Advertisement

Præsentation af ekspertgruppen (2) (1).pptx

Sep. 22, 2022
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Præsentation af ekspertgruppen (2) (1).pptx

  1. Ekspertgruppen Præsentationer
  2. Ekspertgruppens medlemmer Charlotte Louise Jensen, Gregers Andersen, Michael Søgaard Jørgensen, Jens Friis Lund, Christian Syversen, Carolina Magdalena Meier, RasmusWillig
  3. Charlotte Louise Jensen Forperson i CONCITO • Arbejder som adfærdsanalytiker i CONCITOs fødevarerprogram, hvor hun arbejder med at fremme klimavenlig forbrugeradfærd og livsstil på tværs af CONCITOs indsatsområder. • I 10 år har hun forsket og undervist i bæredygtigt forbrug og hverdagsliv, social praksis og relaterede adfærdsmønstre. Senest har hun været lektor ved Aalborg Universitets forskningsgruppe Bæredygtighed, Innovation og Politik Om CONCITO • CONCITO er Danmarks grønne tænketank, hvor deres formål er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadesvirkningerne af den globale opvarmning. Deres vision er at bygge bro mellem klimaløsningerne i Danmark og den globale grønne omstilling. CONCITO har som udgangspunkt, at de klimapolitiske målsætninger kun kan nås gennem partnerskab mellem politikere, erhvervsliv og borgere – stat, marked og civilsamfund
  4. Gregers Andersen Adjunkt i Miljøhumaniorar, Aalborg Universitet • Gregers Andersen er uddannet inden for litteraturvidenskab og har en ph.d. i kunst og kulturvidenskab • Er adjunkt i Miljøhumaniora, hvor udgangspunktet for hans forskning er samtidens klima- og miljøproblemer, hvor han tilgår disse gennem forskellige typer kommunikation og humanistiske teorier og metoder • Han har et fokus på, hvordan bæredygtige og ikke- bæredygtige fremtider forestilles. Herunder har han interesse for litteratur og film (cli-fi), der afbilleder mulige fremtider i lyset af klodens nuværende klima- og miljøproblemer
  5. Michael Søgaard Jørgensen Associeret Professor i bæredygtig innovation og omstilling, Aalborg Universitet • Er lektor inden for bæredygtig innovation og omstilling på Aalborg Universitet i København og har arbejdet med bæredygtig udvikling i virksomheder og byer i 30 år. Han er ekspert i reparation og produkters levetid. • Han udvikler strategier inden for cirkulær økonomi med fokus på at reducere ressourceforbrug gennem gennem længere produktlevetid, bedre produkter og billigere reparationer, deleøkonomiske ordninger og mere effektiv produktion.
  6. Jens Friis Lund Professor i Politisk Økologi, Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet • Er en del af det uafhængige forskerbaseret Klima- og Omstillingsrådet, som bidrager til de danske debatter om klima og grøn omstilling ud fra et tværfagligt og retfærdighedsbaseret perspektiv • Hans forskning er baseret på ulighed, retfærdighed og videnshierarkier i kontekst af sociale- og miljømæssige ændringer, herunder hvordan vores forståelse af miljøændringer og drivkræfterne bag sådanne ændringer er politiske • Empirisk set har han arbejdet med skovbrug, naturbevaring, udvikling af landdistrikter og klimaændringer
  7. Christian Syversen Adjunkt, Byggeri og Teknologi, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Odense • Uddannet industriel bygningssnedker og bygningskonstruktør • MSc i Bæredygtigt Byggeri ved Donau Universität Krems og Aalborg Universitet • Uddannet i miljøledelse og bygningscertificering ved Teknologisk Institut og Danish Green Building Council • Har undervist og vejledt i lavenergi og bæredygtigt byggeri i over 10 år
  8. Carolina Magdalena Meier Sekretariatschef for Dansk Folkeoplysnings Samråd • Dansk Folkeoplysnings Samråd er en paraplyorganisation med 34 folkeoplysende organisationer • Dansk Folkeoplysnings Samråds formål er at styrke folkeoplysningen og være fælles repræsentation for landsdækkende folkeoplysende organisationer i Danmark • Er nu Folketingskandidat i Københavns Storkreds for Radikale Venstre • Fhv. Folketingsmedlem for Alternativet i Københavns Storkreds
  9. Rasmus Willig Lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC og stifter af foreningen Andelsgaarde • Har en bachelor i administration og samfundsfag og en kandidat i sociologi • Hans forskningsområder er klassisk og moderne sociologisk teori og metode, social- og moralfilosofi, normativ og kritisk teori, samt ytringsfrihed, psykisk arbejdsmiljø, moderne arbejdsformer og arbejdsvilkår mm. • Han har derudover skrevet flere bøger om klima- og biodiversitetskrisen
Advertisement