Wyszukiwanie informacji w pracy Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej

Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
Stowarzyszenie Profesjonalistów InformacjiStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
Wyszukiwanie informacji w pracy Sekcji Informacji
Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej
Barbara Bułat, Biblioteka Jagiellońska
II Warsztat Pracy Infobrokera
Kraków, 29 maja 2017
Plan prezentacji
Kilka:
•... słów o Sekcji Informacji Naukowej BJ (SIN)
•... przykładów wyszukiwań przeprowadzonych w SIN (pytanie – wyszukiwanie –
odpowiedź)
•... źródeł informacji, często wykorzystywanych w pracy SIN
Sekcja Informacji Naukowej BJ
•istnieje od I 1951 r. (do X 2015 - jeden z oddziałów BJ, od XI 2015 - jedna z sekcji Oddziału
Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej BJ)
•zespół liczy 11 osób po 5-letnich studiach wyższych (stan: maj 2017):
o Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa / Informacja naukowa – 5
o Historia – 4 (w tym 3 z doktoratem, w tym 2 dodatkowo po Etnografii/Etnologii)
o Filozofia – 2 (w tym 1 dodatkowo po Budownictwie wodnym)
 jedna ze sfer działalności - działalność informacyjna, w tym odpowiadanie na zapytania:
o bibliograficzne
o rzeczowe
o katalogowe
zadane:
o osobiście
o e-mailowo
o listownie
o telefonicznie
zapytania bibliograficzne, rzeczowe, katalogowe (e-mailowe i listowne) – w 2016 r.
odpowiedziano łącznie na 925 zapytań (ok. 49-133 w miesiącu)
Przykład I - zapytanie
Przykład I – wyszukiwanie (1)
Nauka Polska http://nauka-polska.pl
Przykład I – wyszukiwanie (2)
Nauka Polska http://nauka-polska.pl
Przykład I – wyszukiwanie (3)
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS – od 1989 r.
http://libases.umcs.lublin.pl/expertus/pub/
Przykład I – wyszukiwanie (4)
Przykład I – wyszukiwanie (5)
Przykład I - odpowiedź
Przykład II - zapytanie
Przykład II – wyszukiwanie (1)
punkt startowy – wujek Google  m.in. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne
https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=12498
Przykład II – wyszukiwanie (2)
Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne
weryfikacja informacji w publikacjach z bibliografii (większość – w księgozbiorze podręcznym
Czytelni Informacji Naukowej BJ
Przykład II – wyszukiwanie (3)
Bibliografia Warszawy: wydawnictwa ciągłe 1864-1903 – w Czytelni Informacji Naukowej
BJ, ale też i w Internecie – w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/23225
Przykład II – wyszukiwanie (4)
Dostępność online poszczególnych materiałów, znalezionych w „Bibliografii Warszawy”
Przykład II – odpowiedź (e-mail)
Przykład II – odpowiedź (załączniki) (1)
Przykład II – odpowiedź (załączniki) (2)
Przykład III – zapytanie
Przykład III – wyszukiwanie
księgi adresowa Krakowa:
• w księgozbiorze podręcznym Czytelni Informacji Naukowej BJ
• dostępne online, m.in.: Stefana Mikulskiego Wielka Księga Adresowa Stoł. Król. Miasta
Krakowa 1909
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok... –
dostępne w BJ oraz online
Przykład III – odpowiedź
Przykład IV – zapytanie
Przykład IV – wyszukiwanie (1)
książki w Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej – dział H: Literatura, półka z
bibliografiami dotyczącymi literatury dla dzieci i młodzieży, w nich m.in.:
Przykład IV – wyszukiwanie (2)
Przykład IV – wyszukiwanie (3)
wytypowane książki zostały:
• wyszukane w odpowiednich katalogach BJ
• zamówione
• przejrzane
Przykład IV – odpowiedź (1)
Przykład IV – odpowiedź (2)
Przykład V – zapytanie
Przykład V – wyszukiwanie (1)
Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ
Przykład V – wyszukiwanie (2)
Katalog podstawowy druków zwartych wyd. do 1949 r. (tzw. Stary Katalog)
Przykład V – wyszukiwanie (3)
Książka z 2003 r. została zamówiona
z magazynu w nadziei, że są w niej
informacje o różnych wydaniach
dzieła interesującego Czytelniczkę.
Przykład V – wyszukiwanie (4)
Książka spełniła nadzieje:
Przykład V – wyszukiwanie (5)
Przykład V – wyszukiwanie (6)
Przykład V – wyszukiwanie (7)
Przykład V – odpowiedź
BJ w okresie międzywojennym nie dysponowała tekstem „Hermenei” Dionizjusza z Furny.
Przykład VI – zadanie
znaleźć pełen opis bibliograficzny publikacji, mając opis bardzo skrótowy:
Nadolski, s. 200-201
wskazówka:
w publikacji na podanych stronach jest coś o osobie o nazwisku: Jan Glosmeye,
związanej z UJ do XVIII w.
Przykład VI – wyszukiwanie (1)
czy wyszła jakaś bibliografia publikacji Nadolskiego?  Baza Biogramów
Przykład VI – wyszukiwanie (2)
Przykład VI – wyszukiwanie (3)
Bibliografia prac prof. Dra Bronisława Nadolskiego. Acta Univ. Nic. Coper. 1979 Filol. Pol.
z.16 s. 7-25
Katalog Komputerowy Bibliotek UJ:
Przykład VI – wyszukiwanie (4)
Przykład VI – wyszukiwanie (5)
Przykład VI – wyszukiwanie (6) i rozwiązanie zadania
„Bibliografia prac prof. dra Bronisława Nadolskiego” – m.in. 11 publikacji, które zawierały
s. 200-201
metoda:
•zamówić je po kolei
•sprawdzić, czy na s. 200-201 jest coś o Janie Glosmeye
dobry rezultat  już przy 5. sprawdzanej pozycji:
Nadolski Bronisław: Wyjazdy młodzieży gdańskiej na studia zagraniczne w XVII w.
„Rocznik Gdański” R. 24:1965 s. 173-217
na s. 200-201 użyta forma: Jan Glosemeyer
Przykład VII – zadanie
ustalenie tożsamości księcia Filipa Burbona, o którym pisał „Kurier Warszawski” 1882 nr 68
s. 6:
Przykład VII – wyszukiwanie (1)
Przykład VII – wyszukiwanie (2)
Przykład VII – wyszukiwanie (3)
Carnet d'un mondain [Notatnik światowca] / Etincelle // Le Figaro. - 1882, no 79 (20 Mars [marca]), s. 1
- http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k278144g/f1.item.r=mackay
Carnet d'un mondain [Notatnik światowca]/ Etincelle // Le Figaro. - 1882, no 80 (21 Mars [marca]), s. 1
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k278145v/f1.item.r=mackay.zoom
Przykład VII – wyszukiwanie (4)
Przykład VII – wyszukiwanie (5)
Przykład VII – wyszukiwanie (6)
nie dowierzając Wikipedii  potwierdzamy informacje w innych źródłach, m.in.:
„Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, politique et statistique” 1881
https://archive.org/details/almanachdegotha00unse_53
Maison royale de Bourbon.
2) Ligne cadette ou ligne principale d’Espagne
b) Ligne royale des Deux-Siciles
s. 21:
Przykład VII – wyszukiwanie (7) i rozwiązanie zadania
potwierdzenie daty śmierci:
„Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, politique et statistique” 1923
https://archive.org/stream/almanachdegotha00unse_94#page/n3/mode/2up
Maison de Bourbon.
A. Maison d’Espagne
I. Ligne (royale)
2e Branche: Deux-Siciles
s. 25:
Często wykorzystywane źródła informacji (1)
Katalogi biblioteczne:
•BJ (UJ):
o Komputerowy Katalog Bibliotek UJ: https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/
o zeskanowany Katalog podstawowy druków zwartych do 1949 r. (tzw. Stary Katalog):
http://pka.bj.uj.edu.pl/PKA
o katalogi kartkowe (dostępne tylko na miejscu w BJ)
•bibliotek polskich i zagranicznych:
o katalog główny Biblioteki Narodowej: http://alpha.bn.org.pl/ - rejestruje m.in. książki
polskie wyd. od 1945 r., artykuły z polskich czasopism od 1996 r., artykuły z dzieł
zbiorowych od 2015 r.
o KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich: http://karo.umk.pl/Karo/ - jednoczesne
wyszukiwanie w katalogach ok. 200 bibliotek naukowych polskich i kilku zagranicznych, a
także w bibliotekach cyfrowych należących do Federacji Bibliotek Cyfrowych
o NUKAT: http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat – jednoczesne
wyszukiwanie w zasobach 152 bibliotek współpracujących (biblioteki naukowe Polski)
o KVK – Karlsruher Virtueller Katalog: https://kvk.bibliothek.kit.edu/ - jednoczesne
wyszukiwanie w wielu katalogach bibliotek oraz katalogach księgarskich świata
Często wykorzystywane źródła informacji (2)
Bazy danych:
•polskie – spis: Zasoby cyfrowe  Ogólnodostępne bazy i informatory polskie:
http://www.bj.uj.edu.pl/ogolnodostepne-bazy - ok. 200 baz
•zagraniczne (dostępne z komputerów UJ) – spis: Zasoby cyfrowe  Bazy danych
zakupione: http://www.bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione-lista-alfabetyczna – 83 bazy
•Baza Biogramów – Zasoby cyfrowe  Baza Biogramów
http://www.bj.uj.edu.pl/biogramy
o ok. 43.600 rekordów (= ok. 43.600 nazwisk)
o w 2016 r. dodano ok. 3.000 nowych rekordów (=nazwisk) oraz uzupełniono ok. 2.000
istniejących rekordów
Często wykorzystywane źródła informacji (3)
Księgozbiór BJ tradycyjny:
•księgozbiory podręczne:
o Czytelni Informacji Naukowej – ok. 14.000 wol.
o Czytelni Głównej – ok. 25.000 wol.
•pozostałe druki XIX-XXI w.:
o wydawnictwa zwarte – ponad 2.679.444 wol. (przyrost w 2016 r.: 58.910 wol.)
o czasopisma - ponad 1.041.214 wol. (przyrost w 2016 r.: 26.480 wol.)
Często wykorzystywane źródła informacji (4)
Księgozbiory cyfrowe:
•BJ - Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa: http://jbc.bj.uj.edu.pl/ - 342.544 publikacji (obiektów)
•innych bibliotek polskich – poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych:
https://fbc.pionier.net.pl/ - zasoby 131 bibliotek cyfrowych, łącznie 3.344.785 obiektów o
otwartym dostępie
Zapraszamy
Informacji udzielamy:
• osobiście – w Czytelni Informacji Naukowej BJ (I p., pok. 1126),
• telefonicznie – (12) 663-34-44, (12) 663-34-61,
• e-mailowo:
• oinka@uj.edu.pl
• barbara.bulat@uj.edu.pl
1 of 56

Recommended

Internet w badaniach naukowych by
Internet w badaniach naukowychInternet w badaniach naukowych
Internet w badaniach naukowychbarmaj7
771 views14 slides
Pełno tekstowe bazy danych, zawierające pozycje z by
Pełno tekstowe bazy danych, zawierające pozycje zPełno tekstowe bazy danych, zawierające pozycje z
Pełno tekstowe bazy danych, zawierające pozycje zpik90
475 views24 slides
Prezentacja 3 by
Prezentacja 3Prezentacja 3
Prezentacja 3PKMSZ
416 views38 slides
Prezentacja 2 by
Prezentacja 2Prezentacja 2
Prezentacja 2PKMSZ
430 views44 slides
Psychoanaliza(2) by
Psychoanaliza(2)Psychoanaliza(2)
Psychoanaliza(2)Weronika
1K views18 slides
Bazy danych by
Bazy danychBazy danych
Bazy danychiwona232
539 views7 slides

More Related Content

What's hot

Źródła pełnotekstowej informacji naukowej i materiałów edukacyjnych w internecie by
Źródła pełnotekstowej informacji naukowej i materiałów edukacyjnych w internecieŹródła pełnotekstowej informacji naukowej i materiałów edukacyjnych w internecie
Źródła pełnotekstowej informacji naukowej i materiałów edukacyjnych w internecieDorota Ręba
2.9K views42 slides
Zamawianie Ksiazek I Czasopism Do Czyteln by
Zamawianie Ksiazek I Czasopism Do CzytelnZamawianie Ksiazek I Czasopism Do Czyteln
Zamawianie Ksiazek I Czasopism Do Czytelnbupoznan
552 views26 slides
Analiza zasobów by
Analiza zasobówAnaliza zasobów
Analiza zasobówbeatamariusz
335 views10 slides
Bazy wiedzy humanistycznej oraz bazy materiałów edukacyjnych by
Bazy wiedzy humanistycznej oraz bazy materiałów edukacyjnychBazy wiedzy humanistycznej oraz bazy materiałów edukacyjnych
Bazy wiedzy humanistycznej oraz bazy materiałów edukacyjnychirasz
1.2K views10 slides
Informacja naukowa by
Informacja naukowaInformacja naukowa
Informacja naukowaannaczyzk
752 views15 slides
Biblioteka Nauki jako największy kanał dystrybucji polskich treści naukowych by
Biblioteka Nauki jako największy kanał dystrybucji polskich treści naukowychBiblioteka Nauki jako największy kanał dystrybucji polskich treści naukowych
Biblioteka Nauki jako największy kanał dystrybucji polskich treści naukowychPlatforma Otwartej Nauki
544 views17 slides

What's hot(19)

Źródła pełnotekstowej informacji naukowej i materiałów edukacyjnych w internecie by Dorota Ręba
Źródła pełnotekstowej informacji naukowej i materiałów edukacyjnych w internecieŹródła pełnotekstowej informacji naukowej i materiałów edukacyjnych w internecie
Źródła pełnotekstowej informacji naukowej i materiałów edukacyjnych w internecie
Dorota Ręba2.9K views
Zamawianie Ksiazek I Czasopism Do Czyteln by bupoznan
Zamawianie Ksiazek I Czasopism Do CzytelnZamawianie Ksiazek I Czasopism Do Czyteln
Zamawianie Ksiazek I Czasopism Do Czyteln
bupoznan552 views
Bazy wiedzy humanistycznej oraz bazy materiałów edukacyjnych by irasz
Bazy wiedzy humanistycznej oraz bazy materiałów edukacyjnychBazy wiedzy humanistycznej oraz bazy materiałów edukacyjnych
Bazy wiedzy humanistycznej oraz bazy materiałów edukacyjnych
irasz1.2K views
Informacja naukowa by annaczyzk
Informacja naukowaInformacja naukowa
Informacja naukowa
annaczyzk752 views
Biblioteka Nauki jako największy kanał dystrybucji polskich treści naukowych by Platforma Otwartej Nauki
Biblioteka Nauki jako największy kanał dystrybucji polskich treści naukowychBiblioteka Nauki jako największy kanał dystrybucji polskich treści naukowych
Biblioteka Nauki jako największy kanał dystrybucji polskich treści naukowych
Udostępnianie on line pełnych tekstów prac naukowych i materiałów edukacyjnych… by irasz
Udostępnianie on line pełnych tekstów prac naukowych i materiałów edukacyjnych…Udostępnianie on line pełnych tekstów prac naukowych i materiałów edukacyjnych…
Udostępnianie on line pełnych tekstów prac naukowych i materiałów edukacyjnych…
irasz2K views
Badanie opinii publicznej w oparciu o wypowiedzi w serwisach społecznościow... by Marek Jerzy Minakowski
Badanie opinii publicznej w oparciu o wypowiedzi w serwisach społecznościow...Badanie opinii publicznej w oparciu o wypowiedzi w serwisach społecznościow...
Badanie opinii publicznej w oparciu o wypowiedzi w serwisach społecznościow...
Biblioteka Nauki - najwieksza polska kolekcja otwartych czasopism naukowych.... by Platforma Otwartej Nauki
Biblioteka Nauki - najwieksza polska kolekcja otwartych czasopism naukowych....Biblioteka Nauki - najwieksza polska kolekcja otwartych czasopism naukowych....
Biblioteka Nauki - najwieksza polska kolekcja otwartych czasopism naukowych....
BOGU I OJCZYŹNIE Oliwia Kujawa by Oliwia Kujawa
BOGU I OJCZYŹNIE Oliwia KujawaBOGU I OJCZYŹNIE Oliwia Kujawa
BOGU I OJCZYŹNIE Oliwia Kujawa
Oliwia Kujawa162 views
Pełnotekstowe bazy wiedzy humanistycznej i bazy materiałów by iwona232
Pełnotekstowe bazy wiedzy humanistycznej i bazy materiałówPełnotekstowe bazy wiedzy humanistycznej i bazy materiałów
Pełnotekstowe bazy wiedzy humanistycznej i bazy materiałów
iwona232518 views
Udział prasy lokalnej i regionalnej w budowaniu kolekcji cyfrowych. Model Ma... by Wojciech Kowalewski
Udział prasy lokalnej i regionalnej w budowaniu kolekcji cyfrowych. Model Ma...Udział prasy lokalnej i regionalnej w budowaniu kolekcji cyfrowych. Model Ma...
Udział prasy lokalnej i regionalnej w budowaniu kolekcji cyfrowych. Model Ma...
Wojciech Kowalewski1.1K views
Poszukiwanie publikacji naukowych w internecie 2018 by Sabina Cisek
Poszukiwanie publikacji naukowych w internecie 2018Poszukiwanie publikacji naukowych w internecie 2018
Poszukiwanie publikacji naukowych w internecie 2018
Sabina Cisek270 views

Viewers also liked

Techniki pozyskiwania informacji z social mediów by
Techniki pozyskiwania informacji z social mediówTechniki pozyskiwania informacji z social mediów
Techniki pozyskiwania informacji z social mediówStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
802 views22 slides
Infobroker w sektorze finansów publicznych by
Infobroker w sektorze finansów publicznychInfobroker w sektorze finansów publicznych
Infobroker w sektorze finansów publicznychStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
615 views20 slides
Wielki Chiński Firewall czyli o codziennym korzystaniu z internetu w Chinach ... by
Wielki Chiński Firewall czyli o codziennym korzystaniu z internetu w Chinach ...Wielki Chiński Firewall czyli o codziennym korzystaniu z internetu w Chinach ...
Wielki Chiński Firewall czyli o codziennym korzystaniu z internetu w Chinach ...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
528 views22 slides
Agregacja 17 źródeł danych jak wdrożyć i nie zwariować by
Agregacja 17 źródeł danych jak wdrożyć i nie zwariowaćAgregacja 17 źródeł danych jak wdrożyć i nie zwariować
Agregacja 17 źródeł danych jak wdrożyć i nie zwariowaćStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
640 views18 slides
Niekomercyjne źródła informacji na Ukrainie by
Niekomercyjne źródła informacji na UkrainieNiekomercyjne źródła informacji na Ukrainie
Niekomercyjne źródła informacji na UkrainieStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
661 views42 slides
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedza by
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedzaWykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedza
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedzaStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
559 views30 slides

Viewers also liked(7)

Similar to Wyszukiwanie informacji w pracy Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej

Historia Bibliotek by
Historia BibliotekHistoria Bibliotek
Historia BibliotekArkadiusz Stęplowski
1.8K views5 slides
Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym by
Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowymNarzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym
Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowympantarheih20
456 views10 slides
Analiza zasobów by
Analiza zasobówAnaliza zasobów
Analiza zasobówbeatamariusz
169 views10 slides
Warsztat informacyjny biblioteki by
Warsztat informacyjny bibliotekiWarsztat informacyjny biblioteki
Warsztat informacyjny bibliotekimarzen
954 views18 slides
Prezentacja by
PrezentacjaPrezentacja
PrezentacjaPKMSZ
466 views34 slides
Informacje bibliograficzne dostępne w internecie by
Informacje bibliograficzne dostępne w internecieInformacje bibliograficzne dostępne w internecie
Informacje bibliograficzne dostępne w interneciepik90
248 views23 slides

Similar to Wyszukiwanie informacji w pracy Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej(20)

Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym by pantarheih20
Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowymNarzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym
Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym
pantarheih20456 views
Warsztat informacyjny biblioteki by marzen
Warsztat informacyjny bibliotekiWarsztat informacyjny biblioteki
Warsztat informacyjny biblioteki
marzen954 views
Prezentacja by PKMSZ
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
PKMSZ466 views
Informacje bibliograficzne dostępne w internecie by pik90
Informacje bibliograficzne dostępne w internecieInformacje bibliograficzne dostępne w internecie
Informacje bibliograficzne dostępne w internecie
pik90248 views
Informacje bibliograficzne dostępne w internecie by pik90
Informacje bibliograficzne dostępne w internecieInformacje bibliograficzne dostępne w internecie
Informacje bibliograficzne dostępne w internecie
pik90285 views
Bazydanychprez by sieciaki
BazydanychprezBazydanychprez
Bazydanychprez
sieciaki1.2K views
Pełno tekstowe bazy danych, zawierające pozycje z by pik90
Pełno tekstowe bazy danych, zawierające pozycje zPełno tekstowe bazy danych, zawierające pozycje z
Pełno tekstowe bazy danych, zawierające pozycje z
pik90283 views
Wyrażanie formy dokumentu w jHP BN - podstawowe założenia by JHP BN
Wyrażanie formy dokumentu w jHP BN - podstawowe założeniaWyrażanie formy dokumentu w jHP BN - podstawowe założenia
Wyrażanie formy dokumentu w jHP BN - podstawowe założenia
JHP BN512 views
Kulik _Wspolpraca_bibliotek_w_zakresie_gromadzenia_zbiorow by Joanna Kulik
Kulik _Wspolpraca_bibliotek_w_zakresie_gromadzenia_zbiorowKulik _Wspolpraca_bibliotek_w_zakresie_gromadzenia_zbiorow
Kulik _Wspolpraca_bibliotek_w_zakresie_gromadzenia_zbiorow
Joanna Kulik269 views
Wyszukiwarki naukowe by barmaj7
Wyszukiwarki naukoweWyszukiwarki naukowe
Wyszukiwarki naukowe
barmaj71K views
Biblioteka Naukowa MIR-PIB by Piotr Potega
Biblioteka Naukowa MIR-PIBBiblioteka Naukowa MIR-PIB
Biblioteka Naukowa MIR-PIB
Piotr Potega680 views
Teoria i metodologia informatologii, 2019/20 by Sabina Cisek
Teoria i metodologia informatologii, 2019/20Teoria i metodologia informatologii, 2019/20
Teoria i metodologia informatologii, 2019/20
Sabina Cisek443 views
Teoria i metodologia informatologii 16_17 by Sabina Cisek
Teoria i metodologia informatologii 16_17Teoria i metodologia informatologii 16_17
Teoria i metodologia informatologii 16_17
Sabina Cisek7.9K views

More from Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji

Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystani... by
Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystani...Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystani...
Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystani...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.1K views32 slides
Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w o... by
Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w o...Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w o...
Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w o...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.1K views10 slides
RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary by
RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć karyRODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary
RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć karyStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.2K views31 slides
Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i resear... by
Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i resear...Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i resear...
Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i resear...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.4K views11 slides
Informacja gospodarcza a open data - obecne bariery technologiczne i nietechn... by
Informacja gospodarcza a open data - obecne bariery technologiczne i nietechn...Informacja gospodarcza a open data - obecne bariery technologiczne i nietechn...
Informacja gospodarcza a open data - obecne bariery technologiczne i nietechn...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.3K views14 slides
Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TOR by
Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TORAnonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TOR
Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TORStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.7K views19 slides

More from Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji(18)

Wyszukiwanie informacji w pracy Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej

 • 1. Wyszukiwanie informacji w pracy Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej Barbara Bułat, Biblioteka Jagiellońska II Warsztat Pracy Infobrokera Kraków, 29 maja 2017
 • 2. Plan prezentacji Kilka: •... słów o Sekcji Informacji Naukowej BJ (SIN) •... przykładów wyszukiwań przeprowadzonych w SIN (pytanie – wyszukiwanie – odpowiedź) •... źródeł informacji, często wykorzystywanych w pracy SIN
 • 3. Sekcja Informacji Naukowej BJ •istnieje od I 1951 r. (do X 2015 - jeden z oddziałów BJ, od XI 2015 - jedna z sekcji Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej BJ) •zespół liczy 11 osób po 5-letnich studiach wyższych (stan: maj 2017): o Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa / Informacja naukowa – 5 o Historia – 4 (w tym 3 z doktoratem, w tym 2 dodatkowo po Etnografii/Etnologii) o Filozofia – 2 (w tym 1 dodatkowo po Budownictwie wodnym)  jedna ze sfer działalności - działalność informacyjna, w tym odpowiadanie na zapytania: o bibliograficzne o rzeczowe o katalogowe zadane: o osobiście o e-mailowo o listownie o telefonicznie zapytania bibliograficzne, rzeczowe, katalogowe (e-mailowe i listowne) – w 2016 r. odpowiedziano łącznie na 925 zapytań (ok. 49-133 w miesiącu)
 • 4. Przykład I - zapytanie
 • 5. Przykład I – wyszukiwanie (1) Nauka Polska http://nauka-polska.pl
 • 6. Przykład I – wyszukiwanie (2) Nauka Polska http://nauka-polska.pl
 • 7. Przykład I – wyszukiwanie (3) Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS – od 1989 r. http://libases.umcs.lublin.pl/expertus/pub/
 • 8. Przykład I – wyszukiwanie (4)
 • 9. Przykład I – wyszukiwanie (5)
 • 10. Przykład I - odpowiedź
 • 11. Przykład II - zapytanie
 • 12. Przykład II – wyszukiwanie (1) punkt startowy – wujek Google  m.in. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=12498
 • 13. Przykład II – wyszukiwanie (2) Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne weryfikacja informacji w publikacjach z bibliografii (większość – w księgozbiorze podręcznym Czytelni Informacji Naukowej BJ
 • 14. Przykład II – wyszukiwanie (3) Bibliografia Warszawy: wydawnictwa ciągłe 1864-1903 – w Czytelni Informacji Naukowej BJ, ale też i w Internecie – w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/23225
 • 15. Przykład II – wyszukiwanie (4) Dostępność online poszczególnych materiałów, znalezionych w „Bibliografii Warszawy”
 • 16. Przykład II – odpowiedź (e-mail)
 • 17. Przykład II – odpowiedź (załączniki) (1)
 • 18. Przykład II – odpowiedź (załączniki) (2)
 • 19. Przykład III – zapytanie
 • 20. Przykład III – wyszukiwanie księgi adresowa Krakowa: • w księgozbiorze podręcznym Czytelni Informacji Naukowej BJ • dostępne online, m.in.: Stefana Mikulskiego Wielka Księga Adresowa Stoł. Król. Miasta Krakowa 1909 Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok... – dostępne w BJ oraz online
 • 21. Przykład III – odpowiedź
 • 22. Przykład IV – zapytanie
 • 23. Przykład IV – wyszukiwanie (1) książki w Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej – dział H: Literatura, półka z bibliografiami dotyczącymi literatury dla dzieci i młodzieży, w nich m.in.:
 • 24. Przykład IV – wyszukiwanie (2)
 • 25. Przykład IV – wyszukiwanie (3) wytypowane książki zostały: • wyszukane w odpowiednich katalogach BJ • zamówione • przejrzane
 • 26. Przykład IV – odpowiedź (1)
 • 27. Przykład IV – odpowiedź (2)
 • 28. Przykład V – zapytanie
 • 29. Przykład V – wyszukiwanie (1) Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ
 • 30. Przykład V – wyszukiwanie (2) Katalog podstawowy druków zwartych wyd. do 1949 r. (tzw. Stary Katalog)
 • 31. Przykład V – wyszukiwanie (3) Książka z 2003 r. została zamówiona z magazynu w nadziei, że są w niej informacje o różnych wydaniach dzieła interesującego Czytelniczkę.
 • 32. Przykład V – wyszukiwanie (4) Książka spełniła nadzieje:
 • 33. Przykład V – wyszukiwanie (5)
 • 34. Przykład V – wyszukiwanie (6)
 • 35. Przykład V – wyszukiwanie (7)
 • 36. Przykład V – odpowiedź BJ w okresie międzywojennym nie dysponowała tekstem „Hermenei” Dionizjusza z Furny.
 • 37. Przykład VI – zadanie znaleźć pełen opis bibliograficzny publikacji, mając opis bardzo skrótowy: Nadolski, s. 200-201 wskazówka: w publikacji na podanych stronach jest coś o osobie o nazwisku: Jan Glosmeye, związanej z UJ do XVIII w.
 • 38. Przykład VI – wyszukiwanie (1) czy wyszła jakaś bibliografia publikacji Nadolskiego?  Baza Biogramów
 • 39. Przykład VI – wyszukiwanie (2)
 • 40. Przykład VI – wyszukiwanie (3) Bibliografia prac prof. Dra Bronisława Nadolskiego. Acta Univ. Nic. Coper. 1979 Filol. Pol. z.16 s. 7-25 Katalog Komputerowy Bibliotek UJ:
 • 41. Przykład VI – wyszukiwanie (4)
 • 42. Przykład VI – wyszukiwanie (5)
 • 43. Przykład VI – wyszukiwanie (6) i rozwiązanie zadania „Bibliografia prac prof. dra Bronisława Nadolskiego” – m.in. 11 publikacji, które zawierały s. 200-201 metoda: •zamówić je po kolei •sprawdzić, czy na s. 200-201 jest coś o Janie Glosmeye dobry rezultat  już przy 5. sprawdzanej pozycji: Nadolski Bronisław: Wyjazdy młodzieży gdańskiej na studia zagraniczne w XVII w. „Rocznik Gdański” R. 24:1965 s. 173-217 na s. 200-201 użyta forma: Jan Glosemeyer
 • 44. Przykład VII – zadanie ustalenie tożsamości księcia Filipa Burbona, o którym pisał „Kurier Warszawski” 1882 nr 68 s. 6:
 • 45. Przykład VII – wyszukiwanie (1)
 • 46. Przykład VII – wyszukiwanie (2)
 • 47. Przykład VII – wyszukiwanie (3) Carnet d'un mondain [Notatnik światowca] / Etincelle // Le Figaro. - 1882, no 79 (20 Mars [marca]), s. 1 - http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k278144g/f1.item.r=mackay Carnet d'un mondain [Notatnik światowca]/ Etincelle // Le Figaro. - 1882, no 80 (21 Mars [marca]), s. 1 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k278145v/f1.item.r=mackay.zoom
 • 48. Przykład VII – wyszukiwanie (4)
 • 49. Przykład VII – wyszukiwanie (5)
 • 50. Przykład VII – wyszukiwanie (6) nie dowierzając Wikipedii  potwierdzamy informacje w innych źródłach, m.in.: „Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, politique et statistique” 1881 https://archive.org/details/almanachdegotha00unse_53 Maison royale de Bourbon. 2) Ligne cadette ou ligne principale d’Espagne b) Ligne royale des Deux-Siciles s. 21:
 • 51. Przykład VII – wyszukiwanie (7) i rozwiązanie zadania potwierdzenie daty śmierci: „Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, politique et statistique” 1923 https://archive.org/stream/almanachdegotha00unse_94#page/n3/mode/2up Maison de Bourbon. A. Maison d’Espagne I. Ligne (royale) 2e Branche: Deux-Siciles s. 25:
 • 52. Często wykorzystywane źródła informacji (1) Katalogi biblioteczne: •BJ (UJ): o Komputerowy Katalog Bibliotek UJ: https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/ o zeskanowany Katalog podstawowy druków zwartych do 1949 r. (tzw. Stary Katalog): http://pka.bj.uj.edu.pl/PKA o katalogi kartkowe (dostępne tylko na miejscu w BJ) •bibliotek polskich i zagranicznych: o katalog główny Biblioteki Narodowej: http://alpha.bn.org.pl/ - rejestruje m.in. książki polskie wyd. od 1945 r., artykuły z polskich czasopism od 1996 r., artykuły z dzieł zbiorowych od 2015 r. o KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich: http://karo.umk.pl/Karo/ - jednoczesne wyszukiwanie w katalogach ok. 200 bibliotek naukowych polskich i kilku zagranicznych, a także w bibliotekach cyfrowych należących do Federacji Bibliotek Cyfrowych o NUKAT: http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat – jednoczesne wyszukiwanie w zasobach 152 bibliotek współpracujących (biblioteki naukowe Polski) o KVK – Karlsruher Virtueller Katalog: https://kvk.bibliothek.kit.edu/ - jednoczesne wyszukiwanie w wielu katalogach bibliotek oraz katalogach księgarskich świata
 • 53. Często wykorzystywane źródła informacji (2) Bazy danych: •polskie – spis: Zasoby cyfrowe  Ogólnodostępne bazy i informatory polskie: http://www.bj.uj.edu.pl/ogolnodostepne-bazy - ok. 200 baz •zagraniczne (dostępne z komputerów UJ) – spis: Zasoby cyfrowe  Bazy danych zakupione: http://www.bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione-lista-alfabetyczna – 83 bazy •Baza Biogramów – Zasoby cyfrowe  Baza Biogramów http://www.bj.uj.edu.pl/biogramy o ok. 43.600 rekordów (= ok. 43.600 nazwisk) o w 2016 r. dodano ok. 3.000 nowych rekordów (=nazwisk) oraz uzupełniono ok. 2.000 istniejących rekordów
 • 54. Często wykorzystywane źródła informacji (3) Księgozbiór BJ tradycyjny: •księgozbiory podręczne: o Czytelni Informacji Naukowej – ok. 14.000 wol. o Czytelni Głównej – ok. 25.000 wol. •pozostałe druki XIX-XXI w.: o wydawnictwa zwarte – ponad 2.679.444 wol. (przyrost w 2016 r.: 58.910 wol.) o czasopisma - ponad 1.041.214 wol. (przyrost w 2016 r.: 26.480 wol.)
 • 55. Często wykorzystywane źródła informacji (4) Księgozbiory cyfrowe: •BJ - Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa: http://jbc.bj.uj.edu.pl/ - 342.544 publikacji (obiektów) •innych bibliotek polskich – poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/ - zasoby 131 bibliotek cyfrowych, łącznie 3.344.785 obiektów o otwartym dostępie
 • 56. Zapraszamy Informacji udzielamy: • osobiście – w Czytelni Informacji Naukowej BJ (I p., pok. 1126), • telefonicznie – (12) 663-34-44, (12) 663-34-61, • e-mailowo: • oinka@uj.edu.pl • barbara.bulat@uj.edu.pl