruimte Nu tot 80% van de ruimte voor auto Naar een eerlijke plaats voor elke gebruiker Van snelweg naar stadsweg 2) Mobiliteit als dienst Nu mobiliteit beperkt zich tot eigendom Naar snelste, goedkoopste manier om je te verplaatsen van A naar B Multimodaliteit, ticketintegratie, netwerkinfrastructuur “In plaats van grote plannen op lange termijn heeft Brussel nood aan betaalbare ingrepen die snel verbetering opleveren.
 20. 20. Betaalbare ingrepen op korte termijn • STAP 1: Voetgangerszones realiseren • STAP 2:Steenwegen enkelrichting • STAP 3: Mobiliteit als dienst
 21. 21. Stap 1: Voetgangerszones Waarom? + bewoners 60% Brusselaars geen auto 330.000 scholieren en studenten + handelaars 20.000 handelszaken
 22. 22. Stap 1: Voetgangerszones Hoe? • Voetgangerszones realiseren • Ondergrondse parkings toegankelijk maken • Ondergrondse parkings bouwen vlakbij
 23. 23. Stap 1: Voetgangerszones
 24. 24. Stap 1: Voetgangerszones Gentsesteenweg tot Zwarte Vijvers
 25. 25. Stap 1: Voetgangerszones
 26. 26. Stap 1: Voetgangerszones • • • • • • • • • Langste winkelstraat van Europa van Zwarte Vijvers tot Liedts Wayezstraat Meiser Madou Europawandeling Louiza Zuidstation Tour &Taxis …
 27. 27. Stap 2: Steenwegen enkelrichting Haachtesteenweg, Leuvensesteenweg, Kroonlaan,Elsensesteenweg, Charleroisesteenweg, Alsembergsesteenweg, Bergensesteenweg, Ninoofsesteenweg, Gentsesteenweg… Vandaag • 80% ingenomendoor auto, toch file • Trage lijnen van bus en tram, geen alternatief • Smalle voetpaden, geen fietspaden • Kwetsbare winkelstraten • Sluipverkeer in de wijken
 28. 28. Stap 2: Steenwegen enkelrichting Haachtesteenweg, Leuvensesteenweg, Kroonlaan,Elsensesteenweg, Charleroisesteenweg, Alsembergsesteenweg, Bergensesteenweg, Ninoofsesteenweg, Gentsesteenweg… • Naar maximum 50% voor auto • Van dubbele naar enkele richting voor auto’s: • • • • • Connectie ringwegen (Kleine Ring en Middenring) Auto’s moeten omweg maken, maar krijgen betere doorstroming Lussensysteem in de wijken tegen sluipverkeer Meer ruimte voor openbaar vervoer, fiets & voetganger OP LANGE TERMIJN: volledige heraanleg “Op een betaalbare en snelle manier van een snelweg naar een stadsweg”
 29. 29. Gentse Rogier Ninoofse Wet/Beliard Louiza
 30. 30. Stap 2: Steenwegen enkelrichting Ditcreëert ruimte voor: • Leefbare woonwijken binnen middenring • Alternatief: vlakke fietssnelwegen op grote assen • Alternatief: vrije tram- en busbanen • Leefbare winkelstraten • Auto maakt omweg, maar betere doorstroming
 31. 31. Stap 2: Steenwegen enkelrichting
 32. 32. Stap 1: Voetgangerszones Charleroisesteenweg vandaag
 33. 33. Charleroisesteenweg in 2015
 34. 34. Impact bewoners? Lussen in wijken
 35. 35. Definitieve heraanleg
 36. 36. Definitieve heraanleg
 37. 37. Historische steenweg vandaag
 38. 38. Historische steenweg 2015
 39. 39. Historische steenweg 2018
 40. 40. Betaalbare ingrepen op korte termijn • STAP 1: Voetgangerszones aanleggen • STAP 2: Steenwegen enkelrichting • STAP 3: Mobiliteit als dienst
 41. 41. STAP 3: Mobiliteit als dienst • Real time informatie & ticketintegratie • Multimodaliteit • Netwerkinfrastructuur
 42. 42. Radicaal alternatief© sp.a Visie: • Leefkwaliteit en veiligheid Brusselse wijken verbeteren • Doorstroming verkeer verbeteren en toegang garanderen Doelstelling: • Openbaar vervoer en fiets als snelste vervoersmiddel • Herwaardering openbare ruimte en winkelstraten Uitvoering: • Ondergrondse parkings creëren bovengrondse pleinen • Autoverkeer in één richting op steenwegen

×