Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2016: Jaar van de Kievit

946 views

Published on

Landelijke Dag 2015, Ede
Wolf Teunissen & Gerrit Gerritsen

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2016: Jaar van de Kievit

 1. 1. Wolf Teunissen Jouke Altenburg Maja Roodbergen Gerrit Gerritsen
 2. 2. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Foto: Koos Dansen Waarom een Jaar van de Kievit?
 3. 3. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland 0 100,000 200,000 300,000 400,000 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Aantalbroedparen periode van extensieve landbouw. Niet veel ontginningen Start intensivering Toename in akkers , uitbreiding hele land, piekperiode Start afname door intensivering Waarom een Jaar van de Kievit? -45%
 4. 4. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Foto: Jouke Altenburg Kievit wordt minder algemeen…
 5. 5. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Foto: Peter Eekelder Foto: Wolf Teunissen …zowel in gras- als bouwland
 6. 6. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Welke factoren zijn van belang? • Overleving volwassen Kieviten • Overleving kuikens • Aantal kuikens dat geboren wordt Foto: Harvey van Diek
 7. 7. Sovon Vogelonderzoek Nederland Jaar Uitkomstsucces Legdatum 1987 554 453 1988 498 399 1996 948 716 1997 1354 981 1998 1140 828 1999 468 361 2000 14669 11235 2001 1007 872 2002 17087 12726 2003 17177 12884 2004 20910 15317 2005 18876 14503 2006 20845 16397 2007 19894 15445 2008 19708 15094 2009 17997 13789 2010 14842 11685 2011 13209 10211 2012 10433 12217 2013 10379 13203 2014 10814 7871 Total 232,809 187,187 Dataweidevogelbeschermers Vogelbescherming Nederland Foto: Hans Schekkerman Nestgegevens
 8. 8. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Eerste eilegdatum 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 60 80 100 120 140 160 180 #nest dagnummer gras maïs Foto: Hans Gebuis
 9. 9. Sovon Vogelonderzoek Nederland Dagelijkse overlevingskans 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 60 80 100 120 140 160 180 200 gras HZ LV RIV ZKN ZKZ 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 60 80 100 120 140 160 180 200 mais HZ LV RIV ZKN ZKZ Vogelbescherming Nederland Uitkomstsucces Dagnummer
 10. 10. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Kuikens Foto: Hans van den Bos
 11. 11. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Kuikens Foto: Benny Middendorp
 12. 12. Sovon Vogelonderzoek Nederland Locatie # bezoeken families gevolgd? # families met gemerkte kuikens # gemerkte kuikens # vliegvlug Hoolbeemd 14 Ja 3 8 1 Paalderen 13 Ja 3 10 0 StOedenrode 15 Nee 11 18 2 Westeinde 5 Ja 6 18 2 (5) Lingewal 17 Ja 4 13 1 Ambtswaard 5 Ja 3 7 0 Bunnik 12* Nee 8 12 1 Houten 11* Nee 8 16 0 Totaal 46 102 7 (10) Vogelbescherming Nederland Kuikens
 13. 13. Sovon Vogelonderzoek Nederland • Kans om een gemerkt kuiken af te lezen is 24% (7% - 58%); bottleneck aflezen codevlag • Kans om het juiste aantal kuikens van een familie vast te stellen is 80-90% Vogelbescherming Nederland Kuikens Foto: Gerard van de Wouw
 14. 14. Sovon Vogelonderzoek Nederland • Kuikenoverleving gras- en bouwland • Effectiviteit beschermingsmaatregelen – Samenwerking tussen ringers (RAS), vogelaars en weidevogelbeschermers • Ontwikkeling broedcodes in het seizoen en is daar een schatting van het reproductiesucces uit af te leiden? • Kunnen historische gegevens aanknopingspunten bieden voor bescherming? Vogelbescherming Nederland Wat gaan we doen?
 15. 15. Sovon Vogelonderzoek Nederland • Helpen bij aflezen ringen/codevlaggen • BMP’ers in agrarisch gebied – Extra aandacht besteden aan alarmgedrag – Broedcode 7 en 12 – Tijdens elke telronde Vogelbescherming Nederland Wat kunnen jullie doen? Foto: Hans Gebuis
 16. 16. Sovon Vogelonderzoek Nederland Foto: Jouke Altenburg
 17. 17. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Accenten bij Vogelbescherming • Aangepast beheer op weidevogelboerderijen • Kennisverspreiding • Genieten van kieviten • Fondswerving voor kievit Foto: Hans van den Bos
 18. 18. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Weidevogelboeren, gemiddeld 24 paar kieviten in 2014
 19. 19. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Onderzoek effect verhoogd slootpeil
 20. 20. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Natte sloten trokken 4x meer KV-gezinnen 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 Laag Hoog Gem.npertellingper100m Slootpeil Kievitgezinnen a b
 21. 21. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Vernatting bij boer Elzinga Groningen
 22. 22. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Vernatting bij boer Slob, Alblasserwaard
 23. 23. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Vernatting bij Jan Vrolijk in Oosthuizen
 24. 24. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Kennisverspreiding - Factsheets voor boeren en beheerders - Infographic als kennisbundeling Foto Wolf Teunissen Foto Jouke Altenburg
 25. 25. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Genieten van kieviten (onder voorbehoud) FotoJulesBos Excursies van 16 t/m 24 mei 2016
 26. 26. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Excursies in Nationale Vogelweek o.a. bij een aantal weidevogelboeren ook bij (weidevogel-)boeren
 27. 27. Sovon Vogelonderzoek Nederland Fondswerving in voorjaar 2016 via Vogels nr 2 Vogelbescherming Nederland Met opbrengst willen we o.a. beheer- en inrichtingsmaatregelen uitvoeren op weidevogelboerderijen ter vergroting van kuikenoverleving.
 28. 28. Sovon Vogelonderzoek Nederland Dank voor uw aandacht Foto: Jouke Altenburg

×