Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lezing Jaar van de Wulp voor Vogelwerkgroepen

581 views

Published on

Download en geef deze lezing voor je vogelwerkgroep. Per slide hebben we extra informatie toegevoegd (zie aantekeningen achter de knop Notes). www.jaarvandewulp.nl

Published in: Environment
 • My friend sent me a link to to tis site. This awesome company. They wrote my entire research paper for me, and it turned out brilliantly. I highly recommend this service to anyone in my shoes. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Don't forget another good way of simplifying your writing is using external resources (such as ⇒ www.WritePaper.info ⇐ ). This will definitely make your life more easier
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ So make sure to check it out!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Lezing Jaar van de Wulp voor Vogelwerkgroepen

 1. 1. 2019 Jaar van de Wulp Foto:HarveyvanDiek
 2. 2. Opbouw • Waarom Jaar van de Wulp? • Oorzaken achteruitgang? • Wat willen we weten? • Wat gaan we doen? HarveyvanDiek
 3. 3. HarveyvanDiek • Numenii – 7 van de 13 soorten bedreigd • Afname UK (30% van Europese populatie) • IUCN Red List: near threatened • Rode Lijst broedvogels: kwetsbaar • Internationale aandacht voor de soort • Vogelbescherming + Sovon: klein Jaar van Waarom de Wulp?
 4. 4. Waarom de Wulp?
 5. 5. Waarom de Wulp?
 6. 6. Waarom de Wulp?
 7. 7. Waarom de Wulp?
 8. 8. Waarom de Wulp? 4100-5000 paar (2013-2015) Dichtheden(2013-2015)
 9. 9. Waarom de Wulp?
 10. 10. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Waarom de Wulp? 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 DK SH NLNS
 11. 11. Oorzaken achteruitgang? • In Groot-Brittannië: o.a. bosaanplant, intensivering landbouw, predatie HarveyvanDiek
 12. 12. Oorzaken achteruitgang? • In Ierland speelt ook nog veenwinning, waardoor broedgebied van Wulpen verdwijnt! HarveyvanDiek
 13. 13. Oorzaken achteruitgang? • En bij ons…? HarveyvanDiek
 14. 14. Oorzaken achteruitgang? • Daarom gaat Sovon data van broedvogels en niet- broedvogels analyseren in het Jaar van de Wulp! HarveyvanDiek
 15. 15. Analyse data: Wat willen we weten? Atlas • Verandering verspreiding in relatie tot landschap, landbouw, predatie e.a. BMP • Verspreiding en trends sinds halverwege jaren ’80 landelijk, provinciaal, biogeografisch Broedvogels Nestkaart • Broedsuccessen
 16. 16. Foto: Romke Kleefstra Analyse data: Wat willen we weten? Broedvogels Verbeterpunt! Nestkaart • Vooral veel nestkaarten uit weidegebieden waar nestbescherming plaatsvindt • Nest- en broedsucces onbeschermde nesten en in natuurgebieden (o.a. laagveenmoeras, heide, kwelders) onbekend
 17. 17. Analyse data: Wat willen we weten? Meetnet Watervogels • Verspreiding en trends sinds halverwege jaren ’70 landelijk, provinciaal, biogeografisch, trilateraal • Maandelijkse tellingen, Midwintertelling, Binnenlandse Steltlopertellingen, Atlas Niet-broedvogels HarveyvanDiek Verbeterpunt! • Boerenland onderbelicht
 18. 18. Analyse data: Wat willen we weten? Slaaplaatsen • Te weinig data voor goede analyse • Verbeterpunt: MEER SLAAPPLAATSEN TELLEN! • Oude reeksen van slaapplaatsen opvragen Niet-broedvogels HarveyvanDiek
 19. 19. JoukeAltenburg Wat gaan we doen? • Analyses broedvogels / niet-broedvogels (artikelen Limosa) • Méér Slaapplaatsen tellen! (méér plekken, meer maanden) • Oude tijdreeksen Slaapplaatsen • Wulpen meenemen met de GZ-tellingen (boerenland) • Aandacht voor vastleggen verstoring (integrale hvp-tellingen Waddenzee) • Aandacht voor broedcodes/alarm (BMP) • Data-uitwerking regionaal
 20. 20. HarveyvanDiek Tel mee! • Doe mee aan slaapplaatstellingen! >> kijk op www.jaarvandewulp.nl <<
 21. 21. HarveyvanDiek Tel mee! • Teken Wulpen in met de Ganzen- en zwanetellingen!
 22. 22. Tel mee! • Leg verstoring vast van hoogwatervluchtplaatsen
 23. 23. HarveyvanDiek Tel mee! • BMP: leg broedcodes en alarm goed vast!!
 24. 24. Sovon Vogelonderzoek Nederland Bescherming
 25. 25. Sovon Vogelonderzoek Nederland www.jaarvandewulp.nl HarveyvanDiek

×