SlideShare a Scribd company logo
Advisory Board medlemmer
Præsentationer
Politisk udpegede
Line Ervolder (C), Anne Marie Geisler (B), Kim Johansen
(S), Court Møller (B), Dorte Kollerup Nørbo (F), Søren
Peschardt (S), Lars Schmidt (V), Lone Loklindt (B)
Line Ervolder (C) Formand i Miljø- og klimaudvalget, Region
hovedstaden
• Formand i Klima- og Miljøudvalget, medlem af
medlem af Københavns Borgerrepræsentation og
Borgerrepræsentation og Næstformand i
Sundhedsudvalget.
• Derudover er Line medlem af Regionsrådet i Region
Region Hovedstaden, Næstformand i den politiske
politiske følgegruppe til Mary Elizabeths Hospital
Hospital (BørneRiget) og medlem af Klima-, Miljø- og
Miljø- ogTrafikudvalget i Danske Regioner
Anne MarieGeisler
Andersen (B)
Medlem i Udvalget for RegionalUdvikling,
RegionSyddanmark
• Fra 1. januar 2018 blev hun medlem af Esbjerg Byråd
Esbjerg Byråd for RadikaleVenstre og medlem af
medlem af Børne- og Familieudvalget samt Social-
Social- ogArbejdsmarkedsudvalg
• Inden da, medlem af Københavns
Borgmesterrepræsentation, hvor hun fra 1. januar
januar 2014 havde været næstformand i
Socialudvalget, og i 2014 havde været medlem af
medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. Tidligere
Tidligere har hun også været medlem af Folketinget,
Folketinget, hvor hun var RadikaleVenstres social-,
social-, psykiatri og handicapordfører
• Folketingskandidat i Sydsjællands Storkreds
• Byrådsmedlem i Esbjerg
• Kommuneregionsmedlem i Region Syddanmark
Syddanmark
• Arbejder for den grønne omstilling og bedre mental
bedre mental sundhed, da klima og mistrivsel er vor
mistrivsel er vor tids største udfordringer
KimJohansen (S)
Næstformand i Udvalget for
RegionalUdvikling, Region
Syddanmark
• Valgt ind regionsrådet i Region Syddanmark for
Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor han
hvor han repræsenterer Socialdemokratiet
Socialdemokratiet
• Medlem af Forretningsudvalget, Udvalget for
Udvalget for regional udvikling og medlem af
medlem af Det Særlige Rådgivende Udvalg om
Udvalg om DanskTysk Samarbejde
• Baggrund inden for den almene boligsektor,
boligsektor, hvor demokrati og medindflydelse
medindflydelse er en vigtig faktor, og har 20 års
har 20 års erfaring inden for kommunalpolitik i
kommunalpolitik i Nordfyns Kommune, og 8 år
og 8 år som formand for teknik og
miljøudvalget og har senest 8 års erfaring som
erfaring som formand for
arbejdsmarkedsudvalget
• Igennem disse erfaringer, er vigtigheden af
vigtigheden af medindflydelse og
medbestemmelse blevet tydelig, og hvor vigtig
hvor vigtig en opgave regionerne løser og de
og de deraf afledte konsekvenser ude i
kommunerne og hos borgerne
KimJohansen (S)
Court Møller (B)
Formand i Klima- og miljøudvalget, Rudersdal
Kommune
• Har siden 2014 været medlem af Økonomiudvalget,
Økonomiudvalget, medlem af Børne- og
Skoleudvalget og medlem af udvalget for sårbare
sårbare børn og unge
• Byrådsmedlem
• Medlem af Økonomiudvalget, Børne- og
Skoleudvalget og Udvalget for sårbare børn og unge i
og unge i Rudersdal Kommune
• ”At Rudersal Kommune er helt i front i den grønne
grønne omstilling. Vi skal være en af de bedste
bedste kommuner i landet til at omstille
varmeforsyningen til grøn varme, transportsektoren skal
transportsektoren skal på grønne og bæredygtige
bæredygtige drivmidler, og vi skal have rene søer uden
rene søer uden udledning af spildevand. Min vision er, at
Min vision er, at borgerne er medinddraget i den grønne
i den grønne omstilling og tager ejerskab for biodiversitet
for biodiversitet og rent grundvand” (dr.dk)
• Hans primære mærkesager under sidste
kommunalvalg var: Grøn omstilling, børn og unge og
unge og borgerinddragelse
Dorte Kollerup Nørbo
(F)
Næstformand i Klima- og miljøudvalge,
Rudersdal Kommune
• Er kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal for SF
Rudersdal for SF
• Kandidat i ContemporaryCulture (MA ofArts) fra
Arts) fra KøbenhavnsUniversitet
• Partiforeningsformand for SF
• Visionen for Rudersdal Kommune: ”Rudersdal skal
Søren Peschardt (S) Formand i Klima, Natur og Miljøudvalget,Vejle
Kommune
• Arbejder som landmåler/Naboretskonsulent
• Medlem afVejle Byråd
• Medlem af Økonomiudvalget, udvalget for
Lokalsamfund og Nærdemokrati
• ”EnVejle Fjord, der er så ren, at vejlenserne rent faktisk har
rent faktisk har lyst til at hoppe i vandet fra havnekajen”,
havnekajen”, det er blandt andre et af scenarierne, Søren
scenarierne, Søren peger på, når talen falder på, hvad han
på, hvad han vil fokusere på i sin formandsperiode (Vejle
formandsperiode (Vejle Amts Folkeblad)
Lars Schmidt (V) Næstformand i Klima, Natur og Miljøudvalg,
Vejle Kommune
• Byrådsmedlem (V)
• Medlem af Økonomiudvalget
• Gruppeformand forVenstres byrådsgruppe
• Lars’ professionelle karriere har blandt andet bestået
andet bestået sit arbejde som chefkonsulent for KHL.
chefkonsulent for KHL. Derudover har han en faglig
en faglig baggrund som Landbrugstekniker fraVejlby
fraVejlby Landbrugsskole (Århus)
• ”Jeg arbejder for, at politik skal have rod i almindelige
almindelige menneskers hverdag (…) Jeg ønsker, at der
ønsker, at der tænkes i helheder, og at vi i en stor
en stor kommune somVejle opretholder en god balance
god balance mellem by og land, når det gælder udvikling
gælder udvikling og investeringer” (ugeavisen.dk)
Lone Loklindt (B)
1. viceborgmester i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg
• Rådmand i Frederiksberg Kommunalbestyrelse,
Kommunalbestyrelse, Frederiksberg Kommune
Kommune
• Formand for Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalget
• Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
• I byrådet: 2009-2011, 2018-nu
• Fhv. medlem af Folketinget: 2011-2015
• Formand I Nyt Europa
• ”Frederiksberg skal vise vejen som en klimaneutral by
klimaneutral by (…) Kommunen skal sikre rammerne
rammerne for borgernes bæredygtige livsstil”
livsstil”
Eksterne medlemmer
Frederik Sandby, Kurt Strand, Camilla Gregersen, Steen
Hildebrandt
FrederikSandby Sekretariatsleder, Klimabevægelsen i
Danmark, medstifter, DenGrønne
Studenterbevægelse
• Kandidat i klimaforandringer fra Københavns
KøbenhavnsUniversitet
Hvad er Klimabevægelsen i Danmark?
• Mobiliserer befolkningen og laver kampagner for
kampagner for at veksle befolkningens krav til
krav til politisk handling, der sikrer en grøn og
grøn og retfærdig omstilling til et bæredygtigt
bæredygtigt samfund
Hvad er DenGrønne Studenterbevægelse?
• En gruppe af unge klimaaktivister der kæmper for
kæmper for en grøn retfærdig fremtid, gennem
gennem strukturelle forandringer i samfundet
samfundet
• Baseret på frivillighed, er partipolitisk uafhængigt
uafhængigt og stræber efter en flad
organisationsstruktur
KurtStrand Journalist, foredragsholder, moderator,
underviser og coach
• Ekspert i konstruktiv journalistik og fellow på
på Constructive Insititute
• Journalist med over 40 års erfaring og har siden
siden begyndelsen af 1990’erne undervist i
journalistik, interview og fortælleteknik
• Holder foredrag om medier og fungerer som
som ordstyrer ved konferencer, debatter og høringer
høringer
• Har tidligere været studievært på ”Mennesker og
”Mennesker og medier”, ”Presselogen” og ”Deadline”
”Deadline”
• Desuden forfatter til flere bøger om journalistik og
journalistik og politik
CamillaGregersen Formand for Dansk Magisterforening og
medlem af Dataetisk Råd
• Formand for DM siden 2015, som er en fagforening
fagforening for akademikere inden for
naturvidenskab, humaniora, IT og
samfundsvidenskab
• Medlem af Dataetisk Råd, udpeget af
Finansministeren
• Kandidatgrad i uddannelsesstudier og
socialvidenskab fra Roskilde Universitet og har
har suppleret med en MBA i Business Administration
Administration fra Syddansk Universitet
• Optaget af dataetiske problemstillinger i forhold til
forhold til borgernes retssikkerhed, privatliv og tillid til
og tillid til virksomheders og det offentliges brug af
brug af data
Steen Hildebrandt Professor emeritus i organisations- og
ledelsesteori på Institut for Marketing og
Organisation,AarhusUniversitet
• Ekspert i bæredygtig omstilling
• Fra 2014 Adjungeret professor i lederskab ved Center
ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse ved
ledelse ved Institut for Produktion og
Erhvervsøkonomi på CBS
• Fra 2015 adjungeret professor ved Institut for filosofi
for filosofi og læring på det samfundsvidenskabelige
samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet
Universitet
• I en årrække fagredaktør på dagbladet Børsen,
Børsen, boganmelder på Kristeligt Dagblad og
og blogger på Mandag Morgen

More Related Content

Similar to Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptx

Fællesskabspolitik 2023-2026.pdf
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdfFællesskabspolitik 2023-2026.pdf
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdf
RikkeBorger
 
Strategier, planer og improvisationer
Strategier, planer og improvisationerStrategier, planer og improvisationer
Strategier, planer og improvisationer
Michel Steen-Hansen
 
Psykologkampagnen, Klar til valg, artikel i psykolognyt nr. 18, 2013.
Psykologkampagnen, Klar til valg, artikel i psykolognyt nr. 18, 2013.Psykologkampagnen, Klar til valg, artikel i psykolognyt nr. 18, 2013.
Psykologkampagnen, Klar til valg, artikel i psykolognyt nr. 18, 2013.
Dansk Psykolog Forening
 
Program for Dansk Psykolog Forenings Årsmøde 2015
Program for Dansk Psykolog Forenings Årsmøde 2015Program for Dansk Psykolog Forenings Årsmøde 2015
Program for Dansk Psykolog Forenings Årsmøde 2015
Dansk Psykolog Forening
 
En stærk interesseorganisation
En stærk interesseorganisation En stærk interesseorganisation
En stærk interesseorganisation
Michel Steen-Hansen
 
Nytår 2016
Nytår 2016Nytår 2016
Nytår 2016
Claus Thykjær
 
Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02
Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02
Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 
Præsentation af ekspertgruppen .pptx
Præsentation af ekspertgruppen .pptxPræsentation af ekspertgruppen .pptx
Præsentation af ekspertgruppen .pptx
SrenKielgast
 
Præsentation af ekspertgruppen.pptx
Præsentation af ekspertgruppen.pptxPræsentation af ekspertgruppen.pptx
Præsentation af ekspertgruppen.pptx
SrenKielgast
 
Præsentation af ekspertgruppen (2) (1).pptx
Præsentation af ekspertgruppen (2) (1).pptxPræsentation af ekspertgruppen (2) (1).pptx
Præsentation af ekspertgruppen (2) (1).pptx
SrenKielgast
 

Similar to Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptx (11)

Fællesskabspolitik 2023-2026.pdf
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdfFællesskabspolitik 2023-2026.pdf
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdf
 
Strategier, planer og improvisationer
Strategier, planer og improvisationerStrategier, planer og improvisationer
Strategier, planer og improvisationer
 
Psykologkampagnen, Klar til valg, artikel i psykolognyt nr. 18, 2013.
Psykologkampagnen, Klar til valg, artikel i psykolognyt nr. 18, 2013.Psykologkampagnen, Klar til valg, artikel i psykolognyt nr. 18, 2013.
Psykologkampagnen, Klar til valg, artikel i psykolognyt nr. 18, 2013.
 
Program for Dansk Psykolog Forenings Årsmøde 2015
Program for Dansk Psykolog Forenings Årsmøde 2015Program for Dansk Psykolog Forenings Årsmøde 2015
Program for Dansk Psykolog Forenings Årsmøde 2015
 
En stærk interesseorganisation
En stærk interesseorganisation En stærk interesseorganisation
En stærk interesseorganisation
 
Nytår 2016
Nytår 2016Nytår 2016
Nytår 2016
 
Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02
Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02
Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02
 
Præsentation af ekspertgruppen .pptx
Præsentation af ekspertgruppen .pptxPræsentation af ekspertgruppen .pptx
Præsentation af ekspertgruppen .pptx
 
Præsentation af ekspertgruppen.pptx
Præsentation af ekspertgruppen.pptxPræsentation af ekspertgruppen.pptx
Præsentation af ekspertgruppen.pptx
 
Din ide - din by_web
Din ide - din by_webDin ide - din by_web
Din ide - din by_web
 
Præsentation af ekspertgruppen (2) (1).pptx
Præsentation af ekspertgruppen (2) (1).pptxPræsentation af ekspertgruppen (2) (1).pptx
Præsentation af ekspertgruppen (2) (1).pptx
 

Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptx

 • 2. Politisk udpegede Line Ervolder (C), Anne Marie Geisler (B), Kim Johansen (S), Court Møller (B), Dorte Kollerup Nørbo (F), Søren Peschardt (S), Lars Schmidt (V), Lone Loklindt (B)
 • 3. Line Ervolder (C) Formand i Miljø- og klimaudvalget, Region hovedstaden • Formand i Klima- og Miljøudvalget, medlem af medlem af Københavns Borgerrepræsentation og Borgerrepræsentation og Næstformand i Sundhedsudvalget. • Derudover er Line medlem af Regionsrådet i Region Region Hovedstaden, Næstformand i den politiske politiske følgegruppe til Mary Elizabeths Hospital Hospital (BørneRiget) og medlem af Klima-, Miljø- og Miljø- ogTrafikudvalget i Danske Regioner
 • 4. Anne MarieGeisler Andersen (B) Medlem i Udvalget for RegionalUdvikling, RegionSyddanmark • Fra 1. januar 2018 blev hun medlem af Esbjerg Byråd Esbjerg Byråd for RadikaleVenstre og medlem af medlem af Børne- og Familieudvalget samt Social- Social- ogArbejdsmarkedsudvalg • Inden da, medlem af Københavns Borgmesterrepræsentation, hvor hun fra 1. januar januar 2014 havde været næstformand i Socialudvalget, og i 2014 havde været medlem af medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. Tidligere Tidligere har hun også været medlem af Folketinget, Folketinget, hvor hun var RadikaleVenstres social-, social-, psykiatri og handicapordfører • Folketingskandidat i Sydsjællands Storkreds • Byrådsmedlem i Esbjerg • Kommuneregionsmedlem i Region Syddanmark Syddanmark • Arbejder for den grønne omstilling og bedre mental bedre mental sundhed, da klima og mistrivsel er vor mistrivsel er vor tids største udfordringer
 • 5. KimJohansen (S) Næstformand i Udvalget for RegionalUdvikling, Region Syddanmark • Valgt ind regionsrådet i Region Syddanmark for Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor han hvor han repræsenterer Socialdemokratiet Socialdemokratiet • Medlem af Forretningsudvalget, Udvalget for Udvalget for regional udvikling og medlem af medlem af Det Særlige Rådgivende Udvalg om Udvalg om DanskTysk Samarbejde • Baggrund inden for den almene boligsektor, boligsektor, hvor demokrati og medindflydelse medindflydelse er en vigtig faktor, og har 20 års har 20 års erfaring inden for kommunalpolitik i kommunalpolitik i Nordfyns Kommune, og 8 år og 8 år som formand for teknik og miljøudvalget og har senest 8 års erfaring som erfaring som formand for arbejdsmarkedsudvalget • Igennem disse erfaringer, er vigtigheden af vigtigheden af medindflydelse og medbestemmelse blevet tydelig, og hvor vigtig hvor vigtig en opgave regionerne løser og de og de deraf afledte konsekvenser ude i kommunerne og hos borgerne KimJohansen (S)
 • 6. Court Møller (B) Formand i Klima- og miljøudvalget, Rudersdal Kommune • Har siden 2014 været medlem af Økonomiudvalget, Økonomiudvalget, medlem af Børne- og Skoleudvalget og medlem af udvalget for sårbare sårbare børn og unge • Byrådsmedlem • Medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Udvalget for sårbare børn og unge i og unge i Rudersdal Kommune • ”At Rudersal Kommune er helt i front i den grønne grønne omstilling. Vi skal være en af de bedste bedste kommuner i landet til at omstille varmeforsyningen til grøn varme, transportsektoren skal transportsektoren skal på grønne og bæredygtige bæredygtige drivmidler, og vi skal have rene søer uden rene søer uden udledning af spildevand. Min vision er, at Min vision er, at borgerne er medinddraget i den grønne i den grønne omstilling og tager ejerskab for biodiversitet for biodiversitet og rent grundvand” (dr.dk) • Hans primære mærkesager under sidste kommunalvalg var: Grøn omstilling, børn og unge og unge og borgerinddragelse
 • 7. Dorte Kollerup Nørbo (F) Næstformand i Klima- og miljøudvalge, Rudersdal Kommune • Er kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal for SF Rudersdal for SF • Kandidat i ContemporaryCulture (MA ofArts) fra Arts) fra KøbenhavnsUniversitet • Partiforeningsformand for SF • Visionen for Rudersdal Kommune: ”Rudersdal skal
 • 8. Søren Peschardt (S) Formand i Klima, Natur og Miljøudvalget,Vejle Kommune • Arbejder som landmåler/Naboretskonsulent • Medlem afVejle Byråd • Medlem af Økonomiudvalget, udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati • ”EnVejle Fjord, der er så ren, at vejlenserne rent faktisk har rent faktisk har lyst til at hoppe i vandet fra havnekajen”, havnekajen”, det er blandt andre et af scenarierne, Søren scenarierne, Søren peger på, når talen falder på, hvad han på, hvad han vil fokusere på i sin formandsperiode (Vejle formandsperiode (Vejle Amts Folkeblad)
 • 9. Lars Schmidt (V) Næstformand i Klima, Natur og Miljøudvalg, Vejle Kommune • Byrådsmedlem (V) • Medlem af Økonomiudvalget • Gruppeformand forVenstres byrådsgruppe • Lars’ professionelle karriere har blandt andet bestået andet bestået sit arbejde som chefkonsulent for KHL. chefkonsulent for KHL. Derudover har han en faglig en faglig baggrund som Landbrugstekniker fraVejlby fraVejlby Landbrugsskole (Århus) • ”Jeg arbejder for, at politik skal have rod i almindelige almindelige menneskers hverdag (…) Jeg ønsker, at der ønsker, at der tænkes i helheder, og at vi i en stor en stor kommune somVejle opretholder en god balance god balance mellem by og land, når det gælder udvikling gælder udvikling og investeringer” (ugeavisen.dk)
 • 10. Lone Loklindt (B) 1. viceborgmester i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg • Rådmand i Frederiksberg Kommunalbestyrelse, Kommunalbestyrelse, Frederiksberg Kommune Kommune • Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget • I byrådet: 2009-2011, 2018-nu • Fhv. medlem af Folketinget: 2011-2015 • Formand I Nyt Europa • ”Frederiksberg skal vise vejen som en klimaneutral by klimaneutral by (…) Kommunen skal sikre rammerne rammerne for borgernes bæredygtige livsstil” livsstil”
 • 11. Eksterne medlemmer Frederik Sandby, Kurt Strand, Camilla Gregersen, Steen Hildebrandt
 • 12. FrederikSandby Sekretariatsleder, Klimabevægelsen i Danmark, medstifter, DenGrønne Studenterbevægelse • Kandidat i klimaforandringer fra Københavns KøbenhavnsUniversitet Hvad er Klimabevægelsen i Danmark? • Mobiliserer befolkningen og laver kampagner for kampagner for at veksle befolkningens krav til krav til politisk handling, der sikrer en grøn og grøn og retfærdig omstilling til et bæredygtigt bæredygtigt samfund Hvad er DenGrønne Studenterbevægelse? • En gruppe af unge klimaaktivister der kæmper for kæmper for en grøn retfærdig fremtid, gennem gennem strukturelle forandringer i samfundet samfundet • Baseret på frivillighed, er partipolitisk uafhængigt uafhængigt og stræber efter en flad organisationsstruktur
 • 13. KurtStrand Journalist, foredragsholder, moderator, underviser og coach • Ekspert i konstruktiv journalistik og fellow på på Constructive Insititute • Journalist med over 40 års erfaring og har siden siden begyndelsen af 1990’erne undervist i journalistik, interview og fortælleteknik • Holder foredrag om medier og fungerer som som ordstyrer ved konferencer, debatter og høringer høringer • Har tidligere været studievært på ”Mennesker og ”Mennesker og medier”, ”Presselogen” og ”Deadline” ”Deadline” • Desuden forfatter til flere bøger om journalistik og journalistik og politik
 • 14. CamillaGregersen Formand for Dansk Magisterforening og medlem af Dataetisk Råd • Formand for DM siden 2015, som er en fagforening fagforening for akademikere inden for naturvidenskab, humaniora, IT og samfundsvidenskab • Medlem af Dataetisk Råd, udpeget af Finansministeren • Kandidatgrad i uddannelsesstudier og socialvidenskab fra Roskilde Universitet og har har suppleret med en MBA i Business Administration Administration fra Syddansk Universitet • Optaget af dataetiske problemstillinger i forhold til forhold til borgernes retssikkerhed, privatliv og tillid til og tillid til virksomheders og det offentliges brug af brug af data
 • 15. Steen Hildebrandt Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation,AarhusUniversitet • Ekspert i bæredygtig omstilling • Fra 2014 Adjungeret professor i lederskab ved Center ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse ved ledelse ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS • Fra 2015 adjungeret professor ved Institut for filosofi for filosofi og læring på det samfundsvidenskabelige samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Universitet • I en årrække fagredaktør på dagbladet Børsen, Børsen, boganmelder på Kristeligt Dagblad og og blogger på Mandag Morgen