Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lezing Jaar van de Huiszwaluw voor vogelwerkgroepen

1,103 views

Published on

Download en geef deze lezing voor je vogelwerkgroep. Per slide hebben we extra informatie toegevoegd (zie aantekeningen achter de knop Notes).
www.jaarvandehuiszwaluw.nl

Published in: Science
 • Login to see the comments

Lezing Jaar van de Huiszwaluw voor vogelwerkgroepen

 1. 1. 2018 Jaar van de Huiszwaluw Foto:BertusWebbink
 2. 2. Opbouw • Waarom Jaar van de Huiszwaluw? • Oorzaken achteruitgang? • Kenschets Huiszwaluw • Wat willen we weten? • Wat gaan we doen? MennoHornman
 3. 3. Waarom de Huiszwaluw? Geschat aantal broedparen 2013-2015 JoukeAltenburg
 4. 4. Waarom de Huiszwaluw? Ondanks ruime verspreiding, Huiszwaluw sterk in aantal afgenomen, zowel in Nederland… HarveyvanDiek
 5. 5. Waarom de Huiszwaluw? … als in Europa (ebcc.net). Sinds 1980 verspreidingsgebied met 20% afgenomen. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 Index
 6. 6. Waarom de Huiszwaluw? Echter, recent weer lichte toename in Nederland…
 7. 7. Waarom de Huiszwaluw? Maar niet overal, sterk wisselende trends tussen regio’s ElwinvanderKolk
 8. 8. Waarom de Huiszwaluw? Maar niet overal, sterk wisselende trends tussen regio’s 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 Zeeklei-gebied Laagveen-gebied Hoge Zandgronden Rivierengebied Heuvelland
 9. 9. Waarom de Huiszwaluw? Geen eenduidig beeld in NW- Europa. Recente toename in NL contrasteert met omliggende landen. Trend 2000-2012 (bd.eionet.europa.eu)
 10. 10. Oorzaken achteruitgang? • Voedselaanbod (insecten) speelt een sleutelrol, uit literatuur blijkt dat broedsucces vooral afhangt van voedselsituatie. • Negatief effect intensieve landbouw op insecten: schaalvergroting, bemesting, gebruik pesticiden HarveyvanDiek HarveyvanDiek
 11. 11. Oorzaken achteruitgang? • Lokaal tekort beschikbaarheid nestmateriaal en nestlocaties • Nesten worden nog steeds verwijderd vanwege overlast HarveyvanDiek
 12. 12. Kenschets Huiszwaluw Broedseizoen • Koloniebroeder • 1-2 legsels per jaar, met elk 4-5 (soms 2-6) eieren • Eileg half mei – begin augustus • Broedduur 13-16 dagen • Jongen 23-30 dagen in nest PeterdeBoer
 13. 13. Kenschets Huiszwaluw Dakranden Kunstnesten Tillen Van natuur naar cultuur: sinds 19e eeuw bewoner van gebouwen en bruggen ArjanBoele
 14. 14. Kenschets Huiszwaluw Trek en overwintering TheunisPiersma www.birdlife.org
 15. 15. Wat willen we weten? Trends • Betrouwbaarheid regionale trends Demografie • Broedsucces incl. aandeel en succes tweede legsels • Overleving Wat bepaalt succes of juist tegenslag van de Huiszwaluw? Kennislacunes
 16. 16. Wat willen we weten? • De redenen voor het herstel? • Wat kunnen we doen om de soort te helpen? Maar ook: Draagvlak vergroten!! HarveyvanDiek
 17. 17. Wat gaan we doen? Tel mee Onderzoek mee Vertel mee
 18. 18. Tel mee
 19. 19. Onderzoek mee Neststudie • niet-invasief observatieprotocol • wekelijkse controle • timing broeden LoesvandenBremer • tweede legsels!
 20. 20. Neststudie
 21. 21. Natuurlijke vs. kunstnesten HarveyvanDiek ArjanBoele
 22. 22. Genieten en waardevolle informatie verzamelen! HarveyvanDiek Meedoen? Mail huiszwaluw@sovon.nl
 23. 23. Relatie met omgeving HarveyvanDiekHarveyvanDiek HarveyvanDiekMennoHornman
 24. 24. Vertel mee! Publiciteit en voorlichting: • Website Jaar van… • Flyers & stickers • Publieksfolder • Lezingen • Pers-excursies • Media
 25. 25. Sovon Vogelonderzoek Nederland Charmeoffensief MennoHornman
 26. 26. Herdruk!
 27. 27. Sovon Vogelonderzoek Nederland Jaar van de Huiszwaluw 2018 www.jaarvandehuiszwaluw.nl huiszwaluw@sovon.nl BertusWebbink

×