Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Źródła informacji medycznej w pracy infobrokera

395 views

Published on

Wystąpienie Palomy Korycińskiej na II Warsztacie Pracy Infobrokera 29 maj 2017 Kraków

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Źródła informacji medycznej w pracy infobrokera

  1. 1. Źródła informacji medycznej w pracy infobrokera Paloma Korycińska Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
  2. 2. • Opis innowacyjnej usługi dla badaczy / podmiotów publicznych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną w Polsce • Usługa tworzenia opracowań geoepidemiologicznych z wykorzystaniem Biga Data • Korpus Big Data skompilowany za pomocą Google’a (!) • Usługa zaprojektowania w ramach klasycznego procesu generowania innowacji: na podstawie piśmiennictwa naukowego • Wykonanie grupowe w ramach laboratorium, II rok specjalizacji „Transfer innowacji w społeczeństwie” w Instytucie INiB UJ, pierwszy semestr roku 2017/2018 • Zapraszamy do udziału
  3. 3. INSTRUKCJA WYSZUKIWAWCZA W GOOGLE „nazwa choroby” OR „alternatywna nazwa choroby” „1000…1000000 patients” site:ncbi.nlm.nih.gov
  4. 4. Aktualne zlecenia: • Prace kazuistyczne na temat SADs w PLOS • Prace kazuistyczne na temat choroby Kawasaki w anglojęzycznych czasopismach OA • Badania kliniczne i epidemiologiczne na temat nowych design drugs (dopalaczy)
  5. 5. NASTĘPNY ETAP (OBY!)

×