Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tournée Générale 29 mei 2013 | KADOC

396 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tournée Générale 29 mei 2013 | KADOC

 1. 1. KADOCTournée générale29 mei 2013
 2. 2. 3KADOC…missie
 3. 3. Interfacultair Documentatie-en Onderzoekscentrum voorReligie, Cultuur enSamenleving van deKU Leuven
 4. 4. MaterieelenimmaterieelerfgoedReligiecultuurensamenlevingVanaf 1750
 5. 5. OnderzoekOnderzoekBehoud & beheerBehoud & beheerPubliekswerkingPubliekswerking
 6. 6. OnderzoekOnderzoekBehoud & beheerBehoud & beheerPubliekswerkingPubliekswerkingbewaarinstellingmultidisciplinaironderzoekscentrumdienstverlener en innovatievemediator
 7. 7. • Selectie en verwerkingzowel op stuks- als collectieniveau, alle dragers• Digitalisering• Preservatie• Immaterieel erfgoed• Digital born erfgoed• Registratie en herbestemming• Gedeeld erfgoedBehoud & beheerBehoud & beheerExpertise
 8. 8. • Multidisciplinair onderzoek rondthemavelden– Religieuze instituties en groeperingen– Praktijken en belevingsvormen– Culturele en religieuze– Religie, kunst en cultuur– Maatschappij en ideologieOnderzoekOnderzoekExpertise
 9. 9. • Leeszaal, inclusief virtueel• Educatieve werking• Tentoonstellingen• Publicaties• CommunicatiePubliekswerkingPubliekswerkingExpertise
 10. 10. • 26.404 meter archief• 305.000 boeken• 12.300 papieren tijdschrifttitels,• 1.450 digitale tijdschrifttitelsBehoud & beheerBehoud & beheerCijfers
 11. 11. • 42 onderzoekstrajecten (2008-2012)OnderzoekOnderzoekCijfers
 12. 12. • 2554 bezoeken van 892 lezers• Raadpleging van 18.823 papieren en 11.131 digitale eenheden• 6 nummers van de KADOC-nieuwsbrief met een oplage van 5.300• 12 nummers van de e-nieuwbrief met 25.000 bestemmelingen• KADOC-newsletter met 22.500 bestemmelingen• 60 publicaties bij Universitaire Pers Leuven• 55 publicaties in samenwerking met onze erfgoedgemeenschappen• 12 tentoonstellingsboekjesPubliekswerkingPubliekswerkingCijfers
 13. 13. 18KADOC…visie2013-2017
 14. 14. In interactie met vele cultureel erfgoedgemeenschappen enverankerd in een groeiende cluster van professionele enwetenschappelijke partnerschappen en netwerken,gaat het KADOC-team het engagement aanom een daadkrachtige, kwaliteitsvolle en duurzameerfgoed- en onderzoekswerking te ontplooien,en te valoriseren ten behoeve van en in dialoog met deVlaams/Belgische en internationale samenleving.netwerkenerfgoedgemeenschappenerfgoedwerkingsamenlevingonderzoekvalorisatie
 15. 15. Speerpuntenkennisopbouwduurzaamheidexpertisedelinginternationaalmulticultureelmultireligieus
 16. 16. Duurzaamheid
 17. 17. • Depotbeheer• Preservatie• Calamiteitenplan• Digitaliseringsprogramma• Digitale infrastructuur voor bewaring en ontsluiting• Virtuele leeszaalDuurzaamheid
 18. 18. Kennisopbouw
 19. 19. • Kennis themavelden in (inter)nationale netwerken– Religieuze instituties en groeperingen– Praktijken en belevingsvormen– Culturele en religieuze diversiteit– Religie, kunst en cultuur– Maatschappij en ideologieKennisopbouw
 20. 20. Expertisedeling
 21. 21. • Expertenforum• Team consulenten– Archieven katholieke parochies– Landbouw en rurale samenleving– Zelforganisaties etnisch-culturele minderheden enislamcultuur– Protestants erfgoed– Religieuze instituten en religieus immaterieel erfgoedExpertisedeling
 22. 22. Multicultureel
 23. 23. • Consulent migrantenerfgoed• Ondersteuning zelforganisaties etnisch-culturele minderheden(bezoeken, vorming, handleidingen)• Begeleiding herbestemming erfgoedgehelen• Onlineregister migrantenverenigingen en hun erfgoed.• Interviewcampagnes• Informeren en sensibiliseren Vlaamse samenleving over rijkdomen diversiteit migrantenerfgoedMulticultureel
 24. 24. Multireligieus
 25. 25. • “KADOC is meer dan katholiek”• Consulenten voor contacten met anderegeloofsgemeenschappen– Evangelisch-christelijke en andere protestantsegeloofsgemeenschappen (EVADOC)– Orthodoxie, Islam, JodendomMultireligieus
 26. 26. Internationaal
 27. 27. • Internationale netwerken en partnerschappen• Participatie internationale initiatieven om erfgoed incomparatief perspectief te valoriseren• Registratie, ontsluiting, digitalisering erfgoedgehelen“Source communities”Internationaal

×