Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wyszukiwanie informacji w pracy Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej

468 views

Published on

Wystąpienie Barbary Bulat na II Warsztacie Pracy Infobrokera 29 maj 2017 Kraków

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wyszukiwanie informacji w pracy Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej

 1. 1. Wyszukiwanie informacji w pracy Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej Barbara Bułat, Biblioteka Jagiellońska II Warsztat Pracy Infobrokera Kraków, 29 maja 2017
 2. 2. Plan prezentacji Kilka: •... słów o Sekcji Informacji Naukowej BJ (SIN) •... przykładów wyszukiwań przeprowadzonych w SIN (pytanie – wyszukiwanie – odpowiedź) •... źródeł informacji, często wykorzystywanych w pracy SIN
 3. 3. Sekcja Informacji Naukowej BJ •istnieje od I 1951 r. (do X 2013 - jeden z oddziałów BJ, od XI 2013 - jedna z sekcji Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej BJ) •zespół liczy 11 osób po 5-letnich studiach wyższych (stan: maj 2017): o Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa / Informacja naukowa – 5 o Historia – 4 (w tym 3 z doktoratem, w tym 2 dodatkowo po Etnografii/Etnologii) o Filozofia – 2 (w tym 1 dodatkowo po Budownictwie wodnym)  jedna ze sfer działalności - działalność informacyjna, w tym odpowiadanie na zapytania: o bibliograficzne o rzeczowe o katalogowe zadane: o osobiście o e-mailowo o listownie o telefonicznie zapytania bibliograficzne, rzeczowe, katalogowe (e-mailowe i listowne) – w 2016 r. odpowiedziano łącznie na 925 zapytań (ok. 49-133 w miesiącu)
 4. 4. Przykład I - zapytanie
 5. 5. Przykład I – wyszukiwanie (1) Nauka Polska http://nauka-polska.pl
 6. 6. Przykład I – wyszukiwanie (2) Nauka Polska http://nauka-polska.pl
 7. 7. Przykład I – wyszukiwanie (3) Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS – od 1989 r. http://libases.umcs.lublin.pl/expertus/pub/
 8. 8. Przykład I – wyszukiwanie (4)
 9. 9. Przykład I – wyszukiwanie (5)
 10. 10. Przykład I - odpowiedź
 11. 11. Przykład II - zapytanie
 12. 12. Przykład II – wyszukiwanie (1) punkt startowy – wujek Google  m.in. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=12498
 13. 13. Przykład II – wyszukiwanie (2) Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne weryfikacja informacji w publikacjach z bibliografii (większość – w księgozbiorze podręcznym Czytelni Informacji Naukowej BJ
 14. 14. Przykład II – wyszukiwanie (3) Bibliografia Warszawy: wydawnictwa ciągłe 1864-1903 – w Czytelni Informacji Naukowej BJ, ale też i w Internecie – w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/23225
 15. 15. Przykład II – wyszukiwanie (4) Dostępność online poszczególnych materiałów, znalezionych w „Bibliografii Warszawy”
 16. 16. Przykład II – odpowiedź (e-mail)
 17. 17. Przykład II – odpowiedź (załączniki) (1)
 18. 18. Przykład II – odpowiedź (załączniki) (2)
 19. 19. Przykład III – zapytanie
 20. 20. Przykład III – wyszukiwanie księgi adresowa Krakowa: • w księgozbiorze podręcznym Czytelni Informacji Naukowej BJ • dostępne online, m.in.: Stefana Mikulskiego Wielka Księga Adresowa Stoł. Król. Miasta Krakowa 1909 Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok... – dostępne w BJ oraz online
 21. 21. Przykład III – odpowiedź
 22. 22. Przykład IV – zapytanie
 23. 23. Przykład IV – wyszukiwanie (1) książki w Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej – dział H: Literatura, półka z bibliografiami dotyczącymi literatury dla dzieci i młodzieży, w nich m.in.:
 24. 24. Przykład IV – wyszukiwanie (2)
 25. 25. Przykład IV – wyszukiwanie (3) wytypowane książki zostały: • wyszukane w odpowiednich katalogach BJ • zamówione • przejrzane
 26. 26. Przykład IV – odpowiedź (1)
 27. 27. Przykład IV – odpowiedź (2)
 28. 28. Przykład V – zapytanie
 29. 29. Przykład V – wyszukiwanie (1) Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ
 30. 30. Przykład V – wyszukiwanie (2) Katalog podstawowy druków zwartych wyd. do 1949 r. (tzw. Stary Katalog)
 31. 31. Przykład V – wyszukiwanie (3) Książka z 2003 r. została zamówiona z magazynu w nadziei, że są w niej informacje o różnych wydaniach dzieła interesującego Czytelniczkę.
 32. 32. Przykład V – wyszukiwanie (4) Książka spełniła nadzieje:
 33. 33. Przykład V – wyszukiwanie (5)
 34. 34. Przykład V – wyszukiwanie (6)
 35. 35. Przykład V – wyszukiwanie (7)
 36. 36. Przykład V – odpowiedź BJ w okresie międzywojennym nie dysponowała tekstem „Hermenei” Dionizjusza z Furny.
 37. 37. Przykład VI – zadanie znaleźć pełen opis bibliograficzny publikacji, mając opis bardzo skrótowy: Nadolski, s. 200-201 wskazówka: w publikacji na podanych stronach jest coś o osobie o nazwisku: Jan Glosmeye, związanej z UJ do XVIII w.
 38. 38. Przykład VI – wyszukiwanie (1) czy wyszła jakaś bibliografia publikacji Nadolskiego?  Baza Biogramów
 39. 39. Przykład VI – wyszukiwanie (2)
 40. 40. Przykład VI – wyszukiwanie (3) Bibliografia prac prof. Dra Bronisława Nadolskiego. Acta Univ. Nic. Coper. 1979 Filol. Pol. z.16 s. 7-25 Katalog Komputerowy Bibliotek UJ:
 41. 41. Przykład VI – wyszukiwanie (4)
 42. 42. Przykład VI – wyszukiwanie (5)
 43. 43. Przykład VI – wyszukiwanie (6) i rozwiązanie zadania „Bibliografia prac prof. dra Bronisława Nadolskiego” – m.in. 11 publikacji, które zawierały s. 200-201 metoda: •zamówić je po kolei •sprawdzić, czy na s. 200-201 jest coś o Janie Glosmeye dobry rezultat  już przy 5. sprawdzanej pozycji: Nadolski Bronisław: Wyjazdy młodzieży gdańskiej na studia zagraniczne w XVII w. „Rocznik Gdański” R. 24:1965 s. 173-217 na s. 200-201 użyta forma: Jan Glosemeyer
 44. 44. Przykład VII – zadanie ustalenie tożsamości księcia Filipa Burbona, o którym pisał „Kurier Warszawski” 1882 nr 68 s. 6:
 45. 45. Przykład VII – wyszukiwanie (1)
 46. 46. Przykład VII – wyszukiwanie (2)
 47. 47. Przykład VII – wyszukiwanie (3) Carnet d'un mondain [Notatnik światowca] / Etincelle // Le Figaro. - 1882, no 79 (20 Mars [marca]), s. 1 - http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k278144g/f1.item.r=mackay Carnet d'un mondain [Notatnik światowca]/ Etincelle // Le Figaro. - 1882, no 80 (21 Mars [marca]), s. 1 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k278145v/f1.item.r=mackay.zoom
 48. 48. Przykład VII – wyszukiwanie (4)
 49. 49. Przykład VII – wyszukiwanie (5)
 50. 50. Przykład VII – wyszukiwanie (6) nie dowierzając Wikipedii  potwierdzamy informacje w innych źródłach, m.in.: „Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, politique et statistique” 1881 https://archive.org/details/almanachdegotha00unse_53 Maison royale de Bourbon. 2) Ligne cadette ou ligne principale d’Espagne b) Ligne royale des Deux-Siciles s. 21:
 51. 51. Przykład VII – wyszukiwanie (7) i rozwiązanie zadania potwierdzenie daty śmierci: „Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, politique et statistique” 1923 https://archive.org/stream/almanachdegotha00unse_94#page/n3/mode/2up Maison de Bourbon. A. Maison d’Espagne I. Ligne (royale) 2e Branche: Deux-Siciles s. 25:
 52. 52. Często wykorzystywane źródła informacji (1) Katalogi biblioteczne: •BJ (UJ): o Komputerowy Katalog Bibliotek UJ: https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/ o zeskanowany Katalog podstawowy druków zwartych do 1949 r. (tzw. Stary Katalog): http://pka.bj.uj.edu.pl/PKA o katalogi kartkowe (dostępne tylko na miejscu w BJ) •bibliotek polskich i zagranicznych: o katalog główny Biblioteki Narodowej: http://alpha.bn.org.pl/ - rejestruje m.in. książki polskie wyd. od 1945 r., artykuły z polskich czasopism od 1996 r., artykuły z dzieł zbiorowych od 2015 r. o KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich: http://karo.umk.pl/Karo/ - jednoczesne wyszukiwanie w katalogach ok. 200 bibliotek naukowych polskich i kilku zagranicznych, a także w bibliotekach cyfrowych należących do Federacji Bibliotek Cyfrowych o NUKAT: http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat – jednoczesne wyszukiwanie w zasobach 152 bibliotek współpracujących (biblioteki naukowe Polski) o KVK – Karlsruher Virtueller Katalog: https://kvk.bibliothek.kit.edu/ - jednoczesne wyszukiwanie w wielu katalogach bibliotek oraz katalogach księgarskich świata
 53. 53. Często wykorzystywane źródła informacji (2) Bazy danych: •polskie – spis: Zasoby cyfrowe  Ogólnodostępne bazy i informatory polskie: http://www.bj.uj.edu.pl/ogolnodostepne-bazy - ok. 200 baz •zagraniczne (dostępne z komputerów UJ) – spis: Zasoby cyfrowe  Bazy danych zakupione: http://www.bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione-lista-alfabetyczna – 83 bazy •Baza Biogramów – Zasoby cyfrowe  Baza Biogramów http://www.bj.uj.edu.pl/biogramy o ok. 43.600 rekordów (= ok. 43.600 nazwisk) o w 2016 r. dodano ok. 3.000 nowych rekordów (=nazwisk) oraz uzupełniono ok. 2.000 istniejących rekordów
 54. 54. Często wykorzystywane źródła informacji (3) Księgozbiór BJ tradycyjny: •księgozbiory podręczne: o Czytelni Informacji Naukowej – ok. 14.000 wol. o Czytelni Głównej – ok. 25.000 wol. •pozostałe druki XIX-XXI w.: o wydawnictwa zwarte – ponad 2.679.444 wol. (przyrost w 2016 r.: 58.910 wol.) o czasopisma - ponad 1.041.214 wol. (przyrost w 2016 r.: 26.480 wol.)
 55. 55. Często wykorzystywane źródła informacji (4) Księgozbiory cyfrowe: •BJ - Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa: http://jbc.bj.uj.edu.pl/ - 342.544 publikacji (obiektów) •innych bibliotek polskich – poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/ - zasoby 131 bibliotek cyfrowych, łącznie 3.344.785 obiektów o otwartym dostępie
 56. 56. Zapraszamy Informacji udzielamy: • osobiście – w Czytelni Informacji Naukowej BJ (I p., pok. 1126), • telefonicznie – (12) 663-34-44, (12) 663-34-61, • e-mailowo: • oinka@uj.edu.pl • barbara.bulat@uj.edu.pl

×