Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Informacja publiczna oraz informacja sektora publicznego – praktyczna analiza obu pojęć

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 15 Ad

Informacja publiczna oraz informacja sektora publicznego – praktyczna analiza obu pojęć

Download to read offline

Prezentacja z wystąpienia dr Piotra Sitniewskiego w trakcie ogólnopolskiej konferencji dla brokerów informacji i branż pokrewnych: IV Warsztat Pracy Infobrokera - 4.0 WPI

Prelegent: dr Piotr Sitniewski, Fundacja JAWNOSC.PL
Wydarzenie: IV Warsztat Pracy Infobrokera - WPI 4.0
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków
Data: 28-29.05.2019

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na www.spi.org.pl

Prezentacja z wystąpienia dr Piotra Sitniewskiego w trakcie ogólnopolskiej konferencji dla brokerów informacji i branż pokrewnych: IV Warsztat Pracy Infobrokera - 4.0 WPI

Prelegent: dr Piotr Sitniewski, Fundacja JAWNOSC.PL
Wydarzenie: IV Warsztat Pracy Infobrokera - WPI 4.0
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków
Data: 28-29.05.2019

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na www.spi.org.pl

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji (18)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Informacja publiczna oraz informacja sektora publicznego – praktyczna analiza obu pojęć

 1. 1. dr Piotr Sitniewski Prezes Fundacji JAWNOSC.PL ,,Informacja publiczna oraz informacja sektora publicznego – praktyczna analiza obu pojęć”
 2. 2. dr Piotr Sitniewski --------------------------- Prezes Fundacji JAWNOSC.PL --------------------------- Informacja publiczna oraz informacja sektora publicznego – praktyczna analiza obu pojęć” @jawnoscpl jawnosc.pl@gmail.com www.jawnosc.pl
 3. 3. PODSTAWY FORMALNOPRAWNE • ,,Ustawa o dostępie do informacji” z 6.9.2001 r., obowiązuje od 1.1.2002 r. UDIP • ,,Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego” z 25.2.2016 r., obowiązuje od 15.6.2016 r. REUSE autor materiałów dr Piotr Sitniewski
 4. 4. Art. 61 ust. 1 Konstytucji R.P. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. autor materiałów dr Piotr Sitniewski
 5. 5. 1. Odmienność celów regulacji 2. Odmienny zakres przedmiotowy 3. Odmienność procedur i prawnych form działania RÓŻNICE UDIP a REUSE
 6. 6. • KONTROLA SPOŁECZNA • Rządzeni pytają rządzących jak oni rządzą UDIP •NASTAWIONE NA PRZYSPORZENIE EKONOMICZNE •Rozwój usług w UE •Rozszerzanie prawa do wiedzy = demokracja •Przejrzystość władz publicznych •Kontrola władz publicznych REUSE autor materiałów dr Piotr Sitniewski ODMIENNNOŚĆ CELÓW REGULACJI
 7. 7. Prawo do informacji Każda informacja o sprawach publicznych stanowi INFORMACJĘ PUBLICZNĄ w rozumieniu ustawy REUSE Przez I.S.P. należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej (…) autor materiałów dr Piotr Sitniewski ODMIENNNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY
 8. 8. Prawo do informacji autor materiałów dr Piotr Sitniewski ODMIENNNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Musi być aktualna 2. Musi posiadać nośnik 3. Musi dotyczyć sfery faktów Nie stanowią informacji publicznej tzw. dokumenty wewnętrzne. wyrok TK z 13.11.2013 r., sygn. P 25/12
 9. 9. WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE I.S.P. Art. 21 ust. 3. pkt 4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której I.S.P. będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług; autor materiałów dr Piotr Sitniewski ODMIENNNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY
 10. 10. INFORMACJA SEKTORA PUBLICZNEGO I n fo r m a c j a p u b l i c z n a autor materiałów dr Piotr Sitniewski ODMIENNNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY
 11. 11. Prawo do informacji FORMY PRAWNE DZIAŁANIA: 1. decyzje 2. czynności mat.- techniczne REUSE FORMY PRAWNE DZIAŁANIA: 1. decyzje 2. czynności mat.- techniczne autor materiałów dr Piotr Sitniewski ODMIENNOŚC PROCEDUR i PRAWNYCH FORM DZIAŁANIA ODFORMALIZOWANE SFORMALIZOWANE
 12. 12. UMORZENIE ODMOWA autor dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl jawnosc.pl@gmail.com 12 Prawo do informacji
 13. 13. 3 ust. 1 pkt 1 5/2 5/1 ODMOWA Art. 61 ust. 3 Konstytucji www.jawnosc.pl autor materiałów dr Piotr Sitniewski psitniewski@gmail.com Prawo do informacji
 14. 14. 14 To jest informacja publiczna Przepis rangi ustawowej chroni je Podmiot posiada ODMOWA autor dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl jawnosc.pl@gmail.com Prawo do informacji
 15. 15. 15 Decyzja o warunkach 23/3 O wysokości opłat 23/3 Odmowa 23/1 pkt 4 DECYZJA - REUSE autor dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl jawnosc.pl@gmail.com REUSE

×